Passeli+ Standard
peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
ElliToroska VISMA
Tarjouksen hyväksyminen siirtää tarjouksen tiedot laskuksi. Avataan Tarjoustenhallinta omasta kuvakkeestaan ja valitaan haluttu avoimessa tilassa oleva tarjous Valitaan joko Hyväksy valittu tarjous –kuvake (tai vaihtoehtoisesti ylävalikosta Hallinta ja Hyväksy tarjous) Huom! Hyväksyttyä ja laskutukseen siirrettyä tarjousta ei voi enää muokata Tarjous-osion puolella. Muutoksia ja täydennyksiä voi toki tarvittaessa tehdä Laskutus ja myyntireskontra -osion puolella.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Suorituksia voidaan poistaa suoritusten kirjaus toiminnossa ja Laskutuksenhallinnan Suoritukset-näkymässä Avaa Laskutuksenhallinta ja vaihda näkymäksi Suoritukset Etsi poistettava suoritus Valitse Poista valitut suoritukset (Ctrl+Del) Vahvista poisto Kyllä-napin painalluksella Huom! Lukitulla kaudella olevia suorituksia ei voi poistaa
Näytä koko artikkeli
updated by ElliToroska VISMA ‎29-12-2017 14:59
Laskuille voidaan kirjata suorituksia joko käsin tai lukemalla pankin tiliotteelta. Laskujen tilan tulee tällöin olla Avoin tai Osasuoritettu, eikä ajanjakso jolle suorituksia ollaan kirjaamassa saa olla lukittu. Suorituksen kirjaus käsin Etsi Laskutuksenhallinnasta haluttu lasku Valitse työkalurivin kuvakkeista Kirjaa laskuun suoritus (F3) Anna suorituksen kirjauspäivä ja tarkista kirjanpitotili Muuta suorituksen määrä tarvittaessa oikeaksi Kirjaa mahdolliset oikaisuerät ja/tai kurssierot Tallenna suoritus (Ctrl+S) Suoritusten kuittaaminen tiliotteilta Valitse ylävalikosta Laskutus ja Suorituksen kuittaus tiliotteelta Valitse haluttu pankkitunniste TAI luo tarvittaessa uusi painamalla Uusi tunniste -painiketta. Anna tunnisteelle pankin nimi. Paina lopuksi OK. Valitse hakemisto, johon olet tallentanut tiliotetiedostot ja paina OK Valitse haluamasi tiliotetiedosto Tiedostot-kentästä ja paina OK Avautuvassa Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkunassa näkyy valitun tiedoston sisältö: Laskuno-sarakkeessa on laskun numero ja L-sarakkeessa OK, jos suoritus voidaan kohdistaa reskontrassa avoinna olevaan laskuun. Paina Kuittaa suoritetuksi -painiketta Kuittauksen jälkeen saat ilmoituksen kohdistetuista suorituksista Mahdollisia ongelmatilanteita Tiliotteen/Viiteluettelon valinnan jälkeen Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkuna on tyhjä eikä näytä yhtään tapahtumaa: Tarkista yrityksen yhteystietojen pankkitilitiedot Tarkista tiliotteen/viiteluettelon sisältö Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkuna näyttää suorituksia, mutta ne eivät kohdistu eli L-sarakkeessa lukee EI: Tarkista Laskuhaku-toiminnolla laskujen olevan Avoimessa tai Osasuoritetussa tilassa Suoritusten automaattinen kohdistus on mahdollista vain silloin kun maksuviitettä on käytetty Lukitulle ajanjaksolle ei ole mahdollista kuitata suorituksia. Suorituksen muokkaaminen Suorituksia voi helposti muokata Laskutuksenhallinnan Suoritukset-näkymän kautta Avaa Laskutuksenhallinta ja vaihda näkymäksi Suoritukset Etsi muokattava suoritus Valitse Näytä valittu suoritus (F10) Ota suoritus muokkaustilaan (Ctrl+E) Tee tarvittavat muutokset Tallenna muutokset (Ctrl+S) ennen ikkunan sulkemista Huom! Lukitulla kaudella olevia suorituksia ei voi muokata
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Lähetä -toiminto mahdollistaa laskujen lähettämisen asiakkaille Maventan kautta. Palvelun käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen kyseisen palvelun käyttäjäksi. Käyttöönotto uusille Maventa käyttäjille: Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttöönotto Passelissa voidaan tehdä Laskutus ja myyntireskontra osion Lähetä –toiminnon kautta. Avaa Passeli ohjelma ja valitse Laskutus ja myyntireskontra tai Ostoreskontra -osio Valitse osiosta Lähetä–toiminto Valitse avautuvasta ikkunasta Maventa –välilehti ja sen jälkeen paina linkkiä ”Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset” Syötä ja täydennä avautuvaan ikkunaan yrityksesi sekä käyttäjän tiedot. Valitse palvelut joita haluat Maventalta. Huomioi, että voit halutessasi