Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Microstrategy ir viena no pasaulē lielākajām biznesa inteliģences platformām. To izmantojot, organizācijas veido datu apkopošanas, analīzes un vizualizācijas risinājumus. Platformas ražotājs, Microstrategy Ltd, piedāvā plaformas licences, izmantojot lokālus pārstāvjus, kas līdztekus licenču piegādei, veido klientiem biznesa inteliģences risinājumus uz Microstategy platformas bāzes. Microstrategy Ltd. Latvijā pārstāv SIA Visma Enterprise.   Licences / pakalpojumi pieejami šādā komplektācijā: Kods (idenitifikators) Nosaukums BI_UZT_01 1 gada Microstrategy BI risinājuma uzturēšana - izstrāžu vērtība virs 70000 EUR HBIATB00_ABO Horizon BI risinājuma uzturēšanas atbalsts. Abonements uz 3 mēnešiem MBIATB00_ABO MSTR BI risinājuma uzturēšanas atbalsts. Abonements uz 3 mēnešiem MSTR_ABO MicroStrategy produktu grupas licence/licences atjaunošana/abonēšana       Tehniskais apraksts: BI risinājuma uzturēšana ietver: kļūdu labošanu, kas radušās BI risinājumā un kas ir kā neatbilstības Pircēja sākotnējām BI risinājuma prasībām, bet kas nav saistītas ar ārējo resursu, kuru darbība nodrošina BI risinājuma funkcijas, problēmām (piemēram, Microstrategy platformas vai MS SQL problēmām). Pieteiktās kļūdas tiek novērstas 5 darba dienās no kļūdu kategoriju akceptēšanas saskaņā ar Klientu atbalsta sistēmas Service Cloud instrukciju; piekļuves nodrošināšanu Klientu atbalsta sistēmai Service Cloud, kurā Pircējs piesaka BI risinājuma kļūdas un attālinātos darbus. BI risinājuma kļūdas un attālinātos darbus Pircējs piesaka saskaņā ar Klientu atbalsta sistēmas instrukciju. Klientu atbalsta sistēmas instrukcija ir pieejama ej.uz/visma-atbalsts; attālināta pieslēguma tehnisku uzturēšanu Pircēja lietotajam BI risinājumam, lai Piegādātāja pārstāvis varētu attālināti piekļūt BI risinājumam kļūdu novēršanai;  BI risinājuma pielāgošanu resursu vadības sistēmas Horizon koda izmaiņām un atjauninājumiem jaunas programmatūras BI versijas un/vai labojumu failu pakotnes uzstādīšanu pēc Pircēja pieprasījuma, ja tas paredzēts uz tā paša servera; WriteBack spraudņa uzturēšanu atbilstoši Pircēja lietotajai programmatūras "Microstrategy" versijai, kas ietver kļūdu novēršanu WriteBack spraudņa darbībā un jaunāko WriteBack versiju uzstādīšanu; Pircēja BI risinājumā realizēto (ja tādi ir) Valsts Kases eParskatu sistēmā iesniedzamo pārskatu uzturēšanu atbilstoši Valsts Kases noteiktajām prasībām pēc Pircēja pieprasījuma un šo pārskatu XML konvertora uzturēšanu, kur kopējais uzturēšanas perioda apjoms ePārskatu precizējumiem nepārsniedz 16 c/h.     Instalācijas instrukcija: Klienti savus pieteikumus piesaka izmantojot sekojošus informācijas kanālus: Service Cloud:  https://visma.force.com/ (pieejas vārds -  SC sistēmā zem klienta kontaktpersonas reģistrēts epasts, parole - pašrocīgi uzstādīta sadaļā "Reģistrēties atbalsta sistēmai") rakstot uz Service Cloud epastu:   support . microstrategy @visma.com   zvanot uz BI atbalsta tālruni (67116222) sazinoties telefoniski vai elektroniski ar Visma Enterprise darbiniekiem.   Lietotāja rokasgrāmata:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/VISMA-klientu-atbalsta-sistemas-lietosanas-instrukcija/ta-p/117826   Ražotājs:  Visma Enterprise SIA
Skatīt visu rakstu
02-11-2020 11:18 (Atjaunots 11-02-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 559 Skatījumi
Organizācijai pieejamo licenču komplektāciju var apskatīt organizācijas darbinieks, kuram ir piekļuves tiesības MicroStrategy serverim. Parasti tas ir IT administrators.   Pieslēdzoties serverim, atveriet mapi "MicroStrategy Tools" un izvēlieties "License Manager".     Atvērsies logs, kur redzami pieejamo licenču nosaukumi un skaits.     Ar licenču nodrošinātajām iespējām iespējams iepazīties ŠEIT.
