Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-01

06-01-2022 11:42 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1379 Weergaven

 

[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.

Mededelingen

2022-01/1 BSN vastleggen toegestaan als er nog geen waarde is opgegeven

In Gemal is een controle aanwezig, waardoor je het BSN niet kunt wijzigen als de datum in-dienst in voorgaand jaar of eerder ligt. Deze controle is aanwezig, omdat het wijzigen van het BSN in een later jaar leidt tot problemen in de loon- en pensioenaangifte. Dit probleem doet zich niet voor wanneer het BSN geheel ontbreekt en op een later moment wordt aangevuld. Daarom hebben wij met ingang van periode 2022-01 genoemde situatie uitgezonderd van de controle. Het is dus altijd mogelijk om een BSN vast te leggen, indien je dat nog niet gedaan had.

Let op: als de datum in-dienst in een vorig jaar ligt, dan dien je het BSN wel direct goed vast te leggen of direct te corrigeren in een vervangende correctieproductie. In een latere productie is corrigeren niet meer mogelijk en zul je een nieuw dienstverband moeten aanmaken.

Deze situatie is per 2022 bijzonder relevant, omdat je vanaf dit jaar verplicht bent om ook het BSN te registreren van ''personeel niet in loondienst'' voor wie je (mogelijk) een aangifte uitbetaalde bedragen aan derden (voorheen IB-47) moet doen. Als je reeds dergelijk personeel hebt vastgelegd in je administratie, dan kun je het BSN nu toevoegen.

Achtergrondinformatie

Het BSN is een belangrijk gegeven voor externe partijen zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen. Zij bepalen met behulp van het BSN en IKV-nummer met welk dienstverband ze te maken hebben. De gegevensaanlevering vanuit Gemal gaat naar de loonaangifte alleen automatisch over het huidig jaar en naar de UPA/APG aangifte over huidig en vorig jaar.

Als je het BSN wijzigt bij een persoon die reeds vorig jaar in-dienst was, dan verschilt het BSN dus per jaargang in de aangifte. De betreffende instanties kunnen dan niet herleiden dat het om hetzelfde dienstverband gaat en sturen vaak moeilijk te duiden foutmeldingen. Zij zien dan twee dienstverbanden, waarvan één de startdatum mist en de andere de einddatum. Dat leidt weer tot de constatering, dat er voor beide dienstverbanden aangiften ontbreken.

Op het moment dat het BSN geheel niet gevuld is, gebruiken deze instanties het personeelsnummer. Dat is het instellingsnr-registratienr-IKVnr van het dienstverband. Zodra het BSN wel gevuld wordt, dan wordt dit personeelsnummer eenmalig gebruikt om de aangiften aan elkaar te koppelen.

Algemeen

2022-01/2 Berichtgeving voor 2022

Deze release notes voor het nieuwe jaar worden relatief vroeg in december gemaakt. Op deze wijze bent u, mede gezien de feestdagen, tijdig op de hoogte van veranderingen in Gemal. Het komt echter voor dat wijzigingen in wet- en regelgeving laat in december of zelfs pas in januari definitief vastgesteld worden. Wij adviseren je dan ook regelmatig de Payroll Gemal community te raadplegen voor nagekomen nieuwsberichten.

Wijzigingen in januari

Per januari 2022 zijn zoals elk jaar in januari veel bedragen en percentages gewijzigd. Als deze wijzigingen tijdig bekend zijn dan worden deze voor de januari-productie door ons aangepast. Het kan zijn dat in de loop van januari nog wijzigingen voor percentages en bedragen door de regelgevers zoals de pensioenfondsen, de werkgeversverenigingen en de Belastingdienst gepubliceerd worden. Wijzigingen die uiterlijk 7 januari 12:00 uur bij ons bekend zijn, kunnen we nog in de januari-versie van Payroll Gemal opnemen. Wijzigingen die ons na deze datum bereiken, zullen we op zijn vroegst in de februari-versie met terugwerkende kracht opnemen, waarover wij je dan in de release notes informeren.

Per januari 2022 zijn er diverse bedragen en percentages gewijzigd. Deze zijn bijgewerkt in Gemal Direct Inrichting. Hieronder een overzicht:

Wat is er aangepast?

Waar te vinden in Gemal Direct Inrichting?

Werkgevercode

Woonlandfactoren

Werkgevergegevens / Zorgverzekering / Woonlandfactoren

Niet van toepassing

Premie WW-hoog / WW-laag

Werkgevergegevens / Sociale verzekeringen / WW

07161 (WW-hoog) en 07162 (WW-laag)

Premiepercentages AOF hoog, laag en uitkering

Werkgevergegevens / Sociale verzekeringen / WAO-WIA

07150 (hoog), 07151 (laag) en uitkering (07152)

Maximum premieloon

Meerdere plekken onder Werkgevergegevens / Sociale verzekeringen

07145

Minimumloon

Werkgevergegevens / Algemene regelingen / Minimumloon

03451

Percentage Wko (per 2022 met eigen werkgevercode vermeld in Gemal Direct Inrichting)

Werkgevergegevens / Sociale verzekeringen / WAO-WIA

07154

Premie WGA/ZW

Werkgevergegevens / Sociale verzekeringen / WAO/WIA

07174

Premie PAWW (Premie repar. WW)

Werkgevergegevens / Premie diverse verz / Definitie div verz

05018

Percentage WKR schijf 1 (tot 400.000)

Werkgevergegevens / Algemene regelingen / Werkkostenregeling / Diversen

03330 en 03338

Bijtelling auto voor elektrische auto’s met tenaamstelling in 2022

Werkgevergegevens / Reiskosten-auto / Percentage bijtelling

03517, volgnr 5

NS tabel

Werkgevergegevens > Reiskosten-auto > Reiskostenverg tabel

26101 t/m 26190

Normering topinkomen

Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Normering topinkomen

03150 met bijbehorende volgnummers

Maximum dagloon SV

Werkgevergegevens > Sociale verzekeringen > WAO-WIA en WW

07140

LIV minimum en maximum uurloon

Werkgevergegevens > Sociale verzekeringen > Tegemoetkom loonk UWV

03361, 03362, 03365 en 03366

ZvW percentages

Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Inkomensafhankelijk

07203 en 07204

PFZW parameters

Werkgevergegevens > pensioen en overige > PF PFZW > Diversen PFZW

diverse werkgevercodes

Jaarovergang

2022-01/3 Datum uit-dienst 31 december

Het komt voor dat de decemberproductie al  is verwerkt en er een melding komt dat een werknemer in december uit-dienst gaat. De juiste werkwijze is om dan voor deze werknemer een correctieproductie te laten vervaardigen. Het voordeel van zo'n productie is dat je elke gewenste mutatie in het oude jaar kunt vastleggen, zonder beperkingen. Een correctieproductie kan op twee manieren worden gedraaid, te weten:

 • Als een vervangende correctieproductie, waarbij voor deze werknemers alle mutaties voor december opnieuw aan Gemal moeten worden aangeleverd. In dit geval komt de salarisstrook in de plaats van de oorspronkelijke strook van reguliere decemberproductie.

 • Je kunt in plaats daarvan ook kiezen voor een aanvullende correctieproductie. In dat geval is het resultaat en dus ook de salarisstrook aanvullend op die van de oorspronkelijke productie. Je voert dus eigenlijk een extra tussentijdse productie uit, waaruit een aparte betaling voortkomt.

Voordat de mogelijkheid tot een aanvullende correctieproductie bestond, was er al de behoefte om in de januariproductie toch een uitdienstmelding in het oude jaar te kunnen vastleggen. Op verzoek is toen een work-around mogelijk gemaakt om in de januariproductie bij een werknemer de datum uit-dienst 31-12 vast te leggen. In de januariproductie is het niet mogelijk om herrekeningen uit te voeren in Gemal, maar specifiek voor deze datum is destijds een uitzondering toegestaan. Bij uit-dienst per 31-12 vindt er immers geen herrekening over het voorgaande jaar plaats.

In de januariproductie is het niet mogelijk om herrekeningen te doen over het voorgaand jaar. Het is daarom van belang dat je eerst het oude jaar afsluit en pas daarna de januariproductie laat verwerken. In de januariproductie wordt ook automatisch het jaarloon bijzondere beloning en het percentage bijzonder tarief bepaald. Als er nadat je de januariproducte heeft afgeroepen er toch nog wijzigingen blijken te zijn voor het afgesloten jaar, dan moet je die vastleggen met terugwerkende kracht in de februariproductie. Op verzoek van klanten is er één uitzondering toegestaan namelijk het vastleggen van de datum uit-dienst in de januariproductie met de waarde 31-december. Dit is wel een herrekeningsmutatie voor de stand op de database van Gemal, maar er hoeft verder geen herberekening te worden uitgevoerd.

Probleem

Technisch gezien wordt de datum uit-dienst niet goed geregistreerd op de Gemal database als in de januariproductie de datum 31 december wordt vastgelegd. Dit levert in sommige gevallen later in het jaar onverwachte en onterechte resultaten op. Recent is dit een aantal keer gebeurd bij eenmalige uitkeringen waarin de datum uit-dienst een rol speelde.

We hebben dit probleem onderzocht en zien op korte termijn geen geautomatiseerde oplossing om de stand op de database in voorkomende gevallen te corrigeren.

Advies

Afhankelijk van de situatie zijn er drie manieren van vastlegging die wel tot een correcte verwerking leiden:

Optie 1: Aanvullende correctieproductie voor periode 12 vóórdat je de januariproductie hebt gedraaid.

De optie voor een aanvullende correctieproductie biedt je de mogelijkheid om de mutatie in het juiste boekjaar te verwerken en geeft je de flexibiliteit om elke denkbare mutatie over het oude jaar vast te leggen. Je kunt voor werknemers met een andere datum in afgelopen jaar ook de juiste datum vastleggen, dat beperkt zich dus niet tot alleen 31-12.

Optie 2: Aanvullende correctieproductie voor periode 12 nadat je de januariproductie hebt gedraaid.

Als je de uit-dienstmelding ontvangt nadat je ook de januariproductie al gedraaid hebt, dan is de correcte werkwijze om eerst de aanvullende correctieproductie over december te doen met de uit-dienstdatum en vervolgens nog een vervangende correctieproductie over januari. In de correctieproductie over januari worden de stamgegevens vanuit de laatste correctie over december dan meegenomen.

Optie 3: Februariproductie: vastleggen met terugwerkende kracht.

Een derde alternatief is om de datum uit-dienst in de februariproductie vast te leggen. In dat geval wordt dit door Gemal wel direct als een herrekening verwerkt. In de praktijk is dat vaak echter niet gewenst, omdat dan het salaris in januari ten onrechte wordt uitbetaald en in februari weer teruggevorderd.

Pensioenfonds PFZW

Voor de datum uit-dienst 31 december in relatie tot UPA, zie het betreffende onderwerp verderop in deze release notes.

Nieuw

2022-01/4 Reiskostenregeling voor de Youforce Declaratie App

Het is het nu mogelijk een tweede reiskostenregeling in Gemal aan te sturen, bijvoorbeeld voor het declareren van de reiskosten woon-werkverkeer via de Youforce Declaratie App of Self Service. Per werknemer (dienstverband) kun je met een nieuwe invoercode aangeven of de eerste reiskostenregeling (de huidige regeling) of een nieuwe tweede reiskostenregeling van toepassing is. Er is verder geen nieuwe uitbreiding van in- en uitvoercodes. Met de tweede reiskostenregeling is het mogelijk om met de Youforce Declaratie App naast de huidige ‘vaste’ (praktische) regeling (reiskostenregeling 1) de reiskosten te declareren.

De bestaande werkgevercodes voor regeling 1 worden gedupliceerd en krijgen het achtervoegsel ‘1’. De nieuwe werkgevercodes voor regeling 2 hebben dezelfde werking en waardes en krijgen het achtervoegsel ‘2’. De wijze van de reiskostenberekening en de fiscale ruimtebepaling wijzigt niet. De inrichting van de nieuwe werkgevercodes dien je zelf op te geven.

Werkgevergegevens

werkgevercode regeling 1 (voor de praktische regeling)

omschrijving

werkgevercode regeling 2 (voor de Youforce Declaratie App)

omschrijving

26300

code reisdagen 1

26630

code reisdagen 2

26400

werkwijze vaststellen fiscaal vrijgesteld bedrag reiskostenvergoeding 1

26640

werkwijze vaststellen fiscaal vrijgesteld bedrag reiskostenvergoeding 2

26001

code omrekening reiskostenvergoeding 1

26601

code omrekening reiskostenvergoeding 2

03012

code reiskostenvergoeding 1  

26602

code reiskostenvergoeding 2

26302

fiscale reisafstand als eenheden 1

26603

fiscale reisafstand als eenheden 2

Werknemergegevens

Gegeven: indicatie reiskostenregeling.
Vastleggen: invoercode 03228.
0 (of niet vastgelegd) = reiskostenregeling 1;
1 = reiskostenregeling 1;
2 = reiskostenregeling 2.

Met dit gegeven geef je aan welke werkgevercodes moeten worden betrokken in de berekening. Bij waarde 0 of 1 zijn in de berekening de werkgevercodes 26300, 26400, 26001, 26302 en 03012 leidend. Als invoercode 03228 de waarde 2 heeft dan zijn in de berekening de werkgevercodes 26630, 26640, 26601 t/m 26603 leidend.

Voorbeelden

Reiskostenregeling 1 (praktische regeling)

werkgevercode

omschrijving

waarde

werking

26300

code reisdagen 1

0

 

26400

werkwijze vaststellen fiscaal vrijgesteld bedrag reiskostenvergoeding 1

2

vaste reiskostenvergoeding (praktische regeling).

26001

code omrekening reiskostenvergoeding 1

nvt

 

26302

fiscale reisafstand als eenheden 1

0

 

03012

code reiskostenvergoeding 1

4

maandbedrag naar rato van de factor salarisdagen.

 

Reiskostenregeling 2 (Youforce Declaratie App)

werkgevercode

omschrijving

waarde

werking

26630

code reisdagen 2

0

standaard; de reisdagen worden bepaald op basis invoercode 02508 (reisbewegingen). Je legt het aantal reizen woon-werk per periode vast met invoercode 02508. 

26640

werkwijze vaststellen fiscaal vrijgesteld bedrag reiskostenvergoeding 2

0

standaard; cumuleren van woon-werk en overige zakelijke kilometers.

26601

code omrekening reiskostenvergoeding 2

7

op basis van reisbewegingen.

26602

code reiskostenvergoeding  2

0

 

26603

fiscale reisafstand als eenheden 2

1

gebruik als aantal eenheden de fiscale reisafstand woon-werk (invoercode 02372) in plaats van het aantal eenheden van invoercode 01197.

