Mine områder
Hjelp

Visma Business Product Line - på full fart inn i et nytt tiår

av Stian Estil (Oppdatert ‎10-12-2019 10:22 av Svein Holanger VISMA )

Vi nærmer oss slutten på 2019 og er snart i 2020, og starten på et nytt tiår.  Visma Business må vel nå kunne kalles et modent ERP system, men samtidig har det aldri skjedd mer på utviklingssiden enn det gjør i disse dager. Visma Business har sine røtter tilbake til 1990 tallet, og har etterhvert blitt en svært funksjonsrik applikasjon, både i bredde og dybde. Et viktig milepæl for Visma Business kjernen var det arbeidet som ble gjennomført i 2011 til 2013, hvor store deler av applikasjonen ble skrevet om, blant annet for å legge til rette for nyere utviklingsverktøy, et bedre API (integrasjons grensesnitt) og et nytt brukergrensesnitt. Samtidig har Visma brukt mye ressurser på å oppdatere Visma Business i forhold til utvikling i Windows plattform, SQL Server, sikkerhet og andre teknologi- og regelkrav som kanskje kundene ikke ser så mye til i hverdagen.

 

Visma Business Product Line består i dag av mye mer enn den opprinnelige kjernen, og en rekke av funksjonene er nå plassert i skyen. Det gjelder som eksempel funksjoner for å iverata sending og mottak av efakturaer (og andre edokumenter) og kommunikasjon med bank for enkel betalingsflyt. Mer brukersentriske eksempler er funksjoner for fakturagodkjenning, reise og utleggshåndtering, timeregistrering og ferie/fravær. De fleste av disse funksjonene kan også utføres fra mobile apper. 

 

Nå ved slutten av 2019 har Visma Business bare i Norge ca. 3000 installasjoner, og benyttes for ca. 150 000 bedrifter, deriblant svært mange regnskapskontorer. 

Visma Business fremstår i dag vel så mye som en plattform som et ERP system, i den forstand at det er svært mange muligheter for tilpasninger og videreutvikling ved hjelp av avansert skjermbilde design, utvidelse av datamodell og ikke minst APIet, uten at noe av dette påvirker oppgradering til nye versjoner i nevneverdig grad. Samtidig leveres Visma Business med et standard oppsett som kan benyttes slik det er, og i tillegg et spesialtilpasset oppsett for regnskapskontorer.

 

Nylig gjennomførte vi to større aktiviteter for å fortelle dere om alt det som skjer, og ikke minst hvordan dere skal ta det i bruk. Visma Community Live ble gjennomført i slutten av oktober med over 30 webinarer som tok for seg forskjellige deler av Visma sin portefølge, men forholdsvis høy detaljgrad. I November har vi i hele landet gjennomført Byrå Update 2019, som er en seminar serie spesieltilpasset byrå bransjen. Opptak fra Community Live finner dere ved å søke i Visma Community.

 

Noe av høydepunktene på vei inn i 2019 var:

 

 • Kosmetisk oppdatering (look & feel)
 • Mulighet for å automatisere jobber med tidsstyring, også på tvers av firmaer
  • Som eksempel automatisk oppdatering av bilag eller automatisk betalingsforslag
 • Mulighet for å overvåke prosesser, som eksempel de som er nevnt over, også på tvers av firmaer
 • Tilrettelegging for SAF-T rapportering, og rutiner for forenkling av oppdatering av kontoplan.
 • Refactoring  (omskriving) av rutiner for raskere fakturering og utvalgte logistikkrutiner.
 • Godkjenn og betal, forenklet prosess for at klienter av regnskapskontorer enkelt skal kunne gjøre godkjenning og betaling av faktura i samme øyeblikk, og automatisert betaling og bokføring.
 • Tilrettelegging for nytt efaktura format (PeppolBIS 3.0)

Flere av de nevnte funksjonene ble videre forbedret og ferdigstilt i 2019, med versjon 14.10 som kommer nå i Desember. (ca. 20.12)

 

Vi er allerede i full gang med å utvikle på ny funksjonalitet for 2020. Her er noen av høydepunktene du kan forvente:

 

 • Bankavstemming i Visma Business, med kontoutskrift direkte fra bank. Denne er faktisk i pilot hos utvalgte kunder allerede, men slippes til alle i 2020.
 • Visma Business WE, tilgjenglighet til Visma Business via web grensesnitt, for utvalgte prosesser som ordreregistrering, innkjøpsregistrering, bilagsregistrering og det beste av "lese" tilganger. Vi har i denne forbindelse utviklet en ny skykomponent som ligger i Microsoft Azure (Microsofts nettsky) og som gir brukeren et enkelt web grensesnitt for nevnte funksjoner. Målgruppen er enklere brukere, som typisk ikke krever samme fleksibilitet og funkjonsrikdom som i Windowsgrensesnittet. Dette er også høyaktuelt for klienter av regnskapskontorer. Det geniale er at webgrensesnittet kan "styres" ved hjelp av skjermbildedesign i Visma Business, og stort sett alt av tabellbaserte skjermbilder kan redigeres og publiseres til web, og presenteres for brukere.
 • Visma Økonomioversikt - en enkel skybasert rapporteringsfunksjon for små klienter av regnskapskontorer.
 • Visma Business Workflow - Vi har startet utviklingen av en helt ny "Visma Document Center", som en del av Visma Business kjernen, tett integrert med de nødvendige skyfunksjonene for fakturamottak og fakturagodkenning. Fokus er automasjon i enda større grad, og bedre utnyttelse av efakturaens muligheter.
 • Kunstig intelligens/maskinlæring er i vinden som aldri før, og Visma har mange spennende prosjekter relatert til dette. Det som først treffer våre kunder på Visma Business (og Visma Global og Visma.net ERP) er når vi nå har tatt i bruk avansert maskinlæring  (Visma Smartscan) fremfor en tradisjonell OCR tolk for å lese fakturaer som IKKE er eFakturaer. Typisk PDFer eller papir som er scannet til forskjellige formater. Vi har svært gode erfaringer fra dette i andre Visma produkter, og gleder oss til å tilgjengligjøre dette for dere i 2020. Dette kombinerer vi med Visma AutoSuggest for å gi automatisk bokføringsforslag på toppen.
 • Forenklet onboarding av digitale tjenester som eFaktura, betalingsflyt, eRapportering.
 • Forenklet oppretting av nye selskaper/klienter.
 • Notifikasjoner - mulighet for å sette opp avansert varsling i Visma Business.
 • Hastighetsoptimalsering for utvalgte rutiner

