Yleistä KOSKI-siirroista
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Recent topics

Kysymykset  1. Miten toimitaan arvosanojen kanssa, joita ei löydy Kosken arvosanakoodistoista? 2. Mitä täytetään Kosken arvosanakoodistoista Primukseen? 3. Jos todistuksen allekirjoittajia on useampi, mihin kirjataan? 4. Siirretäänkö vaihto-opiskelijat Koskeen? 5. Miten toimitaan oppilaiden kohdalla jotka ovat kotiopetuksessa? 6. KOSKI-betatestauksessa ei tule virheilmoituksia, mutta KOSKI-palveluun ei ole tietoja siirtynyt. Mistä johtuu? Vastaukset 1. Jätetään täyttämättä Koski-arvosana-kenttä, jolloin suoritus siirtyy Kesken-tilassa Koskeen.  2. Primuksen Arvosanamääritykset-rekisteriin täytetään kenttä KOSKI-arvosana ja siihen Kosken koodistosta "Koodiarvo"-sarakkeen tieto. Alakoulujen A-arvosanalle täytetään "S" kenttään Koski-arvosana. Muiden arvosanojen aiheiden arvioinnit ei vielä siirry Koskeen. Sanallinen arviointi siirtyy jo tällä hetkellä. 3. Tällä hetkellä siirtyy vain yksi allekirjoittaja ja hänen tittelinsä, mutta lisätään allekirjoittaja-kenttiä jatkossa Primukseen. 4. Siirretään (tieto tullut 11/2017) 5. OPH:n vastaus: Kun lapsi on kotiopetuksessa, hän ei ole minkään koulun kirjoilla. Hänelle on kuitenkin määrätty valvova opettaja/koulu, joka sitten pyydettäessä antaa todistuksen tai järjestää erityisen tutkinnon -> se lienee silloin oikea oppilaitos. Opiskeluoikeuden lisätiedoissa tulee olla merkintä kotiopetuksesta, jotta opiskeluoikeus osataan erotella rahoituksessa. 6. Tarkista, onko diaarinumero oikea Koulun tiedot -rekisterissä. Diaarinumerot löytyvät opetussuunnitelman perusteista tai ePerusteista. Tarkista kurssityyppien määritykset ja että aineille ja kursseille on täytetty vaadittavat kentät tästä ohjeesta
1 0
Posted by
Kysymykset 1. Siirretäänkö lukion aineopiskelijat Koskeen? 2. Lukion vanhan opsin kursseista tulee virheilmoituksia, mitä tehdä?   Vastaus 1. Siirretään, mutta tälle ei ole vielä tukea ohjelmissa. 2. Vanhan opsin kurssikoodit tuetaan Kosken päässä, mutta Primuksessa ei ole vielä tälle tukea. ->Työn alla
0 0
Posted by
Kysymykset   1. Mitä täytetään peruskoulun paikallisille aineille Kurssit-rekisteriin? 2. Miten toimitaan 6. luokkalaisten FyKe- ja BiGe-aineiden kanssa? 3. Pitääkö esiopetuksen kortti siirtää vai kopioida perusopetukseen? 4. Miten toimitaan peruskoulun valinnaisaineiden kanssa? Merkitseekö joka koulu omat KOSKI-tunnisteensa, vai onko tulossa jotain yhtenäistä linjaa miten merkitään? 5. Mitä kirjataan peruskoulun aloituspäiväksi? 6. Saako ePerusteista aikuisten perusopetuksen opsia? 7. Miten saa siirrettyä taitai-aineiden arvioinnit Koskeen, jos on väliaineita? Vastaukset 1. Koski-tunniste ja Kuvaus. Tunnisteen voi oppilaitos itse määritellä, ei ole virallisia tunnisteita paikallisille aineille. Täytetään aine-tasolle.  2. Yhdistelmäaineet kannattaa purkaa omiksi aineiksi opsiin, jolloin ne saa siirrettyä Koskeen. 3. Pitää kopioida, koska muuten Koskessa esiopetuksen tiedot korvautuvat perusopetuksen tiedoilla. 4. Paikallisille aineille ei ole yhtenäistä koodistoa. 5. Se päivä, jolloin on aloittanut ko. koulussa. Jos on ollut sitä ennen valmistavassa opetuksessa samassa koulussa, aloituspäiväksi jää valmistavan opetuksen päivä. Sama jos on kyse yhtenäiskoulusta, niin aloituspäiväksi jää alakoulun aloituspäivä. Esiopetuksella on omat aloitus- ja päättymispäivät. 6. Ei saa 7. Tyhjää välitason aineilta, Kurssityypit-rekisterissä kenttä Kurssityypin taso. Arvosanan pitää nousta ylimmälle tasolle, koska Koskeen siirretään vain yksi arviointi taitai-aineista.
