Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Gemal 2022-12

23-11-2022 11:00 (Bijgewerkt op 16-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2851 Weergaven

Release datum

Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 28 november 2022.

 

Mededelingen

2022-12/1  Productieplanning 2023 bekend

In 2023 zijn de maandelijkse releases op deze productieloze dagen gepland:

 

Release

Productieloze dag

Januari

Maandag 2 januari 2023

Februari

Maandag 30 januari 2023

Maart

Maandag 27 februari 2023

April 

Maandag 3 april 2023

Mei

Maandag 1 mei 2023

Juni

Dinsdag 30 mei 2023

Juli

Maandag 3 juli 2023

Augustus

Maandag 31 juli 2023

September

Maandag 4 september 2023

Oktober

Maandag 2 oktober 2023

November

Maandag 30 oktober 2023

December

Maandag 4 december 2023

 

Op de dag van de maandelijkse releases kunt u wel productie opdrachten indienen, maar deze zullen pas na deze productieloze dag uitgevoerd worden.

Meer informatie

Bij het onderwerp "Productieplanning 2023" in de Gemal Handleiding staat aanvullende informatie.

2022-12/2 File API pas aanzetten na contact

Gebleken is dat klanten de in oktober 2022 beschreven werkgevercode 30050 al met waarde 1 vastleggen. Daarmee worden de bestanden, die in Zenden & Ontvangen zijn te downloaden, ook via de File API getransporteerd naar de nieuwe Bestandsuitwisseling (dit is de nieuwe naam voor Zenden & Ontvangen). Dit heeft echter alleen zin, als je contact hebt gehad met een consultant van Visma|Raet, na het invullen van een formulier in 4me. Het abonnement op het technische bestandstype 128001 moet voor je ceanummer eerst aangezet worden en daarna kun je werkgevercode 30050 muteren. Wil je over op de File API, dan moet eerst het formulier zijn ingevuld.

 

De reden om dit te melden komt door het feit dat Gemal-bestandsuitwisselingen, zoals de Loonaangifte / Pensioenen, maar ook deze bestandsuitwisseling loopt via Payroll Manager. Omdat het technische abonnement niet is afgenomen (er geen contact met ons is geweest) worden de File API bestanden niet aangemaakt. Dit resulteert in Payroll Manager in een "stophandje in rode cirkel", zoals de afbeelding hieronder. Kijk in Payroll Manager dan onder Digitale Media. Wanneer je op het handje klikt, zie je meer informatie met o.a. deze tekst: De bestanden via File API zijn aangemaakt. Er zijn fouten opgetreden tijdens de verwerking van de gegevens.

 

Advies is daarom af te wachten totdat een formulier in 4me beschikbaar komt, waarin je kunt opgeven over te willen op de File API en in overleg daarna werkgevercode 30050 met waarde 1 vastlegt.

NiekGrupstra1_0-1669197017663.png

 

2022-12/3 Netto uitkeringen in verband met tegemoetkoming hoge energiekosten

Diverse werkgevers hebben ons de vraag gesteld, hoe een netto betaling kan worden gedaan in het kader van een tegemoetkoming van de werkgever naar de werknemer, inzake de hoge energiekosten. 

 

Een tegemoetkoming in energiekosten is niet fiscaal vrijgesteld. Als je zo'n vergoeding netto aan je werknemer wilt betalen, dan zul je deze dus moeten bruteren of de betreffende netto code in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling opnemen. Je kunt in de handleiding hiervoor netto/bruto codes vinden, waarmee kan worden gebruteerd. Ook is het mogelijk om netto betalingen te doen waarbij de kosten ten laste van de Werkkostenregeling (WKR) gebracht kunnen worden, indien daar nog voldoende ruimte beschikbaar is. De netto code moet dan in grondslag 55100 worden opgevoerd, maar wanneer er geen fiscale ruimte meer is wordt dit voor 80% belast. Ook de pensioendgevendheid moet helder zijn en zijn aangestuurd. De keuze de bruteren (netto/bruto) of netto via de WKR te laten lopen kan van invloed zijn voor bijvoorbeeld de huurtoeslag van een medewerker. Het advies is om met proefproducties het gewenste resultaat te bereiken, waarbij de loonstaat in CSV (lijstnummer 4802) kan helpen als basis om de gewenste keuzen te maken.

 

Wanneer zo'n afspraak in de CAO wordt opgenomen, dan willen we dit ondersteunen. Tot op heden is er echter sprake van werkgever-specifieke afspraken. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van de bovenstaande flexibele aansturingen in Payroll Gemal.

2022-12/4 Loonaangifte / UPA melding L0091

Wij hebben bericht ontvangen dat loonaangifte / UPA melding L0091 nog bijzonder vaak voorkomt. Deze melding wordt teruggekoppeld door de Belastingdienst en je pensioenfonds als de geboortedatum en het BSN van de persoon niet overeenstemmen. In Gemal wordt deze melding niet teruggekoppeld, omdat wij geen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze controle.

 

Een foutief BSN of foutieve geboortedatum kan grote gevolgen hebben voor de werknemer. Dit kan er toe leiden dat de aangifte inkomstenbelasting onjuist wordt ingevuld of dat de pensioenopbouw niet op naam van de juiste werknemer wordt gezet. 

Je corrigeert de situatie als volgt:

 

 • Bij indiensttreding ben je verplicht de identiteit van de werknemer vast te stellen en een kopie van het legitimatiebewijs te bewaren in het personeelsdossier. Je kunt met behulp van deze kopie controleren wat het juiste BSN en de juiste geboortedatum zijn.
 • Als de geboortedatum onjuist is, dan wijzig je deze. Vervolgens herreken je alle dienstverbanden van de werknemer, vanaf het moment dat deze in dienst was.
  • Als de werknemer in het huidige jaar in dienst is gekomen, dan herrekent Gemal automatisch vanaf de periode in dienst.
  • Als de werknemer vorig jaar in dienst is gekomen dan leg je op invoercode 02475 het jaartal en de periode vast dat de werknemer in dienst kwam (januari = 202201). De loonaangifte over het voorgaande jaar wordt niet automatisch gecorrigeerd. Je dient deze correctie handmatig uit te voeren in het correctieportaal.
 • Als het BSN onjuist is, dan wijzig je deze. Het BSN is een sleutelgegeven: alle data van de persoon is aan dit BSN gekoppeld. Daarom moeten alle aangiften (loonaangifte en UPA) ingetrokken worden op het oude BSN en ingediend op het nieuwe BSN.
  • Nadat het juiste BSN in Gemal is verwerkt roep je een synchronisatie loonaangifte en synchronisatie UPA af.
  • Dit doe je in een speciale productie met de vastlegging van lijstnummers 0203 en 6301.

Let op: Voor deelnemers ABP gelden enkele andere aandachtspunten bij het (niet) aanleveren van het BSN, zie het betreffende onderwerp in de volgende release notes.

 

2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ

In release 2022-10/6 hebben we je geinformeerd over de nieuwe functionaliteit waarmee je in Gemal automatisch de WW premie kunt herzien. We hebben toen aangegeven dat je deze functionaliteit ook kunt testen in een proefproductie. Enkele werkgevers hebben dit reeds gedaan en dit heeft enkele vragen uit de praktijk opgeleverd. We willen die vragen en antwoorden graag met je willen delen, zodat je niet met dezelfde vragen blijft zitten.

 

Vraag: In release 2022-10/6 stond beschreven dat je de WW premie van werknemers van 21 jaar of jonger mogelijk moet herzien als ze in een periode 52 uur of meer hebben gewerkt. Klopt dat wel?

 

Antwoord: op dit punt is een correctie noodzakelijk. Alleen als een werknemer meer dan 52 uur heeft gewerkt, valt deze werknemer onder de gebruikelijke toetsing voor het herzien van WW premie. We hebben dit gecorrigeerd in de eerdere release notes.

 

 

Vraag: Wanneer moet ik invoercode 02266 herzien WW premie vastleggen? 

 

Antwoord: je legt deze invoercode stam vast in je reguliere salarisproductie of correctieproductie. In de productie waarin je het automatisch herzien toepast kun je geen invoercodes meer muteren, omdat dit het proces zou verstoren! Ons advies is om voor dit jaar bij werknemers jonger dan 21 jaar en eventuele andere uitzonderingen, invoercode 02266 vast te leggen met waarde 2 niet herzien in je decemberproductie en de code vervolgens op te nemen in je werkprocessen. Je kunt deze code bijvoorbeeld direct vastleggen als een werknemer jonger dan 21 jaar in dienst komt. Gemal checkt in de productie voor het automatisch herzien van WW premie wat de actuele (stam) waarde is van invoercode 02266. Je hoeft de code dus niet per periode op te geven. Jaarlijks in januari zou je middels een rapportage de werknemers kunnen signaleren die gedurende het afgelopen jaar 21 zijn geworden en bij hen invoercode 02266 verwijderen.

 

Let op: als de werknemer in het actuele jaar 21 wordt, dan geldt de uitzondering voor het herzien van de WW premie nog tot en met de periode waarin de werknemer jarig is. Je kunt de werknemer in dit jaar dus nog niet automatisch laten herzien en zult per periode moeten controleren welke WW premie van toepassing is.

 

 

Vraag: Waarom staan er nog werknemers op het signaleringsoverzicht overschrijding contracturen (signaleringsoverzicht 32) nadat ik de WW premie automatisch heb herzien?

 

Antwoord: Gemal toetst of de gerealiseerde verloonde uren de contracturen met meer dan 30% overschrijden. Het overzicht toont de gerealiseerde uren, maar ook een prognose van de uren op het eind van het jaar. Na de productie van 12-2022 zijn deze gelijk aan elkaar. Er zouden na herzien dan geen werknemers meer op het overzicht getoond moeten worden in de categorie 31% overschrijding of meer.