Reiskosten, algemeen

werkgevercode

omschrijving

waarde

 

26114

bedrag reiskostenvergoeding tariefregel 14

107,60

 

26004 

reiskosten bedrag aftrek per periode 

68,68

 

26002 

bedrag reiskosten per eenheid 1

0,19

 

Registratienummer

123456

waarde

berekening

invoercode 03228

indicatie reiskostenregeling

0 of 1

 

invoercode 02508

reisbewegingen

nvt

 

invoercode 02372

fiscale reisafstand 

14

 

uitvoercode 01198

reiskosten woon-werk

26114 - 26004

107,60 - 68,68 = 38,92

 

 

 

 

Registratienummer

234567

waarde

berekening

03228

indicatie reiskostenregeling

2

 

02508

reisbewegingen

10

 

02372

fiscale reisafstand 

5

 

uitvoercode 01198

reiskosten woon-werk

(02508 * 2 * 02372) * 26002

(10 * 2 * 5) * 0,19 = 19,00

Voorbeeld gebruik Declaratie Reiskosten App

Klant gaat per 01-03-2022 voor een deel van het personeel over op de reiskosten App. 

Reiskostenregeling 1:  de ‘vaste’. 
Reiskostenregeling 2:  de declaratie. 

Mutatie per 01-03-2022 bij een werknemer de indicatie reiskostenregeling naar 2.

Per april kan er over de maand maart gedeclareerd worden.

Via de App komt het aantal reisbewegingen (02508) over de maand maart met datum ingang 01-04-2022 binnen in Gemal Direct Inrichting. Deze worden verwerkt in de salarisverwerking van 2022-04.  

In het startjaar worden de reiskosten woon-werkverkeer over de eerste 2 maanden op basis van de praktische regeling berekend en over de volgende 9 maanden via de App. (Reiskosten december wordt in het volgend jaar uitbetaald). Ook de opgebouwde fiscale vrijstelling is over 11 maanden

Gewijzigd en verbeterd

2022-01/5 Nieuwe toelagenregelingen en vervallen levensloopregeling

Met ingang van periode 2022-01 laten we de diverse aansturingen voor levensloop in Gemal vervallen. Als onderdeel van de levensloopfunctionaliteit bestaat ook de toelage levensloop. Deze toelage was oorspronkelijk bedoeld specifiek voor een inleg levensloop, maar later is de aard van deze toelage veranderd naar een voor iedereen verkrijgbare bruto toelage.

Omdat deze toelage nu nog bij enkele sectoren en werkgevers in gebruik is, zullen we deze toelage handhaven maar meer algemeen toepasbaar maken. We voegen de drie toelageregelingen toe aan de bestaande Procentuele toelagen waarbij we de naam van werkgevercodes, invoercodes en uitvoercodes veranderen naar Procentuele toelage 4/5/6.

Maakte je gebruik van zo’n toelageregeling al of niet op CAO-niveau, dan blijft dit dus onder dezelfde uitvoercode voortbestaan. Je hoeft hiervoor niets te wijzigen maar je kunt er voor kiezen de naam van de uitvoercode aan te passen.

2022-01/6 Wijziging teksten werkgevercode 03051

Met werkgevercode 03051 geef je aan hoe lang je beëindigde dienstverbanden wilt behouden in Gemal. De naamgeving van deze code en de omschrijving van de waarden was niet duidelijk. Het leek in de oude situatie ten onrechte alsof er personen bewaard werden, maar dit ging om individuele dienstverbanden.

De omschrijvingen hebben we aangepast met ingang van deze release. De teksten zijn direct bijgewerkt in verband met de ontwikkelingen op IKV-niveau. Er zijn geen aanpassingen aangebracht in de functionaliteit De omschrijvingen zijn als volgt gewijzigd:

Gegeven: bewaren dienstverbanden uit dienst.
Vastleggen: werkgevercode 03051:
0 (of niet vastgelegd) = dienstverbanden waarvan alle IKV’s beëindigd zijn in vorig jaar, worden verwijderd;
1 = dienstverbanden waarvan alle IKV’s beëindigd zijn in vorig jaar, worden 1 jaar bewaard;
2 = dienstverbanden waarvan alle IKV’s beëindigd zijn in vorig jaar, worden 2 jaar bewaard.

2022-01/7 Vervallen regelingen FLO

In enkele sectoren bestond een FLO-regeling. Deze regeling maakte het mogelijk dat medewerkers met een bezwarende functie met Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) konden gaan. Deze regeling voor met name Brandweer- en Ambulancepersoneel, werd in Gemal ondersteund met de aan levensloop gekoppelde regeling FLO-overgangsrecht. Met ingang van 2022-01 laten we de diverse aansturingen voor deze FLO-regeling in Gemal vervallen. De FLO-reparatie 2018 (met aansturing via invoercode 02262 = 1) blijft vooralsnog gehandhaafd.

2022-01/8 Loon SV niet langer automatisch nulgesteld op basis van soort IKV

Het bleek dat Gemal in specifieke situaties het loon SV (uitvoercode 01598) op nul stelde indien Code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) was vastgelegd met waarde 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 52 en 54 t/m 63. Dit leidde tot vragen en onduidelijke situaties.

Vanaf periode 2022-01 hebben we deze automatische afleiding verwijderd. Net als in alle andere situaties, stuur je de berekening van het SV-loon aan met de SV codes 02122/02123/02124 Code WW/WIA/ZW.

- Indien minimaal één van genoemde codes is vastgelegd, dan wordt loon SV (uitvoercode 01598) berekend.
- Indien geen van genoemde codes is vastgelegd, dan wordt corr. loon SV (uitvoercode 01570) berekend.

Actie

Deze aanpassing heeft effect per 2022. Daarom is het mogelijk dat er per 2022 wel loon SV (uitvoercode 01598) wordt berekend, terwijl dat in 2021 niet het geval was of andersom. Indien je een verschil constateert, controleer dan of de waarden van invoercodes 02122/02123/02124 Code WW/WIA/ZW correct zijn vastgelegd.

2022-01/9 Factor VT en EJU nu ook gepresenteerd bij opbouwmethode

Vanaf periode 2022-01 wordt in Gemal een factor gepresenteerd t.b.v. vakantietoeslag (VT) of eindejaarsuitkeringen (EJU) (uitvoercode 01617 / 01811 t/m 01815 / 02041 / 02042). Die factor wordt opgebouwd uit het percentage deelbetrekking en eventuele extra uren. De betreffende uitvoercodes waren reeds in gebruik bij VT en EJU volgens de peildatummethode, maar worden nu ook gepresenteerd bij VT en EJU volgens de opbouwmethode.

Meer informatie over de berekening van deze factor lees je in de Gemal handleiding in de onderwerpen Vakantietoeslag en Eindejaarsuitkeringen.

De reden van deze wijziging is, dat op moment van uitbetalen er sprake kan zijn van een minimum VT of EJU. Deze wordt altijd getoetst tegen het actuele bedrag, dus volgens de peildatummethode. Ook als de VT of EJU zelf tegen te opbouwmethode wordt berekend.

Let op: er is niets gewijzigd in de berekening. De factor werd reeds door Gemal berekend. Het enige verschil is dat deze nu ook gepresenteerd wordt, zodat je een minimum VT of EJU gemakkelijker kunt narekenen.

2022-01/10 Doorstorting aansturen naar budget

Situatie

Wanneer je deelneemt aan Persoonlijk Budget (vaak IKB - Individueel Keuze Budget genoemd in de overheid) kun je aansturen dat je recht vakantietoeslag (uitvoercode 01618) en je recht (eindejaars)uitkering (uitvoercode 01611 [1]) wordt doorgestort naar Budget. In dat geval verdwijnen op je loonstaat de uitvoercodes 01618 / 01611 en verschijnen daar de uitvoercodes 02200 PB VT/ 02201 PB EJU-1.

- Geef je dan op in een grondslag de uitvoercodes 01618 / 01611, dan worden deze uitvoercodes wel geteld in de grondslag ook al komen de uitvoercodes 01618 / 01611 zelf dus niet (meer) voor omdat ze ten behoeve van budget doorgestort zijn via uitvoercodes 02200 / 02201.
- Geef je dan op in een grondslag de uitvoercodes 02200 / 02201, dan worden deze uitvoercodes ook geteld in de grondslag.

Constatering

We constateren dat er situaties kunnen zijn waarbij je in één en dezelfde grondslag zowel uitvoercodes 01618 / 01611 als uitvoercodes 02200 / 02201 wilt opnemen. Dit kan er echter toe leiden, dat in een enkel geval dubbeltelling plaatsvindt (we hebben deze situatie nog niet in praktijk geconstateerd).

Aanpassing

Met ingang van 2022-01 hebben we een aanpassing gedaan in de programmatuur en de inrichting van grondslagen om deze situatie te ondervangen. We hebben hiervoor op A(lgemeen)-niveau, C(ao)-niveau en W(erkgever)-niveau, uitvoercodes gewijzigd met ingang van 2022-01. [2]

Meer informatie

[1] Voor de leesbaarheid hebben we het in dit onderwerp alleen over uitvoercode 01611 recht (Eindejaars)uitkering-1 maar dit geldt evenzo voor 01612 recht EJU-2, 01644 recht EJU-3, 01645 recht EJU-4, 01646 recht EJU-5, 01643 recht EJU-6 en 01653 recht EJU-7.
[2] Daar waar uitvoercode 01618 voorkwam in een grondslag is ook uitvoercode 02200 toegevoegd met dezelfde waarde, behalve daar waar uitvoercode 01618 voorkwam met waarde 5, daarbij is uitvoercode 02200 toegevoegd met waarde 8.

Wet en regelgeving

2022-01/11 Wijziging minimumloon

De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon (werkgevercode 03451) per 1 januari 2022 is € 1.725,00 per maand. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd.

Als dit niet is gebeurd, vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [1]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes.

Meer informatie

[1] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4.

2022-01/12 Loonaangifte- en UPA-meldingen

Release 2021-12 bevatte al het overgrote deel van de jaarlijkse wijzigingen van de Belastingdienst en SIVI voor de loonaangifte en de UPA. In deze release zitten nog 3 aanvullende wijzigingen. Voor de meldingen L0041 en L0046 geldt dat je tot nu toe geen melding kreeg vanuit Gemal, maar vanaf 2022-01 kunnen deze meldingen wel verschijnen, zonder dat je zelf iets gewijzigd hebt.

Melding

Type controle

Omschrijving

Opmerking

L0041

Poort

De einddatum van een IKV mag niet voor de startdatum van een IKV liggen.

Gemal loste voorheen de poortcontrole op, maar er verscheen geen melding in Mutaties en Signalen. Vanaf nu zal dat wel gebeuren.

L0046

Poort

Als van een persoon het BSN nummer bekend is, en de persoon komt niet in aanmerking voor het anoniementarief (52%), dan moet de achternaam van de persoon aangeleverd worden.

Gemal loste voorheen de poortcontrole op, maar er verscheen geen melding in Mutaties en Signalen. Vanaf nu zal dat wel gebeuren.

L1312

Poort

Als invoercode 02101 Code verzekeringsplicht Zvw waarde 4 (wel verzekeringsplichting, verlaagd tarief) heeft, mag invoercode 02106 Werkgeversafdracht Zvw niet waarde 1 (als werkgeveversafdracht berekenen) hebben.

Gemal behandelde deze controle voorheen onterecht als terugkoppelcontrole, vanaf nu als poortcontrole.


Actie

Als een loonaangifte- of UPA-melding in Mutaties en Signalen Gemal wordt getoond, dan kun je in de Gemal handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding zou kunnen verhelpen. Je vindt deze uitleg in de onderwerpen:

- Mutaties en Signalen Gemal bij 2.2 Meldingen loonaangifte.
- UPA, algemeen bij 6.4 Foutmeldingen en oplossingen.

Opgeloste meldingen

2022-01/13 Berekening component 01168 Correctie pensioenpremie (change 2943325)

Voor enkele ceanummers was voor werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie nog waarde 7 in gebruik. Deze waarde is al enige tijd geconverteerd naar waarde 4 (geen pensioenpremie over verlofdeel), maar bij de conversie was geen rekening gehouden met VRZ-regelingen. Daarom wordt per 1-1-2022 een waarde 7 alsnog geconverteerd naar waarde 4. De werking van de waardes 7 en 4 is gelijk, dus er is geen verschil in de verdere verwerking van de werkgevercode.

2022-01/14 Loonaangiftemeldingen op het mutatieverslag

Gemal toonde tot op heden alleen loonaangiftemeldingen over perioden waarover Gemal een loonberekening had uitgevoerd. Als er bijvoorbeeld een fout was gemaakt in periode 01 en 02, maar je draaide periode 11 zonder herrekening, dan werd er geen loonaangiftemelding getoond.

Als je in periode 12 vervolgens wel een herrekening uitvoerde of een TWK mutatie vastlegde, dan werden de meldingen over periode 01 en 02 wél getoond. Dit bleek regelmatig te leiden tot onduidelijkheid over het bestaan van fouten en over het herstel van die fouten.

Met ingang van periode 2022-01 hebben we dat aangepast. We tonen nu bij elke salarisproductie alle foutmeldingen van alle perioden in het huidige jaar, ongeacht of de werknemer is herrekend.

2022-01/15 Herhaling: uitvoercode 01769 niet gelijk aan 01606 (change 2954137)

In de release notes van 2021-12 onderwerp 16 is al gemeld dat de berekeningscondities van uitvoercode 01769 gelijk zijn getrokken met uitvoercode 01606. Deze wijziging gaat in per release 2022-01.

2022-01/16 Herhaling: pensioenfranchise bij meerdere dienstverbanden niet correct (change 2902604)

In de release notes van 2021-11 onderwerp 10 is gemeld dat uitvoercode 02183 pensioenfranchise niet correct werd gepresenteerd. Dit is per release 2022-01 opgelost.

2022-01/17 Nogmaals: uitvoercodes en loonbeslag (change 2901975)

In de release notes van 2021-11/9 hebben we aangegeven dat netto invoercodes die in de grondslag van werkgevercode 55199 Uitvoercodes uitzonderen van loonbeslag zijn opgenomen, niet werden uitbetaald aan een medewerker met een loonbeslag. Dat is per release 2021-11 hersteld en vanaf die maand worden de netto invoercodes opgenomen in die grondslag wel uitbetaald. Echter zijn wij destijds vergeten te vermelden dat er geen automatische herrekening heeft plaatsgevonden, omdat het niet mogelijk is om een al uitbetaald bedrag te herrekenen. Ons advies is om een eventueel niet uitbetaald bedrag alsnog aan de medewerker uit te betalen door middel van een invoercode voor ‘netto diversen’ of een rechtstreekse betaling vanuit de financiële administratie. Houd er rekening mee dat de financiële administratie vervolgens bijgewerkt moet worden. Het betreft hier alleen medewerkers met een loonbeslag, waarbij een netto invoercode is verwerkt die in grondslag 55199 was opgenomen

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

2022-01/18 Loonaangiftemelding C6223 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

26 november 2021 - Sinds release 2021-08/02 tonen wij de nieuwe loonaangiftemelding C6223 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Uit terugkoppeling van de Belastingdienst blijkt dat deze melding desondanks bij sommige werkgevers in groten getale voorkomt en niet wordt gecorrigeerd. Met dit bericht willen we je een houvast bieden hoe je je loonaangifte alsnog kunt corrigeren, als deze fout bij jouw bedrijf voorkomt.

