Mina produkter
Hjälp

Beräkning av semesterfaktor för schemalagd personal

19-06-2019 11:44 (Uppdaterad 04-05-2022)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 3975 Visningar

På personkortet under fliken lön finns det ett värde där du kan ange den gällande semesterfaktor för varje person. I schemaläggningen kan du få hjälp med att beräkna fram denna faktor naturligtvis på det regelverk som finns angivna i kollektivavtalet.

 

I schemaläggaren visas semesterfaktorn för varje person som går i schemat. När du hovrar över namnet på en person visas semesterfaktorn för just denna person. Beräkningen uppdateras hela tiden i bakgrunden och i takt med att du förändrar schemat.

image.png

Du väljer själv om du vill använda den framräknade semesterfaktorn.

 

 I Allmänt-rutan finns en inställning där du kan kryssa i Uppdatera semesterfaktor. 

image.png

När den är ikryssad kommer fältet semesterfaktor på personkortet för alla personer i schemat att uppdateras till det framräknade personliga värdet när schemat har sparas. Om den inte är ikryssad förändras inte värdet på personkortet. Denna inställning ger dig därför möjlighet att välja när du vill förändra en lönepåverkande semesterfaktor. Om du t ex vill göra klar löneberäkningen med den nuvarande semesterfaktorn väljer du att kryssa i uppdateringen först när du är färdig med lönerna.

 

Kom ihåg att det alltid är värdet på personkortet som används i löneberäkningen.

image.png

 

Var väljer jag om vi vill tillämpa semesterfaktor eller ej?

Under-verktyg-inställningar-löneberäkning behöver ni kryssa i rutan använd semesterpass för schemalagd personal. 

image.png

 

I exemplet nedan har den anställde en framräknad semesterfaktor på 1,25

image.png

(Schemat behöver läggas ut först för att kunna fånga upp rätt antalet frånvarotimmar på aktiviteten semester)

 

OBS! Om ni väljer att lägga ut semester i kalendern med funktionen "period" på schemalagd personal med beräkning av semesterpass/faktor så kommer systemet att lägga semester på ej schemalagd dag i kalendern, här har vi ett visningsfel det kommer visas 8 tim frånvarotid i aktiviteten men beräkningen blir rätt i löneberäkningen.

image.png

image.png

Vi rekommenderar att lägga semester endast på de schemalagda dagarna

 

I denna artikel kan ni läsa om lägga ut semester med funktionen period.

 

Vilka arbetstidsförläggningar fungerar semesterfaktor?

Arbetstidsschema

Schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom A (behöver schema i TransPA)

Lokal överenskommelse ( 3 & 6 mom) behöver schema i TransPA och i lönegruppen behöver man kryssa i "Föreslå schemalagd tid vid frånvaro" 

image.png

 

 

 

 

OBS! Detta gäller Transportavtalet

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här