Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Business

Sortera efter:
Det finns många sätt att automatisera och effektivisera ert fakturaflöde, bland annat med hjälp av återkommande fakturamallar samt referensregistret i DCE.    Med hjälp av återkommande fakturamallar så kan ni effektivisera och automatisera stora delar av hanteringen av fakturor som är återkommande, exempelvis varje månad eller kvartal. I återkommande fakturamallar har ni möjlighet att lägga in färdiga konteringsrader inkl. periodisering och fastighetsmoms, samt signaturer (sakgranskning och attest).   Mallarna läggs upp kopplat till en leverantör med ett beloppsintervall, giltighetstid och kopplas också ofta till en referens (exempelvis ett mobilnummer eller anläggningsnummer). När fakturan sedan kommer med korrekt referens och inom det tillåtna belopp intervallet så matchas fakturan mot mallen och fakturan kan således gå hela vägen direkt till definitivbokning och redo för betalning.      Det finns naturligtvis också möjlighet att spåra och följa upp alla fakturor som har matchats mot en mall via Sök faktura.     Det går också att effektivisera fakturahanteringen med hjälp av referensregistret genom att lägga upp referenser och koppla dessa till en användare, samt koppla bort ankomstkön. När fakturor kommer in och där korrekt referens finns på fakturan så matchar DCE mot referensregistret och skickar fakturan direkt ut till den användare som är kopplad till referenser. Alla fakturor som inte har korrekt referens och som inte kan matchas landar i ankomstkön som vanligt.  Vill man inte koppla bort ankomstkön men ändå dra nytta av referenserna och använda ovan funktion för vissa leverantörer så kan man på leverantören ange att fakturor inte ska skickas till ankomstkön om korrekt referens finns med på fakturan.   Vill du veta mer eller få hjälp att komma igång med något av ovan, kontakta din partner. 
Visa fullständig artikel
12-03-2024 13:50 (Uppdaterad 13-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 257 Visningar
I den senaste uppdateringen av Visma Business (version 18.00) finns en smidig och effektiv lösning för att hantera och underhålla kund- och leverantörsregister. Denna nya funktion möjliggör betydande tidsbesparingar samtidigt som den säkerställer att all information är kvalitetssäkrad genom en pålitlig och säker datakälla. Nu kan du uppdatera och övervaka dina affärsrelationer på ett tillförlitligt och enklare sätt. Klicka på bilden så kommer du till en film som visar hur lösningen fungerar.                     För mer information om lösningen kontakta dig Visma partner.  
Visa fullständig artikel
05-07-2023 10:25 (Uppdaterad 05-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 545 Visningar
Fråga Varför skall man använda e-faktura i Peppolformat? Svar Det finns flera fördelar med att använda e-faktura i Peppol-format: Ökat samarbete: Peppol är en internationell standard för e-faktura, vilket innebär att företag som använder Peppol kan samarbeta med andra företag oberoende av vilka system de använder. Detta kan underlätta fakturahanteringen och öka affärsmöjligheterna för företaget. Minskade kostnader: Genom att använda e-faktura i Peppol-format kan företaget minska sina kostnader för fakturahantering, eftersom fakturor kan skickas elektroniskt och man slipper trycka och skicka pappersfakturor. Ökad säkerhet: Peppol använder elektroniska signaturer och andra säkerhetsfunktioner för att säkerställa integriteten och giltigheten av e-fakturorna. Detta minskar risken för att fakturor manipuleras eller förfalskas. Ökad miljövänlighet: Genom att använda e-faktura i Peppol-format kan företaget minska sin pappersanvändning och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. Enkel integration: E-faktura i Peppol-format kan enkelt integreras med Visma’s affärssystem och EFH system, vilket kan underlätta hanteringen av fakturor ytterligare. Använder man Visma’s e-faktura tjänst har man stöd för Peppolformat som standard.
