cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Recent topics

Nedan följer en instruktionsvideo om delar, kriterier och viktning i TendSign Docs.
Nedan följer en instruktionsfilm om hur man utvärderar anbud i TendSign Docs.
Via nedan länk hittar du information om vårt nya annonseringsverktyg och utfasningen av vårt gamla annonseringsverktyg DIBUS.http://www.tendsign.com/support/tendsign-upphandlare/faq-utfasning-av-annonseringsverktyget-dibus/
Här finns det en presentation om hur man hanterar avtalsområden.Se bifogad fil.
Det finns möjlighet att annonsera en frivillig förhandsinsyn i TendSign.Man går in under Annonser ---> Fristående annonser i den blåa listen. Sedan klickar man på knappen Ny fristående annons.