Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2022-08 (upgrade 25)

22-07-2022 15:17 (Bijgewerkt op 11-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1536 Weergaven

 

Mededelingen

CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten

Waarom 

In de CAO ziekenhuizen zijn met ingang van 1 juli 2022 de regels omtrent de vastlegging en vergoeding van bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten gewijzigd.

In de vorige release hebben we de rubrieken uitgeleverd waarmee de uren voor de consignatiediensten kunnen worden aangeleverd aan Gemal. Dit betreft de rubrieken P01990 t/m P01993. Hiermee ben je dus in staat de correcte uren voor de consignatiediensten aan te leveren vanuit het roostersysteem middels een DPIA100 bestand.

Op dit moment zijn we bezig om de module Tijdregistratie gereed te maken voor een gescheiden registratie en verwerking van consignatiediensten naast de registratie en verwerking van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten. Deze wijziging van de consignatiediensten zal helaas nog niet in de augustus release beschikbaar zijn. Het streven is om de module Tijdregistratie in de oktober release aangepast te hebben. Voor de goede orde: als je consignatiediensten niet via Beaufort Tijdregistratie maar via externe roostersystemen vastlegt, veranderd er in dit kader niets.

Hoe

Het advies is om, totdat de wijziging beschikbaar komt, consignatiediensten vast te leggen in een nieuwe activiteit en deze te koppelen aan activiteitsoort 00 Dummy (tbv registratie). Op deze wijze kan de registratie van consignatiediensten gewoon plaatsvinden en in de nabije toekomst gekoppeld worden aan de nog op te leveren nieuwe regeling.  Deze handeling is alleen noodzakelijk indien je compensatie van consignatie wilt laten doorberekenen binnen de verlofregistratie in BO4.

Actie

Het aanmaken van een nieuwe activiteit (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteiten) geschiedt normaliter op de hoogste organisatorische eenheid. Voor een voorbeeld van een nieuwe activiteit zie hieronder:

FrankJHMPoell_0-1659023291579.png

 

 

Ook de verwerking van bereikbaarheids- en consignatiediensten is gewijzigd met ingang van 1 juli 2022, maar deze wijziging kun je zelf doorvoeren in de inrichting van de module Tijdregistratie:

 • Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten worden niet langer gecompenseerd in vrije tijd maar in geld.
  Activiteiten bereikbaarheid en dag- en nachtaanwezigheid moeten met ingang van 1 juli 2022 niet langer geboekt worden op de activiteitcodes 91, 92 en 93 maar op de activiteitcodes 81, 82 en 83. Een en ander moet als volgt ingericht zijn/worden:
  • De activiteiten 81, 82 en 83 (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteiten) moeten geconfigureerd zijn als volgt:
FrankJHMPoell_1-1659023291583.png

 

FrankJHMPoell_2-1659023291585.png

 

FrankJHMPoell_3-1659023291587.png

 

  • De rekenregel (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteit rekenregel) moet geconfigureerd zijn als volgt :
FrankJHMPoell_4-1659023291589.png

 

De rekenregel in het voorbeeld kan ook een andere zijn.

 • De factoren/percentages voor de compensatie van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten moeten worden aangepast in de functie 200274 Regeling bereikb.h./aanw.h.:
FrankJHMPoell_5-1659023291591.png

 

Zodra de wijzigingen met betrekking tot de nieuwe opzet van consignatiediensten beschikbaar zijn zullen we je daar uiteraard aanvullend over informeren.

 

 

Nieuwe salarisregeling 48 voor CAO energie- en nutsbedrijven

Waarom 

Met ingang van 1 juli 2022 is voor de CAO energie- en nutsbedrijven een aanpassing van de salarisregeling 48 doorgevoerd. De aangepaste salarisregeling is per 2 augustus beschikbaar voor download.
Belangrijkste aanpassingen zijn het vervallen van salarisschaal IN-D en een aanpassing van de bedragen van salarisschaal GAR.

Hoe

Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 48 vanaf 2 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling).

Actie

Nadat de salarisregeling 48 is geïmporteerd moet je actie ondernemen i.v.m. het vervallen van salarisschaal IN-D:

 • Medewerkers, ingeschaald in salarisschaal IN-D, moeten met terugwerkende kracht per 2022-07 worden ingeschaald in een andere schaal.
 • Salarisschaal IN-D kan worden verwijderd (alleen mogelijk als er geen medewerkers (in- en uitdienst) meer zijn gekoppeld aan deze schaal. Als het niet mogelijk is om de salarisschaal IN-D te verwijderen, dan is het advies om in de omschrijving van de schaal aan te geven dat de schaal vervallen is m.i.v. 2022-07.

Voor meer gerelateerde informatie zie de kennisartikelen met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK en het verwijderen van een vervallen anciënniteit.