Wij hebben de situatie geanalyseerd en zien twee veelvoorkomende oorzaken van deze melding:

 • Er is vergeten om invoercode 02101 Code Zvw vast te leggen, terwijl er wel loon wordt betaald tegen witte of groene tabel (invoercode 02333 Code loonbelastingtabel heeft waarde 1 of 2). Als je invoercode 02101 niet vastlegt, dan wordt waarde 0 (= A) doorgegeven in de loonaangifte. Dit is onjuist in genoemde situatie. Je kunt de fout verhelpen door invoercode 02101 vast te leggen met waarde 2 (= K, verzekeringsplichtig normaal tarief) of 4 (= M, verzekeringsplichtig verlaagd tarief).

 • Er is een vrijstelling voor de loonheffingen vastgelegd door invoercode 01159 Loonheffing op te geven met waarde 0,01. Bij deze vastlegging wordt de loonbelastingtabel onjuist in de loonaangifte doorgegeven. Je kunt de fout herstellen door invoercode 01159 te verwijderen en in plaats daarvan invoercode 02333 Code loonbelastingtabel vast te leggen met waarde 3 (vrijstelling).

Als geen van bovenstaande situaties van toepassing is, dan dien je de melding zelf nader te onderzoeken. De tekst van de melding luidt:

U hebt de code verzekeringssituatie Zvw gevuld met een "A" of "I" terwijl het eerste cijfer van de code loonbelastingtabel begint met een 0, 3 of 7 of gelijk is aan 226.

Je kunt de melding dus verhelpen door de verzekeringssituatie Zvw te wijzigen naar een waarde anders dan "A" of "I" OF door de code loonbelastingtabel vast te leggen met een waarde die niet begint met 0, 3, 7 of 226. Hieronder lees je hoe deze waarden tot stand komen.

Extra toelichting code verzekeringssituatie Zvw. Deze wordt gevuld met waarde:

 • A, als invoercode 02101 Code Zvw niet is vastgelegd.

 • I, als invoercode 02107 Code Zvw-CAK is vastgelegd met waarde 1.

Extra toelichting code loonbelastingtabel. Deze wordt als volgt gevuld:

 • Als invoercode 02334 = 0 (geen herleidingsregel), dan begint code loonbelastingtabel met 0.

 • Als invoercode 02334 = 3 (herleidingsregel A of G, uitsluitend premieplichtig voor de AOW, Anw en Wlz), dan begint de code loonbelastingtabel met 3.

 • Als invoercode 02334 = 5 (herleidingsregel D of J, belastingplichtig en premieplichtig voor de Wlz), dan begint de code loonbelastingtabel met 7.

 • Als invoercode 02334 = 7 (herleidingsregel F of L, uitsluitend premieplichtig voor de Wlz), dan is de code loonbelastingtabel 226.

2022-01/19 Toch lage WW premie voor tijdelijke contract uitbreidingen [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

1 december 2021 - Onlangs heeft staatssecretaris Wiersma van SZW in een kamerbrief beschreven dat de juridische basis blijkt te ontbreken voor een premiedifferentiatie in de WW bij tijdelijke contract uitbreidingen. Uit onderzoek blijkt dat een tijdelijke contract uitbreiding op basis van de huidige wetgeving niet gezien kan worden als aparte arbeidsovereenkomst. Het gevolg van deze constatering is dat het WW-tarief van de uitbreiding gelijk zou moeten zijn aan die van de vaste overeenkomst. Als voor het vaste contract de lage WW-premie geldt, dan geldt die dus ook voor de tijdelijke uitbreiding. Dit in tegenstelling tot de berichtgeving die tot op heden omtrent de WAB is gepubliceerd.

In dezelfde brief geeft hij aan dat als je de hoge WW-premie hebt berekend over tijdelijke uitbreidingen conform de regelgeving die tot op heden gold, je deze mag aanpassen voor de jaren 2020 en 2021. Dit is het geval voor alle werkgevers die gebruik hebben gemaakt van invoercode 02511 Percentage vaste contracturen. Een dergelijke aanpassing betekent dat 5% WW-premie terugbetaald wordt over het SV-loon dat betrekking heeft op tijdelijke uitbreidingen.

Het is ook mogelijk dat je de tijdelijke uitbreiding reeds op een apart dienstverband hebt vastgelegd en daar de hoge WW-premie hebt berekend. Het is nog onduidelijk of en zo ja hoe in deze situatie de WW-premie mag worden aangepast.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat binnenkort een instructie geplaatst wordt op de website hoe deze correctie precies moeten worden doorgevoerd. Wij wachten deze instructie af en zullen vervolgens aangeven hoe de aanpassing in onze systemen vormgegeven kan worden. Wij beseffen dat de tijd beperkt is om nog wijzigingen in de loonaangifte over 2021 in enige vorm te automatiseren. Tegelijkertijd willen wij graag een juiste instructie bieden die aansluit bij de fiscale regels. Zodra er ontwikkelingen zijn, dan houden wij je hiervan op de hoogte.

- einde community bericht - 

In de loop van december heeft de Belastingdienst een andere richtlijn gepubliceerd, zie het volgende onderwerp in deze release notes.

2022-01/20 Toch geen apart WW tarief bij tijdelijke contract uitbreidingen [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

16 december 2021 - Onlangs heeft staatssecretaris Wiersma van SZW in een kamerbrief beschreven dat de juridische basis blijkt te ontbreken voor een premiedifferentiatie in de WW bij tijdelijke contractuitbreidingen. Uit onderzoek blijkt dat een tijdelijke contractuitbreiding op basis van de huidige wetgeving niet gezien kan worden als aparte arbeidsovereenkomst. Het gevolg van deze constatering is dat het WW tarief van de uitbreiding gelijk zou moeten zijn aan die van de vaste overeenkomst. Als voor het vaste contract de lage WW premie geldt, dan geldt die dus ook voor de tijdelijke uitbreiding. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving begin december.

Je mag reeds verzonden loonaangiften over 2020 en 2021 corrigeren, om zodoende de teveel betaalde WW premie terug te krijgen. De correctie is optioneel, omdat deze zeker voor 2020 arbeidsintensief kan zijn. Je dient dus zelf de afweging te maken of de inspanning opweegt tegen de herwonnen premie.

Nadere berichtgeving over dit onderwerp vind je op de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/gewijzigd-standpunt-tij...

Let op de genoemde uitzonderingen op deze aanpassing! De WW premie mag niet worden aangepast als één van de volgende situaties zich voordoet:

 • De werkzaamheden of arbeidsvoorwaarden voor de urenuitbreiding verschillen wezenlijk van die van de bestaande arbeidsovereenkomst.

 • Je bent met de werknemer voor de urenuitbreiding expliciet een aparte arbeidsovereenkomst overeengekomen.

Wijze van vastleggen tijdelijke uitbreiding

Je kunt tot 2024 nog een tijdelijke uitbreiding op dezelfde IKV (dienstverband) vastleggen als het onderliggende contract. In dat geval heb je invoercode 02511 Percentage vaste contracturen vastgelegd. Gemal berekent lage WW premie over het deeltijdpercentage vaste contracturen en hoge WW premie over de rest van het contract. Het is ook mogelijk dat je er voor gekozen hebt om de tijdelijke uitbreiding op een aparte IKV (dienstverband) vast te leggen.

Op die aparte IKV heb je dan de contractindicatie voor een tijdelijk contract meegegeven door invoercode 02259 Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vast te leggen met waarde 1. Hierdoor is over de tijdelijke uitbreiding WW hoog berekend. Beide situaties mag je nu met terugwerkende kracht aanpassen. Wij proberen je daarbij zoveel te ondersteunen als nog mogelijk is in dit late stadium. Daardoor verschilt de werkwijze per jaargang. De werkwijze is hieronder per jaar uiteengezet.

Actie voor 2022

Tijdelijke uitbreiding op dezelfde IKV

Als je de tijdelijke uitbreiding hebt vastgelegd met invoercode 02511, dan passen wij de vastlegging automatisch voor je aan. In release 01-2022 zal HR Core Beaufort een aanpassing doorvoeren, waardoor rubriek P01404 / Gemal invoercode 02511 niet langer wordt aangeleverd aan Gemal. Tegelijkertijd voert Gemal een conversie uit, waardoor invoercode 02511 bij alle werknemers op 0 wordt gezet. Door deze aanpassing wordt bij tijdelijke contractuitbreidingen niet langer premiedifferentiatie toegepast. Op de uitbreiding is dan hetzelfde WW tarief van toepassing als op het onderliggende contract.

Als je gebruik maakt van HR Core Education, dan dien je zelf via een rapportage na te gaan of je invoercode 02511 hebt vastgelegd. Bij de betreffende dienstverbanden geef je het stamgegeven 02511 een einddatum van 31-12-2021. Denk eraan dat je ook eventuele toekomstmutaties verwijdert. Als je gebruik maakt van een ander HR pakket, dan zul je in je eigen HR pakket invoercode 02511 per 01-01-2022 moeten schonen of de koppeling naar Gemal moeten verwijderen. Denk er ook aan eventuele toekomstmutaties die reeds in je systeem aanwezig zijn.

Let op: invoercode 02511 blijft in Gemal wel bestaan, maar deze dien je vooralsnog niet meer te gebruiken. Het ministerie van SZW werkt aan nieuwe wetgeving, waardoor premiedifferentiatie voor tijdelijke uitbreidingen weer mogelijk wordt. Naar verwachting is de invoercode per 2023 daarom weer noodzakelijk.

Tijdelijke uitbreiding op afzonderlijke IKV

Als je voor de tijdelijke uitbreiding een nieuw dienstverband hebt aangemaakt, dan kunnen wij niet automatisch signaleren welke dienstverbanden uitbreidingen betreffen of een vast contract met lage WW premie. Je dient dit zelf na te gaan. Een voorselectie zou je kunnen maken door in een rapportage dienstverbanden te selecteren met een waarde op uitvoercode 02340 afdr WW hoog EN invoercode 02950 Code gekoppeld dienstverband is vastgelegd met waarde 1.

Vervolgens leg je de contractindicaties voor contract (on)bepaalde tijd (invoercode 02259), schriftelijke overeenkomst (invoercode 02294) en oproepovereenkomst (invoercode 02474) vast met dezelfde waarde als je op het onderliggende contract hebt gedaan. Als het onderliggende contract voor onbepaalde tijd is afgesproken, schriftelijk is vastgelegd en geen oproepovereenkomst is, dan geldt dus zowel voor het onderliggende contract als de tijdelijke uitbreiding de lage WW premie.

Let op: als je ook tijdelijke uitbreidingen kent op tijdelijke contracten, dan moet op dit uitbreidingen wel de hoge WW premie worden toegepast!

Actie voor 2021

Tijdelijke uitbreiding op dezelfde IKV

Over 2021 wordt in HR Core Beaufort geen wijziging aangebracht. Als je de tijdelijke uitbreiding hebt vastgelegd met invoercode 02511 in Gemal, wordt de situatie automatisch gecorrigeerd. Gemal voert een programmatuurwijziging uit in release 01-2022, waardoor invoercode 02511 in 2021 wordt genegeerd. Werknemers bij wie invoercode 02511 in 2021 was vastgelegd, worden in een aanvullende correctieproductie over 12-2021 automatisch herrekend. Door die herrekening wordt de WW premie automatisch voor het gehele contract + uitbreiding berekend tegen hetzelfde tarief. Welk tarief dat is, wordt bepaald door de contractindicaties van het onderliggende contract.

Let op: om deze automatische correctie ten uitvoer te brengen, moet je wel in januari 2022 een aanvullende correctieproductie over 12-2021 afroepen. Bij die afroep leg je werkgevercode 99232 Automatische herrekening aanvullende correctieproductie vast met waarde 1. Deze werkgevercode zorgt ervoor dat alle dienstverbanden die aan bovenstaande condities voldoen worden herrekend, óók als je geen mutatie voor dat dienstverband hebt vastgelegd in de betreffende productie.

Let op: als toch één van de uitzonderingsgronden zich bij één van je werknemers voordoet, dan zul je de tijdelijke uitbreiding van die werknemer met terugwerkende kracht op een apart dienstverband moeten plaatsen. Wij begrijpen dat dit een ingrijpende wijziging is. Het is echter de enige manier waarop wij een automatische ondersteuning kunnen bieden en wij verwachten dat de uitzonderingen zodanig zeldzaam zijn dat we je op deze manier maximaal helpen bij deze ingrijpende wijziging.

Tijdelijke uitbreiding op afzonderlijke IKV

Als je voor de tijdelijke uitbreiding een nieuw dienstverband hebt aangemaakt, dan geldt voor 2021 dezelfde werkwijze als voor 2022.

Actie voor 2020

Voor 2020 is er geen automatische koppeling meer tussen Gemal en de loonaangifte. Dat betekent dat je correcties zelf handmatig in kaart moet brengen en in de loonaangifte vastleggen, indien je de lagere WW premie wilt betalen. Dit kun je doen via een rapportage. Een handreiking voor zo’n rapportage wordt onderaan dit bericht gegeven.

Het vastleggen in de loonaangifte moet dus per werknemer per periode handmatig gebeuren. Dit kan helaas erg bewerkelijk zijn, maar dit is niet te automatiseren. Het wijzigen is niet verplicht. Je zult de afweging moeten maken of de winst in WW premie opweegt tegen de administratieve handelingen. Je kunt een snelle inschatting maken door op je cumulatief resultatenoverzicht over 2020 uitvoercode 02346 grsl WW addendum te nemen. Over dit bedrag krijg je 5% WW premie terug bij aanpassing. Als je kiest voor een correctie, dan zal er een los correctiebericht worden aangemaakt over 2020, omdat dit een afgesloten jaar betreft.

Aanpassing in de loonaangifte

In het loonaangifteportaal corrigeer je de volgende rubrieken bij de IKV’s die in aanmerking komen:

Als je de tijdelijke uitbreiding op dezelfde IKV hebt vastgelegd:

 • Afdracht WW laag: deze rubriek bereken je opnieuw. Grondslag WW laag x 2,94% = afdracht WW laag.

Als je de tijdelijke uitbreiding op een aparte IKV hebt vastgelegd:

 • Grondslag WW hoog: deze kun je nulstellen.

 • Grondslag WW laag: deze rubriek verhoog je met het bedrag dat je op WW hoog hebt afgeboekt.

 • Afdracht WW hoog: deze rubriek kun je nulstellen.