0 0
Posted by
OPH:n skeemasta selviää, mitä mikäkin kohta pitää sisällään. Se löytyy täältä. Olemme tehneet skeemaa vastaavan sivun, josta pääset katsomaan, mistä kukin tieto haetaan Primuksessa. Se löytyy täältä. Kosken dokumentaatio on niin laaja ja monitahoinen, että kaikkia täytettäviä kenttiä ei saa mahtumaan kouluastekohtaisiin kenttälistauksiin. Jos kenttälistoista ei löydy tarvitsemaasi tietoa, parhaiten sitä pääsee etsimään tämän kaavion avulla. Kaikki lähtee Oppija-tiedosta, joka on ns.alkupiste. Sivu toimii niin, että tiedon edessä olevaa pientä sinistä ympyrää klikkaamalla aukeaa kaikki kyseisen tiedon siirtämiseen tarvittavat muut tiedot. Tietyn tiedon hakeminen voi olla monen klikkauksen päässä eli klikattuasi yhtä ympyrää joudut klikkaamaan aina eteenpäin, kunnes haluttu tieto löytyy. Kun tiedon edessä oleva ympyrä on valkoinen, sen "takana" ei ole enää uutta tietoa. Klikkaamalla tietoa (tekstiä) avautuu määrityssivun vasempaan reunaan osio, jossa kerrotaan, mitä kenttiä ja missä järjestyksessä Primus tutkii siirtääkseen kyseisen tiedon. Kuvaukset on tehty kaikkiin niihin kohtiin, jossa voidaan suoraan kertoa, mistä kentistä tietoja haetaan. Klikattuasi jotain ympyrää tiedot avautuvat aina sen oikealle puolelle. Koska kaikki tieto ei mahdu yhteen näkymään, sivua vieritetään vaaka- tai pystysuunnassa pitämällä hiiren painiketta pohjassa ja siirtämällä hiirtä haluttuun suuntaan. Esimerkiksi Oppijaa klikattuasi avautuu kaksi eri haaraa: toinen sisältää tarkempaa tietoa opiskeluoikeuksista ja toinen henkilötiedoista. Klikkaa Henkilö-sanan edessä olevaa ympyrää, jolloin avautuu jälleen kaksi haaraa: Uusi henkilö ja Henkilötiedot ja oid. Nämä ovat vaihtoehtoisia eli riippuen siitä, mitä tietoja Primukseen on täytetty, siirretään joko uusi henkilö tai henkilötiedot ja oid. Klikkaa esim. Uusi henkilö-tiedon edessä olevaa ympyrää, jolloin avautuu neljä haaraa: Sukunimi, Etunimet, Kutsumanimi ja Hetu. Näiden edessä olevat ympyrät ovat valkoisia eli niistä ei enää aukea lisää sisältöä. Klikkaa jotain näistä tiedoista, esim. Hetu-sanaa. Sivun vasempaan reunaan avautuu infopaneeli, jossa definition-kohdassa näkyy selitys, mistä kentästä hetu-tieto haetaan Primuksessa. Avatut tiedot saa suljettua klikkaamalla uudestaan ympyröitä. Infopaneeli suljetaan sen oikealla puolella, yläreunassa olevasta kolmen viivan ikonista.
