Mina produkter
Hjälp

Avdrag från månadslön vid semester, sjukfrånvaro eller annan längre frånvaro enligt Transportavtalet

04-07-2019 13:09 (Uppdaterad 04-11-2022)
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 3510 Visningar

Har en anställd varit frånvarande fler än 12 arbetspass under en och samma månad kan man göra avdrag med hela månadslönen detta är inget som sker med automatik i systemet utan det blir en manuell hantering i löneberäkningen. 

 

Vi de tillfällen man vill göra avdrag för månadslön, klickar man på den blåa ringen längst upp till vänster välj sedan  " Avdrag för hela månadslönen" 

image.png

 

Vilket genererar ytterligare en rad i löneberäkningen "Avdrag månadslön"

image.png

 Samtidigt måste man tillse att man nollställer de frånvaroavdrag som skett under avvikelsemånaden genom att klicka på den blåa ringen längst upp till vänster välj sedan "Nollställ frånvaro"

image.png

 

image.png

 

Det är viktigt att man utför denna åtgärd, eftersom man inte vill ta bort frånvaroaktiviteterna när de kommer till löneberäkningen i löneprogrammet, då vissa ackumulatorer påverkas såsom semesterlönegrundande frånvaro etc. Den månadslön man gör avdrag för är föregående månadslön d.v.s i vårt exempel nedan juli månadslön.

 

OBS! Om ni har i inställningen exportera datum på lönearten "Avdrag månadslön" kommer datum för innevarande månad exporteras i lönefilen, det ni behöver göra efter importen till löneprogramet  är att manuellt lägga till vilket datum månadslönen avser i vårt exempel juli. Under register-lönearter väljer ni om datum ska skickas över på lönearten i denna artikel kan ni läsa mer.

 

I de fall man gör avdrag för månadslön ska timmarna för arbetad tid i perioden kompenseras i juli i vårt exempel 24 timmar, längst upp till höger klicka på  "ny rad" 

image.png

Välj timlön och ange antalet timmar

image.png

 

 

I vårt exempel arbetar vi med månadslön för augusti och avvikelseperiod för juli, Truls har haft semester 20 arbetspass under juli 2019.

image.png

 

Vid de tillfällen man väljer att göra avdrag för månadslönen och ersätta med timlön är det viktigt att kontrollerna om månaden innehåller helgdagar. Dessa ska då kompenseras med helglön enligt avtal se §9 4 mom.

 

I denna artikel kan ni läsa mer om hantering vid längre sjukfrånvaro.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här