 

Als je echter in een proefproductie de functionaliteit voor "30% herzien" test en die proefproductie heeft betrekking op periode 11 of eerder dan sluiten de prognose en realisatie nog niet op elkaar aan. Werknemers met een prognose van meer dan 30% overschrijding worden dan wel op het overzicht getoond, maar niet automatisch herzien.

De categorie 21-30% overschrijding wordt ook na het automatisch herzien nog getoond op het overzicht. Bij deze werknemers is het herzien van de WW premie immers niet van toepassing. Wij tonen deze werknemers nog wel, omdat het mogelijk is dat je nog nagekomen uren wilt boeken voor deze werknemers. Dit kan ertoe leiden dat ze alsnog herzien moeten worden. We adviseren je in dat geval om zelf de WW premie te herzien bij deze werknemer, door in de betreffende perioden invoercode 02170 Code tarief WW AWF vast te leggen met waarde 3.

 

 

Vraag: Op het signaleringsoverzicht overschrijding contracturen (signaleringsoverzicht 32) worden BBL dienstverbanden getoond met een WW premie herzien. Klopt dit wel?

 

Antwoord: Gemal toetst voor het overzicht of een werknemer als persoon voldoet aan de criteria voor het herzien van WW premie. Als dat het geval is, worden alle dienstverbanden van de persoon getoond inclusief BBL contracten. BBL contracten worden gekenmerkt met de indicatie 'J' in de kolom "BBL". Er is een uitzondering opgenomen in de functionaliteit voor het automatisch herzien van WW premie, waardoor de WW premie bij BBL'ers nooit wordt herzien. De kolom "Prem herz" toont het premieverschil in het geval dat het dienstverband herzien moet worden. Bij BBL'ers is die kolom dus eigenlijk niet relevant. Het getoonde bedrag kun je negeren.

 

 

Vraag: In MSG zie ik per periode welke waarde Gemal heeft gegenereerd voor invoercode 02170 Code tarief WW AWF, maar niet in januari. Gaat hier iets mis?

 

Antwoord: In de maanden februari en later genereert Gemal ook als de periode niet herzien moet worden een waarde 0 voor invoercode 02170. Invoercode 02170 is een stam invoercode. Het doel van de nulmutaties is om zeker te zijn dat, als in een eerdere periode de premie wél herzien is, de waarde van invoercode 02170 terug wordt gezet naar 0. In januari is er geen voorgaande periode dus is de nulmutatie niet noodzakelijk. Als in de maand januari de premie wel hierzien moet worden, dan genereert Gemal wel waarde 3. 

 

We hebben besloten om deze werking aan te passen in de huidige release (12-2022). Vanaf deze release zullen we dus ook nulmutaties in januari tonen indien de premie niet is herzien. Je kunt MSG dan gebruiken als een volledig overzicht van het toegepaste WW tarief bij werknemers die in het proces van automatisch herzien zijn verwerkt.

Gewijzigd en verbeterd

2022-12/6 Datum uit dienst 31-12 in januariproductie niet langer toegestaan

In de release notes van 2022-09/3 hebben wij aangegeven dat het vanaf 2023 niet langer mogelijk is om in de januariproductie de datum uit dienst 31-12 in het voorgaande jaar vast te leggen. Deze wijziging is in de huidige release doorgevoerd. Als je vanaf nu een januariproductie afroept kun je dus geen enkele mutatie vastleggen met een ingangsdatum in het voorgaande jaar, dus ook geen ontslagdatum 31 december 2022. Dit kan wel in een aanvullende correctieproductie over december in het voorgaande jaar of vanaf de februariproductie. Voor een volledige uitleg over waarom we deze wijziging hebben doorgevoerd en wat de nieuwe werkwijze is in de Youforce producten, verwijzen wij naar de tekst in de jaarwerk release notes.

 

In de release notes van 2022-09/3 staat een oplossingsrichting, die werkt met een blokkering met invoercode 02361; in de jaarwerk release notes 2022-2023 staat een oplossing beschreven met variabele invoercode 03030 met waarde 1, die je kunt opvoeren in een vervangende correctieproductie van januari 2023, waardoor je in januari 2023 het probleem meteen hebt opgelost. Het vervallen van een mutatie over 2022 in de januari productie van 2023 blijft van kracht.

Uitzondering voor sector Pensioenen en Uitkeringen

In de sector Pensioenen en Uitkeringen is het gebruikelijk om geen herrekeningen over het voorgaande jaar uit te voeren. In dat geval is het wel toegestaan om in de januariproductie mutaties over het voorgaande jaar vast te leggen, omdat deze nooit worden doorgekoppeld naar de loon- en pensioenaangifte. Bij instellingen waar dit van toepassing is, is werkgevercode 3050 Code herrekenen vorig jaar vastgelegd met waarde 0.

 

Let op: deze code is nadrukkelijk niet bedoeld om toch mutaties mogelijk te maken in januari over het voorgaande jaar, bij een reguliere salarisverwerking. Als je deze code vastlegt met waarde 0, dan worden er geen herrekeningen over vorig jaar meer uitgevoerd. Dit kan grote impact hebben op je salarisverwerking.

2022-12/7 Vervallen codes per 2023 - vervolg

Zoals reeds aangekondigd in release 2022-11/2, zullen diverse codes per 2023 vervallen. Je kunt het bericht van destijds raadplegen voor een volledig overzicht.

In aanvulling op het overzicht van destijds zullen ook vervallen:

 

Invoercode

Omschrijving

Vervaldatum

02338

Samenvoegen 2 IKV's

202301

02845

Wachtgelder (zorg)

202201

Deze codes vervallen in verband met de vernieuwing van de functionaliteit voor de uitkeringsbetalingen. Deze vernieuwingen, eventuele conversies en acties zijn beschreven in de Gemal IKV handleiding 2023.

 

In release 2022-12 hebben we de vervaldatum ingericht voor alle codes die per 2023 niet langer van kracht zijn. Dat betekent dat je vanaf nu deze codes niet meer kunt vastleggen met een ingangsdatum in 2023, ook niet in proefproducties. Als de code normaliter vastgelegd kan worden met terugwerkende kracht in het voorgaande jaar, dan kun je de code nog wel wijzigen met terugwerkende kracht in 2022. De code zal dan vanaf 2023 geen werking meer hebben.

2022-12/8 Rubriekswijzigingen Loonaangifte en UPA 2023

Jaarlijks voeren de Belastingdienst en SIVI de nodige wijzigingen door in de Loonaangifte en de UPA. Dat betekent dat ook in Gemal de nodige wijzigingen zijn aangebracht om aan te blijven sluiten op de nieuwe situatie.

 

Hieronder worden deze wijzigingen beschreven.

 

Wijziging invoercode 02846 Reden einde arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding 

Met ingang van 2023 zijn enkele nieuwe waardes in de loonaangifte opgenomen voor invoercode 02846. Hierbij is ook de tekst van “reden einde arbeidsovereenkomst” gewijzigd in “reden einde arbeidsverhouding”. Beide wijzigingen houden onder andere verband met het feit dat, bij bijvoorbeeld politie, veiligheidsregio’s, burgemeester en wethouders, er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar van een (publiekrechtelijke) aanstelling. De term arbeidsverhouding dekt zowel de aanstelling als de arbeidsovereenkomst en de waardes 50 en 51 zijn ook speciaal voor deze doelgroep.

 

- waarden 50, 51, 91 en 92 zijn nieuw. Indien opgegeven worden deze met deze waarden doorgegeven in de loonaangifte en UPA.

 

Waarde invoercode 2846

waarde

in 2023-levering

waarde

in 2022-levering

50 - Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid

50

31

51 - Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/ pensionering

51

31

91 - De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever

91

90

92 - De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever

92

90

 

Invoercode 02846 Reden einde arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding betreft een laatste stand gegeven en wordt in de loonaangifte en UPA doorgegeven in de maand van uitdiensttreding. Als je in 2023 een werknemer uit dienst meldt met terugwerkende kracht tot 2022, dan kan je wel de nieuwe waarde opgeven in Gemal. Gemal vult in dat geval in de loonaangifte en de UPA de corresponderende oude waarde(31 of 90). Dit is conform de specificaties van de loonaangifte en UPA.

 

Wijziging werkgevercode 13013 UPA verlofsoort

 • Bestaande waarde 1 - Betaald ouderschapsverlof (BOV)- dit was levensloopverlof
 • Bestaande waarde 2 - Onbetaald ouderschapsverlof (OSP)- dit was Ouderschapsverlof

Voor verlofsoort Betaald ouderschapverlof (verlofsoortnummer 5) zal, vanaf 1-1-2023 op algemeen niveau werkgevercode 13019 ingericht worden op waarde 1.

 

Nieuw : indicatie generatieregeling in UPA aanlevering

Vanaf 2023 wordt op basis van:

- invoercode 695  - generatiebeleid, percentage toelage

en/of

- invoercode 3188  -generatiebeleid, percentage vrijwillige voortzetting pensioenfonds

de indicatie generatieregeling aangeleverd via de UPA-aanlevering.

 

Nieuwe bedragcomponenten in loonaangifte - naar aanleiding van de nieuwe functionaliteit voor de WW-Awf uitkering - zie voor de beschrijving de release notes van 2023-01

Vanaf 2023 worden de volgende gegevens doorgegeven in de loonaangifte:

-Premiegrondslag WHK - op basis van uitvoercode 1684 Afdr.grsl.WHK-dif

-Premiegrondslag WW uitkeringen - op basis van uitvoercode 2377 -Grondslag WW uitkering

-Afdracht WW uitkeringen - op basis van uitvoercode 2345 - Awf uitkering

Meer informatie over deze codes zal per 2023-01 te vinden zijn in de handleiding, onder het onderwerp WW-AWF-tarief uitkeringen

2022-12/9 Loonaangifte meldingen 2023

Samenhangend met de rubriekswijzigingen in de Loonaangifte, die in de vorige paragraaf zijn besproken, zijn ook de controles in de loonaangifte vernieuwd. 
Deze aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in release 12-2022, voor klanten die al in 2022 hun productie over 01-2023 draaien.

 

Er is een onderscheid in poortcontroles, terugkoppelcontroles en extra controles:

Een poortcontrole heeft tot gevolg dat de gehele aangifte wordt afgekeurd. Je kunt deze dan ook niet inzenden. Vaak wordt deze constatering pas gedaan op het moment dat de salarissen al betaald zijn en je de aangifte daadwerkelijk wilt versturen. Wij begrijpen dat dat een onwenselijke situatie is. Daarom hebben we de poortcontroles in Gemal opgenomen. Zodra aan de condities van een poortcontrole wordt voldaan, dan toont Gemal deze direct in MSG, zodat je de situatie in een correctieproductie kunt herstellen. Daarnaast wijzigt Gemal de waarden richting de loonaangifte en/of UPA zodanig dat de poortcontrole niet afgaat.

Let op: het feit dat Gemal de waarden wijzigt betekent niet dat de nieuwe waarde juist is. Het wijzigen is enkel bedoeld om te zorgen dat de aangiftesoftware niet blokkeert. Je dient ten allen tijde zelf de vastgelegde gegevens te corrigeren, als in MSG een loonaangifte- of UPA melding wordt getoond.

Een terugkoppelcontrole wordt door de Belastingdienst of het UPA fonds aan je teruggekoppeld, indien de foutsituatie zich voordoet. Die terugkoppeling krijg je echter pas nadat je de foutieve aangifte al hebt ingezonden en deze door de betreffende instantie is gecontroleerd. Daardoor kan feedback lang op zich laten wachten. In Gemal hebben wij deze meldingen opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in MSG worden getoond. Je kunt de fout dan in een correctieproductie herstellen, zodat je daarnadirect een correcte aangifte kunt indienen.

 

Een extra controle, te herkennen aan het format Cxxxx, wordt door de belastingdienst op termijn waarschijnlijk omgezet tot een terugkoppel- of poortcontrole. In tegenstelling tot bij een terugkoppelcontrole, zul je als werkgever geen directe terugkoppeling krijgen vanuit de belastingdienst op het moment dat je de loonaangifte instuurt met daarin nog de foutsituatie. In Gemal hebben wij deze extra controles opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) worden getoond. Je kunt de foutsituatie dan in een correctieproductie herstellen.

Hoe werkt het vanaf deze release?

Per 2023 zijn er 17 gewijzigde meldingen en 9 nieuwe meldingen in Gemal. Er zijn geen meldingen verwijderd. In de Gemal handleiding, bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal wordt in de paragrafen 2.2 en 2.4 een toelichting gegeven op de condities. Ook vind je op die plekken de acties die je kunt ondernemen om de meldingen op te lossen.


Gewijzigde meldingen

Melding oud

Type controle

Melding nieuw

Type controle

L2216

Terugkoppel

L2216

Poort

C6223

Extra controle

L2301

Terugkoppel

L2070

Terugkoppel

L2317 

Poort

L2077

Poort

L2320

Poort

L2048

Terugkoppel

L2321

Terugkoppel

L2060 

Terugkoppel

L2322

Terugkoppel

C6422

Extra controle

L2336

Terugkoppel

C0923

Extra controle

L2337

Terugkoppel

C6622

Extra controle

L2339

Terugkoppel

C6522

Extra controle

L2340

Terugkoppel

L2258

Poort

L2341

Terugkoppel

L2260

Poort

L2342

Terugkoppel

L2262

Poort

L2343

Terugkoppel

L0054

Terugkoppel

L0054

Poort

L1612

Terugkoppel

L1612

Poort

L2224

Terugkoppel

L2224

Poort

L1914

Terugkoppel

L1914

Poort


Nieuwe meldingen

Melding

Type controle

Meldingtekst

L2302

Terugkoppel

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien is ongelijk aan € 0 terwijl de contractindicaties niet J-J-N zijn

L2305

Terugkoppel

De aangegeven Code aard arbeidsverhouding is niet 11, terwijl de Code soort inkomstenverhouding 15 en de Code fase indeling F&Z 1 of 17 is

L2306

Terugkoppel

Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf laag is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 15 en Code fase indeling F&Z gelijk is aan 1 of 17.

L2307

Terugkoppel

Er is een Code reden einde arbeidsverhouding 50 of 51, terwijl de Code aard arbeidsverhouding niet aangeleverd is met 18 of 83.

L2316

Poort

U hebt wel Premie Awf uitkering aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf uitkering.

L2318

Poort

U hebt wel Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf uitkering aangegeven, maar geen Premie Awf uitkering.

L2327

Poort

U hebt wel Gedifferentieerde premie Whk aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk.

L2328

Terugkoppel

Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk is ongelijk aan 0, terwijl werknemer op de datum aanvang tijdvak de AOW-leeftijd had.

L2338

Terugkoppel

Aanwas in het cumulatieve premieloon WW-Awf uitkering is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 62.

 

Actie

Als een loonaangifte- of UPA melding in MSG wordt getoond, dan kun je in de handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding zou kunnen verhelpen. Je vindt deze uitleg bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal in de paragrafen 2.2 en 2.4.

 • Corrigeer altijd de situatie in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond. 
 • Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht.
 • In het geval van een poortcontrole past Gemal de vastgelegde waarden zodanig aan dat de controle in de loon- of pensioenaangifte wordt gepasseerd. Dat betekent echter niet dat de door Gemal vastgelegde waarde juist is. Als een melding voor een poortcontrole wordt getoond in MSG, dien je zelf de waarden te corrigeren, zodat de melding verdwijnt.

2022-12/10 UBD (uitbetalingen aan derden) - Nieuw formaat IB-47- personeel niet in loondienst (PNIL)-vervolg

Als aanvulling op de berichtgeving over dit onderwerp in de release notes van 2022-11:

 

Aanleiding

De belastingdienst heeft een nieuw formaat IB-47 (UBD-gegevenslevering uitbetaling bij derden) doorgevoerd. Deze levering gebruik je onder andere indien er sprake is van netto betalingen aan derden (zonder ingehouden loonheffing), waarbij deze netto betalingen in dit nieuwe bestandsformaat aan de belastingdienst moet worden doorgegeven. Betalingen die je in 2022 hebt betaald, lever je bij de Belastingdienst aan tussen 1 januari en 31 januari 2023. Met deze levering kan de belastingdienst de IB-aangifte van de medewerker op dit vlak beoordelen. Deze levering bestaat al langer, maar het betreft een formaat-wijziging.

Je kunt bij de belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen (het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund).

 

Let op: de Belastingdienst geeft aan dat je de UBD vanaf 2023 maandelijks mag indienen. Deze wijze van leveren wordt in Gemal niet ondersteund, omdat dit tal van correctie-aangiften tot gevolg kan hebben. In Gemal spaar je de betalingen over 2023 op, waarna je in 2024 een aangifte afroept over het gehele afgelopen kalenderjaar. Deze werkwijze wordt door de Belastingdienst toegestaan en wij hebben geconstateerd dat dit ook verreweg de meest gebruikte werkwijze was bij de IB-47 aangifte.

 

Wat is er nu beschikbaar?

In release 2022-11 zijn de werkgevercodes en in- en uitvoercodes beschikbaar gekomen voor de nieuwe levering. Vanaf deze release is het mogelijk de levering zelf aan te maken. De levering wordt net als voorheen aangeroepen via lijstnr 3902 in een speciale productie. Deze afroep is ook beschikbaar via de bij het jaarwerk in Gemal Direct. Het aangemaakte bestand is op te halen via ‘zenden/ontvangen’, zoals voorheen het IB-47-bestand. Het is ook mogelijk het bestand op te halen via de file-API, indien je hiervoor reeds bent geregistreerd. Zie ook het artikel over de File API eerder in deze release notes. 

 

Het bestand heeft het volgende formaat:  UBD_99999999L01_20220211103403.xml, hierin is 99999999L01 het loonheffingennummer en 20220211103403 het unieke nummer van de productie (gemal-afroepnummer en leverings-id bij de Belastingdienst). Het bestand wordt niet door Visma/Raet aangeleverd aan de Belastingdienst. Dit moet je zelf doen en dit verandert ook niet. Je kunt bij de Belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen. Het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund.

 

Let op: In MSG wordt bij nieuw personeel-niet-in-loondienst gesignaleerd of er gegevens missen . Als je de melding niet oplost zal het personeelslid niet opgenomen worden in de levering.

 

Aanpassingen op de levering en foutherstel:

Om een aanlevering die is ingezonden aan te kunnen passen of een foutief aangemaakt en ingezonden levering in te kunnen trekken, wordt tegelijkertijd met het aanmaken van de leveringen, een intrekkingenbestand aangemaakt. Deze heeft het volgende formaat: UBD_99999999L01_202202111034031_intrekkingen.xml en is ook via zenden/ontvangen of de file-API op te halen. Voordat je een nieuwe aanlevering gaat aanmaken en inzenden is het van belang de oorspronkelijke aanlevering tegen te boeken door het intrekkingenbestand in te zenden!

 

Let op: Je gebruikt dit intrekkingenbestand dus alleen als je na het indienen van je aanvankelijke aangifte fouten ontdekt. Zie hiervoor de handleiding (hierna alvast gepresenteerd). Het is belangrijk om bij foutherstel eerst de intrekkingen in te sturen en daarna pas het nieuwe gecorrigeerde bericht!

Nieuwe inzichten ten opzichte van release notes 2022-11

In de release notes van 2022-11 is gemeld dat de nieuwe werkgevercodes voor de ADRESgegevens in de UBD alleen voor administratiekantoren zijn. Dit is onjuist gebleken. Ook als je zelf de UBD verzorgt en indient, MOET je deze adresgegevens vullen. Dit kan helaas niet automatisch vanuit de bestaande instellingsadresgegevens in Gemal.