0 0
Posted by
Ohjeet Koski-tiedonsiirtojen testauksen aloitukseen Varmista tietohallinnostanne/IT-tuestanne, että Primus-palvelimeltanne on TCP-portti 443 auki osoitteeseen extra.koski.opintopolku.fi. Täydennämme ohjetta tarvittaessa. 1. Testaamiseen tarvitset vähintään Primus-version 4.52.5, jossa on Koski-tiedonsiirto-ominaisuudet. Versio on julkaistu tammikuussa 2017. Päivitä kuitenkin aina uusin ohjelmaversio, koska Koski-siirtoihin tulee koko ajan muutoksia. 2. Testausta varten tarvitset myös tunnukset Koski-rajapintaan, oppilaitoksenne organisaatiotunnisteen (oid) sekä mahdollisesti myös toimipistekohtaiset tunnisteet. Koski-rajapintatunnukset pyydetään osoitteesta koski@opintopolku.fi. Paluupostissa saatte tunnusten lisäksi myös organisaatiotunnisteet, jotka tulee täyttää Primuksen Koulun tiedot -rekisteriin. Tunnisteet ovat muotoa 1.2.345.678.90.12345678912. Huom.! Pakollisten kenttien tietojen tarkistusta sekä kooditusten vertailua Kosken koodistoihin voi tehdä Primuksessa ilman varsinaista tiedonsiirtoa Koskeen. Tähän ei tarvita Koski-rajapinnan tunnuksia eikä organisaatiotunnuksia. Tästä lisää ohjeen kohdassa 4. 3. Tee vähintään seuraavat määritykset ja täytä kentät: Koulun tiedot: Oppilaitoksen tunniste Opintopolkuun Koski-rajapinnan tunnus Koski-rajapinnan salasana Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI)* Yksiköt (jos käytössä): Toimipisteen tunniste Opintopolkuun Opiskelijalajit: Täytä tarvittaville opiskelijalajeille Huomioi Koski-siirrossa -rasti Kurssityypit: Tarkista, että Kurssityypin taso on asianmukaisesti täytettynä (katso tarkemmat kouluastekohtaiset ohjeet) Kurssit/Opetustarjonta: Riippuen kouluasteesta tulee tarkistaa, onko kentät KOSKI-tunniste, Tutkinnon osan koodi, Yhteishaun aine jne. täytettynä. Opiskelijat: ota esiin kentät Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI)* Koski-siirron pvm Koski-siirron kellonaika Koski-siirron virhe Viimeisin KOSKI-data Täytä näistä ensimmäinen kenttä sen mukaan, mitä opiskelijoita kannasta löytyy. Koski-siirron pvm, kellonaika ja virhe -kentät sekä Viimeisin KOSKI-data täyttyvät automaattisesti siirtojen perusteella. *) Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI) -kentän voi täyttää Koulun tiedot -rekisterissä, Opiskelijat-rekisterissä tai myös Luokat-rekisterissä, tarpeesta riippuen. Tietyillä kouluasteilla ei ole tarkoituksenmukaista täyttää tätä tietoa opiskelijakohtaisesti, sillä se on silloin turhan työläs prosessi. 4. Koskeen tulee käytännössä siirtää aktiivisia opiskelijoita sekä tietyin ehdoin myös valmistuneita.  Kun testisiirtoon valitut opiskelijat ovat tiedossa, valitse Opiskelijat-rekisterin Tiedonsiirrot-valikosta "Koski (beta-testaus)". Avautuvassa ikkunassa kannattaa ensimmäisellä tiedonsiirtokerralla rastia Näytä vain virhelistaus sekä Tarkista koodistot. Näillä asetuksilla tehdään ensin Primuksen sisäinen tarkistus, että onko Kosken vaatimat pakolliset kentät täytetty sekä vertaillaan esim. kurssien tunnisteita Kosken koodistoihin. Mahdolliset virheet tallentuvat jo tässä vaiheessa opiskelijan kortille kenttään Koski-siirron virhe. Kun rastit Tallenna siirtodata kortille, tiedot tallentuvat opiskelijarekisterin kenttään Viimeisin KOSKI-data ja siirtyvät Koskeen. Tietoja siirrettäessä ei rastita enää Näytä vain virhelistaus -kohtaa. 5. Virheiden selvittely: Primuksen pakollisten kenttien tarkistus antaa virheilmoituksia, joiden perusteella tietoja tulisi täydentää. Mikäli Primus ei anna tiedonsiirrosta virheitä, mutta Koski palauttaa epäselvän virheviestin, ota yhteyttä tukeemme. Kosken päässä siirrettyjä tietoja voi tarkastella mm. tästä näkymästä.
0 0
Posted by