Passeli+ Standard
peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
Mikäli ohjelmassa ei ole valmiina kululajia, voidaan uusia kululajeja luoda joko kopioimalla olemassa olevan kululajin tiedot uuden pohjaksi tai tekemällä kokonaan uusi kululaji. Luodaan kululaji kopioimalla Avaa perustiedot -valikko ja valitse Kululajit Valitse kululaji, jonka tiedot kopioidaan uuden kululajin pohjaksi Paina työkaluriviltä Kopio -painiketta Anna kululajille puuttuvat tiedot ja tarkista että kopioidut tiedot ovat oikein Tallenna kululaji työkalurivin Tallenna -painikkeella Luodaan uusi kululaji Avaa perustiedot -valikko ja valitse Kululajit Paina työkaluriviltä Uusi -painiketta Anna kululajille tarvittavat tiedot Tallenna kululaji työkalurivin Tallenna –painikkeella
Näytä koko artikkeli
Henkilön perustamisen jälkeen matkalaskulle voidaan valita henkilö jolle matkalasku luodaan. Avaa Perustiedot-valikko ja valitse Henkilöt Paina työkaluriviltä Uusi henkilö -painiketta Anna henkilön tiedot ao. kenttiin Paina työkaluriviltä Tallenna-painiketta
Näytä koko artikkeli
Henkilön perustamisen jälkeen matkalaskulle voidaan valita henkilö jolle matkalasku luodaan. Avaa Perustiedot-valikko ja valitse Henkilöt Paina työkaluriviltä Uusi henkilö -painiketta Anna henkilön tiedot ao. kenttiin Paina työkaluriviltä Tallenna-painiketta
Näytä koko artikkeli
Hyväksytyt matkalaskut kuitataan maksetuksi Matkalaskujen maksu -toiminnossa Avataan Matkalaskut-valikosta Matkalaskujen maksu Oletuksena kaikki maksamattomat matkalaskut ovat valittuna Tarkistetaan, että tiedot ovat oikein Merkitään valitut matkalaskut maksetuiksi Kuittaa maksetuksi -painikkeesta Huom! Passeli+ Standard -ohjelmassa ei muodosteta pankkiin siirrettävää maksuaineistoa Katso video-ohje   Hyväksytyt ja maksetut matkalaskut voidaan tulostaa Tarkistetaan ennen tulostusta ylävalikon Asetukset-valinnan takaa Lomakeasetuksista otetaanko kululajikohtainen lisätieto mukaan tulostukseen. Muutokset tallentuvat Käytä-napin painalluksella ja OK sulkee ikkunan. Matkalaskujen tulostus -toiminnossa voidaan tulostaa kaikki tulostamattomat matkalaskut tai valita, mitkä matkalaskut halutaan tulostaa. Tulostettavat matkalaskut valitaan Matkalaskujen tulostus -ikkunassa Ctrl-näppäin pohjassa voidaan hiirellä valita useita laskuja kerralla tulostukseen Valintojen jälkeen painetaan OK
Näytä koko artikkeli
Matkalaskut kirjataan Uusi matkalasku -kuvakkeesta avautuvassa kirjausikkunassa Valitaan kirjauspäivä ja henkilö Valitaan pankkitili tai annetaan halutut tilitiedot Annetaan matkalaskun selitetieto Kirjataan matkakulujen yksityiskohdat halutulla tarkkuudella Lopuksi tallennetaan tiedot työkalurivin Tallenna-painikkeella
Näytä koko artikkeli
Tarjoukset, jotka eivät johtaneet tilaukseen, voidaan merkitä käsitellyiksi tarjoustenhallintaikkunassa. Avataan Tarjoustenhallinta ja valitaan haluttu avoimessa tilassa oleva tarjous Painetaan ikkunan työkalurivin kuvaketta Merkitse valitut tarjoukset käsitellyiksi (tai vaihtoehtoisesti Hallinta ja Merkitse käsitellyksi) Tarjouksen tila on nyt muutettu halutuksi
Näytä koko artikkeli
Tarjouksen hyväksyminen siirtää tarjouksen tiedot laskuksi. Avataan Tarjoustenhallinta omasta kuvakkeestaan ja valitaan haluttu avoimessa tilassa oleva tarjous Valitaan joko Hyväksy valittu tarjous –kuvake (tai vaihtoehtoisesti ylävalikosta Hallinta ja Hyväksy tarjous) Huom! Hyväksyttyä ja laskutukseen siirrettyä tarjousta ei voi enää muokata Tarjous-osion puolella. Muutoksia ja täydennyksiä voi toki tarvittaessa tehdä Laskutus ja myyntireskontra -osion puolella.