Skatīt visu rakstu
15-09-2021 14:13
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 273 Skatījumi
Video prezentācija par biznesa inteliģences iespējām
Skatīt visu rakstu
17-11-2020 15:31
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 374 Skatījumi
Microstrategy ir viena no pasaulē lielākajām biznesa inteliģences platformām. To izmantojot, organizācijas veido datu apkopošanas, analīzes un vizualizācijas risinājumus. Platformas ražotājs, Microstrategy Ltd, piedāvā plaformas licences, izmantojot lokālus pārstāvjus, kas līdztekus licenču piegādei, veido klientiem biznesa inteliģences risinājumus uz Mizrostategy platformas bāzes. Microstrategy Ltd. Latvijā pārstāv SIA Visma Enterprise.   Licences pieejamas šādā komplektācijā: Kods (idenitifikators) Nosaukums  MSTR01 Microstrategy Client - Application – API  MSTR02 Client - Application - Office. Named User  MSTR03 Client - Web. Named User  MSTR04 Client - Reporter. Named User  MSTR05 Client - Desktop. Named User  MSTR06 Client - Mobile. Named User  MSTR07 Client - Hyper - Web. Named User  MSTR08 Client - Hyper - Mobile. Named User  MSTR09 Client - Hyper - Office. Named User  MSTR10 Client - Architect. Named User  MSTR11 Server - Analytics. Named User  MSTR12 Server - Collaboration. Named User  MSTR13 Server - Distribution. Named User  MSTR14 Server - Intelligence. Named User  MSTR15 Server - Reporter. Named User  MSTR16 Server - Transaction. Named User  MSTR17 Consumer User. Named User  MSTR19 Power User. Named User       Tehniskais apraksts: https://www.microstrategy.com/en/company/product-listing   Instalācijas instrukcija: Pēc pasūtījuma saņemšanas, vietējā pārstāvniecība (SIA Visma Enterprise) veic licences pasūtījumu ražotājam (Microstrategy). Ražotājs nosūta pārstāvniecībai licences atslēgu, kuru izmantojot vietējā pārstāvniecība veic licences aktivizāciju klienta vidē.  Instrukcija instalācijas veikšanai pašu spēkiem: https://community.microstrategy.com/s/article/KB7985-How-to-use-License-Manager-to-upgrade-CD-Key-information?language=en_US   Lietotāja rokasgrāmata: https://community.microstrategy.com/s/?language=en_US   Ražotājs:  Microstrategy Ltd
Skatīt visu rakstu
02-11-2020 13:34 (Atjaunots 02-11-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 438 Skatījumi
08-12-2017 13:36 (Atjaunots 06-08-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 685 Skatījumi
08-12-2017 13:31 (Atjaunots 06-08-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 636 Skatījumi
08-12-2017 13:36 (Atjaunots 06-08-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 664 Skatījumi
08-12-2017 13:34 (Atjaunots 06-08-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 707 Skatījumi
08-12-2017 13:32 (Atjaunots 06-08-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 589 Skatījumi
08-12-2017 13:35 (Atjaunots 06-08-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 703 Skatījumi
Tēmas