 • Afdracht WW laag: deze rubriek bereken je opnieuw. Grondslag WW laag x 2,94% = afdracht WW laag.

 • Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: deze leg je vast met J.

Hoe herken ik een tijdelijke uitbreiding?

Tijdelijke uitbreiding op dezelfde IKV

Als je gebruik hebt gemaakt van invoercode 02511, zou je als volgt een rapportage kunnen vormgeven:

 • Vraag van elk dienstverband per periode de waarde uit van uitvoercodes 02341 grsl WW laag en 02346 grsl WW addendum.

 • Selecteer de dienstverbanden met een waarde op uitvoercode 02346 grsl WW addendum, dit zijn de dienstverbanden met een tijdelijke uitbreiding, waarvoor je mogelijk ten onrechte hoge WW premie hebt betaald.

Let op: een dergelijke rapportage signaleert alleen dat je de functionaliteit voor tijdelijke uitbreidingen hebt gebruikt bij dit dienstverband. Je dient goed te controleren dat de uitzonderingsgronden, zoals genoemd aan het begin van dit bericht, niet van toepassing zijn.

 • Bereken voor deze dienstverbanden per periode de WW premie die je verschuldigd bent: uitvoercode 02341 grsl WW laag x 2,94%. Deze WW premie kun je in de loonaangifte boeken op de post Premie WW laag.

 • Desgewenst kun je ook het verschil in kaart brengen met de oude situatie. Je dient dan uitvoercode 02342 afdr WW laag aan je rapportage toe te voegen. Op deze uitvoercode is de oorspronkelijke samengevoegde WW premie van het vaste contract + het addendum gepresenteerd.

Tijdelijke uitbreiding op afzonderlijke IKV

Als je een tijdelijke uitbreiding hebt vastgelegd op een afzonderlijke IKV, dan zul je alle IKV's met hoog tarief WW moeten nalopen, tenzij je deze IKV's zelf op één of andere manier een indicatie hebt gegeven. Er is geen specifieke in- of uitvoercode waarmee je tijdelijke uitbreidingen in deze situatie kunt onderscheiden van andere IKV's waarvoor het hoge WW tarief geldt.

2022-01/21 Foutmelding 141 bij VTWK (of foutieve verwerking VTWK zonder foutmelding) [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 2 december 2021 - Bij de vorige update was nog niet vermeld dat er geen automatische herrekening plaatsvindt. Mocht je in november mutaties hebben vastgelegd over 2020, dan is ons advies om deze mutaties (met name de doorwerking in 2021) goed te controleren en zo nodig te corrigeren. Dit geldt voor alle VTWK mutaties (met én zonder foutmelding 141).

Update 23 november 2021 - De oplossing voor de foutmelding wordt in release 2021-12 opgenomen. Vanaf dan wordt een mutatie op eenzelfde invoercode voor zowel het huidige als het vorige jaar correct verwerkt.

17 november 2021 - Er zijn meerdere meldingen binnengekomen over foutmelding 141 - Mutatie vervallen in verband met dubbele opgave bij mutaties over 2020 én 2021 op dezelfde invoercode voor hetzelfde registratienummer. Wij zijn op dit moment bezig om deze foutmelding te analyseren en streven ernaar om de oplossing in de dan eerstvolgende release op te nemen. Op dit moment is de workaround om de mutaties voor 2020 in een andere productie op te geven dan die voor 2021. De mutaties voor 2020 kun je bijvoorbeeld opgeven in de productie van november en die voor 2021 in een aanvullende correctieproductie (ACP) over november.

2022-01/22 Meldingen over werking Procentuele toelagenregelingen [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 9 december 2021 - De melding van het niet correct verwerken van de tweede decimaal bij werkgevercode 14061 t/m 14063 Percentage procentuele toelagenregeling 1 t/m 3 is in Gemal per 9 december opgelost.

6 december 2021 - Rondom de functionaliteit 'Toelagenregelingen, procentueel' spelen twee meldingen:

1. Het percentage van werkgevercode 14061 t/m/ 14063 Percentage procentuele toelagenregeling 1 t/m 3 wordt niet altijd correct verwerkt. De tweede decimaal wordt niet opgeslagen en wordt getoond als een nul. Voorbeeld: 7,73 wordt 7,70. Als tijdelijke workaround, kun je het percentage opgeven met de invoercodes 00631 t/m 00633 Procentuele toelage 1 t/m 3.

2. Het opnemen van de verlofkorting korting BAPO (uitvoercode 01146) in de grondslag (werkgevercode 55471 t/m 55473 Uitvoercodes in grondslag procentuele toelagenregeling 1 t/m 3) met de waarde 5 (telt in de grondslag als percentage) heeft geen effect. Als tijdelijke workaround, kun je deze verlofkorting opgeven met de waarde 1 (telt in de grondslag).

Via de release notes zullen we je informeren wanneer deze meldingen opgelost zijn.

2022-01/23 Procentuele toelagenregelingen en directe doorbelasting [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

9 december 2021

Melding

Het was niet mogelijk om het bedrag van de uitvoercodes 00631 t/m 00633 procent. toelage 1 t/m 3 direct door te belasten. Bij invoercode 02795 Directe doorbelasting invoercode werd de waarde 01921 t/m 01923 afgekeurd. Voor het onderwijs is het voor de doorbelasting naar DUO wel belangrijk dat dit mogelijk is.

Oplossing

Door een wijziging in Gemal, uitgevoerd op 9 december, is dit nu wel mogelijk.

Voorbeeld:

Bij opgave van invoercode 02795 Directe doorbelasting invoercode met de waarde 01921 en invoercode 02796 Directe doorbelasting waarde met het bedrag dat doorbelast moet worden, wordt het opgegeven bedrag met als maximum het bedrag van uitvoercode 00631 procent. toelage 1 toegewezen aan de aan de opgegeven kostensoort, kostenplaats, kostendrager.

2022-01/24 Wijzigingen januari 2022 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 23 december 2021 - In proefproducties vanaf 22 december is dit weer hersteld.

Update 15 december 2021 - Eén van de wijzigingen per januari 2022 betreft het doorstorten van VT en EJU naar budget. Hiervoor hebben we de programmatuur en diverse grondslagen aangepast per 2022 waar we in de release notes voor 2022-01 op terugkomen. Wanneer je vanaf 15 december echter een proefproductie over 2022 (of een begrotingsproductie) vervaardigt, dan kan dit nu nog tot gevolg hebben dat een naar budget doorgestorte VT of EJU dubbel geteld wordt in grondslagen (bijvoorbeeld in grondslag ABP). We zullen dit op korte termijn weer aanpassen en je daarover weer informeren.

14 december 2021 - Per januari 2022 zijn, zoals elk jaar in januari, veel bedragen en percentages gewijzigd. Als deze wijzigingen tijdig bekend zijn, dan worden deze voor de januari-productie door ons aangepast. Veel van deze wijzigingen zijn nu al bekend en per 14 december in productie genomen. In de release notes voor januari zullen wij je verder informeren.

CAO informatie

CAO Aan de Slag

2022-01/25 Wijziging minimumloon per 1 januari

Voor de salarisregeling van de CAO Aan de Slag [1] hebben we de bedragen aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 84 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO energie- en nutsbedrijven

2022-01/26 Sector GEO - Wijziging minimumloon per 1 januari

Voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) [1] is een instroom-/doorstroomschaal opgenomen als schaal IN-D voor de sector Proces en voor de sector Services. Daarnaast is in het kader van de Participatiewet ook een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen, in Gemal als schaal GAR. De betreffende bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO gehandicaptenzorg

2022-01/27 Wijzigingen per 1 januari

Conform artikel 9.8 uit de CAO is de werkgeversbijdrage IZZ vervallen per 1 januari 2022. Dit is aangepast in Gemal. Ook is de grondslag van eenmalige uitkering 3 geschoond.

2022-01/28 Opslag bij uurloners en opslag bij meerwerk en overwerk vaste parttimers (change 2941868)

Wij zijn er onlangs door een klant op gewezen dat de grondslag inrichting op CAO-niveau voor vakantietoeslag en eindejaarsuitkering afwijken van elkaar voor wat betreft de opslag voor uurloners en de opslag bij meerwerk voor vaste parttimers. De definitie hiervoor in de CAO is echter niet verschillend.

Het gaat hier met name over het recht van opbouw van PBL-uren dat veelal direct wordt uitbetaald. Hiervoor heb je dan een percentage vastgelegd bij de werknemer. Zijn er uren vastgelegd, dan wordt de opslag uitbetaald. Dat kan zijn voor uurloners met in-uitvoercodes 00974 of 01021 en voor parttimers met in-/uitvoercode 00975 en 01024 en/of bij meerwerk 2 met in-/uitvoercode 00982.

Wij willen per 2022-01 de CAO-inrichting voor grondslagen vakantietoeslag (werkgevercode 56001) en eindejaarsuitkering (werkgevercode 55135) aan elkaar gelijk maken. Aangezien we zoveel mogelijk ondersteunen wat de CAO aangeeft, hebben we bij de werkgeversvereniging de vraag voorgelegd wat juist is. Het onderstaande is wat zij aangeven als intentie van de CAO.

Er zijn hier verschillende situaties te weten:

1. oproepkrachten/uurloners, 2. meerwerk vaste parttimer, 3. overwerk vaste parttimers

In alle gevallen is er sprake van gewerkte uren waarover opbouw van vakantie-uren en PBL-uren van toepassing is. Voor vakantie-uren geldt, dat zolang men binnen het wettelijk recht voor opbouw van vakantie-uren blijft, deze officieel niet mogen worden uitbetaald. Voor bovenwettelijke vakantie-uren en PBL-uren geldt dat deze wel mogen worden uitbetaald. Indien de uren worden uitbetaald, dan telt dat ook mee in de grondslag voor vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Vaste parttimers

Als een parttimer in een periode meeruren werkt, dan is zolang men onder de deeltijd van 100 procent blijft, sprake van meerwerk en zodra men boven de 100 procent deeltijd komt, sprake is van overwerk.

In principe wordt aangegeven dat meeruren worden uitbetaald na een periode van 6 maanden als blijkt dat deze niet door middel van tijd voor tijd kunnen worden gecompenseerd. Als ze dan worden uitbetaald, wordt dat door de werkgeversorganisatie gezien als overwerk.

In de CAO staat bij Artikel 8A:2 Uitgangspunten Persoonlijk Budget Levensfase:

7. Het PBL opgebouwd over de gewerkte uren van een oproepkracht en het overwerk van een parttimer wordt uitbetaald in de vorm van een toeslag op het uurloon, tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen.

In de praktijk zien wij dat in veel gevallen de opslag bij uurloners en meerwerk bij parttimers direct wordt uitbetaald. Wat ons betreft is het aan jou om te bepalen of je de opslag voor uurloners en meerwerk en opslag bij parttimers direct uitbetaalt. In Gemal proberen wij zoveel mogelijk de intentie van de CAO te ondersteunen.

De werkgeversvereniging geeft aan dat in geval van uitbetaling van de opslag, deze ook moet meetellen in de grondslag voor vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Wij zullen daarom de CAO-inrichting voor vakantietoeslag en eindejaarsuitkering gelijk maken. Dat wil zeggen dat in de grondslag vakantietoeslag, werkgevercode 56001 per 2022-01 uitvoercodes 00982, 01021 en 01024 zullen toevoegen met waarde 1.

Actie

Je dient de grondslagen voor de eindejaarsuitkering (werkgevercode 55135) en de vakantietoeslag (werkgevercode 56001) controleren en zonodig/desgewenst aanpassen. Je controleert dit na 3 januari 2022 in Gemal Direct Inrichting onder periode 2022-01.

Als je de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over de uitvoercodes 00982, 01021 en 01024 reeds had verwerkt in uw oppluspercentage (invoercode 00982, 01021 en 01024 ), dan dien je een keuze te maken om dubbeltelling te voorkomen.

 • Je kunt de oppluspercentages naar beneden bijstellen, waardoor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering niet meer in deze percentages is verwerkt.

 • Je kunt de betreffende uitvoercodes op werkgeverniveau uit de grondslag voor eindejaarsuitkering (55135) en vakantietoeslag (56001) verwijderen, door deze vast te leggen met waarde 8 (niet tellen).

2022-01/29 Doorgeven normuren naar PFZW

In de CAO staat dat het aantal uren per week 36,00 bedraagt en het aantal uren per maand 156,50. Gemal voert de berekeningen uit op basis van deze uren. Het PFZW rekent zelf op een iets andere wijze en dat geeft in sommige situaties kleine verschillen, waardoor het systeem van het PFZW met meldingen komt. Het PFZW heeft onderzocht of en hoe zij hun systeem kunnen aanpassen en zijn uiteindelijk in overleg met ons uitgekomen met het verzoek of Gemal in de aanlevering van UPA, specifiek voor de CAO gehandicaptenzorg het aantal normuren per maand op basis van 156,00 kunnen doorgeven.

Afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW

In Gemal is per periode 2022-01 een nieuwe werkgevercode opgenomen.

Gegeven: afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW.
Vastleggen: werkgevercode 03309.

Waarde: 156,00. Deze waarde wordt door ons onderhouden. Deze aanpassing geldt niet voor leveringen van voor 2022-01. Voor de berekeningen in Gemal heeft deze aanpassing geen gevolg.

De afwijkende verloonde uren van werkgevercode 03309 worden toegepast naar rato van het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele extra uren, die zijn opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55053 Uitvoercodes in verloonde uren PFZW, worden bij die vaste uren opgeteld. Het totaal wordt gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Deze uitvoercode wordt vervolgens in de UPA aangeleverd in plaats van uitvoercode 02324 uren verloond PFZW.

2022-01/30 Maximum uren ORT bij vakantieverlof (change 3016466)

In Gemal kun je met werkgevercode 08062 het maximum aantal uren voor vakantieverlof vastleggen [1]. In het verleden is bij CAO's waar geen maximum is aangegeven, er voor gekozen om daar de waarde 999,00 op CAO-niveau op te nemen, zo ook voor de CAO gehandicaptenzorg.

We hebben het verzoek gekregen van een klant om dit fictieve maximum te verhogen, omdat in bepaalde gevallen werknemers een hoger aantal uren hebben. Per 2022-01 is op CAO-niveau de waarde bij werkgevercode 08062 verhoogd van 999,00 naar 9999,00. Deze aanpassing heeft verder geen gevolgen.

Meer informatie

[1] Gemal handleiding onderwerp ORT doorbetalen tijdens vakantieverlof bij 2.3.

CAO gemeenten

2022-01/31 Decentrale bestuurders en CAO rijkspersoneel [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 14 december 2021 - 14:00 uur - De salarisbedragen voor de bestuurders van 7 december zijn inmiddels weer aangepast en klaar voor download.

