Failu glabātuves

26-09-2023 11:30 (Atjaunots 28-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 431 Skatījumi

Horizon failu glabātuvju funkcionalitāte nodrošina iespēju definēt vienotu failu glabāšanas mehānismu. Uzņēmuma datorsistēmā iespējams aprakstīt nepieciešamās tīkla direktorijas, kurās tiks saglabāti Horizon pamatdatiem un dokumentiem pievienotie faili atšķirīgos formātos - attēli, apraksti, instrukcijas, dokumentu kopijas utt.

 

Failu glabātuves noteikti ir jādefinē, ja vēlaties Horizon pie dokumentiem pievienot failus vai lietojat pašapkalpošanās sistēmu HoP, lai darbiniekiem ir iespējams pie pieteikumiem pievienot failus.

 

Failu glabātuves tiek definētas izvēlnē: Sistēma - Administrēt - Failu glabātuves. 

 

Aprakstītās failu glabātuves pieejamas kopīgai izmantošanai visām vienā Horizon instalācijā definētajām firmām.

 

Definētās failu glabātuves nav iespējams dzēst – ja failu glabātuve vairs netiek izmantota, tai maina statusu uz Neaktīvs.

 

Esošai failu glabātuvei, ja tajā ir saglabāti faili, ceļu nav iespējams nomainīt uz citu.

 

HORIZON failu glabātuve

 

Ieteicamais veids failu uzglabāšanai ir HORIZON failu glabātuve. Tad dokumenti tiek glabāti Horizon dokumentu arhīvā. Personām, kam nepieciešams piekļūt pie šī diska (pievienot vai skatīties dokumentus), tiesības nosaka pašā Horizon.

 

Ievavalde_0-1695720198146.png

 

Veids: HORIZON failu glabātuve

 

Statuss: 

 • Aktīvs - glabātuvei iespējams pievienot jaunus failus un lasīt tajā ievietotos;
 • Tikai lasīšanai – glabātuvē ievietotos failus iespējams tikai lasīt;
 • Neaktīvs – glabātuve vairs netiek izmantota; piemēram, reorganizējot uzņēmuma failu glabātuvju struktūru, iepriekšējās glabātuves deaktivizē. Tas nozīmē, ka failu glabātuve vairs nav pieejama šajā izvēlnē, kā arī paši glabātuvē ievietotie dokumenti pieejami apskatei tikai no servera puses.

Nosaukums: Failu glabātuves nosaukums, kas raksturo glabātuves specifiku;

 

Piezīmes: Failu glabātuves piezīmes – papildus informācija par failu glabātuvi;

 

Maks. faila izmērs (Mb): Atļautais maksimālais faila saglabāšanas izmērs failu glabātuvē. Izmērs jānorāda megabaitos (Mb).

 

Failu dzēšana no glabātuves: 

 

 • Dzēst saiti un failu - tas nozīmē, ka līdz ar saites dzēšanu tiks dzēsts pats fails. Veidojot jaunu glabātuvi ar veidu “Horizon failu glabātuve”, šī opcija tiks piedāvāta pēc noklusējuma.
 • Dzēst tikai saiti - tas nozīmē, ka fails vairs neuzrādīsies pie dokumenta, bet fiziski tas paliks mapē, kura norādīta par failu sistēmas glabātuvi.

Ceļš uz servera diska, kur glabāt failus: laukā norāda failu glabātuves adresi – ceļu uz servera diska, kur tiks saglabāti faili

 

PRIEKŠROCĪBAS, ja tiek lietota HORIZON failu glabātuve:

 

 • Pievienojamā faila nosaukumam nav nozīmes – nosaukums var būt vienāds vairākiem failiem, jo Horizon dokumenta pievienošanas brīdī piešķir identifikatoru;
 • Visi faili glabātuvē tiek rakstīti/lasīti, izmantojot SQL servisu;
 • Nav nepieciešama papildus konfigurācija, lai failu glabātuve būtu izmantojama caur API vai Visma HoP.