Als je dit niet doet, zal je bij het inzenden een C-0006-melding krijgen. Dit is een soort terugkoppelmelding, de aangifte wordt wel geaccepteerd, maar je kan het verzoek krijgen de melding op te lossen. Vul de adresgegevens op instellingsniveau in bij alle instellingen, waarbij je uitbetalingen aan derden doet.

 

In de UBD-levering zijn een aantal verplichte gegevens om aan te geven welke inhoudingsplichtige aangifte doet. Onderstaande werkgevercodes zijn vrijgegeven voor deze aanlevering. Het is verplicht deze gegevens te vullen.

 

2.4.1 UBD straat

Gegeven: UBD Straat

Vastleggen: werkgevercode 02105.

Straatnaam voor aanlevering UBD.

 

2.4.2 UBD huisnummer

Gegeven: UBD huisnummer

Vastleggen: werkgevercode 02106.

Huisnummer voor aanlevering UBD.

 

2.4.3 UBD huisnummer toevoeging

Gegeven: UBD huisnummer toevoeging

Vastleggen: werkgevercode 02107.

Huisnummer toevoeging voor aanlevering UBD.

Deze code is facultatief

 

2.4.4 UBD postcode

Gegeven: UBD postcode

Vastleggen: werkgevercode 02108.

Postcode voor aanlevering UBD.

 

2.4.5 UBD plaatsnaam

Gegeven: UBD plaatsnaam

Vastleggen: werkgevercode 02109.

Plaatsnaam voor aanlevering UBD.

 

Handleiding UBD- (beschikbaar in januari):

UBD aangiftebestand

Met een speciale productie kunt u een UBD aangiftebestand (lijstnummer 3902) laten aanmaken in Payroll Gemal. Dit bestand bevat aangiftes voor alle registratienummers, waarvoor een bedrag UBD (uitvoercode 02140) is aangemaakt en op basis van de invoercode 02876 - UBD-code en/of de fiscale toetsing (uitvoercode 01560) bedragen geselecteerd zijn voor aanlevering in de UBD-levering. Via uitvoercode 02177 wordt in elke berekeningsmaand weergegeven of het registratienummer zal worden aangeleverd. Indien hier een bedrag staat in de laatste berekeningsperiode van het jaar, zal het registratienummer geselecteerd worden voor levering via de UBD-levering. 

 

Wij leveren dit bestand niet rechtstreeks voor u bij de Belastingdienst aan, zoals dat voor de reguliere loonaangifte wel gebeurt. Het bestand wordt via Zenden en Ontvangen in Youforce beschikbaar gesteld. De bestanden zijn ook beschikbaar via de file-API mocht je al over zijn op de File API. 

 

Na het afroepen van lijstnummer 3902 zullen er 2 bestanden klaar staan in zenden en ontvangen: 

 • een bestand beginnend met UBD - dit is het bestand met de aan te leveren gegevens
 • een bestand eindigend met Intrekkingen - dit is het bestand om, in het geval van foutherstel, de oorspronkelijke levering in te trekken.

 

Voorbeeld:

UBD-bestand : UBD_99999999L01_20220211103403.xml

Intrekkingenbestand: UBD_99999999L01_20220211103403_intrekkingen.xml

Je moet het UBD-bestand opvoeren/inlezen in het gegevensportaal van de Belastingdienst. Hoe je dat doet kun je lezen in de 'Handleiding Opgaven uitbetaalde bedragen aan derden'. Deze wordt jaarlijks vernieuwd en kun je downloaden van de website van de Belastingdienst. Het kan voorkomen dat de ingeleverde UBD-aanlevering foutief is en hersteld moet worden. Hiervoor is het intrekkingen-bestand bedoeld. Voordat dit bestand ingezonden kan worden om de foutieve levering te herstellen, moet de bestandsnaam aangepast worden.

 

Voorbeeld:

Intrekkingenbestand: Intrekking_UBD_99999999L01_20220211103403.xml

hernoemen naar: UBD_99999999L01_20220211103403.xml

 

Na aanpassingen van de foutieve gegevens, kan met lijstnummer 3902 een compleet nieuwe UBD-bestand met opvoeringen aangemaakt worden, ter vervanging van de foutieve.

Volgorde na constatering dat de ingeleverde UBD-levering foutief is:

 1. Intrekken door het intrekkingenbestand in te dienen bij de Belastingdienst (naamgeving bestand aanpassen).
 2. Corrigeren van de fouten in Gemal, door middel van bijvoorbeeld een aanvullende correctieproductie over maand 20XX-12 en deze controleren.
 3. Opnieuw afroepen van lijstnummer 3902 en indienenn van het aangemaakte XML bestand bij de Belastingdienst

Let op: het is belangrijk deze volgorde aan te houden, anders kunnen er foutieve gegevens bij de Belastingdienst blijven staan.

2022-12/11 Resultatenoverzicht aanpassingen ivm IKV (opdracht 4699)

Per 2023 worden er veel wijzigingen doorgevoerd in Gemal in verband met salarisverwerking per IKV. In voorbereiding op deze wijzigingen zijn in deze release het resultatenoverzicht (PDF versie en CSV) beiden aangepast. 

 

Voor salarisproductie 12-2022 is het van belang dat het resultatenoverzicht CSV een extra kolom bevat na het registratienummer. Als je dit bestand inleest in een andere applicatie, dan kan het zijn dat je deze applicatie moet voorbereiden op het nieuwe format. 

Een volledig overzicht van de wijzigingen in de functionaliteit per 2023 kun je nalezen in de Gemal IKV handleiding 2023

 

Let op: in deze handleiding lees je dat bij werkgevercode 32003 een nieuwe waarde 2 (data per IKV apart tonen in resultatenoverzicht CSV) wordt toegevoegd. Deze functionaliteit is pas vanaf 2023 te gebruiken.

2022-12/12 LIV normbedragen per uur en per jaar verhoogd met terugwerkende kracht

In het Belastingplan 2023 is afgesproken om met terugwerkende kracht tot 2022 het LIV te verhogen.

 • Het betreft alleen het reguliere LIV, dus niet het jeugd-LIV
 • De groep werknemers voor wie je subsidie ontvangt blijft gelijk
 • Het bedrag per verloond uur is verhoogd van €0,49 naar €0,78 (vastgelegd op werkgevercodes 3363 en 3367)
 • Het maximum jaarbedrag is verhoogd van €960 naar €1520 (werkgevercodes 3364 en 3368)

Let op: Deze wijziging is reeds aangenomen in de Tweede Kamer, maar wordt nog beoordeeld door de Eerste Kamer. Wij hebben gemeend dat het belangrijk is om deze wijziging toch al door te voeren in onze ondersteuning, zodat je bij je decemberproductie nog een duidelijk signaleringsoverzicht ontvangt, waarin je ziet wat de LIV bedragen zullen zijn die je in 2023 zult ontvangen. De kans wordt zeer klein geacht dat de wijziging door de Eerste Kamer wordt tegengehouden. Indien je toch het overzicht wilt baseren op de oude bedragen, dan kun je op de hierboven genoemde werkgevercodes zelf het oude bedrag vastleggen. Denk er in dat geval wel aan dat je deze waarden in 01-2023 weer verwijdert, anders mis je in de toekomst de ondersteuning die wij bieden op basis van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

Automatische herrekening 12-17

Alle werknemers die reeds in aanmerking komen voor het LIV (er is een bedrag op uitvoercode 02266 berekende LIV) zullen wij automatisch herrekenen. Je vindt deze herrekening terug in MSG met reden 12-17.

Opgeloste meldingen

2022-12/13 Presentatie Fase Indeling F&Z

Melding

Invoercode 02267 Fase indeling F&Z is een code, waarbij je een keuze hebt uit een select aantal waarden. Het is bij dergelijke codes gebruikelijk om het nummer van de gekozen waarde te tonen in de output van Gemal. Door een onjuiste inrichting, bleek Gemal de vastgelegde waarde te presenteren als bedrag.

Oplossing

Wij hebben de inrichting gewijzigd voor invoercode 02267, op werkgevercode 57003 type invoercode van waarde B (bedrag) naar Q (codering). De presentatie is daarom vanaf deze release weer correct.

Actie

Hiervoor is geen actie nodig.

2022-12/14 Betaald ouderschapsverlof bij min-max contracten (change 3848614)

Melding

Bij min-max contracten (invoercode 3182 met waarde 1), werd ten onrechte betaald ouderschapsverlof (uitvoercode 00672) niet berekend. Dit werd veroorzaakt omdat de berekening gebruik maakte van uitvoercode 2139- uren contractloon. Deze uitvoercode is echter niet aanwezig bij min-max contracten.

Oplossing

Dit is hersteld. De berekening van uitvoercode 00672 zal bij min-max contracten berekend worden alsof uitvoercode 2139 wel is berekend.

Actie

Hiervoor is geen klantactie nodig.

Herrekening 12-02

Je vindt deze herrekening terug met reden 12-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

2022-12/15 Grondslag 55107 voor uitkeringsbetalingen werkt niet voor UFO premie

Grondslag 55107 Samenloop SV tarief wordt gebruikt om betalingen te markeren als uitkeringsbetaling.

 • Voor het WW-AWF tarief (in 2022 laag, in 2023 uitkering)
 • Voor het AOF tarief (uitkering)
 • Voor de UFO premie

Als je als werkgever een uitkering namens UWV doorbetaalt aan een werknemer (werkgeversbetaling), dan betaal je SV premies over die uitkering. UWV vergoedt die SV premies weer aan je op het moment dat het uitkeringsbedrag wordt verstrekt. Er is een uitzondering voor de UFO premie. UWV betaalt deze premie als enige SV premie rechtstreeks aan het fonds. Je hoeft als werkgever dus geen UFO premie over de uitkering meer te betalen en krijgt deze ook niet vergoed.

 

Je geeft aan dat er sprake is van deze situatie door invoercode 02492 Werkgeversbetaling UFO vast te leggen met waarde 2.