Näytä koko artikkeli
Aiempien tarjousten tiedot voidaan kopioida uuden tarjouksen pohjaksi tarjoustenhallintaikkunassa. Avataan Tarjoustenhallinta ja valitaan haluttu tarjous Valitaan ikkunan työkalurivin Luo uusi tarjous kopioimalla -kuvake (tai vaihtoehtoisesti Hallinta ja Kopioi tarjous) Valitaan kopioidaanko tarjouksen yläosan tiedot vai koko tarjous ja painetaan OK Kopiointi voidaan tehdä myös tarjousten kirjausikkunassa Avataan Uusi tarjous Haetaan tarjous, jonka tiedot halutaan kopioida, työkalurivin suurennuslasin Etsi-toiminnolla tai nuolipainikkeilla Valitaan ylävalikon Muokkaus-valinnan takaa Kopioi tarjous uudeksi tarjoukseksi -vaihtoehto Valitaan kopioidaanko koko tarjous vai ainoastaan tarjouksen yläosan tiedot ja painetaan OK-painiketta Tarkistetaan uuden tarjouksen tiedot, tehdään halutut muutokset ja lopuksi tallennus
Näytä koko artikkeli
Tarjousten oletusvoimassaoloaika on määriteltävissä Passeliasetuksissa. Samalla voidaan myös valita oletustoiminto tarjouksen voimassaoloajan umpeuduttua. Avataaan ylävalikosta Asetukset ja Passeliasetukset Valitaan avautuvan ikkunan vasemmasta reunasta Tarjoukset Määritellään haluttu voimassaoloaika Valitaan Oletustoiminto voimassaolon päätyttyä -pudotusvalikosta haluttu toimenpide Muutosten jälkeen painetaan ensin Käytä- ja lopuksi OK-painiketta
Näytä koko artikkeli
Tulostusasetuksissa voidaan määritellä lähetteen tiedot siten, ettei lähetteelle tulostu nimikkeen hintatietoja. Avaa Laskutus osio Valitse asetukset -valikosta Lomakeasetukset Tarkista että lomaketyyppinä on lähete Ota lomake ja riviosa välilehdiltä kaikki hintatietojen kohdasta valinta tulostetaan pois Paina OK –painiketta
Näytä koko artikkeli
Suorituksia voidaan poistaa suoritusten kirjaus toiminnossa ja Laskutuksenhallinnan Suoritukset-näkymässä Avaa Laskutuksenhallinta ja vaihda näkymäksi Suoritukset Etsi poistettava suoritus Valitse Poista valitut suoritukset (Ctrl+Del) Vahvista poisto Kyllä-napin painalluksella Huom! Lukitulla kaudella olevia suorituksia ei voi poistaa
Näytä koko artikkeli
Laskuille voidaan kirjata suorituksia joko käsin tai lukemalla pankin tiliotteelta. Laskujen tilan tulee tällöin olla Avoin tai Osasuoritettu, eikä ajanjakso jolle suorituksia ollaan kirjaamassa saa olla lukittu. Suorituksen kirjaus käsin Etsi Laskutuksenhallinnasta haluttu lasku Valitse työkalurivin kuvakkeista Kirjaa laskuun suoritus (F3) Anna suorituksen kirjauspäivä ja tarkista kirjanpitotili Muuta suorituksen määrä tarvittaessa oikeaksi Kirjaa mahdolliset oikaisuerät ja/tai kurssierot Tallenna suoritus (Ctrl+S) Suoritusten kuittaaminen tiliotteilta Valitse ylävalikosta Laskutus ja Suorituksen kuittaus tiliotteelta Valitse haluttu pankkitunniste TAI luo tarvittaessa uusi painamalla Uusi tunniste -painiketta. Anna tunnisteelle pankin nimi. Paina lopuksi OK. Valitse hakemisto, johon olet tallentanut tiliotetiedostot ja paina OK Valitse haluamasi tiliotetiedosto Tiedostot-kentästä ja paina OK Avautuvassa Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkunassa näkyy valitun tiedoston sisältö: Laskuno-sarakkeessa on laskun numero