Mine produkter
Hjælp

Barn syg og sygeløn efter anciennitet

11-07-2019 10:28 (Senest opdateret 31-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1767 Visninger

Pdf vejledning 

 

 • Sygeløn regnes efter anciennitet

I nogle overenskomster er der defineret en anciennitetsperiode, hvor timelønnede i nogle uger/måneder/år efter ansættelse ikke skal have løn i forbindelse med sygdom, men efterfølgende skal de have dagpenge, for til sidst når de har været ansat længe nok, får deres timeløn eller en maks sats.

Udbetaling af sygeløn efter ’Lønanciennitetsdato’ i Visma Løn oprettes på følgende måde:


Eksempel

Sygeløn beregnes i nogle overenskomster på følgende måde:

 • De første 8 uger af ansættelsen er der igen sygeløn. Feltet ’Lønanciennitetsdato’ på Medarbejder stamoplysninger udfyldes med datoen, hvor fra ancienniteten skal beregnes fra og resultattabel LANC01 og LANC02 oprettes.
 • Fra 8 uger til 3 måneder udbetales dagpengesats pr. time (Ingen opsætning af resultattabel)
 • Fra 3 måneder og derefter udbetales der sygeløn, hvor satsen for sygeløn er timelønnen eller max. 145 kr. i timen. Resultattabel LANC03 og LANC04 oprettes.

For at benytte ovenstående oprettes fraværskode 12 Sygefravær, med fraværslønart 3870 Sygeløn timer ift. lønanciennitet, på de relevante stillingskategorier.

OBS!! Lønart 3870 er ferieberettigede, skal lønarten IKKE være ferieberettigede kan i stedet anvendes lønart 3880.

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 5. Klik på OK

Eksempel

Resultattabellerne oprettes med følgende værdier:

 • Resultattabel LANC01 - Lønanciennitet Sygdom u. løn, oprettes med enhed hvor der ikke skal udbetales løn med værdien 1 = dage, 2 = uger, 3 = måneder eller 4 = år
 • Resultattabel LANC02 Lønanciennitet Sygdom u. løn, oprettes med varigheden for hvor længe der ikke udbetales løn, med antal dage, uger, måned eller år.

Resultattabel LANC01 og LANC02 ”hører” sammen, udbetales der ikke sygeløn de første 8 uger, skal resultattabel LANC01 oprettes med 2 (for uger) og resultattabel LANC02 oprettes med 8 (for 8 uger).


Eksempel

Resultattabellerne oprettes med følgende værdier:

 • Resultattabel LANC03 Lønanciennitet Sygdom m. løn, oprettes med enhed for den anciennitet det kræves inden der udbetales løn under sygdom 1 = dage, 2 = uger, 3 = måneder eller 4 = år.
 • Resultattabel LANC04 Lønanciennitet Sygdom m. løn antal, oprettes med antallet af dage, uger, måneder eller år før at der udbetales løn under sygdom.

Resultattabel LANC03 og LANC04 ”hører” sammen, udbetales der løn efter 3 måneder oprettes resultattabel LANC03 med 3 (for måneder) og resultattabel LANC04 med 3 (3 måneders anciennitet før der bliver udbetalt løn under sygdom).


 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel LANC01
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet ’Fyldig’ 
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen
 1. Klik på Gem
 2. Gentag punkt 2 til 10 på følgende resultattabeller: , LANC02, LANC03 og LANC04

Udbetaling af dagpenge i perioden fra 8 uger og indtil 3 måneder sker automatisk.

 • Resultattabel 3870 - Sygetimeløn maxgrænse, oprettes på de relevante løngrupper hvis der skal udbetales en anden sats end timelønnen. Udfyldes resultattabellen ikke, så udbetales der timelønnen.

 

 • Sygeløn på timelønnede med fast månedsløn

Har du timelønnede medarbejdere hvor de får et fast antal timer hver løn periode f.eks. hver måned, oprettet

 

 • Resultattabel 3871 - Træk for sygetimeløn, med et 1 tal, så vil medarbejderen blive trukket i løn for de timer medarbejderen er syg.

 

 • Sygeløn på månedslønnede med fast løn

Har du månedslønnede medarbejdere, som får udbetalt sygeløn i stedet for deres faste månedsløn, når de er syge. Skal du gøre følgende:


 • Resultattabel ANCVIS - Ancvis kun enheder, oprettes for de løngrupper som er månedslønnede, med et 1 tal for at fraværet bliver vist på lønsedlen

 

 • Resultattabel ANCTRK - Anctrk træk med timesats, oprettes for de løngrupper som er månedslønnede, med et 1 tal for at fraværet bliver trukket fra månedslønnen med timesatsen hvis lønancienniteten ikke er opfyldt.