 

Melding

Gemal zou in bovenstaande situatie het bedrag van alle uitvoercodes in grondslag 55107 (alle uitkeringen) moeten optellen en dit bedrag in mindering brengen op de grondslag voor de UFO premie (uitvoercode 01675). Het bleek dat Gemal echter alleen een reeks vooraf gedefinieerde codes in mindering bracht op de uitkering, de codes die toevallig ook op A(lgemeen) niveau in grondslag 55107 waren opgenomen. Indien je zelf een uitvoercode aan deze grondslag toevoegde, werd deze dus niet met de grondslag voor de UFO premie verrekend.

Oplossing

Dit is aangepast. Vanaf deze release worden alle uitvoercodes in grondslag 55107 beschouwd als uitkeringsbetaling tbv de berekening van de grondslag voor de UFO premie.

Actie

Er is geen actie benodigd.

Herrekening 12-09

Alle werknemers met een uitkeringsbetaling (een uitvoercode in grondslag 55107) én een grondslag voor de UFO premie (uitvoercode 01675) zullen worden herrekend. Je vindt deze herrekening terug met reden 12-09 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

 

Let op: alleen als je zelf een uitvoercode hebt toegevoegd aan grondslag 55107, bijvoorbeeld een code voor bruto diversen, dan zal deze herrekening tot verschillen leiden bij werknemers die een betaling hebben ontvangen op die code. De reguliere uitvoercodes voor uitkeringsbetalingen, dat zijn alle codes die op A(lgemeen) niveau zijn opgenomen in grondslag 55107, zijn reeds correct verwerkt. Het is voor ons helaas niet mogelijk om de herrekening specifieker te definiëren.

2022-12/16 Onterechte vaststelling uurloon (change 3951608)

We constateren dat, in vrij uitzonderlijke situaties, de vaststelling van een uurloon niet altijd correct is. Dit doet zich voor wanneer je in een grondslag voor bijvoorbeeld de vaststelling van uurlonen (ORT, verlofuren, etc), de uitvoercode 01028 (ORT op basis van percentage over salaris) hebt opgenomen. Daarnaast moet je bij de medewerker invoercode 01011 (Garantietoelage) hebben vastgelegd in de vaste gegevens, terwijl bij de medewerker zelf de uitvoercode 01028 niet voorkomt maar deze dan wel geteld wordt in die grondslag voor uurlonen.

 

Automatische herrekening 12-12

In periode 2022-12 zullen we een automatische herrekening doen voor medewerkers met invoercode 01011 in de vaste gegevens. Hierbij zullen lang niet altijd verschillen optreden, omdat we er voor kiezen de doelgroep van te herrekenen medewerkers ruim te nemen. Je vindt de herrekening terug op het verslag Mutaties en Signalen Gemal (MSG) met reden 12-12.

2022-12/17 Waarnemingstoelage met afwijkende ingangsdatum (change 3822150)

Melding

Bij het stoppen of opgeven van een waarnemingstoelage (uitvoercode 01185), halverwege de maand, werd deze toelage in de grondslagen waarin deze was opgenomen niet correct meegenomen. Daarom was bijvoorbeeld het uurloon ORT, als uitvoercode 01185 daar in de grondslag zat, incorrect in de maand na de wijziging. 

Oplossing

Dit is aangepast. 

Actie

Er is geen actie benodigd.

Herrekening 12-13

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers, waarbij de toelage met een afwijkende ingangsdatum is opgegeven of gewijzigd. Deze herrekening kan worden herkend aan reden 12-13 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

2022-12/18 Grondslag Betaald Ouderschapsverlof bevat verkeerde uitvoercode (change 3792227)

Melding

Een klant wees ons erop dat in de grondslag voor het Betaald Ouderschapsverlof (55117) onterecht uitvoercode 2056 Correctie grondslag korting ouderschapsverlof was opgenomen, en niet uitvoercode 2055 Correctie grondslag korting betaald ouderschapsverlof.
Ook klopte de tekst bij zowel in- als uitvoercode 2055 nog niet: er stond nog levensloop in de naam.

Oplossing

We hebben grondslag 55117 voor Betaald Ouderschapsverlof aangepast. Uitvoercode 2056 is uit de grondslag gehaald en uitvoercode 2055 is toegevoegd. 

 

Ook hebben we herrekening 12-14 gebouwd, waarbij alle dienstverbanden, die gebruik maken van uitvoercode 2055 of 2056 en in 2022 Betaald Ouderschapsverlof hebben opgenomen, worden herrekend.

 

De naamgeving van de deze en ook enkele andere codes is aangepast van levensloop naar BOSV-naamgeving.

 

Let op: Het was helaas niet meer mogelijk om de tekst bij de in- en uitvoercode per 12-2022 ook in HR Core te verwerken. De wijziging zal daar pas per 01-2023 van kracht worden. Dit betreft puur een tekstueel verschil en dit heeft geen invloed op de verwerking in Gemal.

Actie

Er is geen actie benodigd.

Herrekening 12-14

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers met een waarde op uitvoercode 2055 of 2056 en die in de vaste gegevens en die in 2022 Betaald Ouderschapsverlof hebben opgenomen.

2022-12/19 Geen loonheffing bij meerdere dienstverbanden in combinatie met een uitkering (change 3801474)

Melding

In het geval van meerdere dienstverbanden, waarvan er zich bij één daarvan een uitkeringssituatie voordeed, werd er in sommige gevallen geen of incorrecte loonheffing berekend, als invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO op waarde 2 stond. 

Oplossing

Per 2023 is dit probleem opgelost. 

Actie

Als er zich in 2022 een dergelijke situatie heeft voorgedaan bij één van jouw werknemers dien je voor die werknemer invoercode 02492 met waarde 0 vast te leggen in 2022. Dit zorg ervoor dat de loonheffing correct berekend wordt. Per 2023 dien je invoercode 02492 weer op de waarde 2 zetten als dat van toepassing is bij die werknemer. Let op! Deze wijziging kan eventueel tot vorderingen leiden. 

2022-12/20 Incorrecte loonheffing bij meerdere dienstverbanden in combinatie met een uitkering (change 3812916)

Melding

In het geval van meerdere dienstverbanden, waarvan er zich bij één daarvan een uitkeringssituatie voordeed, werd er in sommige gevallen incorrecte loonheffing berekend. Dit had te maken met de instelling van invoercode 02457.
Als deze op waarde 2 stond werd er in sommige gevallen een incorrecte loonheffing berekend. 

Oplossing

Dit is opgelost. 

Herrekening 12-18

Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers met invoercode 02457 waarde 2, in combinatie met een gekoppeld dienstverband. Deze herrekening is te herkennen aan reden 12-18 in MSG.

 

Let op: Deze herrekening kan eventueel tot vorderingen leiden. 

2022-12/21 Resultatenoverzicht code netto betaling niet altijd correct

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

update 21/11/22 16.00u.

Er zijn nog situaties waardoor het resultatenoverzicht niet correct is. Dit wordt geanalyseerd en we houden je op de hoogte.

 

update 21/11/22

De fix is doorgevoerd waarmee de resultaten correct worden gepresenteerd. Om alsnog de correcte resultaten te ontvangen kun je met een speciale productie de benodigde overzichten afroepen. Dit doe je met het pad: Selecteren werkgever/productie / Afroep overzichten/bestanden / afroep variabel. Daar kun je de overzichten, waarmee je werkt, alsnog afroepen, De resultatenoverzichten met lijstnummer 0601 t/m 0605, terugkoppeling uitvoercodes 1917, journaalposten 3701/4703 en of 3801/4704.

 

update 18/11/22

Na analyse blijkt dat de resultaten niet goed werden weggeschreven wanneer er bij een medewerker sprake was van een loonverdeling die later dit jaar ongedaan is gemaakt. Deze medewerker(s) krijgen in de november productie een foutief resultaat; niet alleen op het netto salaris maar bij meerdere berekeningen/uitvoercodes van het dienstverband. Dit probleem kan zich daarna voordoen op het resultatenoverzicht (ook csv), de journaalposten en het 1917 bestand. De betaalbestanden zijn geen onderdeel van dit probleem en zijn hierdoor niet geraakt. We gaan dit herstellen en komende nacht, van de 18e op de 19e november, zal de aanpassing in productie worden genomen. De oplossingsrichting daarna is dat je met een speciale productie de foutieve overzichten alsnog kunt afroepen. Wanneer de aanpassingen zijn doorgevoerd doen we nog een update hierover.

 

17/11/22

We krijgen vragen aan de desk over een (soms) onjuiste waarde van uitvoercode 01500 (netto loon) op het resultatenoverzicht (ook in csv-formaat). Dit probleem lijkt zich alleen voor te doen op het resultatenoverzicht; de waarde van uitvoercode 01500 in het 1917-bestand lijkt correct te zijn en ook de fysieke betaling wordt correct klaargezet in de BetaalManager (RBM). We zijn deze situatie aan het analyseren en zullen je hierover verder berichten zodra we meer informatie hebben.

CAO informatie

CAO Ambulancezorg

2022-12/22 maximum ORT herrekening

Melding

In de release notes van 2022-10/10 was beschreven dat er herrekend werd in verband met het ophogen van het maximum inpasnummer ORT met reden 10-05. Daarbij is echter een te kleine groep werknemers herrekend: alleen de werknemers met een inpasnummer tussen de 9028 en 9032 (het oude en nieuwe maximum) werden herrekend. Werknemers met een inpasnummer boven de 9032 kunnen ook recht hebben op ORT en het bedrag hiervan zou na het verhogen van het maximum inpasnummer ORT hoger moeten zijn. De werknemers boven de 9032 dienden daarom ook te worden herrekend. 

Oplossing

De werknemers die in oktober niet zijn herrekend worden nu alsnog herrekend.

Actie

Hiervoor is geen klantactie nodig.

Herrekenening 12-04

Je vindt deze herrekening terug als reden 12-04 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

CAO Gemeenten / SGO

2022-12/23 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12

Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00, die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij wethouders met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen.