ja L-sarakkeessa OK, jos suoritus voidaan kohdistaa reskontrassa avoinna olevaan laskuun. Paina Kuittaa suoritetuksi -painiketta Kuittauksen jälkeen saat ilmoituksen kohdistetuista suorituksista Mahdollisia ongelmatilanteita Tiliotteen/Viiteluettelon valinnan jälkeen Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkuna on tyhjä eikä näytä yhtään tapahtumaa: Tarkista yrityksen yhteystietojen pankkitilitiedot Tarkista tiliotteen/viiteluettelon sisältö Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkuna näyttää suorituksia, mutta ne eivät kohdistu eli L-sarakkeessa lukee EI: Tarkista Laskuhaku-toiminnolla laskujen olevan Avoimessa tai Osasuoritetussa tilassa Suoritusten automaattinen kohdistus on mahdollista vain silloin kun maksuviitettä on käytetty Lukitulle ajanjaksolle ei ole mahdollista kuitata suorituksia. Suorituksen muokkaaminen Suorituksia voi helposti muokata Laskutuksenhallinnan Suoritukset-näkymän kautta Avaa Laskutuksenhallinta ja vaihda näkymäksi Suoritukset Etsi muokattava suoritus Valitse Näytä valittu suoritus (F10) Ota suoritus muokkaustilaan (Ctrl+E) Tee tarvittavat muutokset Tallenna muutokset (Ctrl+S) ennen ikkunan sulkemista Huom! Lukitulla kaudella olevia suorituksia ei voi muokata
Näytä koko artikkeli
Lähetä -toiminto mahdollistaa laskujen lähettämisen asiakkaille Maventan kautta. Palvelun käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen kyseisen palvelun käyttäjäksi. Käyttöönotto uusille Maventa käyttäjille: Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttöönotto Passelissa voidaan tehdä Laskutus ja myyntireskontra osion Lähetä –toiminnon kautta. Avaa Passeli ohjelma ja valitse Laskutus ja myyntireskontra tai Ostoreskontra -osio Valitse osiosta Lähetä–toiminto Valitse avautuvasta ikkunasta Maventa –välilehti ja sen jälkeen paina linkkiä ”Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset” Syötä ja täydennä avautuvaan ikkunaan yrityksesi sekä käyttäjän tiedot. Valitse palvelut joita haluat Maventalta. Huomioi, että voit halutessasi kaikkia palveluita muuttaa tai ottaa käyttöön Maventan verkkosivuston kautta tai suoraan Passeli ohjelmasta. Esimerkkejä asetuksista ja palveluista: ”Estä saman laskunumeron käyttö palvelussa” on toiminto jonka avulla voit olla varma että samaa laskua ei kahteen kertaan lähetetä eteenpäin Maventan kautta. ”Älä lähetä sähköpostitse” on toiminto, jolla estetään laskujen lähettäminen asiakkaiden sähköpostiin. ”Print & Send” palvelu on Maventan tulostuspalvelu. Voitte halutessanne lähettää myös Maventan kautta laskut, jotka ei ole verkkolaskuja. Tällöin Maventa tulostaa laskunne ja lähettää Postitse paperisen laskun. Käyttöönotto rekisteröityneille: Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttöönotto Passelissa voidaan tehdä Yrityksen yhteystietojen syötön kautta. Avaa Passeli ohjelma ja valitse yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Yrityksen yhteystiedot” Valitse avautuvasta ikkunasta Maventa –välilehti Syötä avautuvaan ikkunaan käyttäjän API avain sekä yrityksesi UUID tunnistetiedot. Molemmat tiedot löytyvät Maventan verkkopalvelusta.