Update 14 december 2021 - Het blijkt dat de salarisbedragen voor de bestuurders die we 7 december hebben aangepast bij Zenden en Ontvangen, terug zijn gedraaid. Wij onderzoeken het probleem en houden je op de hoogte.

Salariswijziging per 2021-07

Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2021-07 een salariswijziging conform afspraak in de CAO 2021, zie de release notes Gemal voor december onderwerp 2021-12/28. In de regel wijzigt de bezoldiging van de burgemeester en wethouders (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor B&W heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer [2]. We hebben de gewijzigde salarisregeling per 2021-07 opgenomen in de programmatuur.

Eenmalige uitkering per 2021-12

Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 300,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij wethouders met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen.

Eenmalige thuiswerkvergoeding per 2021-12

De eenmalige thuiswerkvergoeding is in de aard ter compensatie van de extra kosten die het thuiswerken met zich brengt, die op aanvraag en onder voorwaarden ontvangen kan worden. Het betreft daarom eigenlijk geen eenmalige uitkering in de zin van een ‘reguliere’ bruto uitkering/toelage. Dat betekent dat deze eenmalige thuiswerkvergoeding ook niet plaatsvindt voor deze decentrale bestuurders.

Structurele thuiswerkvergoeding per 2022-01

De structurele thuiswerkvergoeding per 1 januari 2022 is ook geen eenmalige uitkering, maar een structurele vergoeding, waarvoor ook aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Er is in de rechtspositieregeling geen juridische grondslag voor deze vergoeding. Dat betekent dat ook de structurele thuiswerkvergoeding niet plaatsvindt voor deze decentrale bestuurders.

Voorzieningen thuiswerkplek

Voor de decentrale politieke ambtsdragers is de algemene arbo-wetgeving van toepassing op basis waarvan ze aanspraak kunnen maken op diverse middelen. Voor één van de overige vergoedingen van verdere inrichting van de thuiswerkplek is geen grondslag in de rechtspositieregeling gevonden. Dat betekent dat ook deze vergoeding voorziening thuiswerkplek niet plaatsvindt voor deze decentrale bestuurders.

Actie

 • Vanaf 7 december kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

 • Voer voor één of meerdere van de bestuurders een proefproductie uit zodat je kunt  beoordelen of de wijzigingen naar jouw wens zijn.

Meer informatie

[1] Zie ook circulaire BZK 2021-0000634561.
[2] Zie de Gemal handleiding onderdeel CAO-inrichting bij CAO rijkspersoneel bij 1.1.

CAO gemeenten/SGO

2022-01/32 Wijziging minimumloon per 1 januari

In de salarisregeling voor gemeenten is de Participatieschaal A, ten behoeve van de banenafspraak, aangepast aan de wijziging van het minimumloon [1].

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 34 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-01/33 Vooraankondiging nieuwe CAO

Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center over de nieuwe CAO gemeenten willen we je over het volgende informeren:

Het akkoord is pas definitief gereed voor uitvoering wanneer de achterban van de bonden en de werkgevers akkoord hebben gegeven en, in dit geval het VNG-bestuur het bekrachtigd heeft. Voor zover bekend zijn dat de datums respectievelijk 19 december, 12 januari en 27 januari. Dit wil zeggen dat uitvoering van die nieuwe CAO gemeenten dan ook pas in februari 2022 zal plaatsvinden als nabetaling.

2022-01/34 Indexatie vergoedingen/toelagen APPA-leden

Bij wijze van herinnering:

Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor burgemeester, wethouders en raadsleden per 2022-01. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:

 • ambtstoelage burgemeester.

 • ambtstoelage wethouder / wethouder bij waarneming.

 • vergoeding en onkostenvergoeding raadsleden.

 • tegemoetkoming zkv raadsleden.
  etc.

Meer informatie

[1] Circulaire BZK kenmerk 2021-0000634561

2022-01/35 Veiligheidsregio’s

Voor de sector Veiligheidsregio’s willen we je op het volgende attenderen:

 • Met ingang van 1 januari 2022 is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) de werkgeverspartij voor de arbeidsvoorwaardelijke afspraken met de vakbonden.

 • Het principe-akkoord bereikt voor de CAO gemeenten krijgt doorwerking naar de veiligheidsregio’s onder voorbehoud dat het principeakkoord Gemeenten/SGO ook de status van definitief akkoord verkrijgt. Op bepaalde punten zal afwijking gelden.

 • De inwerkingtreding van de WNRA voor de sector Veiligheidsregio’s is weer uitgesteld. De medewerkers blijven daarmee vooralsnog hun publiekrechtelijke aanstelling behouden.

 • Tenzij specifiek anders vermeld, is daar waar we in de release notes preken over de CAO gemeenten in de regel ook bedoeld de rechtspositie CAR-UWO-Veiligheidsregio’s. We blijven vooralsnog de berichtgeving publiceren onder de doelgroep CAO gemeente / SGO.

 • De FLO-regeling werd in Gemal ondersteund met de aan levensloop gekoppelde regeling FLO-overgangsrecht. Met ingang van 2022-01 laten we de diverse aansturingen voor deze FLO-regeling in Gemal vervallen. De FLO-reparatie 2018 (met aansturing via invoercode 02262 = 1) blijft vooralsnog gehandhaafd.

CAO gezondheidscentra

2022-01/36 Doorgeven verloonde uren naar PFZW

In de CAO staat dat het aantal normuren per week 38,00 bedraagt en het aantal normuren per maand 165,00 is. Dit is feitelijk niet in verhouding. Gemal voert de berekeningen uit op basis van deze uren. Het PFZW rekent zelf op een iets andere wijze en dat geeft in sommige situaties kleine verschillen, waardoor het systeem van het PFZW met meldingen komt. Het PFZW heeft onderzocht of en hoe zij hun systeem kunnen aanpassen en zijn uiteindelijk in overleg met ons uitgekomen met het verzoek of Gemal in de aanlevering van UPA specifiek voor de CAO gezondheidscentra het aantal verloonde uren per maand kan worden bepaald op basis van voltijd normuren van 164,67 per maand.

Afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW

In Gemal is per periode 2022-01 een nieuwe werkgevercode opgenomen.

Gegeven: afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW.
Vastleggen: werkgevercode 03309.

Waarde: 164,67 (voor de CAO gezondheidscentra). Deze waarde wordt door ons onderhouden. Deze aanpassing geldt niet voor leveringen van voor 2022-01. Voor de berekeningen in Gemal heeft deze aanpassing geen gevolg.

De afwijkende verloonde uren van werkgevercode 03309 worden toegepast naar rato van het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele extra uren, die zijn opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55053 Uitvoercodes in verloonde uren PFZW, worden bij die vaste uren opgeteld. Het totaal wordt gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Deze uitvoercode wordt vervolgens in de UPA aangeleverd in plaats van uitvoercode 02324 uren verloond PFZW.

CAO GGZ

2022-01/37 Wijziging minimumloon per 1 januari

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling GGZ [1] zijn aangepast. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9416 t/m 9421 en 9430 t/m 9434.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-01/38 Compensatie pensioenaftopping in maandgrondslag PFZW

De compensatie pensioenaftopping (uitvoercode 01166) was tot heden opgenomen in de maandgrondslag PFZW (werkgevercode 55052). De toeslag wordt doorgaans maandelijks betaald als vast salarisonderdeel. Het PFZW heeft daarom aangegeven dat deze geteld moet worden in de jaargrondslag (werkgevercode 55051). Wij hebben de vastlegging gewijzigd met ingang van deze release. Om in de nieuwe situatie tot een correcte verwerking te komen, hebben we tevens uitvoercode 01166 verwijderd uit zijn eigen grondslag (werkgevercode 55196). De berekening van de jaargrondslag in de nieuwe situatie behoeft enige toelichting. De compensatie pensioenaftopping wordt berekend over zowel de vaste(stam) als variabele betalingen in de betreffende periode. De jaargrondslag PFZW moet alleen over vaste betalingen worden berekend. Daarom wordt in de grondslag alleen het vaste deel van de compensatie pensioenaftopping meegenomen. Dit wordt gerealiseerd middels een aparte berekening.

Voorbeeld

In de jaargrondslag zijn uitvoercodes 01001 salaris en 01166 compensatie pensioenaftopping opgenomen met waarde 1. VT = 8%, EJU = 8,33%. In de maandgrondslag is uitvoercode 01030 ORT opgenomen met waarde 1. Invoercode 02404 Percentage deelbetrekking = 105%.

In periode 01-2022 worden de volgende bedragen berekend:

 • uitvoercode 01001 salaris = € 9825,90

 • uitvoercode 01611 recht EJU = € 818,50

 • uitvoercode 01618 recht VT = € 786,07

 • uitvoercode 01030 ORT = € 100

 • basisberekening jaargrondslag (€ 9825,90 + € 818,50 + € 786,07) x 12 maanden / 1,05 (deelbetrekking) = € 130634

 • bijtellen vaste compensatie pensioenaftopping: jaargrondslag / maximum pensioengevend inkomen x werkgeversdeel pensioenpremie = (130634 / 114866) x 12,9% = € 2034,06

 • uitvoercode 02233 regelingloon = € 130634 + € 2034,06 = € 132668

 • maandgrondslag = uitvoercode 02326 variabelen PFZW = € 100 van de ORT

 • uitvoercode 01639 ongemaximeerde periodegrondslag = (regelingloon / 12 x % deelbetrekking ) + variabelen = (132634/12 x 1,05) + € 100 = € 11708,46

 • uitvoercode 01629 gemaximeerde periodegronslag = (maximum pensioengevend inkomen/12 x % deelbetrekking (max 100%)) = € 114866 / 12 = € 9572,16

 • uitvoercode 01166 compensatie pensioenaftopping = ongemaximeerde periodegrondslag / gemaximeerde periodegrondslag x werkgeversdeel pensioenpremie = € 11708,46 / € 9572,16 x 12,9% = € 2275,58

CAO huisartsenzorg

2022-01/39 Wijziging minimumloon per 1 januari

In de salarisregeling huisartsenzorg (1) is het bedrag bij inpasnummer 8997 aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 32 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-01/40 Wijziging pensioengrondslag

In de huidige CAO is aangegeven dat voor 2021 de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd is van 6,50% naar 7,00%. Per 2022-01 wordt het percentage bij werkgevercode 25011 daarom weer gewijzigd naar 6,50%.

Pensioengrondslag 2022

Conform voorschrift van het PFZW moet in de pensioengrondslag de eindejaarsuitkering worden meegeteld op basis van het percentage van het voorgaand jaar. Voor de CAO huisartsenzorg was dit dus 7,00%. Echter dit betrof een eenmalige verhoging. Het PFZW heeft bevestigd dat, omdat het een eenmalige verhoging betreft, in de pensioengrondslag voor 2022 het structurele percentage van 6,50 moet worden meegeteld. De programmatuur van Gemal is hierop aangepast.

2022-01/41 Doorgeven verloonde uren naar PFZW

In de CAO staat dat het aantal normuren per week 38,00 bedraagt en het aantal normuren per maand 165,00 is. Dit is feitelijk niet in verhouding. Gemal voert de berekeningen uit op basis van deze uren. Het PFZW rekent zelf op een iets andere wijze en dat geeft in sommige situaties kleine verschillen, waardoor het systeem van het PFZW met meldingen komt. Het PFZW heeft onderzocht of en hoe zij hun systeem kunnen aanpassen en zijn uiteindelijk in overleg met ons uitgekomen met het verzoek of Gemal in de aanlevering van UPA specifiek voor de CAO huisartsenzorg het aantal verloonde uren per maand kan worden bepaald op basis van voltijd normuren van 164,67 per maand.

Afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW

In Gemal is per periode 2022-01 een nieuwe werkgevercode opgenomen.

Gegeven: afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW.
Vastleggen: werkgevercode 03309.

Waarde: 164,67 (voor de CAO huisartsenzorg). Deze waarde wordt door ons onderhouden. Deze aanpassing geldt niet voor leveringen van voor 2022-01. Voor de berekeningen in Gemal heeft deze aanpassing geen gevolg.

De afwijkende verloonde uren van werkgevercode 03309 worden toegepast naar rato van het deeltijdpercentage van de werknemer. Eventuele variabele extra uren, die zijn opgenomen in de grondslag van werkgevercode 55053 Uitvoercodes in verloonde uren PFZW, worden bij die vaste uren opgeteld. Het totaal wordt gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 02242 afw verl uren UPA. Deze uitvoercode wordt vervolgens in de UPA aangeleverd in plaats van uitvoercode 02324 uren verloond PFZW.

CAO jeugdzorg

2022-01/42 Wijziging minimumloon per 1 januari

In de salarisregeling jeugdzorg [1] zijn de salarisbedragen voor in- en doorstroombanen (salarisschaal 0201) en voor garantiebanen (salarisschaal GARB) gekoppeld aan het minimumloon. De salarisbedragen voor deze schalen zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 37 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO kinderopvang

2022-01/43 Wijzigingen per 1 januari

Per 1 januari is de verdeling in de betaling van de pensioenpremie 50% werkgever en 50% werknemer. Het percentage inhouding pensioenpremie OP is per 1 januari 2022 25,8%, dus zowel werkgever als werknemer betalen per 1 januari 12,9% pensioenpremie OP. Per 1 januari zijn ook de normuren per maand aangepast naar 1872 / 12 = 156 uur en is de grondslag van eenmalige uitkering 4 geschoond.

Salariswijziging

De bedragen voor de CAO kinderopvang (code salarisregeling = 46) zijn per 2022-01 verhoogd. Ook is het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) aangepast.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

CAO kraamzorg

2022-01/44 Wijzigingen minimumloon per 1 januari

De salarisbedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling kraamzorg [1] zijn aangepast per 1 januari. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 5116 t/m 5121.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-01/45 Maximum uren ORT bij vakantieverlof (change 3016466)

In Gemal kun je met werkgevercode 08062 het maximum aantal uren voor vakantieverlof vastleggen [1]. In het verleden is bij CAO's waar geen maximum is aangegeven, er voor gekozen om daar de waarde 999,00 op CAO-niveau op te nemen, zo ook voor de CAO kraamzorg.

We hebben het verzoek gekregen van een klant om dit fictieve maximum te verhogen, omdat in bepaalde gevallen werknemers een hoger aantal uren hebben. Per 2022-01 is op CAO-niveau de waarde bij werkgevercode 08062 verhoogd van 999,00 naar 9999,00. Deze aanpassing heeft verder geen gevolgen.

Meer informatie

[1] Gemal handleiding onderwerp ORT doorbetalen tijdens vakantieverlof bij 2.3.

CAO Nederlandse Universiteiten

2022-01/46 Wijzigingen per 1 januari

Voor de CAO Nederlandse Universiteiten geldt voor januari 2022 het volgende:

 • Conform de CAO 2021- 31 maart 2022 hebben we voor periode 2022-01 de salariswijziging doorgevoerd [1]. De bedragen voor de jeugdsalarisschalen zijn hetzelfde gebleven.