 

Aanpassing salarisregeling 15 voor CAO VVT

Waarom

Na de aanpassing van het wettelijk minimumloon in juli 2022 hadden voor salarisregeling 15 de bedragen bij de inpasnummers 9410 t/m 9414 aangepast moeten worden aangezien deze gekoppeld zijn aan het minimumloon.  De aangepaste salarisregeling is per 2 augustus beschikbaar voor download.

Hoe

Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 15 vanaf 2 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling).

Actie

Nadat de salarisregeling 15 is geïmporteerd moet je de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren om de indicatieve bruto salarissen per die datum opnieuw te  bepalen.

Voor meer gerelateerde informatie zie het kennisartikel met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK.

 

Nieuw

Aanvullingen Wet invoering Betaald ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022

Op de Wet- en regelgeving community is het nodige gecommuniceerd met betrekking tot betaald ouderschapverlof, de best practices, de webinar en de FAQ. Ook hebben we je in de vorige release notes op de hoogte gebracht van de in dit kader in Beaufort doorgevoerde wijzigingen. Aanvullend hierop nog een aantal relevante opmerkingen.

Alle functionaliteit geactiveerd

De afgelopen maanden hebben we gefaseerd nieuwe en aangepaste functionaliteit uitgeleverd, zonder dat deze al daadwerkelijk gebruikt kon worden (uitgezonderd de inrichtingswijzigingen). Denk hierbij aan nieuwe aanvraagfuncties en aangepast EDI berichtenverkeer. Vanaf deze release wordt alle gebruikersfunctionaliteit automatisch geactiveerd.  Wel zul je het naar wens van jouw organisatie autoriseren en plaatsen in de Beaufort menu's moeten inrichten.

Tijdregistratie

Aan regeling algemeen is de nieuwe teller 21 (Betaald ouderschapsverlof) toegevoegd met als advies rubriek P13215.  Aan deze regeling en eventuele andere in gebruik zijnde algemene regelingen dien je de deze of de voor jou van toepassing zijnde rubriek te koppelen. Ook is er een nieuwe activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) toegevoegd aan de standaard inrichting van Tijdregistratie. Op basis van deze activiteitsoort kun je zelf een nieuwe activiteit met betrekking tot betaald ouderschapsverlof inrichten. Op deze nieuwe activiteit kan vervolgens het betaald ouderschapsverlof worden geregistreerd. De verdere verwerking binnen Tijdregistratie vindt op standaard wijze plaats. Wel is het berekeningsverslag aangepast zodat ook de tellers met betrekking tot betaald ouderschapsverlof worden weergegeven:

 • Op het Berekeningsverslag Tijdregistratie Deel 3 is toegevoegd 'Betaald OSV'
 • Op het Berekeningsverslag Tijdregistratie Totaal generaal  onder Deel 3 is toegevoegd 'Betaald ouderschapsverlof'

Wijziging omschrijvingen van rubrieken die bestemd zijn voor uitbetalingsaanvraag 2 en 3 Betaald ouderschapsverlof.

Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de rubrieksomschrijvingen en venster omschrijvingen iets aangepast, zodat deze de lading beter dekken. Werking en doel van de rubrieken is gelijk gebleven.

 

Rubriek

Omschrijving 

Venster omschrijving

P03573

Datum aanvang betaalverzoek 2

Ingangsdt vrlf vzk 2

P03575

Aantal weken verlof betaalverzoek 2

Aantal wkn vzk 2

P03576

(ongewijzigd)

Verlof opgenomen

P03577

Uitkering aan wn betaalverzoek 2

Uitkering wn vrzk 2

P03578

IBAN betaalverzoek 2

IBAN betaalverzoek 2

P03579

BIC buitenland betaalverzoek 2

BIC buitenl vrzk 2

P03580

Naam bank buitenland betaalverzoek 2

Naam bank vrzk 2

P03581

Plaats bank buitenland betaalverzoek 2

Plaats bank vrzk 2

P03582

Landcode ISO bank betaalverzoek 2

Land ISO bank vrzk 2

P04573

Datum aanvang betaalverzoek 3

Ingangsdt vrlf vzk 3

P04575

Aantal weken verlof betaalverzoek 3

Aantal wkn vzk 3

P04576

(ongewijzigd)

Verlof opgenomen

P04577

Uitkering aan wn betaalverzoek 3

Uitkering wn vrzk 3

P04578

IBAN betaalverzoek 3

IBAN betaalverzoek 3

P04579

BIC buitenland betaalverzoek 3

BIC buitenl vrzk 3

P04580

Naam bank buitenland betaalverzoek 3

Naam bank vrzk 3

P04581

Plaats bank buitenland betaalverzoek 3

Plaats bank vrzk 3

P04582

Landcode ISO bank betaalverzoek 3

Land ISO bank vrzk 3

Rubrieken toegevoegd aan de HSS rubriekenset

De rubrieken P01571 t/m P01582, P03573, P03575 t/m P03582, P04573, P04575 t/m P04582 en PI0172 t/m PI0244 t.b.v. betaald ouderschapsverlof zijn toegevoegd aan de standaard rubriekenset HSS voor export naar Self Service.