Meer informatie

[1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” bij onderdeel 3.

2022-12/24 Uitvraag salarisgegevens

Het A+O fonds voert jaarlijks de Personeelsmonitor uit. Deze wordt deels gebaseerd op de geanonimiseerde salarisbestanden van medewerkers, die tot de gemeentelijke bezetting behoren. Voor het gebruik van deze bestanden heb je als gemeente, gemeentelijk samenwerkingsverband of regionale uitvoeringsdienst (RUD) schriftelijk toestemming gegeven aan het A+O fonds Gemeenten. Degenen die deze toestemming hebben gegeven, willen we bij deze verzoeken te verifiëren dat de machtiging ook voor Gemal is vastgelegd, uiterlijk in periode 12 [1].

Meer informatie

[1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Jaarlijkse leveringen, bij Code deelname databank VNG (werkgevercode 10611).

2022-12/25 Eenmalige uitkering december

Op dit moment zijn partijen in onderhandeling voor een nieuw akkoord CAO Gemeenten. Vooruitlopend hierop, hebben werkgeversvereniging en bonden afgesproken om tussentijds een eenmalige uitkering te doen voor december 2022. Op 23 november wordt een definitief akkoord van achterbannen verwacht op het uitkeringsvoorstel. We gaan er van uit dat dit akkoord er ook daadwerkelijk komt. Onder voorbehoud van goedkeuring geldt het volgende.

Algemeen

Voor de inrichting van de uitkering op CAO-niveau gaan we in Gemal Direct Inrichting (GDI) uit van Uitkeringsregeling-2. We zien enkele werkgevers die deze regeling voor eigen gebruik ingericht hebben. We verzoeken deze werkgevers contact op te nemen met ons Service Center voor een workaround.

 

We hebben deze uitkering ingericht voor CAO Gemeenten (code CAO = 27) en CAO SGO (code CAO = 83). De Veiligheidsregio’s (code CAO = 82) volgen weliswaar de CAO Gemeenten, maar sluiten zelf, afzonderlijk van gemeenten, de arbeidsvoorwaarden af en moeten zelf de eigen rechtspositieregeling hierop aanpassen. In de inzetbrief CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s 2023 is hiervoor ook een eenmalige uitkering opgenomen maar met enkele andere specificaties dan die van de CAO Gemeenten.

Specificaties uitkering Gemeenten

In het akkoord is een eenmalige bruto uitkering opgenomen per december 2022. Hiervoor gelden de volgende bijzonderheden:

 • In Gemal Direct Inrichting (GDI) gaan we deze uitkering aansturen bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkering > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 2, waarvan de tekst is aangepast in “02 Eenm.uitkering dec.”. Daar kun je een aantal van de specificaties ook terugzien.
 • De uitkering is van toepassing voor medewerkers met arbeidsovereenkomst op grond van CAO gemeenten of SGO en indienst op 1 december 2022. Dus de medewerker die in dienst komt op 2 december of uit dienst gaat op 30 november krijgt geen uitkering.
 • Medewerkers, verloond via schaal A participatieschaal, hebben wel recht op de uitkering. 
 • De leden van de vrijwillige brandweer zijn uitgesloten van de uitkering.
 • De buitengewone ambtenaren burgerlijke stand vallen in de regel niet onder de reikwijdte van de CAO gemeenten.
 • Voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie was bij de vorige eenmalige uitkering expliciet opgenomen dat ze ook in aanmerking kwamen voor de uitkering. Dit keer echter niet, waardoor ze nu ook niet automatisch uitbetaald krijgen.
 • Medewerkers met code salarisregeling gemeenten (werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34) die op 1 december 2022 verloond worden tegen schaal 0001 t/m 0008, of participatieschaal PA-A (Banenafspraak), ontvangen (naar rato) het bedrag behorend bij werkgevercode 25219 (€ 750,00).
 • Medewerkers met code salarisregeling gemeenten (werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34) die op 1 december 2022 verloond worden tegen schaal 0009 t/m 0018, of 010A of 011A, ontvangen (naar rato) het bedrag behorend bij werkgevercode 25220 (€ 375,00). 
 • De uitbetaling vindt plaats op uitvoercode 01004 met als standaardtekst “Eenm.uitkering”. 
 • Deze uitkering is pensioengevend, we nemen daarom uitvoercode 01004 op in de grondslag ABP (werkgevercode 55056).
 • Voor fulltimers en vaste parttimers is bepalend de deeltijdfactor op 1 december. Omdat we ook voor de bepaling van de schaal moeten peilen op  1 december, hebben we de programmatuur hierop aangepast.  
 • De uitkering is gemaximeerd. Dat wil zeggen: bij een medewerker met 110% deeltijdfactor is het nominale bedrag bijvoorbeeld niet 110% * € 750,00 = € 825,00, maar vindt maximering plaats op € 750,00. 
 • De uitkering is ook gemaximeerd over de dienstverbanden heen. Dat wil zeggen: bij een medewerker met gekoppelde meerdere dienstverbanden kan sprake zijn van een dienstverband 50% en een dienstverband 60%. Het totale nominale bedrag over beide gekoppelde dienstverbanden mag niet meer zijn dan bijvoorbeeld 100% * € 750,00 = € 750,00. 
 • De uitkering is niet te beschouwen als een arbeidsvoorwaardenbedrag in de zin van afzonderlijke verantwoording in de Loonaangifte.
 • Deelnemers aan een verlofregeling zoals (deels) betaald of onbetaald verlof of ziekteverlof, krijgen de uitkering zonder dat deze gekort wordt. We hebben dit daarom in de grondslag aangestuurd.
 • Flexkrachten krijgen de eenmalige uitkering. De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de geldende bepalingen van artikel 16 ABU-cao en artikel 16 NBBU-cao, schrijven voor uitzendkrachten voor dat zij recht hebben op eenmalige uitkeringen die bij de inlener (lees: de gemeente en gemeentelijke organisaties) gelden. Voor de payrollmedewerkers is in artikel 2.6 cao Gemeenten afgesproken dat zij een gelijke beloning ontvangen. De eenmalige uitkering valt daaronder.
 • Wanneer je een medewerker verloont als uurloner / oproepkracht, dan vindt de berekening plaats over de uren gewerkt in november, zoals vastgelegd in december. Met andere woorden: je moet dan de blokkade / een afwijkend bedrag vastleggen voor periode 2022-12. Dus heeft een oproepkracht in november bijvoorbeeld 20 uur gewerkt, dan ontvangt hij 20/156e op basis van de betaling in december. Voor oproepkrachten moet rekening gehouden worden met een minimum-urengarantie van 15 uur per maand. Dit wordt niet automatisch ondersteund. Dus heeft een oproepkracht in november bijvoorbeeld 8 uur gewerkt, dan moet je voor hem 15/156e van het uitkeringsbedrag vastleggen.

Actie

 • Blokkeer voor degenen die de uitkering niet moeten krijgen de eenmalige uitkering met invoercode 01004 met waarde 0,01 variabel in de periode van vaststelling: 2022-12. 
 • Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan doe je dat variabel in de periode van ‘uitbetaling’: 2022-12.
 • Stel vast wie als oproepkracht het minimumbedrag moet ontvangen en leg dat (het zelf berekende bedrag) vast.
 • Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01004 in je journaalposten, eigen cumulaties, etc.

CAO Jeugdzorg

2022-12/26 Vergoeding bedrijfshulpverleners

In de cao staat het volgende artikel:

Als de werknemer bedrijfshulpverlener is, dan ontvangt de werknemer in december een vergoeding van € 175,- bruto. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uren de werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst werkt. Is de werknemer een deel van het jaar bedrijfshulpverlener, dan ontvangt de werknemer een deel van dit bedrag. Dit bedrag is evenredig met het aantal dagen dat de werknemer bedrijfshulpverlener was.

 

In Gemal kan je een dergelijke vergoeding variabel vastleggen met een bruto diversen code (onder andere invoercodes 00700 t/m 00875). Let wel op dat deze code niet voor iets anders in gebruik is en wellicht in grondslagen is opgenomen, waarvan dit niet de bedoeling is. Je kunt dit eenvoudig checken door in Gemal Direct te navigeren naar werkgevergegevens → in- en uitvoercodes → overzicht uitvoercodes. Hier geef je de geselecteerde uitvoercode op. Gemal toont vervolgens een overzicht van de grondslagen waarin deze code is opgenomen.

CAO Onderwijs

2022-12/27 CAO PO - Geen opbouw OOP EJU bij een ID-schaal (change 3932843)

Melding

Door de salaristabel-wijziging voor de id-banen is de opbouw van de OOP EJU (eju-5) teniet gedaan. Dit zou leiden tot geen uitbetaling van deze structurele uitkering in december.

Oplossing

Dit is hersteld. Er wordt ook voor de schaalnummers id-1 t/m id-3 weer het recht  OOP EJU opgebouwd.

Actie

Hiervoor is geen klantactie nodig.  Voor de CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met schaalnummer id-1 t/m id-3 herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-03 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

2022-12/28 CAO PO - Bindingstoelage Peil (EJU-3) ten onrechte opgenomen in grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden (change 29896303)

Melding

Bij de inrichting van de Bindingstoelage Peil (EJU-3) is ten onrechte uitvoercode 01644 Recht EJU-3 opgenomen in de grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden.

Oplossing

De grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden is aangepast. Aangezien de uitvoercode 02258 (Opbw arbdsvwdnbdr) opgenomen is in de grondslag voor het dagloon bij benadering kan deze ook wijzigen.

Herrekening 12-16

In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Voor CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met een Recht EJU-3 (uitvoercode  01644) herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-16 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

2022-12/29 CAO VO - Uitkering OOP VO in oktober 2022 (change 3932843)

Melding

De structurele eindejaarsuitkering EJU OOP Oktober is niet correct opgenomen in de grondslag ABP (55056). Niet het recht met uitvoercode 01838 maar de uitbetaling met uitvoercode 00628 is opgenomen.

