Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Business

Sortera efter:
För att öka antalet leverantörer som skickar e-fakturor kan det vara effektivt att regelbundet påminna och ställa krav på detta vid kommunikation med leverantören. En annan strategi är att tillhandahålla information om hur man tar emot e-fakturor så det är tydligt för leverantörerna.   Att informera sina leverantörer om att börja skicka e-fakturor kan ha flera fördelar, bland annat: Tidsbesparingar: Genom att använda e-fakturor minskar man manuell hantering och därmed tidsåtgång för både leverantören och mottagaren. Detta kan leda till kortare betalningstider och färre misstag vid fakturering.   Kostnadsbesparingar: E-fakturor kan minska kostnaderna för papper, porto och andra administrativa kostnader som är förknippade med att skicka fakturor manuellt. Dessutom kan e-fakturor minska risken för förlorade eller försenade fakturor, vilket i sin tur kan leda till förseningar i betalningar.   Bättre spårbarhet: E-fakturor ger bättre spårbarhet och ökad transparens genom hela faktureringsprocessen. Detta kan bidra till att minska risken för felaktiga fakturor och tvister.   Miljövänligare: Genom att använda e-fakturor minskar man pappersanvändningen och därmed den negativa miljöpåverkan.   Effektivitet: E-fakturor kan integreras direkt i företagets affärssystem (ERP) och leverantörsfakturahanteringssystem (EFH), vilket kan leda till effektivare fakturahantering och lägre risk för manuella fel.   Sammanfattningsvis kan införandet av e-fakturor förbättra effektiviteten, minska kostnaderna, öka spårbarheten och minska den negativa miljöpåverkan. Genom att informera leverantörerna om att börja skicka e-fakturor kan man uppmuntra användningen av denna teknik och därmed dra nytta av dess fördelar.   Bifogat den här artikel finns dokumentmallar som man kan använda att skicka ut till leverantörer där man uppmanar till att börja skicka e-faktura.
Visa fullständig artikel
06-03-2023 12:41 (Uppdaterad 05-04-2023)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1244 Visningar
Fråga Varför skall man använda e-faktura i Peppolformat? Svar Det finns flera fördelar med att använda e-faktura i Peppol-format: Ökat samarbete: Peppol är en internationell standard för e-faktura, vilket innebär att företag som använder Peppol kan samarbeta med andra företag oberoende av vilka system de använder. Detta kan underlätta fakturahanteringen och öka affärsmöjligheterna för företaget. Minskade kostnader: Genom att använda e-faktura i Peppol-format kan företaget minska sina kostnader för fakturahantering, eftersom fakturor kan skickas elektroniskt och man slipper trycka och skicka pappersfakturor. Ökad säkerhet: Peppol använder elektroniska signaturer och andra säkerhetsfunktioner för att säkerställa integriteten och giltigheten av e-fakturorna. Detta minskar risken för att fakturor manipuleras eller förfalskas. Ökad miljövänlighet: Genom att använda e-faktura i Peppol-format kan företaget minska sin pappersanvändning och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. Enkel integration: E-faktura i Peppol-format kan enkelt integreras med Visma’s affärssystem och EFH system, vilket kan underlätta hanteringen av fakturor ytterligare. Använder man Visma’s e-faktura tjänst har man stöd för Peppolformat som standard.
Visa fullständig artikel
29-12-2022 11:12
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 505 Visningar
Fråga  Vad händer inom e-faktura området 2023? Svar Det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända inom e-faktura området 2023, men det finns några förväntade utvecklingar: Ökad digitalisering av fakturering och betalning: Fler företag och organisationer kommer att implementera e-faktura och andra digitala betalningslösningar, vilket kommer att minska behovet av papper och manuell hantering av fakturor. Stärkt säkerhet och integritet: E-faktura teknik och säkerhetsåtgärder kommer att fortsätta att utvecklas för att säkra fakturering och betalningar mot bedrägeri och dataintrång. Ökat fokus på automatisering: Fler företag kommer att automatisera sina faktureringsprocesser, vilket kommer att minska den manuella arbetsbördan och öka effektiviteten. Ökat användande av mobila enheter: Fler personer kommer att använda mobila enheter för att hantera sin fakturering, vilket kan innebära att fler företag kommer att erbjuda mobila faktureringslösningar. Ökat samarbete mellan företag: Fler företag kommer att samarbeta för att skapa gemensamma faktureringslösningar och standarder, vilket kan förenkla fakturering för alla parter.
Visa fullständig artikel
29-12-2022 08:55
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 420 Visningar
Ni som har Visma DCE version 13 eller 14 har möjlighet att använda den inbyggda funktionen Autoinvoice för att ta emot era fakturor.  Detta är en hållbar och framtidsäker lösning. Med denna funktion kommer ni ta emot era fakturor i formatet Peppol BIS 3, men era leverantörer kan skicka i andra format och Autoinvoice hanterar konvertering till Peppol Bis 3.   Fördelen med detta är bland annat att faktura och eventuella bilagor kommer i samma fil. Ni som idag tar emot i formatet Svefaktura kommer då få en enklare hantering av era bilagor ni tar emot och slipper importfel.   Fördelar: - Hållbart - Framtidsäkrat - Peppol Bis 3 - Inga importfel av bilagor   Är ni intresserade av att slå på funktionen AutoInvoice kontakta er Visma partner. 
Visa fullständig artikel
11-10-2022 16:13
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 511 Visningar
Öka användningen av e-faktura till privatpersoner Alla som använder Visma Business har möjlighet via vår tjänst Autoinvoice skicka fakturor B2C (privatpersoner/internetbank).  Kontakta din Visma partner för upplysningar kring transaktionskostnader och uppstartskostnader för B2C fakturor.
Visa fullständig artikel
18-06-2020 08:49 (Uppdaterad 18-06-2020)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1885 Visningar