Padomi ātrākai Horizon datu ieguvei un analīzei - Excel spraudnis

01-06-2018 13:02 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 5 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 11192 Skatījumi

Jēdzieni:

 

Publicētās atskaites - Horizon modulis, kas ļauj lietotājam bez programmētāja palīdzības veidot atskaites un sarakstus un padarīt tos pieejamus ārpus Horizon gan sev, gan citiem.

Excel spraudnis - MS Excel spraudnis (Addin), kas dod iespēju Excel ielasīt Horizon publicētās atskaites un tās pārlasīt ar iespēju mainīt parametrus (datumus, filtra nosacījumus).

HOP atskaites - HOP pašapkalpošanās sistēmas modulis, kurš nodrošina Horizon publicēto atskaišu apskati gan mobīlajās ierīcēs, gan datorā jebkur kur ir internets

 

Iegūt datus

 

 • Nepieciešams redzēt Horizon datus neatrodoties pie datora vai birojā
 • Nepieciešams redzēt datus personai, kam nav pieejas Horizon - darbinieks vai klients
 • Netiek traucēta to darbinieku ikdiena, kas atrodas birojā pie Horizon

 

Risinājums - HOP atskaites

 

Sīkāk sadaļā HOP zināšanu bāze - HOP atskaites.

 

 • Nepieciešams iegūt datus, lai tos tālāk apstrādātu, pārveidotu, analizētu
 • Nepieciešams pēc izmaiņām Horizon ielasīt aktuālos datus

 

Risinājums - Excel spraudnis

 

Excel_2.png

 

Pārbaudīt datus

 

Nodrošinot regulāras pārbaudes iespējams novērst problēmas pirms tās iestājušās. Es ieteiktu veikt pārbaudes ne tikai pirms atskaišu nodošanas, bet regulāri.

Strādājot pietiekami lielā uzņēmumā, kur Horizon datu ievadi un apstrādi veic vairāki grāmatveži un citu nodaļu speciālisti, galvenajam grāmatvedim nepieciešams nodrošināt datu korektumu.

 

Ne visas kontroles nosaka likumdošana un tās ir iestrādātas sistēmā, grāmatvedis var pats veidot savus kontroles nosacījumus un veikt to atsekošanu.

 

Horizon šāda veida pārbaudes varētu veikt atverot dažādus sarakstus vai atskaites ar noteiktiem filtriem un izskatiem. Mans piedāvājums būtu izveidot “Pārbaužu excel”, kur ar vienu pārlasīšanu varam iegūt dažādus sarakstus un analizēt rezultātu.  Savā piemērā filtrus veidoju izmantojot principu, ja saraksts ir tukšs, tad visi dati ir kārtībā. Pielikumā fails “1_Parbaudes_Excel.xlsx”. Grāmatvedim ir brīvas iespējas veidot savus pārbaudes nosacījumus.

 

 • Vai sistēmā visas piesaistes ir izveidotas?
 • Vai kontos, kuros obligāti jānorāda dimensiju vērtības nav grāmatojumu ar dimensijas vērtību V?
 • Vai kontos ir veikti grāmatojumi tikai uz noteiktajām dimensiju vērtībām?
 • Vai ir kreditoru dokumenti, kuru apmaksa ir kavēta vai ir tuvākajā laikā?

 

 Analizēt un pārvietot

 

Ikdienā veidojot atskaites un pārskatus var rasties nepieciešamība apvienot vairākus Horizon sarakstus vai apvienot Horizon datus ar ārpus sistēmas uzturētiem datiem, kādu Excel vai citu sistēmu. Veidojot atskaites ārpus Horizon iespējams iegūt citu atskaišu griezumu nekā tiešā veidā to piedāvā Horizon.

 

Ikdienā iespējams Horizon datus eksportēt uz Excel un veidot formulas, lai apvienotu vai pārveidotu datus. Excel spraudnis dod iespēju Excel formulas izveidot vienu reizi un pēc tam atkārtoti ielasīt aktuālos vai cita perioda datus. Šādā veidā, ieguldot laiku sākumā, pēc tam iespējams atskaites veidot ātrāk un efektīvāk, katru reizi neveidojot formulas pa jaunu.

 

Daži piemēri:

 

 • Virsgrāmatas salīdzināšana ar realziāciju (2_VG_vs_Realizacija.xlsx)

Salīdzināšanai izmantoju Kontu apgrozījumu pa klientiem un Realziācijas klientu atlikumus. Ja pirms salīdzināšanas nav veiktas atsevišķas piesaistu pārbaudes, tad ieteiktu izmantot Realizācijas klientu dokumentus uz datumu.

Lapā “VGvsR” tiek salīdzināts kopsummās, un lapā “VGvsR_pa_klientiem” salīdzinājums redzam pa klientiem, lai atrāk identificētu problemātiskos klientus.