Oplossing

De grondslag ABP is aangepast. De wijziging resulteert in het wegvallen van de ABP variabele en toevoegen van uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Het ABP Productloon 2023 zal met deze aansturing gelijkwaardig zijn, maar door het recht op te nemen wordt begin van het jaar deze uitkering al meegenomen in het productloon ABP, in plaats van een variabele doorwerking het jaar opvolgend.

Actie

Hiervoor is geen klantactie nodig. Voor de CAO 26 (Voortgezet Onderwijs) worden registratienummers met een EJU OOP (uitvoercode 00628) herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

CAO Politie

2022-12/30 Salariswijziging aspiranten

In het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Politie was onder andere de tegemoetkoming verhoogd voor aspiranten in het eerste jaar van de politieopleiding [1]. In aanvulling hierop is onlangs met de politiebonden een salarisverhoging afgesproken voor aspiranten Bijlage II, V en VI van het Besluit Bezoldiging Politie. Voor Gemal betreft dit dan de medewerkers die verloond worden volgens schaal (invoercode 02351) = 002A of 003A of 004A of 005A of 006A, 007A en trede (invoercode 02326) = 01 of 02 of schaal 008A en trede 01 of 02. 

Automatische herrekening 12-07

Voor deze medewerkers zullen we in periode 2022-12 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug op het overzicht Mutaties en Signalen Gemal met als reden 12-07.

Actie

Met ingang van 29 november kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API).

Meer informatie

[1] zie releasenotes Gemal 2022-08/38

CAO Provincies

2022-12/31 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12

Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij gedeputeerden met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen.

Meer informatie

[1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van provincies”, bij onderdeel 3.

CAO Rijkspersoneel

2022-12/32 Nieuwe CAO 2022-2024 - Eenmalige uitkering

We hebben je al eerder geïnformeerd over de wijzigingen, voortkomend uit de CAO Rijk, die in juli was afgesproken [1]. In vervolg daarop geldt het volgende:

Voor december 2022 is in de nieuwe CAO 2022-2024 een eenmalige uitkering afgesproken. Deze uitkering is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar, 2021-12. Hiervoor gelden de volgende specificaties:

 • de uitkering is van toepassing voor werknemers met een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden;
 • er geldt hierbij een peildatum indienst van 01-12-2022;
 • het uit te keren fulltime bedrag is € 450,00 bruto;
 • het bedrag moet bepaald worden naar rato van de deeltijdfactor op 01-12-2022;
 • gedeeltelijke doorbetaling van het maandinkomen, zoals bijvoorbeeld bij verlofregelingen, zijn niet van invloed op de hoogte van het bedrag;
 • bij volledig ontbreken van maandinkomen vindt geen uitkering plaats tenzij dit is als gevolg van een periode van maximaal zes weken verlof op grond van de CAO Rijk, of op grond van de Wet arbeid en zorg of vanwege een VWNW-verlofperiode;
 • de uitkering is pensioengevend;

Inrichting

 • We hebben de uitkering ingericht in GDI> Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen bij 02 Eenm. uitkering dec.
 • De uitkering wordt uitbetaald met uitvoercode 01004 met als standaardtekst “Eenm. uitk. dec.”
 • Omdat de uitkering pensioengevend is, nemen we de uitbetaling op in de grondslag ABP als telling voor de variabelen opbouw ABP volgend jaar (uitvoercode 01004 in grondslag werkgevercode 55056).
 • Gezien het incidentele karakter moet deze uitkering niet meegenomen worden als arbeidsvoorwaardenbedrag ten behoeve van de loonaangifte.
 • We kunnen in Payroll Gemal niet onderscheiden naar volledige / of gedeeltelijke korting of naar de reden van de (verlof)korting. Je kunt zelf de betaling blokkeren door invoercode 01004 in de stamgegevens vast te leggen met waarde 0,01 per 2022-12. 
 • Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan blokkeer je de uitkering en gebruik je een bruto diversen code (denk eraan om deze dan ook in de grondslag ABP op te nemen).

Actie

 • Denk aan het eventuele opnemen in je journaalpost, comprimeertotalen, etc van uitvoercode 01004
 • Inventariseer en blokkeer de betreffende medewerkers 

Meer informatie

[1] Zie release notes Gemal: CAO Rijkspersoneel - 2022-08/39 Nieuwe Cao rijk 2022-2024 en
CAO Rijkspersoneel - 2022-09/31 Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris

CAO VVT

2022-12/33 Premie derde WW-jaar Loyalis

Melding

In de release notes van 2022-10/24 is de verzekering derde WW-jaar, conform de verzekering bij Loyalis, geïntroduceerd. Echter bleek dat de grondslag van de premie uitvoercode 01598 Loon SV was, maar de premie tegelijkertijd een aftrekpost voor het SV loon vormde. 

Oplossing

De uitvoercode van de premie (uitvoercode 01318) is nu met waarde 9 (negatief tellen) toegevoegd aan de grondslag van VRZ-regeling 13 (werkgevercode 55163), waarop de verzekering is ingericht. 

Actie

Hiervoor is geen klantactie nodig. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor een ieder die onder de cao VVT valt en waarbij uitvoercode 01318 aanwezig is. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-11 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

2022-12/34 Vergoeding bereikbaarheids-consignatiedienst en slaap-of aanwezigheidsdienst

Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal 18-en van een uurloon, maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt. 

 

Wij zullen deze bedragen gaan inrichten door middel van de functionaliteit van vergoeding per eenheid. De inrichting zal als volgt worden:

 

soort dienst

bereikbaar ma-vr

bereikbaar za-zo

slaap ma-vr

slaap za-zo

invoercode

00865

00866

00867

00868

werkgevercode

3800

3800

3800

3800

waarde werkgevercode

3,50

7,00

7,50

15,00

uitvoercodes

0865

0866

0867

0868

 

Het is van belang dat je een eventueel roostersysteem of tijdsregistratiesysteem hier ook op aanpast. In de release notes van HR Core Beaufort zal hier meer informatie over worden gegeven. 

 

Naast de vergoeding voor de dienst, zoals hierboven beschreven, heeft de werknemer, als er tijdens een bereikbaarheidsdienst daadwerkelijk arbeid dient te worden verricht, recht op een toeslag van 25%. Deze kan worden geboekt door middel van invoercode 01037 uren ORD tijdens bereikbaarheid (1e percentage). Ook hier dien je een aansluiting voor te maken met je eventuele roostersysteem of tijdsregistratiesysteem.

 

In de release notes van 2023-01 zullen wij je over deze wijziging binnen de VVT nogmaals informeren. 

2022-12/35 Reiskosten na uit dienst

Conform de CAO VVT, is de reiskostenregeling omtrent woon-werk verkeer gewijzigd per 1 juli 2022. Hierover hebben wij je in de release notes van 2022-07/45 geïnformeerd. 
In de release notes van destijds is aangegeven, dat op W-niveau enkele werkgevercodes ingesteld dienen te worden op de gewenste waarde en welke codes dat betreft. 

We merken dat niet alle werkgevers dit hebben gedaan en dat dit kan leiden tot een incorrect bedrag aan reiskosten.

 

Daarnaast hebben we verschillende meldingen gekregen over reiskosten die in de maand na uit dienst (als er over de laatste maand in dienst nog reiskosten worden betaald) niet worden uitbetaald. Ook dit heeft te maken met de inrichting op W-niveau. 

Actie

Controleer nog even goed of de werkgevercodes van de reiskosteninrichting op de gewenste waarden staan. Dit kan je doen door middel van de tabel uit de release notes van 2022-07/45. 
Let erop dat je deze werkgevercodes inricht met terugwerkende kracht tot 2022-07 of 2022-08, afhankelijk van of je de reiskosten in de maand zelf of een maand achteraf betaald. 

CAO Waterschappen

2022-12/36 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12

Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers”, maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij ambtsdragers met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen.

Meer informatie

[1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van waterschappen”, bij onderdeel 3.

CAO ziekenhuizen

2022-12/37 Uurloon ORT in combinatie met generatiebeleid (change 3889308)

Melding

De uitvoercode van het generatiebeleid (00695) stond met waarde 1 in de grondslag van het uurloon ORT (55085) bij de cao ziekenhuizen (cao 35). Dit was onterecht en zorgde voor een te hoog uurloon ORT.

Oplossing

Wij hebben uitvoercode 00695 bij de cao ziekenhuizen (35) op 8 (niet tellen) gezet, zoals bij de andere cao's.

Actie 

Hiervoor is geen actie nodig.

Herrekening 12-05

Je vindt deze herrekening terug als reden 12-05 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

2022-12/38 Cao ziekenhuizen salarisverhoging en eenmalige uitkering AMS’ers

 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

Update 7 november - Van enkele klanten hebben we vernomen dat er bij eindejaarsuitkering 4 nog een percentage van 1% ligt vastgelegd op W(erkgever)niveau op werkgevercode 25611. Dit is hoogstwaarschijnlijk een restant van een eerdere eenmalige uitkering die na afloop is blijven staan. Dit percentage beïnvloedt nu echter de inrichting die door ons op C(AO)-niveau was gedaan voor de uitkering die in november dient te worden uitbetaald. Dat is niet de bedoeling.  

 

Actie 

Als je bij werkgevercode 25611, of een andere werkgevercode bij eindejaarsuitkering 4, nog een waarde hebt staan, dan doe je het volgende:

 • Als voor de waarde een W is weergegeven, dan zet je deze op C. Dit betekent dat er onder de waarde die je op W-niveau hebt vastgelegd een waarde verborgen zit vanuit onze CAO ondersteuning.
 • Als voor de waarde géén W is weergegeven, dan verwijder je de waarde geheel. Dit betekent dat er onder de waarde op W niveau geen waarde vanuit CAO ondersteuning aanwezig is.
 • Je legt alle mutaties vast met terugwerkende kracht tot 2021-01. In het scherm met werkgevercodes selecteer je rechtsonder eerst TWK aan en je geeft periode 202101 op. Vervolgens wijzig je de werkgevercodes.
 • In alle gevallen dien je in je salarisproductie collectief te herrekenen vanaf 2021-01. Een uitgebreide beschrijving hoe je dit doet is opgenomen in het eerdere bericht.

