Mine områder
Hjelp

Vi trenger din tilbakemelding på nytt design av lønnsslipp

av Hanna Eid (Oppdatert ‎25-11-2022 15:13 av Hanna Eid VISMA )

Vi vet det er mange som ønsker seg en ny utgave av lønnslippen på pdf. Basert på tilbakemeldinger fra kundene har vi laget to forslag til ny lønnsslipp, og nå trenger vi din mening og tilbakemelding på disse to forslagene slik at vi kan lage en best mulig lønnsslipp. 

Ved å klikke på linken nedenfor vil du komme inn i et skjema. Her vil du finne to forslag til lønnsslipper, samt tilhørende spørsmål.

 

Oppdatering: Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger på lønnsslippene. Vi har nå fjernet skjemaet for å jobbe videre med de tilbakemeldingene vi har fått. Vi vil presentere det nye designet når det er klart. Dersom du i mellomtiden ønsker å se på de to opprinnelige forslagene, finner du disse her:

PayslipA.pngPayslipB.png

 

 

61 Kommentarer
Lise Smedsrud
CONTRIBUTOR *
av Lise Smedsrud

Alt er vel i grunnen bedre enn den elendige lønnslippen som er nå og av disse to

er Forslag A den beste men savner her en koll. for FP (feriepenger) den er med på

Forslag B.

Merima Harcevic
CONTRIBUTOR **
av Merima Harcevic

Det burde også være mulig å velge om man ønsker at reiser og utlegg skal være med eller ikke i lønnsslippen.
Dette gjelder da dersom den ansatte har bedriftskort som er eksempelvis brukt på reise i jobbsammenheng, og har i Expense merket av kostnadene som "betalt av arbeidsgiver". Dette kommer med somen hel haug av minus- og plussposter på lønnsslippen, og lønnsslippen blir evig lang med masse rot og unødvendig informasjon som bare irriterer den ansatte.
Bruk av bedriftskort bør ikke ha noe med lønnsslippen til den ansatte å gjøre dersom det er brukt i jobbsammenheng. Dersom bedriftskortet på en annen side er brukt til utlegg av privatkostnader til den ansatte blir det en annen sak igjen, og da bør det selvsagt ligge tilgjengelig for den ansatte når vedkommende evt. blir trukket for dette i lønna.

David Knudsen
CONTRIBUTOR *
av David Knudsen

Foretrekker versjon A som viser hittil i år verdier ved siden av periodens verdier.

EHA
CHAMPION *
av EHA

Forslag A er best.  Klare gode linjer som viser hva som hører til på linjene.

Feriepenger i fjor og i år står helt nederst. 

Men feriepenge grunnlag ønskes.

v på Feriepenger savner jeg på A.

Men størrelsen på Sum konto var best på B.  Stor og god.

Ansattnr. Kunne godt stått litt større

Sum av ytelser liker jeg best når de står under det det gjelder og ikke over.

Inkassotrekk.  Ønsker at de som har flere, får en og en linje med tekst på Hvem det er og Restbeløp

Bjørn Ove Jørgensen1
CONTRIBUTOR **
av Bjørn Ove Jørgensen1

Hadde vært mye lettere å sammenligne versjonene hvis de hadde inneholdt samme data. Da hadde det vært faktisk mulig å se hvilken informasjon som blir utelatt på de ulike versjonene. Ellers må jeg si at versjon B er mye lettere å lese. Veldig forvirrende å ha summering av postene over.

Men en veldig viktig post mangler, hvor mange feriedager har den ansatte igjen... Dette spørsmålet får jeg hele tiden.

Elin Fuglstad2
CONTRIBUTOR **
av Elin Fuglstad2

Enig i dette. Ønsker meg også saldohåndtering for mertid slik vi hadde mulighet for i H&L. Altså at to lønnsarter med tid i pluss og minus summeres i en saldo som vises på lønnsslipp.