 • We hebben naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon ook de bedragen bij de schalen INSB en PWET (Instroomschaal en schaal Participatiewet, inpasnummers 9800 t/m 9803, 9806, 9807, 9810 en 9811) aangepast.

 • Het bedrag minimumvakantie-uitkering is hetzelfde gebleven.

 • We hebben we het nieuwe percentage compensatie pensioenaftopping opgenomen dat rekening houdt met het voortschrijdend gemiddelde percentage van de afgelopen 3 jaar [2]

 • We hebben diverse gegevens met betrekking tot de eenmalige uitkering uit 2021 geschoond.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 03.
[2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verzekeringen bij volgnummer 1 bij Percentage basisinhouding VRZ regeling (werkgevercode 05018).

CAO onderwijs

2022-01/47 Presentatie verlofregeling 9/10 senioren

Eind 2020 hebben we voor de verlofregelingen aanpassingen doorgevoerd waarbij we uitvoercodes met waarde 5 in de grondslag hadden opgenomen. Deze wijziging in aansturing werkte echter niet goed voor de onderwijs-cao’s waar we speciale programmatuur hebben opgenomen voor seniorenverlof via verlofregeling 9 en/of 10 (uitvoercodes 01444 / 01445). Met ingang van periode 2020-11 was dit aangepast, waardoor de waarde 5 weer wel goed verwerkt wordt.

Door de aanpassing werd wel de presentatie op de salarisstrook anders. Waar voorheen 50% gepresenteerd werd zijnde de bijdragen van de medewerker aan het verlof, werd nu een afgeleid percentage gepresenteerd van bijvoorbeeld 3,92%:

Perc. Omschrijving Berekening over Inhouding
0,9000 Salaris 5184,00
3,920 % Aanv.verl.senior 4665,60 182,89

Deze presentatie sluit echter niet aan bij de beleving van de medewerker. Op verzoek van werkgevers hebben we daarom met ingang van 2022-01 de volgorde van de berekeningselementen aangepast zodat het percentage van 50% ook weer vooraan in de presentatie komt:

Perc. Omschrijving Berekening over Inhouding
0,9000 Salaris 5184,00
50,000 % Aanv.verl.senior 365,78 182,89

In een enkel geval kan de gewijzigde volgorde een centenverschil tot gevolg hebben.

2022-01/48 CAO HBO - Wijziging minimumloon per 1 januari

Het minimum van schaal 1 komt onder het minimumloon uit. In de salaristabel 36 zijn alleen de maximum bedragen opgenomen. Dus geen wijziging.

2022-01/49 CAO MBO - Wijziging minimumloon per 1 januari

De inpasnummers 8999 en 8401 t/m 8407 (participatiebanen) in salaristabel 61 zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

2022-01/50 CAO MBO - Indexering EHBO-toelage en Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering

Het bedrag voor EHBO en de Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering zijn per 01-2022 geïndexeerd.

2022-01/51 CAO MBO - Salariswijziging per december 2021 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

14 december 2021 - Partijen hebben een nieuwe CAO MBO [1] afgesloten met een looptijd van 1 december 2021 tot 1 mei 2022. In de CAO is een salariswijziging per 1 december 2021 afgesproken. De salaristabel 61 is vanaf vandaag per 1 december 2021 in Gemal aangepast. De bedragen in schaal 1 t/m 5 lager dan € 1.935,00 zijn opgehoogd naar € 1.935,00. Als je de salarisproductie van december al hebt afgeroepen, dan kan je met een correctieproductie alsnog de nieuwe salarisbedragen toepassen.

Meer informatie

[1] Code CAO = 19 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 61 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-01/52 CAO PO - Wijziging minimumloon per 1 januari

Met ingang van periode 01 hebben we het volgende aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon:

- voor de salarisregeling 66 de inpasnummers 9001 t/m 9003;
- voor de salarisregeling 67 het inpasnummers 9999;
- voor de salarisregeling 68 het inpasnummer 9999.
- voor de salarisregeling 67 de inpasnummers 9999 en 9101 t/m 9103.

2022-01/53 CAO PO - Nieuwe CAO 2021

Het percentage eindejaarsuitkering is per 1 januari 2022 weer aangepast naar 6.3%

2022-01/54 CAO PO - Herstel inpasnummers [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 14 december 2021 - 14:30 uur - De inpasnummers zijn inmiddels weer hersteld en correct.

Update 14 december 2021 - Het blijkt dat de inpasnummers met de datafix van 14 december terug zijn gedraaid. Wij onderzoeken het probleem en houden je op de hoogte.

Update 7 december 2021 - Gisteravond zijn in Gemal de inpasnummers hersteld.

Update 6 december 2021 - De inpasnummers zijn nog niet hersteld. Dit zal op een later moment plaatsvinden. We houden je op de hoogte.

3 december 2021 - Met het invoeren van de nieuwe CAO 2021, hebben we helaas in de salaristabel 67 drie inpasnummers niet correct opgenomen. Het betreft inpasnummers 9013 t/m 9015. Dit wordt op vrijdagavond 3 december in Gemal hersteld.

2022-01/55 CAO PO en Bestuurders PO - Premievrijstelling Pf voor november en december 2021

De aankondiging van de premievrijstelling voor het Participatiefonds voor november en december 2021 is helaas aan onze aandacht ontsnapt. Alsnog wordt het premiepercentage voor het Participatiefonds (Pf) per 1 november 2021 op 0 gesteld en per 1 januari 2022 weer gewijzigd naar 2,6%.

Actie per 4 januari

Als je na 4 januari een aanvullende correctieproductie afroept voor periode 12, dan zal de premie worden herrekend. Deze herrekening wordt vermeld met reden 13-04 in Mutatie en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2022-01/56 CAO VO - Wijziging minimumloon per 1 januari

Voor de salarisregeling 64 is het inpasnummer 8999 aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

2022-01/57 CAO VO - Schonen eindejaarsuitkering

Voor de CAO VO is de eindejaarsuitkeringsregeling-7 per periode 01 geschoond uit Gemal Direct Inrichting.

CAO PGA

2022-01/58 Wijziging minimumloon per 1 januari

In de salarisregeling voor gemeenten is de Participatieschaal A, ten behoeve van de banenafspraak, aangepast aan de wijziging van het minimumloon [1].

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 34 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO politie

2022-01/59 Wijzigingen per januari 2022

Vakbondscontributie

Voor de diverse politiebonden zijn, voor zover van toepassing, met ingang van periode 2022-01 de gewijzigde percentages en bedragen opgenomen [1]. Zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakbondscontributie onder het kopje Politie.

Uitkering vakantieloon (EJU-4)

De drempel van het vakantieloon (werkgevercode 25612) bevatte over 2021 de gemiddelde waarde van (€ 786,57+ € 796,79) / 2 = € 791,68. Met ingang van 2022 leggen we hiervoor het bedrag vast zoals vermeld in het Besluit Bezoldiging Politie van € 796,79

Meer informatie

[1] Code CAO = 25 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).

CAO provincies

2022-01/60 Wijziging minimumloon per 1 januari en schoning

Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is in de CAO salarisschaal A opgenomen. Deze schaal is in de salarisregeling provincies [1] opgenomen als schaal PA-A met anciënniteit 00 en als bedrag 120% van het minimumloon met inpasnummer 8400. We hebben het bedrag aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Daarnaast hebben we aansturing van de eenmalige uitkering uit 2021 nu geschoond in Gemal Direct Inrichting.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 28 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-01/61 Indexatie vergoedingen/toelagen APPA-leden

Bij wijze van herinnering:

Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2022-01. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:

 • ambtstoelage commissaris van de Koning.

 • ambtstoelage (waarnemend) gedeputeerde.

 • vergoeding en onkostenvergoeding statenleden.

 • tegemoetkoming zkv statenleden.
  etc.

Meer informatie

[1] Circulaire BZK kenmerk 2021-0000639639.

2022-01/62 Waarde IKB-verlof

In de CAO provincies is opgenomen bij art. 4.5.6 dat de waarde van een uur IKB-verlof bepaald wordt door het loon per uur op 1 januari. Hierbij is nu opgenomen in lid 3 dat onder ‘loon’ hier verstaan moet worden: salaris + salaristoelagen + IKB + vergoeding structureel overwerk.

In Gemal zijn 8 verschillende verlofuren beschikbaar (waarvan de eerste 4 met doorwerking in Flex Benefits). Je hebt zelf een keuze kunnen maken welke van de verlofuren je gebruikt voor koop van IKB-uren. Voor de betreffende verlofuren heb je een grondslag aangestuurd [1].

Bij de betreffende grondslag leg je vervolgens de uitvoercodes vast, bijvoorbeeld 01001 salaris, 01007 aanv minloon, uitvoercodes voor salaristoelagen (zoals arbeidsmarkttoelage, waarnemingstoelage, consignatietoelage etc), uitvoercode 01753 vaste opbouw IKB-1, uitvoercode 01754 vaste opbouw IKB-2, uitvoercodes overwerk [2].

In de CAO-tekst lijkt tegenspraak te zijn over het al dan niet meenemen van tegemoetkoming ziektekosten. Een vraag hierover staat uit bij IPO.

Meer informatie

[1] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlofuren (ver)kopen > Definitie verlofuren > Verlofuren X en dan bij Verlofuren X code uurloon waarde 7= uurloon op basis van grondslag verlofuren.
[2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Verlofuren (ver)kopen > Grondslag verlofuren > Verlofuren X en dan bij Verlofuren X de uitvoercodes

2022-01/63 Decentrale bestuurders en CAO rijkspersoneel [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 14 december 2021 - 14:00 uur - De salarisbedragen voor de bestuurders van 7 december zijn inmiddels weer aangepast en klaar voor download.

Update 14 december 2021 - Het blijkt dat de salarisbedragen voor de bestuurders die we 7 december hebben aangepast bij Zenden en Ontvangen, terug zijn gedraaid. Wij onderzoeken het probleem en houden je op de hoogte.

Salariswijziging per 2021-07

Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2021-07 een salariswijziging conform afspraak in de CAO 2021, zie de release notes Gemal voor december onderwerp 2021-12/28. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Commissaris van de Koning en Leden Gedeputeerde Staten overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde salarisregeling per 2021-07 opgenomen in de programmatuur.

Eenmalige uitkering per 2021-12

Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 300,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij gedeputeerden met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen.

Eenmalige thuiswerkvergoeding per 2021-12

De eenmalige thuiswerkvergoeding is in de aard ter compensatie van de extra kosten die het thuiswerken met zich brengt, die op aanvraag en onder voorwaarden ontvangen kan worden. Het betreft daarom eigenlijk geen eenmalige uitkering in de zin van een ‘reguliere’ bruto uitkering/toelage. Dat betekent dat deze eenmalige thuiswerkvergoeding ook niet plaatsvindt voor deze decentrale bestuurders.

Structurele thuiswerkvergoeding per 2022-01

De structurele thuiswerkvergoeding per 1 januari 2022 is ook geen eenmalige uitkering, maar een structurele vergoeding, waarvoor ook aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Er is in de rechtspositieregeling geen juridische grondslag voor deze vergoeding. Dat betekent dat ook de structurele thuiswerkvergoeding niet plaatsvindt voor deze decentrale bestuurders.

Voorzieningen thuiswerkplek

Voor de decentrale politieke ambtsdragers is de algemene arbo-wetgeving van toepassing op basis waarvan ze aanspraak kunnen maken op diverse middelen. Voor één van de overige vergoedingen van verdere inrichting van de thuiswerkplek is geen grondslag in de rechtspositieregeling gevonden. Dat betekent dat ook deze vergoeding ‘voorziening thuiswerkplek’ niet plaatsvindt voor deze decentrale bestuurders.

Actie

 • Vanaf 7 december kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

 • Voer voor één of meerdere van de bestuurders een proefproductie uit, zodat je kunt  beoordelen of de wijzigingen naar jouw wens zijn.

Meer informatie

[1] Zie ook circulaire BZK 2021-0000639639.

CAO rijkspersoneel

2022-01/64 Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

Op verzoek van werkgevers hebben we met ingang van 2022-01 een aanpassing opgenomen in de inrichting van de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst zoals vermeld in de CAO (art. 7.6).

Wanneer je in de CAO Rijk buiten je reguliere werktijden regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet zijn om bij oproep te werken, krijg je hiervoor een toelage. Hierbij gelden de volgende bijzonderheden:

 • Afhankelijk van de dag, betreft dit een percentage salaris per uur met een bijbehorend maximum bedrag per uur (2021-07: ma-vr 5% max € 1,04; za/zo, feestdag: 10% max 2,06).

 • Wanneer je niet alleen bereikbaar maar ook beschikbaar op de werklocatie moet zijn, wordt de toelage verdubbeld.

 • In plaats van een percentage kan ook gekozen worden voor een vast bedrag bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst op basis van gemiddeld aantal uren van het rooster.

We hebben in Gemal aan het gebruik van de invoercodes 01057 en 01058 die je kunt vastleggen voor uren bereikbaarheidsdienst, het percentage gekoppeld van 5% en 10% het bedrag gekoppeld van de hoogste trede van schaal 7. Dit bedrag komt omgerekend overeen met het in de CAO gestelde maximum.

Voorbeeld onder max

Vastgelegd 10 uur bereikbaarheidsdienst vastgelegd met invoercode 01057 voor fulltime medewerker met schaal 0006, trede 09 (2881,16), leidt tot een bedrag van (2881,167 / 156) * 5% = 0,923 * 10 = 9,23.

Voorbeeld boven max

Vastgelegd 10 uur bereikbaarheidsdienst vastgelegd met invoercode 01057 voor fulltime medewerker met schaal 0011, trede 09 (4927,85), leidt tot een bedrag van (4927,85 / 156) * 5% * = 1,579 * 10 = 15,79. In dit geval is 1,579 boven het maximum van 1,04 dus wordt het uurloon / salarisbedrag gemaximeerd op 3220,75 hetgeen leidt tot een vergoeding van 3220,75 / 156) * 5% = 1,032 * 10 = 10,32.

2022-01/65 Wijziging minimumloon per 1 januari en schoning

In de salaristabel voor de CAO rijkspersoneel [1] zijn de bedragen van schaal PART voor arbeidsbeperkten aangepast conform de wijziging van het minimumloon. Daarnaast hebben we aansturing van de eenmalige uitkering uit 2021 nu geschoond in Gemal Direct Inrichting.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code CAO = 10 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 13 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO sector Ambulancezorg

2022-01/66 Maximum uren ORT bij vakantieverlof (change 3016466)

In Gemal kun je met werkgevercode 08062 het maximum aantal uren voor vakantieverlof vastleggen [1]. In het verleden is bij CAO's waar geen maximum is aangegeven, er voor gekozen om daar de waarde 999,00 op CAO-niveau op te nemen, zo ook voor de CAO sector Ambulancezorg.