 

 • Bogføring af sygeløn

Til bogføringen oprettes på din kontoplan følgende lønarter:

 

 • 38720 – Sygeløn med timeløn/nedsat sats

 • 38700 – Sygeløn træk
 • 38710 – Sygeløn med dagpenge

 

 • 38724 – Sygeløn træk månedslønnet

 

Barn sygeløn efter anciennitet

I nogle overenskomster er der defineret anciennitetsperiode, hvor timelønnede i nogle uger/måneder/år efter ansættelse ikke skal have løn i forbindelse med barn syg og efterfølgende skal de have dagpenge, for til sidste når de har været ansat længe nok, får deres timeløn eller en maks sats.


Udbetaling af løn i forbindelse med barn syg efter ’Lønanciennitetsdato’, oprettes på følgende måde:

OBS! Det er vigtigt at resultattabellerne for sygdom LANC01-LANC04 er oprettet med værdier, for ellers virker nedenstående opsætning ikke.


Eksempel

Barn syg beregnes i nogle overenskomster på følgende måde:

 • De første 3 måneder af ansættelsen er der ingen løn ved Barn syg. Feltet ’Lønanciennitetsdato’ på Medarbejder stamoplysninger udfyldes med datoen, hvor fra ancienniteten skal beregnes og resultattabel LANC05 og LANC06 oprettes.
 • Fra 3 måneder til 6 måneder udbetales dagpengesats pr. time (Ingen opsætning af resultattabel)
 • Fra 6 måneder og derefter udbetales der fuld løn under Barn syg, eller max. 145 kr. i timen. Resultattabel LANC07 og LANC08 oprettes.

For at benytte ovenstående oprettes fraværskode 13 Sygefravær, med fraværslønart 3871 Barn Syg i timer ift. lønanciennitet, på de relevante stillingskategorier

 1. Vælg Opsætning og Stillingskategori
 2. I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld
 5. Klik på OK

Eksempel

Resultattabellerne oprettes med følgende værdier:

 • Resultattabel LANC05 - Lønanc. barn syg u. løn, oprettes med enhed hvor der ikke skal udbetales løn 1 = dage, 2 = uger, 3 = måneder eller 4 = år
 • Resultattabel LANC06 - Lønanc.barn syg u. løn, oprettes med varigheden for hvor længe der ikke udbetales løn, med antal dage, uger, måned eller år.

Resultattabel LANC05 og LANC06 ”hører” sammen. Udbetales der ikke løn under Barn Syg de første 3 måneder, skal resultattabel LANC05 oprettes med 3 (for måned) og resultattabel LANC06 oprettes med 3 (for 3 måneder)


Eksempel

Resultattabellerne oprettes med følgende værdier:

 • Resultattabel LANC07 - Lønanciennitet barn syg m. løn, oprettes med enhed for den anciennitet det kræves inden der udbetales løn under Barn syg 1 = dage, 2 = uger, 3 = måneder eller 4 = år.
 • Resultattabel LANC08 - Lønanc. barn syg m. løn antal, oprettes med antallet af f.eks. uger/måneder/år før at der udbetales løn under Barn syg.

Resultattabel LANC07 og LANC08 ”hører” sammen. Udbetales der løn efter 6 måneder oprettes resultattabel LANC07 med 3 (for måned) og resultattabel LANC08 med 6 (6 måneders anciennitet før der bliver udbetalt løn under Barn Syg).


 1. Vælg Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel LANC05
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld feltet ’Fyldig’ 
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen
 1. Klik på Gem
 2. Gentag punkt 2 til 10 på følgende resultattabeller: , LANC06, LANC07 og LANC08

Udbetaling af dagpenge i perioden fra 3 til 6 måneder sker automatisk.

 • Resultattabel 3872 - Barn syg maxgrænse, oprettes for de relevante løngrupper hvis der skal udbetales en anden sats end timelønnen. Udfyldes resultattabellen ikke, så udbetales der timelønnen.

 

 • Barn Sygeløn på timelønnede med fast månedsløn

Har du timelønnede medarbejdere hvor de får et fast antal timer hver lønperiode f.eks. hver måned, oprettet

 

 • Resultattabel 3873 - Træk for sygetimeløn, med et 1 tal, så vil medarbejderen blive trukket i løn for de timer medarbejderen har barn syg.

 

 • Bogføring af sygeløn

Til bogføringen oprettes på din kontoplan følgende lønarter:

 

 • 38701 – Barn Syg med træk
 • 38711 – Barn Syg Dagpenge

 • 38731 – Barn Syg med timeløn eller nedsat sats
 • 38724 – Barn Syg træk månedslønnet

 

 • Barn Sygeløn på månedslønnede med fast løn

Har du månedslønnede medarbejdere, som får udbetalt sygeløn i stedet for deres faste månedsløn, når de har barn syge. Skal du gøre følgende:

 • Resultattabel ANCVIS - Ancvis kun enheder, oprettes for de løngrupper som er månedslønnede, med et 1 tal for at fraværet bliver vist på lønsedlen

 

 • Resultattabel ANCTRK - Anctrk træk med timesats, oprettes for de løngrupper som er månedslønnede, med et 1 tal for at fraværet bliver trukket fra månedslønnen med timesatsen hvis lønancienniteten ikke er opfyldt.

 

Fremhævet tråd
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.