 

 • Izdevumu atskaites (3_Izdevumi.xlsx)

Atskaitei izmantots Kontu apgrozījums 7.kontu grupai. Lapā “Apkopotā atskaite” Izveidots apkopojošs pārskats, kurā izdevumi tiek attēloti nevis par katru izmaksu posteni, bet pa to grupām. Lapā “Izmaksu atskates” izveidota divu dimensiju atskaite, kur administratīvās izmaksas tiek sadalītas proporcionālo citu kolonnu summām.

 

 • Nomas līgumu nosacījumi, kas atkarīgi no apgrozījuma (4_Nomas_maksa.xlsx)

Uzņēmums saviem klientiem papildus dzērienu tirdzniecībai iznomā arī aukstuma vitrīnas. Tiek slēgti nomas līgumi, kuros tiek atrunāti konkrētie līguma nosacījumi, kāda nomas maksa tiks piestādīta - konstanta vai summa no dzērienu apgrozījums, tiek noteikts vai ir apgrozījuma limits pie kura nomas maksa vairs nebūtu jāmaksā. Šādā situācijā grāmatvedim katru mēnesi ir jāanalizē apgrozījums, jāskatās līguma nosacījumi un jānoskaidro vai rēķins ir jāizraksta un par kādu summu.

Piemērā tiek izmantots pamatlīdzekļu saraksts, kurā ir atzīmēts pie kādiem klientiem un uz kāda līguma nosacījumiem atrodas konkrētais pamatlīdzeklis, līgumu un to nosacījumu saraksts kā arī apgrozījums. Lapā “Nomas rēķini” tiek veikta analīze vai rēķini ir jāizraksta un kāda ir to summa. Tālāk izveidotas Horizon importa Excel veidnes lapas, lai rēķinus automātiski ieimportētu sistēmā.

 

 Noderīgas saites:

 

Komentāri
Gunta Germane
CHAMPION *
autors Gunta Germane

Labvakar

 

Skatos ka arī Jūsu ieteikumos ir vienā failā vairākas dažādas atskaites- izvietotas katra savā eksel lapā.

Man praktiskajā darbā ir radusies sekojoša neērtība:

Failā ir ielasīti dažādi dati- katrs savā faila lapā. - pēc tam ekselā samānu šos datus vienā tabulā un veidoju  kopējo atskaiti .

Radās neērtība:

1. pēc datu ielasīšanas  datu tabulas galviņā ir redzams kad dati atjaunoti- tas OK 

BET lai pārliecinātos ka visās datu lapās ir korekti nomainīts periods atskaites parametros- nākas katrā lapā atkārtoti skatīties atlases parametrus 

Daudz ērtāk būtu ja tabulas augšā  veidotos papildrinda : 

dati uz .... datumu

VAI par periodu no... līdz. 

 

Piemēram:

No debitoru atskaites apgrozība par periodu no līdz.

Tai

skaitā saņemta prece šai periodā no klientiem - līdz izvērsumam pa dokumentiem 

Saņemti maksājumi šai periodā - līdz izvērsumam pa dokumehntiemm

katrs informācijas bloks ir atsevišķa atskaite eksel spraudnī

Sagatavojot atskaiti par jauno periodu- parādās mana problēmiņa- nav pārskatāmi redzams datu tabulā kāda perioda dati iekļauti .

 

LIELS PALDIES ŠĪ RĪKA KOMANDAI PAR IEGULDĪTO DARBU un pacietību  jo pagājuša gada augustā septembrī vēl  problēmas bija vairāk kā saprašanas. 

 

autors Ilga Andersone

@Gunta Germane Padies par idejām!

Šobrīd esam identificējuši neērtības ar vairākām atskaitēm un līdzīgiem parametriem - to noteikšanu un atsekošanu.

Arī Jūsu idejas pievienoju izmaiņu pieprasījumam un ņemsim tās vērā nākotnē plānojot izmaiņas.

Gunta Germane
CHAMPION *
autors Gunta Germane

Ja jau uzklausa lietotāju tad " fiksā"  ideja- tikai nezinu vai tehniski iespējama :

Failā ir komanda atjaunot datus visām tabulām  

Vai nav iespējams veidot  identiski komandu : mainīt atskaites periodu visām tabulām ( 

un tabula Nr 1- dati uz ....

Tabula Nr 2 dati no līdz ...

Tātad ir viena vieta kur ieiet un ja atskaites parametros ir tikai jāmaina pārskata periods tad šeit VISĀM faila esošajām tabulām nomaina atskaites periodu parametrus. 

autors Ilga Andersone

@Gunta Germane Paldies! Arī šī ir viena no lietām par ko domājam. Piefiksēju Jūsu ideju!

Armands_softserviss_lv
CONTRIBUTOR ***
autors Armands_softserviss_lv

Labdien! Mani interesē sadaļa par pamatlīdzekļu iznomāšanu - Nomas līgumu nosacījumi, kas atkarīgi no apgrozījuma. Apgrozījums nebūtu svarīgs, bet svarigi būtu līgumu un rēķinu uzskaite, kā arī kontrole kuri pamatlīdzekļi pie kura klienta atrodas. Kā varētu iegūt papildu informāciju?

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām