Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
Visma.net Project Management (Severa)
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej ErikSi, Det är svårt att göra en import från webb på grund av säkerhetslösningar som är på plats (även om du manuellt loggar in via en webbförfrågan kommer du troligtvis stöta på felet "Javascript required" då rapporterna inte skrivs ut i en HTML tabell). Det går dock via APIet men det kräver att du skickar med en SOAP förfrågan till APIet över vilka värden du vill hämta, det vill säga du hämtar då inte data från rapporten utan efterfrågar de specifika data du vill hämta. Den här typen av lösning kräver dock en hel del kod, det går inta bara att skicka med en API-nyckel utan relevant förfågan till APIet. Vill du läsa mer om hur vårt API fungerar finns det mer information här:https://support.severa.com/hc/en-us/categories/201812723--ENG-Visma-Severa-API
Hej! I mitt exempel har jag ett projekt med två faser: en timprisfas (estimat 20h/nedlagd tid 22h) en fastprisfas (estimat 15h/nedlagd tid 15h) Totalt rapporterad tid 37h I projektets finanser har jag valt en prislista som utgår från fastpris, men under fasspecifika undantag har jag valt ett prisundantag så att fasen "Fas med löpande räkning" ska ha ett undantag med timpriser istället. Då får jag definiera timpriserna specifikt per fas/arbetstyp/medarbetare för den fasen, t.ex. 1200 kr/h oavsett arbetstyp och person (men detta kan detaljeras ytterligare). För fasen med fastpris finns ett fastprisarvode inlagt om 15.000 kr som blir redo för fakturering när fasen "Fas med fastpris" klarmarkeras. Alla 22 nedlagda timmar i den löpande fasen faktureras med 1.200 kr/h (=26.400 kr) och arvodet om 15.000 kr för fastprisfasen faktureras, totalt faktureras 41.400 kr. Under Nedbrytning av arbetstimmar visas medarbetarnas andel av fakturering baserat på nedlagda antal timmar i förhållande till totalt antal timmar gånger faktureringen. Andelen baseras på det som fakturerats på löpande timme och fastpriset. Alternativ om projektet från början har timprislista En annan variant är ett projekt som har startat med löpande räkning där man senare vill lägga till en fastprisfas.Projektet har i huvudsak en timprislista, men man kan lägga till ett fasspecifikt prisundantag för fastpris, MEN, använda typen Timpris. I inställningen väljer man vilken fas som ska ha fastpris, samt väljer eventuella arbetstyper och personer samt pris. Om man avmarkerar “Fakturera” kommer timmarnas värde att beräknas utifrån 1.000 kr/h, men dessa timmar kommer ej vara fakturerbara enskilt. På samma sätt som i det första exemplet lägger man även till ett fastprisarvode under Avgifter och övriga kostnader för den aktuella fasen som t.ex. ska faktureras när fasen är klar.
Vad är skillnaden mellan Produkter och Arvoden?
Hej Olivia, Ja detta är åtgärdat så att alla fakturor som skickas nu inte påverkas av problemet. För er som har fakturor som inte har gått iväg så finns det även ett tredje alternativ för att skicka om de fakturor som tidigare stoppats: För att alternativ tre ska fungera kräver det att AutoInvoice tillåter användning av samma fakturanummer flera gånger; denna inställning görs efter inloggning via autoinvoice.visma.com. Väl inne i AutoInvoice navigera till "Inställningar > företagets uppgifter", se till att markeringen "Hindra användning av samma fakturanummer" inte är vald: Detta alternativ tillåter att samma faktura kan skickas från Visma.net Project Management igen. I Project Management navigera till en fakturalista (antingen via rapport-galleri/-generator eller via fakturaöversikten och välj att visa översikten i en lista). Markera de fakturor som behöver skickas på nytt och välj "Åtgärd" att ändra fakturastatus till den status ni använder för att skicka fakturor via AutoInvoice. När detta är gjort kan ni skicka fakturorna till AutoInvoice på nytt. Vänligen kontakta supporten om ni har några frågor.
Elefanten i rummet
Länkar