Näytä koko artikkeli
Lasku voi olla tilassa ”Suoritettu” vaikka suorituspäiväkirjalla tai suoritukset näkymässä ei ole nähtävillä suoritusta. Laskulla on käytetty maksuehtona käteinen, tai sellaista maksuehtoa, millä ei ole määritelty nettopäiviä. Tarkista tarvittaessa laskulle valittu maksuehto sekä maksuehtojen ylläpidossa järjestelmään luodut maksuehdot.
Näytä koko artikkeli
Laskulle voidaan valita nimikehakuikkunasta useita nimikkeitä samalla hakukerralla pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla valintoja hiirellä tehtäessä. Avataan nimikehaku Suurennuslasi-kuvakkeesta Valitaan ensimmäinen nimike Painetaan Ctrl-näppäin alas ja valitaan lisää nimikkeitä OK-napin painallus tuo kerralla kaikki valinnat kirjausikkunaan
Näytä koko artikkeli
Lukittua laskua ei voi muokata Lasku on mahdollista lukita Laskutus -valikosta toiminnolla tapahtumien lukitus. Tällöin annetaan haluttu päivämäärä, johon laskut halutaan lukita ja niitä ei sen jälkeen voi muokata, eikä kyseiselle ajanjaksolle voi luoda laskuja tai suorituksia. Tapahtumat lukittuvat myös samalla, kun luodaan kirjanpidon aineisto. Annettu ajanjakso lukitsee kaikki tapahtumat ja ajanjaksolle ei ole mahdollista luoda uusia laskuja tai suorituksia.
Näytä koko artikkeli
Laskua voidaan muokata Laskun kirjaus -ikkunassa, mikäli lasku ei ole lukittuna. Avaa Laskun haku Valitse lasku jota haluat muokata ja paina Ok -painiketta Ota lasku muokkaus tilaan Muokkaus -valikon muokkaa toiminnolla tai painamalla työkalurivin muokkaa -painiketta Tee laskulle halutut muutokset ja tallenna lasku
Näytä koko artikkeli
Laskutuksessa on mahdollista luoda kirjanpitoaineisto, joka voidaan lukea Passeli+ ja Passeli Yritys kirjanpitoon. Kirjanpitoaineisto luodaan annetusta ajanjaksosta. Kirjanpitoaineiston luonti lukitsee annetun ajanjakson laskut ja suoritukset. Avaa laskutus valikosta Kirjanpitoaineiston luonti Anna ajanjakso, jolta haluat luoda kirjanpitoaineiston Määritä tiedosto kenttään hakemistopolku, jonne kirjanpitoaineisto luodaan. Polku voidaan myös hakea painamalla kentän oikealla puolella olevaa painiketta, jossa on kolme pistettä Paina OK –painiketta
Näytä koko artikkeli
Kirjanpidon tilien vaihtaminen laskun kirjauksessa Laskun kirjauksessa voidaan muuttaa kirjanpitotilit tarvittaessa. Ohjelma tarjoaa laskunkirjauksessa oletustilien mukaisia tilejä. Mikäli riviosalla ei näy kredit-tili, tulee kyseinen kenttä valita näkyviin riviosan työkalurivin Näytä sarakkeet -painikkeesta.
Näytä koko artikkeli
Mikäli kirjanpidon tulosteissa näkyy 6-numeroisia tilinumeroita omien kirjanpitotilienne sijaan omia tilejänne ei vielä ole kohdistettu ohjelman järjestelmätileille. Tarkistakaa ensin ylävalikon Perustiedot -> Tililuettelon ylläpito -valintojen takana tarvitaanko tililuetteloonne täydennyksiä tai muutoksia. Tarvitsemanne tilinumerot saatte kirjanpitäjältänne. Valitkaa seuraavaksi ylävalikosta Perustiedot -> Oletustilien ylläpito. Kohdistakaa omat tilinumeronne ohjelman järjestelmätileihin valitsemalla rivi riviltä Tilinumero-sarakkeessa hiirellä valiten avautuvasta valikosta oikeat tilit. OK-napin painallus tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.
Näytä koko artikkeli
Linkit