Aanpassing functie 233050 (Opschonen EDI berichten)

Het opschonen van EDI berichten ondersteunt nu ook het verwijderen van de EDI berichten UWV-WAZO-3, UWV-WAZO-4 en UWV-WAZO-5.

Aanpassing procedure 733055 en functie 233055 (Raadplegen EDI aanv.geb.verlof wordt Raadplegen EDI verlof)

Deze procedure en functie hadden tot op heden uitsluitend betrekking op de EDI berichten inzake aanvullend geboorteverlof. Met ingang van deze release is zowel deze procedure als functie hernoemd naar 'Raadplegen EDI verlof' en zal de EDI berichten van zowel aanvullend geboorteverlof als die van betaald ouderschapsverlof tonen.

Aanpassingen helptekst 

Vanzelfsprekend is in dit kader ook de helptekst aangepast. Helaas is wel sprake van een omissie in het tabje 'Search' aan de linkerkant van het help scherm. Het opgeven van een zoekargument resulteert niet in een daadwerkelijk zoekresultaat. Hier wordt aan gewerkt en zullen we zo spoedig mogelijk oplossen. De andere twee tabs 'Contents' en 'Index' alsmede de venster specifieke helpen werken wel conform verwachting.

 

Gewijzigd en verbeterd

Vergoeding per eenheid met afwijkende ingangsdatum

Waarom

In Payroll Gemal is besloten om bij een aantal invoercodes met ingang van deze release een afwijkende ingangsdatum toe te staan. Zie release notes Payroll Gemal 2022-08.
HR Core Beaufort volgt deze aanpassing van Payroll Gemal door de eigenschap 'DIW <> begindt loonper' van de corresponderende rubrieken aan te vinken. Het betreft de volgende rubrieken:

Rubriek

Omschrijving

P06969

Bedrag pauze nachtdienst

P09010

Aantal geconsigneerde pauzes

P09011

Aantal eenheden

P09012

Aantal eenheden

P09013

Aantal eenheden

P09014

Aantal eenheden

P09015

Aantal eenheden

P09016

Aantal eenheden

P09017

Aantal eenheden

P09018

Aantal eenheden

P09019

Aantal eenheden

P09020

Aantal eenheden

P09021

Aantal eenheden

P09022

Aantal eenheden

P09023

Aantal eenheden

P09024

Aantal eenheden

P09025

Aantal eenheden

P09026

Aantal eenheden

P09027

Aantal eenheden

P09028

Aantal eenheden

P09029

Aantal eenheden

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

 

Wet- en regelgeving

CAO Gemeenten: doorbetaling ouderschapsverlof op werknemer niveau

Per 2 augustus 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Dit houdt in dat een werknemer na de geboorte (of adoptie) van een kind 9 weken betaald ouderschapsverlof mag opnemen. De betaling krijgt de vorm van een UWV uitkering tegen 70% van het (gemaximeerde) dagloon. De CAO Gemeenten kent al langer een vorm van deels betaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus past de CAO gemeente deze systematiek van doorbetaling aan waarmee ze deels willen aansluiten op de wettelijke doorbetaling ouderschapsverlof en de mogelijkheid om beide te combineren. De oorspronkelijke variant voor betaald ouderschapsverlof uit de CAO, vereist voor een makkelijke uitvoering dat ook op werknemer niveau een percentage doorbetaling kan worden vastgelegd. In dit kader is de inrichting uitgebreid met een aantal nieuwe rubrieken en exportcodes.

 

Rubriek

Omschrijving

Exportcode

Omschrijving

P10611

Langdurig ziek perc doorbetaling

00611

Ld zk % doorbet

P10612

Seniorenverlof perc doorbetaling

00612

Sen vrl % doorbet

P10613

Ouderschapsverlof perc doorbetaling

00613

OSV % doorbet

P10614

Onbetaald verlof perc doorbetaling

00614

Onb vrl % doorbet

P10615

Bet. ouderschapsverlof perc doorbetaling

00615

BOSV % doorbet

P10616

Zorgverlof kort perc doorbetaling

00616

Kzg vrl % doorbet

P10617

Zorgverlof lang perc doorbetaling

00617

Lzg vrl % doorbet

P10618

Calamiteitenverlof perc doorbetaling

00618

Cal vrl % doorbet

P10619

Verlofregeling 9 perc doorbetaling

00619

Vrlr 9 % doorbet

P10620

Verlofregeling 10 perc doorbetaling

00620

Vrlr 10 % doorbet

P10621

Verlofregeling 11 perc doorbetaling

00621

Vrlr 11 % doorbet

P10622

Verlofregeling 12 perc doorbetaling

00622

Vrlr 12 % doorbet

P10623

Verlofregeling 13 perc doorbetaling

00623

Vrlr 13 % doorbet

P10624

Verlofregeling 14 perc doorbetaling

00624

Vrlr 14 % doorbet

P10625

Verlofregeling 15 perc doorbetaling

00625

Vrlr 15 % doorbet