Mijn Communities
Help

Verstoringen Youforce Dossier

Sorteren op:
10 juni 2024 - 17:30 uur De storing is verholpen en het opvragen van 'Mijn Dossier' in de Youforce App is weer mogelijk.    10 juni 2024 - 15:30 uur Het raadplegen van 'Mijn Dossier' in de Youforce App geeft een foutmelding 'No Access'.    Het is wel mogelijk om via Mijn Youforce het medewerkerdossier te raadplegen. We zijn het probleem aan het onderzoeken en houden je op de hoogte via dit bericht.
Volledig artikel weergeven
10-06-2024 15:59 (Bijgewerkt op 10-06-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 93 Weergaven
Update 7 maart 2023 - 12:00 uur: Gisterenmiddag en vanochtend zijn er geen problemen met de beschikbaarheid van Personeelsdossier geconstateerd. We blijven de systemen monitoren, zodat er snel actie kan worden ondernemen als dat nodig is. Update 6 maart 2023 - 15:00 uur: We hebben enkele aanpassingen doorgevoerd, zodat Personeeldossier ook weer start vanaf de portaalbalk. De melding 'Access Denied' zou hierdoor niet meer op moeten treden. Een andere melding betreft de melding 'Geen toegang'. Voor de onderzochte gevallen is er echter sprake van het starten van Personeelsdossier in de rol Medewerker', die over het algemeen geen rechten heeft om Personeelsdossier te starten. In dat geval is het advies om een rolwissel te doen naar de rol 'Manager'.  Er wordt momenteel continue gekeken of hiermee de problemen zijn opgelost. Update 6 maart 2023 - 12:45 uur: Personeelsdossier start alleen correct via de tegel op het bureaublad. Via de portaalbalk wordt een 'Application Error' getoond. We proberen dit zo spoedig mogelijk op te lossen.   Update 6 maart 2023 - 12:00 uur: Na testen blijkt dat de storing verholpen zou moeten zijn. Mochten er toch vragen zijn, dan horen we het graag.  Originele bericht 6 maart 2023 - 09:30 uur Op dit moment is er een storing in Personeelsdossier   We zijn momenteel bezig met het analyseren van het probleem en we proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Dit wordt door ons met prioriteit opgepakt.
Volledig artikel weergeven
06-03-2023 08:58 (Bijgewerkt op 07-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1197 Weergaven
  Er treedt een fout op bij het aanmaken van rapportages die aangevraagd worden in de voorselecties 'verstreken bewaartermijn' en 'verstreken geldigheidstermijn'. De rapportage krijgt de status 'mislukt' en is niet te openen. Dit probleem is inmiddels verholpen. De work-around voor dit probleem is de rapportage uit te voeren buiten de voorselecties. De voorselectie 'verstreken bewaartermijn' is na te bootsen door te filteren op verwijderingsdatum en de voorselectie 'verstreken geldigheidstermijn' is na te bootsen door te filteren op geldig tot. Vul hierbij bijvoorbeeld '< 03-11-2023' in.
Volledig artikel weergeven
03-11-2023 16:01 (Bijgewerkt op 08-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 228 Weergaven
Update 27 januari 2021 - 20:00 uur -De storing in Salarisdossier en Personeelsdossier is opgelost. 27 januari 2021 - 16:45 uur - Vanmiddag is er een verstoring opgetreden bij het toevoegen van nieuwe salarisproducties aan Salarisdossier Business. Ook Personeelsdossier heeft last van deze verstoring bij het uploaden van wat grotere documenten. Het importeren van bulkimports is om deze reden ook tijdelijk stop gezet. We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte. De producties en bulkimport die in de wachtrij staan worden op een later moment alsnog toegevoegd. Je hoeft deze niet opnieuw af te roepen in Payroll Business of opnieuw te uploaden naar Personeelsdossier.
Volledig artikel weergeven
27-01-2022 17:52 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 433 Weergaven
Update 30 juni 2023 - 11:00 uur - Er zijn geen problemen met de verwerking van de salarisproducties meer en alle producties die vanochtend zijn afgeroepen zijn naar behoren verwerkt.   Update 29 juni 2023 - 16:30 uur - Er is momenteel geen wachtrij van salarisproducties meer in Salarisdossier Business. De oorzaak van het probleem is echter nog niet opgelost , en er kan daarom nog vertraging plaatsvinden bij het verwerken van nieuwe salarisproducties.  29 juni 2023 - 16:00 uur - Er is een storing bij het importen van salarisproducties met salarisspecificaties in Salarisdossier Business. We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte. De salarisproducties die in de wachtrij staan worden op een later moment alsnog toegevoegd. Je hoeft deze niet opnieuw af te roepen in Payroll Business. Het verwerken van imports in Salarisdossier Gemal en bulkimports van Personeelsdossier werkt wel naar behoren.
Volledig artikel weergeven
29-06-2023 16:05 (Bijgewerkt op 12-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 234 Weergaven
25 mei 2023 - 20:30 uur - Het aanvullend onderhoud is afgerond en de applicaties zijn weer beschikbaar.   25 mei 2023 - 13:00 uur - In opvolging op de verstoring van gisterenmiddag is er aanvullend onderhoud noodzakelijk. Vanavond,donderdag 25 mei 2023 tussen 20:00 en 20:30 zullen Personeelsdossier en Salarisdossier (zowel Gemal als Business) daardoor enige tijd niet beschikbaar zijn (Aankondiging: Personeelsdossier en Salarisdossier ... - Visma Community)   24 mei 2023 - 23:00 uur - De storing is verholpen. Het is weer mogelijk om documenten handmatig toe te voegen aan Personeelsdossier   24 mei 2023 - 15:00 uur - Er is een storing bij het uploaden van documenten binnen Personeelsdossier.   Het is wel mogelijk om de documenten te raadplegen, We zijn het probleem aan het onderzoeken en houden je op de hoogte via dit bericht.