Reidun Henanger
CONTRIBUTOR *
av Reidun Henanger

Lønnslipp A

Lillian Iversen1
CONTRIBUTOR *
av Lillian Iversen1

Lønnsslipp B

Vivi Hjelmeng
CONTRIBUTOR ***
av Vivi Hjelmeng

Foretrekker A.

Anne-Grethe A
CONTRIBUTOR ***
av Anne-Grethe A

Spørreskjemaet her kunne også hatt et par forbedringer: Det burde åpne seg i egen fane i nettleser, slik at vi kan se på eksemplene for lønnsslipper i den fanen og svare på spørsmålene i den andre fanen. Det var ikke et valg å kun ha lønnskunder i Payroll per i dag. 😉 

 

En mellomting mellom A og B er best. Ønsker at alle summeringer står UNDER linjene som summeres, men ønsker hittil-i-år-verdier ut til høyre. Ønsker som alle andre at antall feriedager til gode, kommer på lønnsslipp (er dette virkelig ikke mulig per i dag?). 

Anne Stegavik Bjørnerås
CONTRIBUTOR **
av Anne Stegavik Bjørnerås

Blanding av versjon A og  B - der B ser mest oversiktlig ut med summering under 

Der står også feriepengegrunnlaget .  Ønsker summering under med uthevet skrift .  Mange ansatte synes dagens er veldig uoversiktlige.

Edel Marie Aanestad
CONTRIBUTOR *
av Edel Marie Aanestad

Jeg synes absolutt at alternativ A er best. Savner også en totalsum som refunderes pr reiseregning.

vhalsvik
CONTRIBUTOR **
av vhalsvik

Hei

 

Alternativ A er best, burde legge til feriegrl.

 

Vennlig hilsen 

Veronica

johnerikjohnsen
PARTNER
av johnerikjohnsen

Vil gjerne ha mulighet til å få med kostnadsbærere på utvalgte lønnsarter.

 

John Erik

Bojana1
CONTRIBUTOR *
av Bojana1

timebank bør vise på lønnslippen med antall timer 

krisyver
CONTRIBUTOR *
av krisyver

Hei. Forslag A virker som det beste forslaget. Vi ønsker også å få med rest feriedager på lønnsslippen, så den ansatte ser hvor mange feriedager som er igjen til enhver tid.

Inger Wasmuth
CONTRIBUTOR *
av Inger Wasmuth

Under hittil i år bør det komme frem antall (for eks. timer) og beløp.

johnerikjohnsen
PARTNER
av johnerikjohnsen

Ønsker også at det skal være mulig å vise kostnadsbærere på utvalgte lønnsarter på lønnsslippen.


John Erik

johnerikjohnsen
PARTNER
av johnerikjohnsen

På dagens lønnsart vises det bare hittil i år på de lønnsartene som er brukt i den aktuelle lønnskjøringen. Burde det ikke være slik at det vises hittil i år på alle lønnsartene som har vært brukt hittil i år?

 

Hva er tenkt på den nye lønnslippen

 

John Erik

Eide Marianne
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Eide Marianne

Jeg tenker, hvorfor ikke kopiere lønnslippen i H&L?  Den har vel det meste som etterlyses, er oversiktlig og enkel å lese for alle.  Må jeg velge mellom A eller B foretrekker jeg A. 

Jeg mener at å ha en lønnslipp uten akkumulert antall, ikke er optimalt.  De ansatte skal jo også følge med på f.eks. hvor mange overtidstimer de jobber i løpet av året, og dette bør de kunne se på lønnslippen sin. 

Jeg mener at en lønnslipp som bare viser de ulike lønnsartene hvis de har vært i bruk den aktuelle måneden ikke er holdbart, vet ikke om dette er ordnet i det nye grensesnittet.  Lønnslippen må vise alle lønnsarter som er/har vært i bruk hver måned.  Så håper jeg det vil bli mulig å velge bort ting fra lønnslippen som din bedrift ikke bruker.