We hebben het verzoek gekregen van een klant om dit fictieve maximum te verhogen, omdat in bepaalde gevallen werknemers een hoger aantal uren hebben. Per 2022-01 is op CAO-niveau de waarde bij werkgevercode 08062 verhoogd van 999,00 naar 9999,00. Deze aanpassing heeft verder geen gevolgen.

Meer informatie

[1] Gemal handleiding onderwerp ORT doorbetalen tijdens vakantieverlof bij 2.3.

CAO sociaal werk

2022-01/67 Wijziging minimumloon per 1 januari

Voor de salarisregeling sociaal werk [1] zijn, naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon, de bedragen voor de I/D-banen aangepast.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-01/68 Maximum uren ORT bij vakantieverlof (change 3016466)

In Gemal kun je met werkgevercode 08062 het maximum aantal uren voor vakantieverlof vastleggen [1]. In het verleden is bij CAO's waar geen maximum is aangegeven, er voor gekozen om daar de waarde 999,00 op CAO-niveau op te nemen, zo ook voor de CAO sociaal werk.

We hebben het verzoek gekregen van een klant om dit fictieve maximum te verhogen, omdat in bepaalde gevallen werknemers een hoger aantal uren hebben. Per 2022-01 is op CAO-niveau de waarde bij werkgevercode 08062 verhoogd van 999,00 naar 9999,00. Deze aanpassing heeft verder geen gevolgen.

Meer informatie

[1] Gemal handleiding onderwerp ORT doorbetalen tijdens vakantieverlof bij 2.3.

2022-01/69 Nieuwe CAO [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 23 december 2021 - In aanvulling op de update van 20 december:

Bij nader inzien adviseren we je om bij het afroepen van de aanvullende correctieproductie (vanaf 4 januari) ook werkgevercode 99232 Automatische herrekening aanvullende correctieproductie te gebruiken met waarde 1. Bij waarde 1 gaat Gemal kijken wie er voldoen aan de criteria van de automatische herrekening die is gemaakt. Als werkgevercode 99232 wordt gebruikt, zal de reden van herrekening (in dit geval reden 13-03) zichtbaar zijn in Mutaties en Signalen Gemal.

Let op: werkgevercode 99232 geef je, in het geval van meerdere instellingen, op bij instelling 1. Daarmee wordt er wel binnen het hele ceanr gekeken of er medewerkers moeten worden herrekend volgens de condities van de automatische herrekening.

Update 20 december 2021 - Helaas is de salaristabel die geldt per december 2021, niet helemaal correct aangepast: de even inpasnummers in de range 9003 - 9115 zijn weggevallen. Het gevolg hiervan is dat voor de betreffende werknemers geen salaris is berekend. Daarnaast is een typefout geslopen in het bedrag voor de minimum vakantietoeslag. Deze was op fulltime basis 5 euro te hoog vastgelegd. Hierdoor is een te hoog recht VT berekend en is voor werknemers die in december uit-dienst zijn gegaan, een te hoog bedrag VT uitbetaald.

Oplossing per 2022-01

Wij gaan bovenstaand oplossen in de Gemal release van januari.

Actie per 4 januari

Omdat het salaris van december al is uitbetaald, kun je vanaf 4 januari een herstel uitvoeren door het afroepen van een aanvullende correctieproductie. Hierbij leg je werkgevercode 99231 Code correctieproductie vast met waarde 2. Bij deze productie heb je twee mogelijkheden:

 1. Alle medewerkers herrekenen via het opgeven van werkgevercode 99221 Beginperiode herrekening met waarde 12. Het voordeel is, dat je niet zelf hoeft na te gaan welke werknemers het betreft, omdat de gehele instelling wordt herrekend. Het nadeel is, dat alle werknemers worden herrekend, wat mogelijk een 0-strook tot gevolg heeft.

 2. Specifieke medewerkers herrekenen door bij de betreffende werknemers invoercode 02475 Beginperiode herrekening op te geven met als ingangsperiode 2021-12. Het voordeel is, dat je heel specifiek kan instellen voor welke werknemers je herrekend. Het nadeel is, dat je zelf moet nagaan welke werknemers herrekend moeten worden.

Update 14 december 2021 - 14:15 uur - De salaristabel is inmiddels beschikbaar en klaar voor download.

Update 14 december 2021 - Het blijkt dat de salaristabel nog niet beschikbaar is bij Zenden en Ontvangen. Wij onderzoeken het probleem en houden je op de hoogte.

9 december 2021 - Wij hebben bericht ontvangen van Sociaal Werk Nederland, dat er officieel een akkoord is voor de nieuwe CAO [1]. Dit akkoord omvat een verhoging van de minimum VT en EJU en een salarisverhoging van 2,5% per 1 december 2021. De nieuwe tabellen en parameters zullen wij per dinsdag 14 december in Gemal opnemen.

Actie

Vanaf 14 december kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code CAO = 01 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO sociale werkvoorziening

2022-01/70 Salariswijziging en wijziging minimumloon per 1 januari

Als onderdeel van het CAO-onderhandelaarsakkoord voor 2021-2025 is per 1 januari 2022 een salarisverhoging afgesproken waarbij de lonen worden verhoogd met de loon- en prijsontwikkeling (LPO). Daarnaast zijn de wijzigingen doorgevoerd die samenhangen met de wijziging minimumloon.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code CAO = 08 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 06 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO UMC

2022-01/71 Wijziging minimumloon per 1 januari

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling UMC zijn aangepast [1]. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9150 t/m 9158.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-01/72 Nieuwe CAO-afspraken

Voor de CAO UMC [1] gelden de volgende nieuwe CAO-afspraken.

Wijzigingen met TWK per augustus 2021

 • Salarisbedragen zijn verhoogd.

 • Nieuwe schalen opgenomen en ongebruikte schalen laten vervallen.

 • Minimum VT en minimum EJU aangepast.

 • TVO toelage aangepast.

Wijzigingen per januari 2022

 • Salarisbedragen voor de middenschalen verhoogd.

 • Salarisschalen ingekort en middenschalen uitgebreid conform berichtgeving NFU.

 • Maximum inpasnummer voor ORT aangepast. Dit is nu inpasnummer 9034.

 • Thuiswerkvergoeding (zie instructie hieronder).

Thuiswerkvergoeding

Partijen spreken af dat met ingang van 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding geldt voor de dagen dat een werknemer volledig thuis werkt. Deze vergoeding bestaat uit een netto vergoeding van € 2,- per thuiswerkdag, ongeacht de werkuren van de werknemer per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform hetgeen hierover wordt bepaald in de fiscale wet- en regelgeving. Op dagen dat de werknemer deels thuiswerkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO.

Invulling vanuit CAO-ondersteuning

Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel bijvoorbeeld in Self Service een formulier (laten) maken waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow via akkoord manager als indirecte mutatie Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft.

Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in Thuiswerkverg. of iets dergelijks. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.

Actie

 • Voor de salariswijzing per augustus 2021, roep je een aanvullende correctieproductie af. Je geeft daarbij werkgevercode 99231 Code correctieproductie op met waarde 2.
  Daarnaast geef je werkgevercode 99221 Beginperiode herrekening op met waarde 8.

 • Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code CAO = 20 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO VVT

2022-01/73 Wijzigingen minimumloon per 1 januari

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling VVT [1] zijn aangepast per 1 januari. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9116 t/m 9121.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 15 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-01/74 Maximum uren ORT bij vakantieverlof (change 3016466)

In Gemal kun je met werkgevercode 08062 het maximum aantal uren voor vakantieverlof vastleggen [1]. In het verleden is bij CAO's waar geen maximum is aangegeven, er voor gekozen om daar de waarde 999,00 op CAO-niveau op te nemen, zo ook voor de CAO VVT.

We hebben het verzoek gekregen van een klant om dit fictieve maximum te verhogen, omdat in bepaalde gevallen werknemers een hoger aantal uren hebben. Per 2022-01 is op CAO-niveau de waarde bij werkgevercode 08062 verhoogd van 999,00 naar 9999,00. Deze aanpassing heeft verder geen gevolgen.

Meer informatie

[1] Gemal handleiding onderwerp ORT doorbetalen tijdens vakantieverlof bij 2.3.

CAO waterbedrijven

2022-01/75 Salariswijziging en wijziging minimumloon per 1 januari

Conform CAO zijn de bedragen van de salarisregeling bij de CAO waterbedrijven per januari 2022 aangepast [1]. In het kader van de Participatiewet is in de CAO een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen. Voor Gemal is dit schaal PART. Ook deze bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk minimumloon.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO waterschappen

2022-01/76 Wijziging minimumloon per 1 januari

Voor de CAO waterschappen hebben we in de salarisregeling het 'schaal 0'-bedrag (inpasnummer 5001) gewijzigd, conform de wijziging van het minimumloon.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 29 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-01/77 Indexatie vergoedingen/toelagen APPA-leden

Bij wijze van herinnering:

Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor de voorzitter van het waterschap, leden dagelijks bestuur en algemene bestuursleden per 2022-01. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor:

 • ambtstoelage voorzitter.

 • ambtstoelage (waarnemend) lid dagelijks bestuur.

 • vergoeding en onkostenvergoeding leden algemeen bestuur.

 • tegemoetkoming zkv leden algemeen bestuur.
  etc.

Meer informatie

[1] Circulaire BZK kenmerk 2021-0000639937.

2022-01/78 Decentrale bestuurders en CAO rijkspersoneel [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 14 december 2021 - 14:00 uur - De salarisbedragen voor de bestuurders van 7 december zijn inmiddels weer aangepast en klaar voor download.

Update 14 december 2021 - Het blijkt dat de salarisbedragen voor de bestuurders die we 7 december hebben aangepast bij Zenden en Ontvangen, terug zijn gedraaid. Wij onderzoeken het probleem en houden je op de hoogte.

Salariswijziging per 2021-07

Voor werknemers met CAO rijkspersoneel geldt per 2021-07 een salariswijziging conform afspraak in de CAO 2021, zie de release notes Gemal voor december onderwerp 2021-12/28. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Voorzitter en leden Dagelijks bestuur overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde salarisregeling per 2021-07 opgenomen in de programmatuur.

Eenmalige uitkering per 2021-12

Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 300,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij ambtsdragers met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen.

Eenmalige thuiswerkvergoeding per 2021-12

De eenmalige thuiswerkvergoeding is in de aard ter compensatie van de extra kosten die het thuiswerken met zich brengt die op aanvraag en onder voorwaarden ontvangen kan worden. Het betreft daarom eigenlijk geen eenmalige uitkering in de zin van een ‘reguliere’ bruto uitkering / toelage. Dat betekent dat deze eenmalige thuiswerkvergoeding ook niet plaatsvindt voor deze decentrale bestuurders.

Structurele thuiswerkvergoeding per 2022-01

De structurele thuiswerkvergoeding per 1 januari 2022 is ook geen eenmalige uitkering, maar een structurele vergoeding, waarvoor ook aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Er is in de rechtspositieregeling geen juridische grondslag voor deze vergoeding. Dat betekent dat ook de structurele thuiswerkvergoeding niet plaatsvindt voor deze decentrale bestuurders.

Voorzieningen thuiswerkplek

Voor de decentrale politieke ambtsdragers is de algemene arbo-wetgeving van toepassing op basis waarvan ze aanspraak kunnen maken op diverse middelen. Voor één van de overige vergoedingen van verdere inrichting van de thuiswerkplek is geen grondslag in de rechtspositieregeling gevonden. Dat betekent dat ook deze vergoeding ‘voorziening thuiswerkplek’ niet plaatsvindt voor deze decentrale bestuurders.

Actie

 • Vanaf 7 december kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

 • Voer voor één of meerdere van de bestuurders een proefproductie uit zodat je kunt  beoordelen of de wijzigingen naar jouw wens zijn.

Meer informatie

[1] Zie ook circulaire BZK 2021-0000639937.

CAO wet inschakeling werkzoekenden

2022-01/79 Wijziging minimumloon per 1 januari

Officieel is de CAO WIW beëindigd, maar mogelijk verloon je nog medewerkers op basis van deze aan het minimumloon gekoppelde regeling. We hebben daarom voor de salarisregeling WIW [1] de bedragen bij schaal 0001 en 0002 (inpasnummers 9001 t/m 9009) aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 08 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

CAO ziekenhuizen

2022-01/80 Wijzigingen minimumloon per 1 januari

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling ziekenhuizen [1] zijn aangepast per 1 januari. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9416 t/m 9421.

Actie

Vanaf 4 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 35 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

2022-01/81 Maximum uren ORT bij vakantieverlof (change 3016466)

In Gemal kun je met werkgevercode 08062 het maximum aantal uren voor vakantieverlof vastleggen [1]. In het verleden is bij CAO's waar geen maximum is aangegeven, er voor gekozen om daar de waarde 999,00 op CAO-niveau op te nemen, zo ook voor de CAO ziekenhuizen.

We hebben het verzoek gekregen van een klant om dit fictieve maximum te verhogen, omdat in bepaalde gevallen werknemers een hoger aantal uren hebben. Per 2022-01 is op CAO-niveau de waarde bij werkgevercode 08062 verhoogd van 999,00 naar 9999,00. Deze aanpassing heeft verder geen gevolgen.

Meer informatie

[1] Gemal handleiding onderwerp ORT doorbetalen tijdens vakantieverlof bij 2.3.

Pensioenfondsen

Pensioenfonds ABP

2022-01/82 Variabele ABP en in-dienst loop van het jaar

Voor de vaststelling van het jaarinkomen ABP in januari wordt uitgegaan van de peildatumsystematiek. De vaste pensioengevende componenten op die peildatum worden omgerekend (geëxtrapoleerd) naar jaarbasis en omgerekend naar fulltime op basis van de deeltijdfactor van januari.

De variabele pensioengevende componenten die in de loop van het jaar verdiend worden, worden aan het eind van het jaar samengeteld en tellen ook het volgend jaar op fulltime basis mee in het jaarinkomen ABP (al dan niet verhoogd met de vakantietoeslag). Daarnaast kennen we de systematiek, dat wanneer een medewerker in de loop van het jaar in-dienst komt, zijn variabele pensioengevende componenten geëxtrapoleerd worden naar jaarbasis. Dit vanuit de gedachte dat de verdiensten evenredig zouden zijn aan de periode in-dienst.

APG stelt zich op het standpunt dat omrekening naar jaarbasis niet meer gewenst is en daarom zullen we met ingang van de vaststelling jaarinkomen 2022 niet langer deze extrapolatie naar jaarbasis doen bij medewerkers die in de loop van het jaar in-dienst komen.

2022-01/83 Wijziging aanlevering per 2022

Met ingang van 2022 gelden de volgende bijzonderheden voor de gegevenslevering aan APG:

Reden einde IKV

Wanneer een medewerker uit-dienst gaat, dan leg je de Einddatum IKV (datum uit-dienst) vast met invoercode 02924 en de Reden uit-dienst met invoercode 02846 (om via APG het pensioenfonds te informeren).

