peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Olli Hietala
VISMA

Nova Palkanlaskenta ja verokortin tyypit

tekijä Olli Hietala

Miten eri pidätystiedot toimivat Novassa? Valittavana on normaali (kausikoht. tulorajat), kumulatiivinen, portaikko ja lähdevero.

1 VASTAUS1
Accepted solution
Olli Hietala
VISMA

tekijä Olli Hietala

Alla kuvattuna eri pidätystavat joita Novassa on valittavana:

Normaali verokortti (kausikohtaiset tulorajat)

Normaali pidätystapa on yleisin ennakonpidätyksen laskentatapa ja sitä voit käyttää aina, ellei henkilöllä ole ns. portaikko-/ansiorajaverokorttia. Normaalin verokortin tunnistat siitä, että kortissa on ilmoitettu kausikohtaiset tulorajat ja/tai kausikohtaisten tulorajojen laskennassa käytettävä vuosituloraja.

Normaalissa pidätystavassa ohjelma laskee ennakonpidätyksen kausikohtaisesti. Kausikohtaisia tulorajoja ei tarvitse syöttää, ohjelma laskee tulorajat jakamalla vuositulorajaan kirjatun vuosiansion kalenterivuoden veropäivillä (364) ja kertomalla näin saadun yhden veropäivän tulorajan palkkajakson pituudella (veropäivillä).

Ennakonpidätyksen ohjelma laskee kausikohtaisen tulorajan alittavasta osasta perusprosentin mukaan, ja ylittävästä osasta lisäprosentin mukaan.

Palkkajakson vaikutus

Kun olet määrittänyt henkilön palkkajaksoksi kuukauden, ja myös laskettavan palkkajakson veropäivät ovat välillä 28-31, laskee ohjelma tulorajan jakamalla vuositulorajan luvulla kaksitoista (12).

Mikäli henkilön palkkajaksoksi merkitset 2/kk ja veropäivät ovat välillä 14-16, jakaa ohjelma vuositulorajan luvulla 24.

Ennakonpidätyksen tarkistaminen

Palkkaa kirjatessasi voit tarkistaa ennakonpidätyksen laskennan *Näytä | Ennakonpidätys-*toiminnon kautta. Ohjelma näyttää, kuinka kyseisen palkan ennakonpidätys on laskettu.

______________________________________

Kumulatiivinen ennakonpidätystapa

Kumulatiivinen ennakonpidätys on vaihtoehtoinen (itse päätettävissä) laskentatapa normaalille pidätystavalle.

Kumulatiivisessa laskentatavassa ohjelma huomioi aina koko vuoden (tai verokortin voimaanastumispäivän) alusta lähtien ansaitut veronalaiset ansiot, pidätetyt ennakot ja ansiorajat.

Kumulatiivinen ennakonpidätystapa edellyttää sitä, että
kirjaat henkilön kaikki palkat ja pidätetyt ennakot ko. jakson alusta Nova-ohjelmaan.

Kumulatiivisen pidätystavan käyttöä voit harkita esim. silloin, kun henkilön veronalainen ansio vaihtelee PALJON. Tällöin kumulatiivinen ennakonpidätys tasoittaa normaalissa pidätystavassa helposti syntyviä ”veropiikkejä”.

Ennakonpidätyksen tarkistaminen

Kumulatiivista ennakonpidätystapaa käyttäessäsi palkkakauden tiedoissa määrittämäsi veropäivien lukumäärä on tärkeä. Veropäivien lukumäärä tulee olla todellisten veropäivien mukainen. Näytä | Ennakonpidätyksen laskenta - toiminto näyttää, miten ohjelma on laskenut ennakon määrän kyseisessä palkassa.

Huom! Älä käytä kumulatiivista ennakonpidätystapaa, mikäli et täysin ymmärrä sen merkitystä ja toimintatapaa. Normaali pidätystapa on turvallisin ja varmin tapa.

______________________________________

Lähdeverokortti

Ulkomaalaisella työntekijällä, jonka Suomesta saamasta tulosta peritään lähdeveroa, käytetään henkilötiedoissa vain yhtä pidätysprosenttia, johon lisätään henkilölle kirjattu sairausvakuutusmaksuprosentti.

Lähdevero- pidätystavassa käytät yhtä pidätysprosenttia ja merkitset pidätysrajaksi 9999999. Merkitse erikseen sairausvakuutusmaksuprosentti sille varattuun kohtaan.

Edellä mainituista prosenteista määräytyy lähdeveron kokonaispidätysprosentti. Sairausvakuutusmaksu näkyy erikseen mm. palkkakortilla, mutta muuten se nivoutuu kokonaispidätykseksi yhdessä lähdeveron kanssa.

Laskennallisella palkkalajilla, tyypin tarkenteella 84, voit kirjata lähdeveroa oikaisevan lähdeverovähennyksen.

______________________________________

Portaikko/ansioraja verokortti

Portaikko-/ansiorajapidätystä käytät silloin, kun henkilön verokortissa on useampia pidätysprosentteja ja tulorajoja (yleensä esim. koululaisilla) tai jos verokortissa ei ole ilmoitettu kausikohtaisia tulorajoja ja/tai kausikohtaisten tulorajojen laskennassa käytettävää vuositulorajaa.

Muista, että palkanlaskennassa tulee portaikkoverokortille määrittää aina myös tuloraja 2 eli raja, joka ei saa ylittyä palkkoja kirjatessasi. Kun määrität rajaksi esimerkiksi 999999, voit varmistaa, ettei tuloraja ylity.

Portaikko-/ansiorajapidätyksessä ohjelma huomioi aina koko vuoden (tai verokortinvoimaanastumispäivän) alusta ansaitut veronalaiset ansiot.

Perusprosentilla ohjelma pidättää ennakonpidätystä niin kauan, kunnes ensimmäinen tuloraja ylittyy. Tämän jälkeen ohjelma pidättää lisäprosentilla, kunnes sitä vastaava tuloraja täyttyy jne.

Mikäli henkilö tulee töihin kesken verovuoden, voit kirjata mahdolliset aikaisemmin ansaitut palkat kentässä Kum. ansiot alussa.