kaikkia palveluita muuttaa tai ottaa käyttöön Maventan verkkosivuston kautta tai suoraan Passeli ohjelmasta. Esimerkkejä asetuksista ja palveluista: ”Estä saman laskunumeron käyttö palvelussa” on toiminto jonka avulla voit olla varma että samaa laskua ei kahteen kertaan lähetetä eteenpäin Maventan kautta. ”Älä lähetä sähköpostitse” on toiminto, jolla estetään laskujen lähettäminen asiakkaiden sähköpostiin. ”Print & Send” palvelu on Maventan tulostuspalvelu. Voitte halutessanne lähettää myös Maventan kautta laskut, jotka ei ole verkkolaskuja. Tällöin Maventa tulostaa laskunne ja lähettää Postitse paperisen laskun. Käyttöönotto rekisteröityneille: Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttöönotto Passelissa voidaan tehdä Yrityksen yhteystietojen syötön kautta. Avaa Passeli ohjelma ja valitse yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Yrityksen yhteystiedot” Valitse avautuvasta ikkunasta Maventa –välilehti Syötä avautuvaan ikkunaan käyttäjän API avain sekä yrityksesi UUID tunnistetiedot. Molemmat tiedot löytyvät Maventan verkkopalvelusta.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Lasku voi olla tilassa ”Suoritettu” vaikka suorituspäiväkirjalla tai suoritukset näkymässä ei ole nähtävillä suoritusta. Laskulla on käytetty maksuehtona käteinen, tai sellaista maksuehtoa, millä ei ole määritelty nettopäiviä. Tarkista tarvittaessa laskulle valittu maksuehto sekä maksuehtojen ylläpidossa järjestelmään luodut maksuehdot.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Laskulle voidaan valita nimikehakuikkunasta useita nimikkeitä samalla hakukerralla pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla valintoja hiirellä tehtäessä. Avataan nimikehaku Suurennuslasi-kuvakkeesta Valitaan ensimmäinen nimike Painetaan Ctrl-näppäin alas ja valitaan lisää nimikkeitä OK-napin painallus tuo kerralla kaikki valinnat kirjausikkunaan
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Lukittua laskua ei voi muokata Lasku on mahdollista lukita Laskutus -valikosta toiminnolla tapahtumien lukitus. Tällöin annetaan haluttu päivämäärä, johon laskut halutaan lukita ja niitä ei sen jälkeen voi muokata, eikä kyseiselle ajanjaksolle voi luoda laskuja tai suorituksia. Tapahtumat lukittuvat myös samalla, kun luodaan kirjanpidon aineisto. Annettu ajanjakso lukitsee kaikki tapahtumat ja ajanjaksolle ei ole mahdollista luoda uusia laskuja tai suorituksia.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Laskua voidaan muokata Laskun kirjaus -ikkunassa, mikäli lasku ei ole lukittuna. Avaa Laskun haku Valitse lasku jota haluat muokata ja paina Ok -painiketta Ota lasku muokkaus tilaan Muokkaus -valikon muokkaa toiminnolla tai painamalla työkalurivin muokkaa -painiketta Tee laskulle halutut muutokset ja tallenna lasku
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Laskutuksessa on mahdollista luoda kirjanpitoaineisto, joka voidaan lukea Passeli+ ja Passeli Yritys kirjanpitoon. Kirjanpitoaineisto luodaan annetusta ajanjaksosta. Kirjanpitoaineiston luonti lukitsee annetun ajanjakson laskut ja suoritukset. Avaa laskutus valikosta Kirjanpitoaineiston luonti Anna ajanjakso, jolta haluat luoda kirjanpitoaineiston Määritä tiedosto kenttään hakemistopolku, jonne kirjanpitoaineisto luodaan. Polku voidaan myös hakea painamalla kentän oikealla puolella olevaa painiketta, jossa on kolme pistettä Paina OK –painiketta
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Kirjanpidon tilien vaihtaminen laskun kirjauksessa Laskun kirjauksessa voidaan muuttaa kirjanpitotilit tarvittaessa. Ohjelma tarjoaa laskunkirjauksessa oletustilien mukaisia tilejä. Mikäli riviosalla ei näy kredit-tili, tulee kyseinen kenttä valita näkyviin riviosan työkalurivin Näytä sarakkeet -painikkeesta.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Oletustilien ylläpidossa kohdistetaan omat (kirjanpitäjän käyttämät) nelinumeroiset kirjanpitotilit ohjelman käyttämiin kuusinumeroisiin järjestelmätileihin. Kohdistuksen jälkeen kirjatuille laskuille ja niiden suorituksille on ohjelmasta mahdollista saada täydelliset ja tarkat kirjanpidon raportit. Valitse Perustiedot ja Oletustilien ylläpito Valitse Tilinumero-sarakkeessa jokaiselle käytettävälle tilille haluttu kirjanpidon tili OK-napin painallus sekä tallentaa tiedot että sulkee ikkunan