Per 2021 gold hierbij als bijzonderheid dat de situatie van ‘uit-dienst met toestemming van UWV’ voor de loonaangifte moest worden verantwoord met 02 en voor de pensioenaangifte met waarde 80 of 81. Dit hebben we automatisch voor je omgezet in de loonaangifte / APG-levering.

Met ingang van 2022 gaan Loonaangifte en APG (en UPA) in vervolg dezelfde codering gebruiken:

05 Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV (in plaats van 80).
06 Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV (in plaats van 81).

Wanneer je in 2022 nog een VTWK-mutatie over 2021 doet voor uit-dienst, dan lever je de reden uit-dienst aan met de nieuwe waardes 05 en 06. Wij zorgen ervoor in de verantwoording aan APG dat in 2021 de ‘oude’ codes 80 en 81 aangeleverd blijven worden.

We hebben onze programmatuur op bovenstaande punten aangepast.

(NB: het vastleggen en aanleveren van een ‘reden einde’ met invoercode 02846 is niet voor iedere soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) noodzakelijk maar alleen bij 11, 13 of 15 en niet bijvoorbeeld bij 18 - publiekrechtelijke aanstelling).

Verbijzondering WLV

In de verantwoording aan APG wordt bij de inkomstenverhouding een verbijzondering meegegeven. Bij een deelnemer aan Levensloop was dat de verbijzondering WLV. Deze verbijzondering is vervallen per 2022 omdat de Levensloopregeling immers ook vervallen is. We vragen je om goed te controleren of er geen medewerkers meer zijn bij wie in 2022 nog sprake is van levensloopverlof. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren aan de hand van het overzicht vaste personeelsgegevens waarop invoercode 02859 met de waarde WLV voorkomt in 2022. Stel dat dit nog voorkomt, wijzig dan de aansturing van gegevens [2].

Let op: aanwezigheid in 2022-01 van verbijzondering WLV in de levering APG zal leiden tot afkeuring van de hele inzending.

Meer informatie

[1] Zie Gemal handleiding onderwerp “Aangifte Loonheffing” bij ‘3.7 Reden einde arbeidsovereenkomst’
[2] Zie ook hetgeen we hierover geschreven hebben in onze release notes “2021-10/25 Pensioenopbouw ABP na einde levensloop”.

2022-01/84 Verwerking gegevens [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

20 december 2021 - APG heeft ons geïnformeerd dat de verwerking van pensioenaangiftes preventief tijdelijk is stilgelegd. Het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) is daardoor op dit moment niet beschikbaar. Je kunt dus geen aangifte doen via het SWP. Aanlevering via onze module Pensioenaangifte is wel mogelijk, maar de aanlevering zal nog niet verwerkt worden.

Zie het volledige bericht:

https://pensioenaangifte.apg.nl

2022-01/85 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2021-2022 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

22 december 2021 - Om je egevens van 2021 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden willen we je over het volgende informeren. Je dient zoals gebruikelijk uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand je gegevens te verzenden naar het APG. Gegevens van een eventuele correctieproductie (ACP) over december dien je uiterlijk zaterdag 29 januari 2022 te verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden.

Schematisch gelden dus de volgende datums:

periode

uiterste inzenddatum APG aangifte

12-2021

07-01-2022

ACP 12-2021

29-01-2022

01-2022

07-02-2022

02-2022

07-03-2022

Pensioenfonds APPA

2022-01/86 Wijziging franchise

Met ingang van periode 2022-01 hebben we de franchise Appa gewijzigd van € 13.150,00 naar € 13.350,00 conform circulaire 2021-0000663328 van BZK.

Pensioenfonds PFZW

2022-01/87 PFZW nabetaling vorig jaar in huidig jaar

Het komt elk jaar voor dat er medewerkers zijn die in de maand december uit-dienst gaan. In veel gevallen krijgen ze nog een betaling van vakantie-uren of andere (bruto) componenten in januari of februari.Tot nu toe werd er voor die betaling met de pensioenparameters (franchise, percentage afdracht, etc.) gerekend van het jaar waarin die nabetaling plaatsvond. Dat is niet conform de berekening van het PFZW. Er moet in bovenstaande situatie gerekend worden met de parameters van december van het voorgaande jaar in plaats van de parameters van het jaar van uitbetaling.De medewerker is in het jaar waarin de betaling plaatsvindt immers niet meer in-dienst en heeft niets meer met de nieuwe parameters te maken. Door de systematiek in Gemal, die nog wel met de parameters van het jaar van uitbetaling rekende, ontstonden er verschillen tussen de premies berekend door Gemal en de premies die het PFZW verwachtte.

Hoe werkt het vanaf deze release?

Vanaf deze release wordt er bij een nabetaling, in het geval van een datum uit-dienst in het voorgaande jaar, met de pensioenparameters van dat vorige jaar gerekend om tot de juiste premie te komen. De berekening in Gemal en de berekening van het PFZW wordt hiermee gelijk getrokken.

Actie?

Je hoeft niets te doen. De berekeningssystematiek is per 2022 aangepast. In gevallen van een betaling in 2022 voor een medewerker met een datum uit-dienst in 2021, zullen nu de juiste parameters worden gebruikt in de berekening.

2022-01/88 UPA en datum uit-dienst 31 december

Als je in januari wijzigingen wilt doorvoeren over 2021, dan adviseren wij je dat te doen in een aanvullende correctie-productie over 2021-12. Dit is ook nog mogelijk als de salarisrun van januari al heeft gedraaid. Met deze correctierun over december van het vorige jaar, worden de benodigde berekeningen en aanleveringen naar de pensioenfondsen en de Belastingdienst in het vorige jaar afgehandeld. De aanpassing kun je laten doorwerken naar januari in een correctierun over 2022-01 via invoercode 03030Opnieuw berekenen correctieperiode.Je kunt in periode 01 voor een medewerker een datum uit-dienst vastleggen van 31-12 van het vorig jaar.

Dit moet in de UPA-aanlevering leiden tot een datum einde inkomstenverhouding 31-12. Deze datum heeft betrekking op het vorig jaar en mag van UPA dus ook alleen in een bestand over vorig jaar worden aangeleverd. Het UPA-bestand over vorig jaar wordt echter in Gemal alleen aangemaakt wanneer je een herrekening over vorig jaar vastlegt. Omdat je in januari niet kunt herrekenen, moet je in periode 02 voor de medewerker invoercode 02475 Beginperiode herrekening vastleggen met waarde 202112 om het bestand UPA over vorig jaar af te roepen. Het blijkt dat deze herrekening in voorgaande jaren soms is vergeten. Als dat het geval is, dan is de einddatum niet aan het pensioenfonds doorgegeven met terugwerkende kracht naar de periode uit-dienst. Dit kan bij sommige pensioenfondsen er toe leiden dat het dienstverband niet wordt afgemeld bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds blijft dan facturen sturen voor het betreffende dienstverband of geeft een foutmelding dat er ontbrekende perioden zijn voor het dienstverband.

 • Als je de melding hebt gekregen dat er perioden ontbreken en de datum uit-dienst is 31-12-2020, dan kun je dit nog herstellen door in een aanvullende correctie-productie over 2021-12 het dienstverband te herrekenen. Je legt dan invoercode 02475Beginperiode herrekeningvastleggen met waarde202012.

 • Ook kun je de datum uit-dienst zelf invoeren via het portaal voor Handmatige Correctie UPA. Over 2020 kan dat vanaf 2022-02. Over eerdere jaren kan dat op elk gewenst moment.

2022-01/89 Pensioenfactor foutief berekend (change 2976073)

Melding

Bij een deeltijdpercentage van meer dan 100% werd, als er in een maand ook uren werden uitbetaald, de pensioenfactor niet correct berekend. In het geval van de melding ging het om uitbetaling van PBL-uren, maar ook in het geval van het uitbetalen van verlofuren ging de berekening van de pensioenfactor niet goed. Het aantal uren dat werd uitbetaald werd teruggerekend naar 100% in plaats van dat het daadwerkelijke aantal uren werd meegenomen in de berekening van de pensioenfactor.

Oplossing

Dit is met ingang van 2022-01 in Gemal aangepast. Per 2022-01 wordt de pensioenfactor juist berekend.

Pensioenfonds PWRI

2022-01/90 Wijziging aanlevering per 2022

Met ingang van 2022 gelden de volgende bijzonderheden voor de gegevenslevering aan APG:

Reden einde IKV

Wanneer een medewerker uit-dienst gaat, dan leg je de Einddatum IKV (datum uit-dienst) vast met invoercode 02924 en de Reden uit-dienst met invoercode 02846 (om via APG het pensioenfonds te informeren).

Per 2021 gold hierbij als bijzonderheid dat de situatie van ‘uit-dienst met toestemming van UWV’ voor de loonaangifte moest worden verantwoord met 02 en voor de pensioenaangifte met waarde 80 of 81. Dit hebben we automatisch voor je omgezet in de loonaangifte / APG-levering.

Met ingang van 2022 gaan Loonaangifte en APG (en UPA) in vervolg dezelfde codering gebruiken:

05 Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV (in plaats van 80)
06 Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV (in plaats van 81).

Daarnaast: wanneer je in 2022 nog een VTWK-mutatie over 2021 doet, dan lever je de reden uit-dienst aan met de nieuwe waardes 05 en 06. Wij zorgen ervoor in de verantwoording aan APG dat in 2021 de ‘oude’ codes 80 en 81 aangeleverd blijven worden.

We hebben onze programmatuur op bovenstaande punten aangepast.

(NB: het vastleggen en aanleveren van een ‘reden einde’ met invoercode 02846 is niet voor iedere soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) noodzakelijk maar alleen bij 11, 13 of 15 en niet bijvoorbeeld bij 18 - publiekrechtelijke aanstelling).

Verbijzondering WLV

In de verantwoording aan APG wordt bij de inkomstenverhouding een verbijzondering meegegeven. Bij een deelnemer aan Levensloop was dat de verbijzondering WLV. Deze verbijzondering is vervallen per 2022 omdat de Levensloopregeling immers ook vervallen is. We vragen je om goed te controleren of er geen medewerkers meer zijn bij wie in 2022 nog sprake is van levensloopverlof. Je kunt dit bijvoorbeeld controleren aan de hand van het overzicht vaste personeelsgegevens waarop invoercode 02859 met de waarde WLV voorkomt in 2022. Stel dat dit nog voorkomt, wijzig dan de aansturing van gegevens [2].

Let op: aanwezigheid in 2022-01 van verbijzondering WLV in de levering APG zal leiden tot afkeuring van de hele inzending.

Meer informatie

[1] Zie Gemal handleiding onderwerp “Aangifte Loonheffing” bij ‘3.7 Reden einde arbeidsovereenkomst’
[2] Zie ook hetgeen we hierover geschreven hebben in onze release notes “2021-10/25 Pensioenopbouw ABP na einde levensloop”.

2022-01/91 Wijzigingen per 2022-01

Pensioenfonds PWRI heeft de premiepercentages en franchisebedragen per 1 januari 2022 vastgesteld voor de SW-deelnemers. Met ingang van periode 2022-01 geldt alleen een wijziging van de franchise, inhouding en afdracht wijzigen niet. Zie ook Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PWRI > Diversen.

2022-01/92 Verwerking gegevens [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

20 december 2021 - APG heeft ons geïnformeerd dat de verwerking van pensioenaangiftes preventief tijdelijk is stilgelegd. Het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) is daardoor op dit moment niet beschikbaar. Je kunt dus geen aangifte doen via het SWP. Aanlevering via onze module Pensioenaangifte is wel mogelijk, maar de aanlevering zal nog niet verwerkt worden.

Zie het volledige bericht:

https://pensioenaangifte.apg.nl

Pensioen en uitkeringen

2022-01/93 Zvw-percentages

Voor Pensioen en uitkeringen (CAO code 60) zijn per 1 januari 2022 de Zvw-percentages binnen de VRZ-regelingen 13 en 14 aangepast. Dit betreft werkgevercode 05018.

Ziektekostenverzekeraars

2022-01/94 IZZ zorgverzekeringen

Binnen Gemal zijn twee IZZ zorgverzekeringen ingericht. Voor beide zorgverzekeringen (VGZ en CZ) zijn de bedragen van de basispakketten en aanvullende verzekeringen bijgewerkt.

Let op: voor CZ zijn er per 1-1-2022 drie nieuwe aanvullende verzekeringen;

 • IZZ CZ aanvullend Zorg start

 • IZZ CZ aanvullend Zorg beter

 • IZZ CZ aanvullend Tand 1

Helaas hebben wij deze aanvullende verzekeringen nog niet kunnen inrichten per januari. Als je gebruik maakt van het inhouden van de premie via invoercode 00697 IZZ CZ premie aanvullende verzekering, dan kun je op de normale wijze de premie invoeren bij de medewerker. Deze invoercode maakt immers geen onderscheid in het type aanvullende verzekering.

Als je gebruik maakt van de invoercodes waarbij een aantal verzekerden wordt ingevoerd (invoercodes 03294, 03295 en 03296), dan kunnen deze nieuwe aanvullende verzekeringen nog niet worden ingevoerd in januari. In februari kunnen de nieuwe aanvullende verzekeringen wel worden vastgelegd in de vorm van een invoercode, waarbij het aantal verzekerden wordt ingevoerd en kan er een TWK correctie plaatsvinden voor januari.

Werknemer- en werkgevergegevens

2022-01/95 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes

Nieuwe invoercodes

invoercode

omschrijving

HR Core Beaufort rubriek

HR Core Education component

03228

indicatie reiskostenregeling

P13228

-

Nieuwe uitvoercodes

uitvoercode

omschrijving

02242

afw verl uren UPA

2022-01/96 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes

Nieuwe werkgevercodes

werkgevercode

omschrijving

03309

afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW

26601

code omrekening reiskostenvergoeding 2

26602

code reiskostenvergoeding 2

26603

fiscale reisafstand als eenheden 2

26630

code reisdagen 2

26640

werkwijze vaststellen fiscaal vrijgesteld bedrag reiskostenvergoeding 2

Gewijzigde werkgevercodes

werkgevercode

oude omschrijving

nieuwe omschrijving

03012

code reiskostenvergoeding

code reiskostenvergoeding 1

03051

bewaren werknemers uit-dienst

bewaren dienstverbanden uit dienst

26001

code omrekening reiskostenvergoeding

code omrekening reiskostenvergoeding 1

26300

code reisdagen

code reisdagen 1

26302

fiscale reisafstand als eenheden

fiscale reisafstand als eenheden 1

26400

werkwijze vaststellen fiscaal vrijgesteld bedrag reiskostenvergoeding

werkwijze vaststellen fiscaal vrijgesteld bedrag reiskostenvergoeding 1