Visa fullständig artikel
29-12-2022 11:12
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 507 Visningar
Det här alternativet kan användas för de som har upplevt problem där gammal data hämtas i integrationer, och en omstart av Visma Business Services-värden behövs för att få den senaste informationen (har t.ex. rapporterats valutakurser i Visma Document Center-integrationen).     Det kan bli en liten minskning av prestanda för en del integrationer men de tester vi gjort har snarare blivit den motsatta effekten. Den här funktionen finns tillgänglig i version 17.00.0 och framåt.
Visa fullständig artikel
18-08-2022 08:06
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 595 Visningar
OCR-Detect är en ny funktion som innebär att Document Center automatiskt kan välja rätt språk för tolkning av PDF och bildfiler. Detta förenklar för dig som tar emot fakturor på olika språk. Funktionen fungerar för både autoimport och manuell import från version 16.10.0.   Så här aktiverar du funktionen: Välj OCR-Detect som tolkningsspråk, längst ner till höger på huvudsidan samt i inställningarna för AutoImport.     Då kommer Document Center automatiskt att välja det bästa språket utifrån tolkningsresultat och presentera detta. 
Visa fullständig artikel
10-02-2022 10:00 (Uppdaterad 10-02-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 576 Visningar
Detta kan attestflödet  klara av på egen hand.   Det som ni behöver göra är att sätta upp fakturamallar för de fakturor som är återkommande och alltid skall konteras, sakgranskas och attesteras via ett bestämt flöde med hänsyn till kontering och beloppsgränser.    Denna funktion är en central funktion. Skulle en avvikelse uppstå dvs om beloppet är högre på fakturan än vad beloppsgränserna tillåter i mallen då väljer systemet att skicka i det traditionella attestflödet  Inventera era leverantörer och se över vad ni har för återkommande kostnader. Finns nog en hel del  som kan sättas upp i mallarna. Exempel på mallar telefonabonnemang, hyror,el , porto eller annat. Använder ni vår funktion för scahblonmomsberäkning hanteras även detta i mallen.    Börja enkelt och bygg på fler mallar när ni känner att ni har kontroll på flödet.  Jag lovar att ni kommer att spara mycket tid genom att enbart hantera avvikelser. Du som jobbar med gruppköerna kommer att ha full koll i systemet men behöver inte ägna tid att jaga användarna att de skall hantera sina fakturor.    Fakturamallar DCE
Visa fullständig artikel
09-02-2022 14:25
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 754 Visningar
Fråga Vad är och vad kan man göra med Visma Business Services (VBS)? Svar Visma Business Services (VBS) är ett verktyg (webservice) för att bygga integrationer där det krävs en server-till-server lösning. VBS har stöd för att läsa, infoga, uppdatera och radera data. Verktyget utnyttjar samma affärslogik som i Visma Business för att validera data som adderas till systemet via en integration. Mer information Några system som ofta integreras mot Visma Business: E-handel CRM Lageroptimering Handdatorer Fraktbokning och fraktsedel Tid- och lönesystem Fastighetssystem Serviceorder via mobil Fördelar med VBS Skapa robusta integrationer Utbyte av data Tjänsteorienterad arkitektur Skapa integrationer för tillämpningar inom områden som: Webben - e-handelslösning/plattform  .Net - exempelvis integrera andra Windows-program med Visma Business Mobilapplikationer - exempelvis för tidredovisning, order, inventering och serviceorder
Visa fullständig artikel
03-02-2022 11:11
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 877 Visningar
Fråga Vad är DME för något? Svar Data model Extension (DME) är vår funktion/modul för att utöka Visma Business databasmodell med egendefinierade tabeller och kolumner utan att förlora möjligheterna till framtida versionsuppgraderingar. Alla nya tabeller och kolumner som skapas i DME är också tillgängliga via VBS när man bygger server till server integrationer.   Se exempel 20-30 extra fält i Produkttabellen för mer information i användning mot webbshop. Ny tabell för dokumenthantering på order. Extra fält i huvudbokstransaktioner effektivare arbete med aggregerad rapportering. Extra fält i ordertabellen för att förbättra integreringen med en tredjeparts integration. Extra fält i kundtabellen och ordertabell för förbättrad integreringen med tredjepartsapplikation.