Er det nødvendig/lurt å ha personnr. på lønnslippen?  

laila12
CONTRIBUTOR *
av laila12

Helt enig med Marianne Eide. Lønnslippen i H&L var veldig oversiktlig og enkel og lese. Den som er i Payroll er foreløpig veldig uoversiktlig. Fått en del henvendelser fra ansatte som ikke skjønner noe av lønnslippen sin.

Anne Marit Lund
CONTRIBUTOR *
av Anne Marit Lund

Helt enig med Marianne Eide jeg også. Kopier lønnslippen fra H&L, den var forståelig for alle, oversiktlig og enkel og lese. 

Inger Wasmuth
CONTRIBUTOR *
av Inger Wasmuth

Ja, helt enig med Marianne Eide. Kopier lønnslippen fra Huldt & Lillevik. Hvorfor gjøre det mer komplisert enn det ?

Gro Skaugerud
CONTRIBUTOR *
av Gro Skaugerud

Enig meg Marianne Eide. Kopier lønnslippen fra Huldt & Lillevik. Den er oversiktlig og enkel og lese.

LNO
CHAMPION ***
av LNO

Nei, trenger ikke bruke timevis på utvikling, når et godt produkt allerede eksisterer

Lena Karin Hellesvik
CONTRIBUTOR *
av Lena Karin Hellesvik

Hei. Ønsker at feriedager tilgode står på lønnslipp. Våre ansatte har ikke tilgang til kalender og lurer derfor ofte på hvor mange feriedager som er igjen.

 

Mvh

Lena Hellesvik

Ann-Helen3
CONTRIBUTOR *
av Ann-Helen3

Lønnsslipp A

Margit Amundsen
CONTRIBUTOR ***
av Margit Amundsen

Enig med Marianne, kopier lønnsslippen fra Huldt og Lillevik. Denne var lett forståelig både for ansatt og arbeidsgiver. Veldig enkelt å kunne sjekke både feriepengegrunnlag og om skatten tok tabell eller prosent på skattekortet. På lønnsslippen som er nå er det t.o.m skjulte kalkuleringer ved refusjon og trekkplikt på eks. refusjon av internett.

laila12
CONTRIBUTOR *
av laila12

Lønnslipp A, men savner feriedager til gode slik det var på lønnsslippene i Huldt og Lillevik. Er det lurt å ha fødselsnummer på lønnslippene? Uansett synes jeg at vi kunne få en lønnslipp ut ifra den som var i Huldt og Lillevik. Den var enkel og oversiktlig å lese.

Kjersti Fagerholt
CONTRIBUTOR *
av Kjersti Fagerholt

Lønnslipp A

Anne Sandved Bjørnøy
CONTRIBUTOR *
av Anne Sandved Bjørnøy

Foretrekker lønnslipp A

Kizza
CONTRIBUTOR ***
av Kizza (Oppdatert ‎23-01-2023 10:11 av Kizza )

A

 

Ønsker også antall feriedager & flexitid-timer synlige på lønnsslipp 

Liv-Heidi
CONTRIBUTOR *
av Liv-Heidi

Foretrekker lønnnsslipp A

Kari Helene Mjønerud
CONTRIBUTOR *
av Kari Helene Mjønerud

Lønnsslipp A.

Tage Kristensen
CONTRIBUTOR *
av Tage Kristensen

Foretrekker lønnslipp A 

Åse Sandberg
CONTRIBUTOR *
av Åse Sandberg

Foretrekker lønnslipp A.

Elinsv
CONTRIBUTOR *
av Elinsv

Lønnslipp A

HEM
CONTRIBUTOR **
av HEM

Enig med Marianne Eide. Ønsker også at avd. skal stå på lønnsslippen.

Tone Hokåsmoen
CONTRIBUTOR *
av Tone Hokåsmoen

Foretrekker B.  Syns den blir mest  ryddig og oversiktlig. Veldig bra med totaltoppsummering av hittilverdier nederst på slippen, samt at man får summmer på bruttolønn, reise /utlegg osv. på perioden.