Volledig artikel weergeven
24-05-2023 15:55 (Bijgewerkt op 12-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 424 Weergaven
Rond de middag heeft de import van producties in salarisdossier helaas een uur stilgestaan. Dit probleem is inmiddels opgelost maar zorgde voor een wachtrij. Onze excuses hiervoor.
Volledig artikel weergeven
13-01-2023 16:25 (Bijgewerkt op 07-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 216 Weergaven
Update 28 december 2022 - 17:00 uur - Het probleem is verholpen en het uploaden van documenten werkt weer naar behoren.   28 december 2022 - 15:00 uur - Er is een storing bij het uploaden van documenten via de menuoptie 'Importeren' binnen Personeelsdossier.   Het is wel mogelijk om de documenten afzonderlijk te uploaden direct in het dossier van een geselecteerde medewerker. We zijn het probleem aan het onderzoeken en houden je op de hoogte via dit bericht.
Volledig artikel weergeven
28-12-2022 16:42 (Bijgewerkt op 07-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 243 Weergaven
Update 22 september 2022 - 8:00 uur De storing in de Dossier-applicaties is opgelost en de dynamische payslip gegevens zijn weer beschikbaar in 'Mijn Dossier'.    Update 21 september 2022 - 13:30 uur De problemen met de beschikbaarheid zijn verholpen. Momenteel zijn binnen 'Mijn Dossier' de dynamische payslip gegevens nog niet beschikbaar, maar de salarisspecificaties kunnen wel worden geraadpleegd. We streven er naar om deze gegevens zo spoedig mogelijk weer beschikbaar te stellen.   21 september 2022 - 11:30 uur - Er is een storing in Salarisdossier Gemal en Salarisdossier Business, en in Mijn Dossier. Bij het raadplegen van documenten in Salarisdossier en Mijn Dossier verschijnen de documenten pas na langere tijd of helemaal niet.  We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte via dit bericht.
Volledig artikel weergeven
21-09-2022 12:09 (Bijgewerkt op 22-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 365 Weergaven
Update 25 mei 2022 - 18:00 uur- Het probleem waardoor onjuiste gegevens worden getoond bij medewerkers met 2 dienstverbanden is opgelost. Als de salarisproductie van 2022-05 vóór 25-05-2022 18:00 is verwerkt in Salarisdossier is het helaas niet mogelijk om alsnog de juiste gegevens te tonen aan de betreffende medewerkers. De medewerkers met een enkel dienstverband krijgen wel de dynamische payslip te zien in deze periode.    24 mei 2022 - 15:30 uur - De nieuwe 'Dynamic Payslip' toont onjuiste gegevens bij medewerkers die meerdere dienstverbanden hebben binnen één medewerkernummer. Als een medewerker inlogt in Youforce en 'Mijn Dossier' start dan wordt op basis van de gebruiker vastgesteld welke dienstverbanden getoond moeten worden. In de situatie dat de gebruiker twee dienstverbanden heeft met hetzelfde HR-medewerkernummer en verschillende Gemal registratienummers, dan worden de gegevens die beschikbaar zijn voor de dynamic payslip momenteel samengevoegd. Van elke looncomponent wordt dan óf de waarde van de ene salarisspecificatie óf de waarde van de andere salarisspecificatie getoond. De gegevens komen dan niet overeen ongacht welke salarispecificatie het betreft.   We werken aan een oplossing voor dit probleem. Echter, de gegevens die nu beschikbaar zijn voor de medewerkers met meerdere dienstverband zijn niet te gebruiken voor de dynamic payslip. We zullen de gegevens bij de betreffende medewerkers verwijderen, en ons streven is om bij de volgende salarisspecificatie de juiste gegevens te kunnen tonen. De Dynamic Payslip staat los van de salarisberekeningen, loonaangiftes, salarisspecificaties en de betalingen. Deze zijn niet aangepast en zijn normaal beschikbaar voor raadpleging en verdere verwerking.
Volledig artikel weergeven
24-05-2022 16:00 (Bijgewerkt op 25-05-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 426 Weergaven
Update 4 mei 2022 - 18:30 uur - De storing in Mijn Dossier is verholpen. Salarisspecificaties en jaaropgaven uit Salarisdossier Gemal worden weer correct omgezet als deze in PDF-formaat worden opgevraagd.   4 mei 2022 - 15:30 uur - Er is een storing bij het downloaden van salarisspecificaties en jaaropgaven binnen Mijn Dossier. Het gaat om documenten uit Salarisdossier Gemal die in PDF-formaat worden opgehaald, en waarbij de PDF-viewer vervolgens aangeeft het document niet te kunnen laden. Documenten uit Salarisdossier Business en uit Personeelsdossier zijn wel normaal te openenen. Het gaat om het omzetten naar PDF-formaat door de applicatie, en het betreft dus niet de originele documenten in Salarisdossier Gemal. Als het probleem is verholpen kunnen de bestaande documenten daarna dus normaal worden opgehaald. Er hoeven derhalve geen nieuwe of vervangende producties gedraaid te worden. We werken aan een oplossing en houden je op de hoogte via dit bericht,
Volledig artikel weergeven
04-05-2022 16:07 (Bijgewerkt op 24-05-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 354 Weergaven
Actuele meldingen Er zijn geen actuele meldingen Afgehandelde meldingen Uploaden documenten in Personeelsdossier lukt soms niet Update 15 december 2021 - 11.00 uur - We hebben de oorzaak gevonden en het probleem opgelost. Het ...
Volledig artikel weergeven
15-07-2021 11:03 (Bijgewerkt op 20-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 707 Weergaven