 

Update 1 november 2022 - De NVZ heeft bevestigd dat de afspraken in de ledenbrief van 21 oktober definitief zijn. Deze afspraken voor de medisch specialisten betreffen een eenmalige uitkering in november van €250, een salarisverhoging van 2% met terugwerkende kracht naar 1 januari en een thuiswerkvergoeding. Voor de eenmalige uitkering en salarisverhoging zullen we in de nacht van 1 op 2 november een tussentijdse release uitvoeren. 


Eenmalige uitkering


De eenmalige uitkering hebben we in Gemal ingericht op eindejaarsuitkering 4. Hier is voor gekozen omdat de eenmalige uitkering voor de cao ziekenhuizen die in maart is uitbetaald was ingericht op eindejaarsuitkering 3 en twee eenmalige uitkeringen in hetzelfde kalenderjaar op dezelfde eindejaarsuitkering tot problemen zou kunnen leiden. 

 

Bij de inrichting zijn de volgende criteria aangehouden:

 • De uitkering bedraagt €250 op basis van een fulltime dienstverband, dit bedrag wordt naar rato berekend bij een deeltijd dienstverband.
 • De werknemer moest op 1 december 2021 in dienst zijn.
 • De uitkering wordt niet gekort in het geval van langdurige ziekte of verlof.
 • Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021. 
 • De uitkering is niet gemaximeerd op €250 voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%.
 • De uitkering geldt alleen voor werknemers met salarisregeling 45 (AMS’ers).

De NVZ heeft nog geen uitspraak gedaan hoe de eenmalige uitkering verwerkt moet worden bij eventuele uurloners. Wij hebben wel geconstateerd dat deze binnen de salarisregeling AMS vrijwel niet voorkomen. Voor uurloners hebben wij vooralsnog dezelfde inrichting aangehouden als bij de eenmalige uitkering die in maart is uitbetaald bij de cao ziekenhuizen: een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december). Mocht dit niet gewenst zijn dan kan je de uitkering blokkeren door met invoercode 01055 (vast of variabel) de waarde van 0,01ct op te geven.

Mocht je zelf een afwijkend bedrag willen vastleggen, dan kan je daarvoor ook invoercode 01055 gebruiken en daarop variabel het gewenste bedrag vastleggen. Dit bedrag zal het door Gemal berekende bedrag overschrijven.

Als er werknemers zijn die onder een andere cao vallen, maar wel salarisregeling 45 (AMS) volgen, dan dien je het bedrag van de uitkering zelf te berekenen en vast te leggen door middel van invoercode 01055.

 

Omdat de peildatum van de uitkering 1 december 2021 betreft dien je een collectieve herrekening over vorig jaar aan te sturen om de uitkering tot uitbetaling te laten komen. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde 1 en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01. Aan het eind van dit bericht staat een instructie hoe je deze herrekening vastlegt.

 

Salarisverhoging

 

De nieuwe salaristabel geldt vanaf 2022-01 en zal door de collectieve herrekening vanwege de eenmalige uitkering ook met terugwerkende kracht worden toegepast. 

Let wel op dat je de nieuwe salarisregeling eerst overhaalt via Youforce Zenden en Ontvangen. 

 

Thuiswerkvergoeding

 

De thuiswerkvergoeding die geldt per 1 juli 2022 kan worden vastgelegd middels een bedrag per eenheid. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00).

 

Het aantal eenheden (thuiswerkdagen) dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200. Je kan van deze uitvoercode de tekst eventueel aanpassen naar “thuiswerkvergoeding” middels werkgevercode 05999. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.

 

Actie

 • Leg in de salarisrun van november een collectieve herrekening over vorig jaar vast met werkgevercode 99221, waarde 1 en ingangsdatum 2021-01 (zie uitgebreide uitleg hieronder).
 • Blokkeer desgewenst de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055, waarde 0,01
 • Leg desgewenst een afwijkend bedrag vast voor de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055.
 • Download de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling via Youforce bij Zenden en Ontvangen
 • Richt de thuiswerkvergoeding in als vergoeding per eenheid

 

Collectieve herrekening

Voor toepassing van de eenmalige uitkering per peildatum 3 november 2021 en de salariswijziging per december 2021 is het noodzakelijk dat er een herrekening plaatsvindt over vorig jaar. Wij kunnen dit niet automatisch voor je doen. Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01:

 1. Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug.
 2. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum.
 3. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan.
 4. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202101 in en daarna klik je op OK.
 5. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1.
 6. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan.
 7. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit.
 8. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden.
 9. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen

 

26 oktober 2022 - Afgelopen vrijdag is er een nieuwsbericht vanuit de NVZ verschenen omtrent een eventuele salarisverhoging en eenmalige uitkering voor de AMS’ers binnen de CAO Ziekenhuizen. 

 

Wij zijn in contact met de NVZ. Zij hebben aangegeven dat de financiële afspraken definitief zijn. De officiële salaristabellen en de exacte parameters voor de eenmalige uitkering moeten wij echter nog ontvangen. Daarom kunnen we op dit moment nog geen wijziging doorvoeren. Zodra de informatie volledig is, zullen wij kijken op welke termijn we de wijzigingen in de salaristabellen kunnen doorvoeren en de eenmalige uitkering kunnen inrichten.

 

Middels updates op dit bericht houden wij je hiervan op de hoogte.

CAO Zorgverzekeraars

2022-12/39 Cao zorgverzekeraars Definitief akkoord

 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

 

De cao zorgverzekeraars heeft recent een definitief akkoord gesloten over een nieuwe cao. 

In dit akkoord zijn verschillende dingen overeengekomen:

 • Salarisverhoging per 1-10-2022
 • Salarisverhoging per 1-10-2023
 • Eenmalige uitkering in november 2022
 • Bepaling van percentage doorbetaling tijdens betaald ouderschapsverlof

 

In de release van 2022-12 zal de salaristabel die geldt per 1-10-2022 aangepast zijn. Echter is het niet meer mogelijk om de eenmalige uitkering voor de salarisrun van november in te regelen omdat het overgrote deel van jullie de salarisrun van november al zal hebben gedraaid en nog niet alle parameters duidelijk zijn. Wij streven ernaar om de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk in te richten. Het is nog niet duidelijk of dit in de eerstvolgende release of een tussentijdse release zal zijn, maar wij zullen er alles aan doen om deze te leveren voordat je productie 2022-12 draait. 

 

Naast de salaristabel en eenmalige uitkering zullen wij ook verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof) bijwerken met de juiste inrichting. Dit zal gebeuren in de release van 2022-12.

Pensioenfonds PFZW

2022-12/40 Korting ziekte ten onrechte in maandgrondslag PFZW (change 3798610) 

Melding

Uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte zat in de maandgrondslag van PFZW (werkgevercode 55052). Dit was onterecht, omdat op deze manier uitvoercode 02326 Variabelen Pfzw ten onrechte werd verlaagd. 

 

Conform de voorschriften van PFZW, wordt de korting bij langdurige ziekte verrekend in het regelingloon. Dit wordt reeds correct aangestuurd, doordat werkgevercode 13020 (volgnr 1) is vastgelegd met waarde 1. De hierboven beschreven fout betrof dus een dubbele korting.

Oplossing

Uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte is uit de maandgrondslag PFZW gehaald.

Actie

Hiervoor is geen klantactie nodig. Je vindt de herrekening terug als reden 12-06 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).

2022-12/41 UPA/PFZW doorgifte verloonde uren middels uitvoercode 02242 niet correct bij deeltijdfactor > 100% (change 3905904)

Melding

De doorgifte van de verloonde uren naar PFZW (UPA) ,middels uitvoercode 02242, is foutief bij een deeltijdfactor > 100%.

Oplossing

Dit is aangepast. 

Actie

Hiervoor is geen klantactie nodig. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor een ieder waarvoor uitvoercode 02242 wordt berekend en die een deeltijdfactor heeft > 100%.  Door deze herrekening worden de verloonde uren in UPA hersteld. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 

Automatische herrekeningen

2022-12/42 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)

reden

betreffend onderwerp in deze release notes

12-02

Betaald ouderschapsverlof bij min-max contracten (change 3848614)

12-03

CAO Primair onderwijs - Geen opbouw OOP EJU bij een ID-schaal

12-04

CAO Ambulancezorg - Maximum ORT herrekening

12-05

CAO Ziekenhuizren - Uurloon ORT in combinatie met generatiebeleid (change 3889308)

12-06

Korting ziekte uit maandgrondslag PFZW

12-07

CAO Politie - Gewijzigde salarisbedragen

12-08

CAO Voortgezet onderwijs - Uitkering OOP VO in oktober 2022 

12-09

Grondslag 55107 samenloop SV en UFO premie

12-10

UPA/PFZW doorgifte verloonde uren middels uitvoercode 2242 niet correct bij deeltijdfactor > 100% (change 3905904)

12-11

CAO VVT - Premie derde WW-jaar

12-12

Onterechte vaststelling uurloon (change 3951608)

12-13

Waarnemingstoelage met afwijkende ingangsdatum

12-14

Grondslag Betaald Ouderschapsverlof bevat verkeerde uitvoercode (3792227)

12-15

-Vervallen herrekening-

12-16

CAO Primair onderwijs - Bindingstoelage Peil (EJU-3) ten onrechte opgenomen in grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden (change 29896303)

12-17

LIV normbedragen per uur en per jaar verhoogd met terugwerkende kracht

12-18

Loonheffing in combinatie met gekoppeld dienstverband en code 02457 = 2

 

 

 

Medewerkers