Vil gjerne at timelønnsats evt også årslønn kunne kommet med slik som det er på slipp i dag.

Sissel6
CONTRIBUTOR ***
av Sissel6

For oss spiller det ingen rolle. Fire ansatte og ingen har reagert på lønnsslippen noen gang, heller ikke når vi gikk fra H&L til Payroll.

Kristin Dahler1
CONTRIBUTOR *
av Kristin Dahler1

Lønnslipp A

May1962
CONTRIBUTOR *
av May1962

Har fortsatt ikke brukt den nye versjonen, men den ser fin ut

Siv Saxerud
CHAMPION *
av Siv Saxerud

Aller helst kopi av lønnslippen til H&L, men må jeg velge, så lønnslipp A

Bjørg Nakken
PARTNER
av Bjørg Nakken

Jeg synes Visma må tenke over at det er flest tidligere Huldt&Lillevik kunder som nå har gått over til Payroll og som da svarer her. Da er det naturlig at de svarer A (mest lik den i Huldt). Hadde dere bare spurt Visma Lønn kunder - så tror jeg dere hadde fått mest B svar.

Jeg jobber med  alle 3 lønnsprogrammene, og hadde absolutt foretrukket  B om jeg skulle velge blandt disse 2.
Forøvrig mye bra innspill over her vedrørende forbedringer.

Et alternativ var at de kunne velge som i Visma Lønn i dag. For jeg tror at  veldig mange tidligere Visma Lønn kunder vil bli meget misfornøgd om eneste alternativet blir A for de når de går over.
Jeg vil også nevne noen etterlysninger jeg har mottatt:

1. Spesifikasjon nederst på lønnsslipp med Sum pr. reiseregning som blir utbetalt slik at de ansatte lettere kan sjekke at det de har fått stemmer med kravet på reiseregningen. Nå blir det mange summeringer for de for å sjekke dette

2. Ved import av timer enten via fil eller API der de får spesifiserte timer inn dag for dag - så ønskes at de ansatte på sin Employee App skal kunne ha drill down på lik linje som en lønnsadministrator har i Payrolls nye grensesnitt.
Det vi kan få til i dag er  å sette på "Vis fra- og til datoer" på lønnsart - men da er det bare BELØP som kommer spesifisert dag for dag  i App'en og det mest interessante her er jo timer for de timelønnede som skal sjekke om de har fått betalt for alle dager/timer.

Synnøve K
CHAMPION *
av Synnøve K

Enig med @Bjørg Nakken 

Lønnsslippen til H&L var ikke så veldig bra, jeg syns ikke den var spesielt oversiktlig. Har man prøvd andre lønnssystem så ser man raskt det. Håper derfor ikke ny lønnsslipp blir noe kopi av H&L.

monahodne
CONTRIBUTOR **
av monahodne

Forslag A 

Combo
CONTRIBUTOR ***
av Combo

Kommer fra tidligere Visma Lønn.

 

Jeg liker nok A best. For meg er den enklest og mest oversiktlig. 

Er enig med mange andre at feriedager til gode bør stå på lønnsslippen slik at de ansatte kan følge med på dette.

Margit Amundsen
CONTRIBUTOR ***
av Margit Amundsen

Om dere tar med feriedager til gode på lønnsslippen, så husk at ikke alle kunder bruker Calender til annet enn å registrere det som må med i A-melding. Eventuelt at det går an å ta bort dette valget i innstillinger for lønnsslipp. Om det også er med reiseregnings id, ta hensyn til at det kan importeres med andre id (tall og bokstav innhold) enn kun fra Visma Expense. Eventuelt ha mulighet til å utelate dette fra lønnsslipp, via innstillinger.

ADI7
CONTRIBUTOR ***
av ADI7

I så fall må det være mulig å utelate dette i eget oppsett.

Sandrine Seigneret
CONTRIBUTOR *
av Sandrine Seigneret

Lønnsslipp A.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"