Mijn Communities
Help

Release notes Pensions & Benefits Core 2022-07

28-06-2022 10:23
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 207 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd

Optie voor uitvoeren correctierun (dagrun) voor specifieke begunstigden (VIDIS-5014, VIDIS-5311, VIDIS-5376)

Waarom

Soms is het gewenst om voor één of meer specifieke begunstigden een bruto/netto-berekening uit te voeren zonder dat je ook alle andere mutaties aan Payroll Gemal doorgeeft. 

Hoe

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties

Aan het scherm Start aanmaken Gemal Export is het veld FiscaalBegunstigden toegevoegd. Hierin kun je een komma-gescheiden lijst met FiscaalBegunstigdeId's opgeven waarvan je de mutaties wilt verwerken. Het systeem neemt dan alleen de mutaties voor die begunstigden mee in een correctierun.

Let op: bij een perioderun blijft het wel zo dat deze altijd wordt uitgevoerd voor alle begunstigden van het bedrijf. 

Actie

Er is geen actie nodig.

Termijnenuitkeringsplan over meerdere maanden (VIDIS-2017)

Waarom

Bij een correctie van het uitkeringsrecht over meerdere maanden, gold voor een termijnenuitkeringsplan (gekenmerkt met MutatiesoortPolis TERM) dat je deze correcties in de DFO11 XML (Polisjob) voor iedere maand afzonderlijk moest aanleveren

Hoe

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start Polisjob

Het is niet langer nodig dat de rechtperiode van een mutatie voor een termijnenuitkeringsplan binnen één kalendermaand moet liggen. Als het om een uitkeringsrecht over meerdere maanden gaat, verdeelt P&B Core dit voortaan en maakt hiervoor een uitkeringscomponent per kalendermaand aan.

Hierbij wordt het bedrag van een uitkeringscomponent voor een kalendermaand als volgt bepaald:

 • aantal dagen van de rechtperiode dat valt in de kalendermaand maal het dagtarief, afgerond op eurocenten 

Hierbij geldt het volgende:

 • Het onafgeronde dagtarief is gelijk aan het bedrag van het uitkeringsplan gedeeld door het aantal kalenderdagen in de rechtperiode.
 • De uitkeringscomponent voor de laatste kalendermaand krijgt het restbedrag, zodat de som van de bedragen van de uitkeringscomponenten altijd gelijk is aan het bedrag van het uitkeringsplan.
 • Eventuele opgegeven afwijkende loondagen worden ook toegekend aan de uitkeringscomponent voor de laatste kalendermaand.

Actie

Er is geen actie nodig.

Overige verbeteringen en opgeloste meldingen

 • VIDIS-5294, VIDIS-5082, VIDIS-5022 en VIDIS-3963    Adapterverbeteringen
 • VIDIS-5007    SCA Analysis technische verbetering
 • VIDIS-4995    CSRF security verbetering
 • VIDIS-4167    Controle op inrichting componentcode bij nieuw uitkeringsplan

 

Medewerkers