Visa fullständig artikel
03-02-2022 11:01
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 739 Visningar
Funktionen periodisering läser konton och koddelar direkt från redovisningen och håller koll på bokföringsdatum. Vid  defbokningen bokförs periodiseringen enligt standard  i redovisningen.    Om ni har många konteringsrader kan ni enklet markera alla rader genom att markera översta rubrikraden i konteringsfönstret och då markeras samtliga rader. Alternatviet är att markera de rader som är akutella för periodisering.  Vem som får periodisera styrs av era rättigheter via roller eller användare.   Hur man gör kan ni se här:        
Visa fullständig artikel
08-12-2021 16:14 (Uppdaterad 09-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 569 Visningar
Med designfunktionen ankring kan du bygga om en layout så att den fyller ut din skärm. Detta kan vara aktuellt för dig som har layouter från en äldre version av Visma Business än version 10. I filmen visar vi hur du i designläge anpassar din layout och, för varje element i layouten, ankrar mot den kant som elementet ska följa. Var alltid försiktig när du arbetar med layouter/fönster. Arbeta med en kopia av aktuell layout. (Tag dessutom backup innan du börjar.) Du som har uppgraderat till version 10: Diskutera gärna med din Visma-partner om det kan vara aktuellt för dig att lägga in nya standardlayouter istället för att justera de befintliga.
Visa fullständig artikel
11-12-2015 14:20 (Uppdaterad 23-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1428 Visningar
I version 16.01 har vi nu en funktion för att massuppdatera och ändra användarkonton i VUD. Det är en efterlängtad funktion för de som administrerar användare och behörigheter i Visma Business produktlinje. I bifogad pdf finns 3 olika scenarier som exempel på vad man kan göra med den här nya funktionen. 
Visa fullständig artikel
17-09-2021 09:36 (Uppdaterad 17-09-2021)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1113 Visningar
I version 15.10 finns det nu en ny behandling som går att schemalägga så det är möjligt att import edi och texter filer via ett schemalagt jobb. Det här är en ersättare av den funktion som finns via EDI klockan.  Den här funktionen behöver på samma sätt som alla andra schemalagda jobb ett fönster/tabell att arbeta från när jobbet skall köras.   1. Skapa ett fönster som innehåller företagsuppgifter (en kolumn räcker) se bild1. Spara det nya fönster en lämplig mapp, fönstret behöver inte vara synligt i ribbons och kan döljas med rättigheter så bara tex en användare med systembehörighet kan se/använda fönstret.  2. Sökvägen till var filerna skall hämtas/läsas styrs via fältet EDI sökväg i systemupplysningar   3. Skapa ett schemalagts jobb som använder det nya fönstret som skapades.   Jobbtyp=Behandling Behadlingsnr= 1265 Import EDI-filer Startdatum+tid Slutdatum+tid Upprepning: Hur ofta skall jobb köras Veckodagar: Vilka dagar skall jobbet köras? Jobbstatus=aktiverad   Med den här nya behandlingen ihop med Schemaläggaren så behöver man inte längre ha en egen dator/server eller session igång på serven för att hantera tidstyrda importer. När det gäller behörigheten till vara filerna skall hämtas så styrs rättigheterna(OS) via den användare som kör Visma Business Service(VBS).   Vill man läsa om det här så finns det i relesnotes som finns under downloads eller via online hjälpen i Visma Business.  