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
 Logo lisätään tulosteille lomakeasetuksissa. Suositeltava kuvan koko logolle on 25 x 90 mm. Valitaan Asetukset ja Lomakeasetukset Määritellään koneella olevan logotiedoston sijainti ja valitaan haluttu tiedosto Logomääritys otetaan käyttöön valinnalla Käytä logoa kaikilla lomaketyypeillä Käytä-napin painallus tallentaa tehdyt valinnat ja OK sulkee ikkunan
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Lomakeasetuksissa on mahdollista vaikuttaa tulosteiden ulkoasuun. Asetuksissa voidaan valita mitä tietoja tulostetaan ja myös määritellä tietokenttien paikkoja ja tulosteiden otsikkotietoja. Avataan Asetukset -valikosta Lomakeasetukset Valitaan muokattava Lomaketyyppi (esim. Lasku) Oma logo saadaan mukaan tulosteille Logotiedosto –painikkeen takaa valiten Oletuslomakevaihtoehdoista voidaan valita haluttu lomakepohja Lomake-, Riviosa-, Yritystiedot ja Muut tiedot -välilehdillä määritellään lomakepohjan otsikkotiedot ja niiden tietokentät, sekä tulostetaanko kyseinen tieto vai ei Käytä-napin painallus tallentaa muutokset ja OK sulkee ikkunan Huom! Lomakeasetusten määritykset ovat lomaketyyppikohtaisia
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
 Seuraavan laskunumeron voit määritellä Laskutus ja myyntireskontra osiosta Valitaan ohjelmarungosta – heti ohjelmaan sisäänkirjautumisen jälkeen, kun ylävalikossa on ainoastaan viisi vaihtoehtoa – Asetukset ja Päivitystarkistus Valitse Asetukset -> Passeli asetukset Syötä haluttu laskunumero Seuraava laskunumero –kenttään Tallenna muutokset Käytä-painikkeella ja sulje ikkuna valinnalla OK
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
 1.Tehdään ensin pankkitilimuutokset yrityksen yhteystietoihin Avataan Perustiedot-valikko Valitaan Yritystiedot Valitaan Pankkitilit-välilehti Lisäätään uusi tili tai tarvittaessa muokataan pankkitilitietoja Muutokset tallennetaan OK-painikkeella 2.Valitaan laskulomakkeella näytettävät pankkitilit Avataan Asetukset-valikko Valitaan Lomakeasetukset Siirrytään Yritystiedot-välilehdelle Valitaan laskulla näytettävät pankkitilit Tallennetaan tiedot Käytä-painikkeella ja suljetaan ikkuna OK-napin painalluksella Mikäli pankkitili ei näy oikein laskulla, mennään uudelleen Lomakeasetuksiin ja palautetaan oletusasetukset ikkunan vasemman alakulman Palauta oletukset -painikkeella. Tarkistetaan lisäksi vielä Yritystiedot-välilehden pankkitilivalinnat
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan veloituslaskuun, mikäli veloituslasku on vielä avoin tai osasuoritettu tilassa.   Avaa Uusi suoritus laskutus -valikosta Syötä tunniste kenttään veloituslaskun numero, tai hae lasku Haku -toiminnolla Tyhjennä suoritus -kentän summa Avaa hyvityslasku -alasvetovalikosta samalle asiakkaalle luotu hyvityslasku Mikäli veloituslasku on pienempi tai yhtä suuri kuin hyvityslaskun summa, niin jää avoimeksi kentässä näkyy 0,00 euroa. Tallenna suoritus Laskutuksen hallinnassa laskujen tilat ovat päivittyneet Mikäli veloituslaskuun on saatu jo suoritus, voidaan hyvityslaskuun kirjata suoritus esim. käsin, jolloin saadaan hyvityslasku suoritettua.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Hyvityslasku tehdään helpoimmin kopioimalla uusi lasku alkuperäisestä. Kopiointitoiminto löytyy Laskutuksenhallinnan työkalurivin pikakuvakkeista. Avataan Laskutuksenhallinta Valitaan lasku, josta hyvityslasku halutaan tehdä Painetaan työkalurivin Luo valitusta laskusta uusi kopioimalla -kuvaketta (Ctrl+C) Valitaan vaihtoehto 3. Luodaan laskusta hyvityslasku ja painetaan OK-painiketta Ohjelma luo automaattisesti uuden miinusmerkkisen laskun, jonka saatekentässä on jo valmiina viittaus alkuperäiseen laskuun. Tallennuksen jälkeen lasku on tulostettavissa Hyvityslasku voidaan toki myös tehdä kirjaamalla uusi lasku ja antamalla Määrä-sarakkeeseen miinusmerkkiset luvut. Näin toimien myös viittaus hyvitettävään laskuun tulee lisätä laskulle käsin.
Näytä koko artikkeli