 

Failu sistēma

 

Ja lietojat veidu Failu sistēma, tad pievienotie dokumenti tiek glabāti uz tīkla diska. Personām, kam nepieciešams piekļūt pie šī diska (pievienot vai skatīties dokumentus), jābūt noteiktām atbilstošām (lasīt, rakstīt) piekļuves tiesībām tīkla diskā. Šis ir novecojis risinājums un jaunam Horizon lietotājam veidot failu glabātuvi ar veidu Failu sistēma nerekomendējam.

 

Ievavalde_1-1695720291631.png

Veids: Failu sistēma

 

Statuss: 

 • Aktīvs - glabātuvei iespējams pievienot jaunus failus un lasīt tajā ievietotos;
 • Tikai lasīšanai – glabātuvē ievietotos failus iespējams tikai lasīt;
 • Neaktīvs – glabātuve vairs netiek izmantota; piemēram, reorganizējot uzņēmuma failu glabātuvju struktūru, iepriekšējās glabātuves deaktivizē. Tas nozīmē, ka failu glabātuve vairs nav pieejama šajā izvēlnē, kā arī paši glabātuvē ievietotie dokumenti pieejami apskatei tikai no servera puses;

Nosaukums: Failu glabātuves nosaukums, kas raksturo glabātuves specifiku;

 

Piezīmes: Failu glabātuves piezīmes – papildus informācija par failu glabātuvi;

 

Maks. faila izmērs (Mb): Atļautais maksimālais faila saglabāšanas izmērs failu glabātuvē. Izmērs jānorāda megabaitos (Mb).

 

Failu dzēšana no glabātuves: 

 

 • Dzēst tikai saiti - tas nozīmē, ka fails vairs neuzrādīsies pie dokumenta, bet fiziski tas paliks mapē, kura norādīta par failu sistēmas glabātuvi. Veidojot jaunu glabātuvi ar veidu “Failu sistēma”, šī opcija tiks piedāvāta pēc noklusējuma.
 • Dzēst saiti un failu - tas nozīmē, ka līdz ar saites dzēšanu tiks dzēsts pats fails. 

Ceļš uz servera diska, kur glabāt failus: laukā norāda failu glabātuves adresi – ceļu uz servera diska, kur tiks saglabāti faili

 

SAREŽĢĪJUMI, ja tiek lietota Failu sistēma:

 

 • Failu sistēmai tiek kontrolēta faila nosaukuma unikalitāte. Gadījumā, ja faila pievienošanas procesā tiek konstatēts, ka tāda paša nosaukuma failu sistēmas glabātuvē jau ir saglabāts, faila pievienošana tiek pārtraukta un tiek saņemts kļūdas paziņojums, kurā tiek informēts par nepieciešamību nomainīt pievienojamā faila nosaukumu uz unikālu;
 • Nepieciešams FTGAgent servisu startēt ar lietotāju, kuram ir tiesības failu glabātuvē definētajam tīkla diskam piekļūt un tajā lasīt/rakstīt datus. FTGAgent serviss atbild par programmproduktu pārvaldību, piemēram, REST API servisa startēšanu, un noklusēti serviss startējas ar local system kontu, kuram nav piekļuves tīkla resursiem;
 • Failu glabātuves failus lietotāji varēs mainīt ārpus Horizon sistēmas. Tas var būtiski ietekmēt sistēmas integritāti, ja kāds lietotājs izdomās pārsaukt failus tīkla diskā, tos pārvietot vai pārveidot. Šādas darbības būtu papildus jāauditē ar tīkla diska pārvaldības rīkiem.

 

Failu kopēšana starp glabātuvēm

 

 

Ja šobrīd tiek izmantota failu sistēma un ir vēlme sākt lietot Horizon failu glabātuvi, ir iespējama esošo failu kopēšana starp failu glabātuvēm. Tādā gadījumā jānodefinē jaunā failu glabātuve un pēc tam jāizvēlas Darbības - Kopēt uz citu glabātuvi:

 

Ievavalde_2-1695720349199.png

 

 

Priekšnosacījums, lai varētu veikt kopēšanu - lietotājam, kas šo darbību veic, ir nepieciešama piekļuve Failu sistēmas glabātuvē definētajam tīkla diskam.

 

Saistītie raksti:

 

Ātra failu pievienošana failu glabātuvēs

Pievienoto failu priekšapskates iespējas

Kādas ir darbības ar pievienotajiem failiem Horizon sarakstos?

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām