avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

(updated by Joakim Berntsson VISMA ‎20-12-2019 14:21 )
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 544 Visningar

 

Specifikation av behörigheter i Visma TransPA

Dokumentet visar de funktioner som ärvs av varje behörighet, samt typ av information som därmed bli nåbar.
Registret för Användare finns i:

  • Verktyg->Inställningar->Systemanvändare
    meny start.png

image.png

GRUNDBEHÖRIGHET

Handbok

KALENDER

Analyser - Avvikelser pass/arbetad tid och Avvikelser arbetad tid/färdskrivartid
Analyser - Rapporter - Tidrapporter, samtliga, Dagbeordringslista, Innestående saldon, Överträdelser mot Vägarbetstidslagen
Verktyg - Snabbregistrering
Register - Passmallar
Attest - (Attest av tidrapporter)
Kalender, genväg till personalregistret, flikarna - Allmänt, Grupper, kompetens
Statistikceller, inkl personnamn, personnummer, signatur, anställningsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, stationsort, systemanvändare

Flikar man når via genvägen avgörs av behörigheter man har i övrigt, dvs ANSTÄLLNINGSKONTRAKT, LÖNEBERÄKNING
(Lön, Lönetillägg), UTRUSTNING och DOKUMENT

PERSONAL

Analyser - Rapporter - Personal, samtliga, Säkerhet - Utförda säkerhetskontroller
Personal - Allmänt, Grupper, Kompetens, inkl personnamn, personnummer, signatur, anställningsnummer, adress,
e-postadress, telefonnummer, stationsort, systemanvändare
Kompetens - Registrera kompetens, kompetensanalys
Påminnelser - endast kompetenser

Säkerhet - Säkerhetskontroll, Tillbud, Felrapporter inkl personnamn

 

Tillsammans med behörighet SYSTEMINSTÄLLNINGAR tillkommer Säkerhet - Behörighetskontroll

Flikar man når via personalregistret avgörs av behörigheter man har i övrigt, dvs ANSTÄLLNINGSKONTRAKT, LÖNEBERÄKNING (Lön, Lönetillägg), UTRUSTNING och DOKUMENT.

FÖRETAGSINSTÄLLNINGAR

Analyser - Rapporter - Register - Lönearter
Register - Aktivitetstyper, Arbetsgrupper, Arbetsuppgifter, Helgdagar, Lönegrupper (Transport & Buss), Semestergrupper,
Stationsorter, Trafikområden
Verktyg - Inställningar - Företagsinställningar, Tidrapportering, Löneberäkning
Klienten - Företagsinställningar

Tillsammans med behörighet PERSONAL tillkommer Kompetens - Kompetenstyper

LÖNEBERÄKNING

Analyser - Rapporter - Löner, samtliga
Register - Lönegrupper (MFA, TMA, Generell), Helgdagar, Lönearter, Lönetillägg, Tidnycklar
Löneberäkning
Klienten - Löneberäkning, inkl personnamn, anställningsnummer, stationsort, systemanvändare, löner
Export

Tillsammans med behörighet PERSONAL tillkommer flikarna Lön och Lönetillägg i personalregistret

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Verktyg - Inställningar - Generella inställningar, Lägg till företag, Attest inkl systemanvändare

Tillsammans med behörighet SCHEMALÄGGNING tillkommer:
Verktyg - Inställningar - Personliga inställningar
Klienten - Systeminställningar inkl systemanvändare

Tillsammans med behörighet PERSONAL tillkommer Säkerhet - Behörighetskontroll

UTRUSTNING

Analyser - Utrustning inkl personnamn, anställningsnummer, signatur, stationsort
Register - Utrustning

Tillsammans med behörighet PERSONAL tillkommer fliken Utrustning i personalregistret

FORDON

Fordon

ANSTÄLLNINGSKONTRAKT

Tillsammans med behörighet PERSONAL tillkommer fliken Anställningskontrakt i personalregistret samt
Påminnelser - endast anställningskontrakt

DOKUMENT

Tillsammans med behörighet PERSONAL tillkommer fliken Dokument i personalregistret

MEDDELANDE

Meddelanden inkl personnamn, stationsort, systemanvändare

SCHEMALÄGGNING

Analyser - Rapporter - Dagbeordringslista
Schemaläggning inkl personnamn, signatur, systemanvändare
Register - Passmallar

Tillsammans med behörighet SYSTEMINSTÄLLNINGAR tillkommer:
Verktyg - Inställningar - Personliga inställningar