Visa fullständig artikel
05-02-2021 14:34 (Uppdaterad 05-02-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1027 Visningar
Hur många av er uppdaterar era fakturabuntar för preliminärbokning och definitivbokningen manuellt i Business som kommer från Document Center Enterprise ?   Vill ni bli mer effektiva och ta bort båda momenten eller bara uppdatering av preliminärbokningen?   Detta styr ni själva. Dessa inställningar styrs av enhetsparametrar samt ett API som behöver registreras på er Business installation. Kontakta er Visma partner så hjälper de er att komma igång.  Detta är en förutsättning för er som vill komma igång med rutinen återkommande faktura dvs enbart hantera avvikelser.    Ett annat tips är att för er som inte kunde vara med på vårt event Community live där vi presenterade nyheterna för Visma Business Produktlinje kan se dessa igen. Nyheterna för DCE finns i denna inspelning  ca 20 min in i videon. Klicka på denna länk och välj videon Nyheter i Visma Business Productline    Önskar er alla en riktig God Jul!     
Visa fullständig artikel
21-12-2020 11:26
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 962 Visningar
På DCE’s startsida finns det flera widgets som håller administratören uppdaterad angående dagens import av fakturor.    Diagrammet visar lyckade och misslyckade fakturaimporter, antalet fakturor som matchats framgångsrikt mot en fakturamall samt om matchning misslyckats.  Man kan också ta tempen på sin digitala resa då man kan se hur många utav de importerade fakturorna kommer in i XML format jämfört med de som kommer in som textfil eller genom manuell import.
Visa fullständig artikel
15-12-2020 18:10
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1022 Visningar
På DCE’s startsida kan administratören hålla sig uppdaterad angående status på de återkommande fakturamallar som finns registrerade i systemet.   Med en överblick håller man sig uppdaterad om att mallar snart når sin tidsfrist samt om det finns mallar som inte använts på länge.    I denna widget på startsidan visas hur många fakturor som matchats mot de vanligaste fakturamallarna i systemet. Visningen sker per vald enhet eller samtliga.
Visa fullständig artikel
15-12-2020 17:57
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 931 Visningar
Ni vet väl att ni kan lägga upp ett meddelande till användarna i DCE. Meddelandet läggs in i DCE Administrator under “GeneralMessage” i systeminställningar och visas på startsidan.
Visa fullständig artikel
07-12-2020 16:48 (Uppdaterad 08-12-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 851 Visningar
Lär dig hur man skapar en uppgiftsöversikt med summakolumn för ännu bättre överblick på din startsida.
Visa fullständig artikel
26-11-2020 08:13
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1039 Visningar
En av nyheterna i version 15 av Visma Business är att kunna ställa in om man vill visa nummer, beskrivning eller båda delar på en kolumn. Som standard visas båda.  För att få ett mer användarvänligt gränssnitt med fokus enbart på den information som är viktigast kan man nu ändra till att visa enbart beskrivning  t.ex. 
Visa fullständig artikel
25-11-2020 15:39
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 916 Visningar
Den här filmen visar ett antal saker man behöver/kan göra för att konfigurerar e-post per orderdokument. Vill man starta den här rutinen så är det inget krav att det finns olika html mallar kopplade per dokument men det blir en bättre helhet med en html mall kopplad till dokumentet man skickar. Tabellen e-post sändsätt för dokument kollad till aktör. Texttabellen där man lägger upp olika mallgrupper (208). E-postinställningar och mallar per dokumenttyp Makron i e-post Ämne i e-post Hur man skapar egna filnamn på bifogade PDF dokument. Exempel på html mall. Tips: När ni skapar och laddar upp html mallar kör Visma Business på Engelska, uppladdningen av html dokument är tyvärr inte tillräckligt flexibel så den klarar flera språk samtidigt i själva skapandet.  Mallar kan vara i olika språk om man kör på Engelska när filerna skapas. Kommer fix på detta till 15.10.
Visa fullständig artikel
21-09-2020 11:43 (Uppdaterad 21-09-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1386 Visningar
I den här filmen visar vi hur man använder den nya funktionen när det gäller att använda olika e-postadresser per orderdokument i Visma Business 15.01. Det finns en egen film som beskriver vilka inställningsmöjligheter som finns.  
Visa fullständig artikel
21-09-2020 11:23 (Uppdaterad 21-09-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1167 Visningar