 

Alt dette samtidig med generelt teknisk vedlikehold, feilretting, og en rekke mindre utbedringer i eksisterende funksjoner og rutiner vil danne grunnlaget for tidenes Visma Business release i 2020. Spesielt Visma Business Workflow, Bankavstemming og WE er prosjekter som vil forsette inn i 2021 med nye funksjoner og forbedringer.

 

Vi ønsker alle våre Visma Business kunder lykke til med å ta i bruk alle mulighetene som har kommet og som kommer.

 

Her er et eksempel fra Visma Business WE (Web Extensions)

 

we.png

 

 

4 Kommentarer
William Puntervold
CONTRIBUTOR ***
av William Puntervold

Mange spennende prosjekter! 👍

 

Ser dere for dere at Visma Business Workflow (ny Document Center)  vil "erstatte" all fakturaflyt som i dag går i dagens Document Center/approval?

Tenker da spesielt på flyten der fakturaen først går til docsenter, så til approval og deretter tilbake til docsenter.

Skulle gjerne sett at alt dette ble håndtert i skyen, i ett system, med alle konteringsmuligheter etc. mulig på blant annet mobil plattform 🙂 

Stian Estil
VISMA
av Stian Estil

Hei William,

 

Svaret er delvis. Det vil si, Visma Business Workflow vil være et alternativ til Visma Document Center, så du bruker den i stedet for Visma Document Center. (Visma Document Center benyttes sammen med mange andre produkter i inn og utland, så vi vil fortsatt videreutvikle det for en rekke markeder, inkludert Visma Global og Visma Business)

Ved å bygge tilsvarende funksjonalitet inn i Visma Business plattformen, vil prosessen i større grad være en del av Visma Business, og benytte all funsjonalitet som ligger der for de brukerne som jobber med mottak og kontering, og regnskap forøvrig.

Men vi vil fortsatt benytte Approval til godkjenning i skyen. Dog vil vi ha en tettere integrasjon slik at proff brukerne i VB har full oversikt over status på alle dokumenter til enhver tid mm. Når det gjelder kontering i Approval så er det en ønske som stadig vekk kommer opp, og som vi ser på forskjellige løsninger for. Brukergruppen er veldig sprikende, fra en majoritet som bare skal godkjenne og sette på avdeling eller prosjekt til de som ønsker bilagsregistrering på lik linje med det som er i Visma Business. Vi vurderer noen tilnærminger i Approval, og Appen vil også få konteringsmuligheter, men ikke full bilagsregistrering slik en er vant med i Visma Business. Vi ser derimot på å kombinere Approval med den nye Visma WE (Web Extensions), siden vi der speiler hele bilagsregistreringen i Visma Business ut i et web grensesnitt, som kan benyttes i en slikt scenario.

Men en kan jo stille seg spørsmålet hvorfor vi utvikler etn helt nytt workflow løsning i Visma Business nå inn i 2020, og ikke heller ber kundene flytte til Visma.net ERP, hvor alt dette ligger i skyen allerede. Årsaken er først og fremst en enormt stor og fornøyd kundegruppe på Visma Business plattformen, som ikke uten videre ønsker å flytte til noe annet, og som har investert mye i tilpasninger, integrasjoner brukeropplæring og prosesstilpasninger i Visma Business.  Det vi kaller Visma Business hybrid modellen har vært en stor suksess de siste årene, hvor de profesjonelle brukerne som benytter store deler av dagen i Visma Business jobber i et svært fleksibelt og "snappy" Windowsmiljø, mens typiske prosesser for enklere brukere blant ansatte og ledelse skjer i skybaserte (web baserte) moduler. 

 

 

Frode_Antun
PARTNER
av Frode_Antun

VBus WE. Som Jesus? Alle har hørt om det, men har noen sett det?

Skjer det noe her snart? Jeg mener; som vi kan bruke uten hos kunder?

av Øyvind Årseth

Hei Frode

Uten å gå inn i det religiøse kan vi bekrefte at en del har sett Visma Business WE. Tjenesten er i produksjon, og er p.t. i pilot i Sverige. 
Vi regner med å være klare for pilotering i Norge ganske snart også. Dere partnere er velkommen til å ta kontakt, så setter vi opp en  gjennomgang med dere, slik at dere får se hva som finnes p.t., og hvilke planer som foreligger. Etter det er det litt opp til egen kreativitet hvordan det kan brukes hos kunder, men det er jeg sikker på at ordner seg:)

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"