Mina produkter
Hjälp

Karensavdrag Transportavtalet

30-01-2019 13:48 (Uppdaterad 30-01-2019)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 4648 Visningar

Den 1/1 2019 sker ändringar i Sjuklönelagen som betyder att tidigare regler för karensdag ersätts med ett karensavdrag.

 

Observera att valet att använda den nya beräkningen av karensavdrag, inte aktiveras per automatik. Läs mer här 

 

Vid aktivering av de nya reglerna för karensavdrag, kommer hanteringen i TransPA framöver att ske på följande sätt:

 

Kategori: Anställda med Månadslön eller Veckolön.

I Transportavtalet finns redan regler om karensavdrag för vecko- eller månadsavlönade. Dessa regler kommer att fortsätta att gälla även efter de nya reglerna i sjuklönelagen från 1/1 2019.

I TransPA görs ingen förändring för denna kategori.

 

 

Kategori: Anställda med Timlön i kombination med Visstid extra.

För anställda med oregelbunden arbetstid beräknas en genomsnittlig veckoarbetstid.

 

Vid sjukdom kommer TransPA att visa

  • Sjukfrånvaro = Antal timmars total sjukfrånvaro (inget timavdrag)
  • Karensavdrag = 20% av genomsnittlig veckoarbetstid.
  • Sjuklön = Antal timmars Sjukfrånvaro - Karensavdrag

För att beräkna genomsnittlig veckoarbetstid kontrollerar vi tidigare arbetstid 12 veckor tillbaks. Genomsnittet beräknas endast för de veckor där arbetstid identifieras.

Finns det ingen arbetstid för de sista 12 veckorna, uppskattas genomsnittlig veckoarbetstid baserat på registrerad sjukfrånvaro i innevarande vecka.

 

Exempel 1:

Lasse jobbar extra och brukar hjälpa till på företaget en vecka per månad. 

Vecka 44 är han inplanerad att arbeta, men blir sjuk.

TransPA kontrollerar då arbetstiden i perioden vecka 32-43. 

Det visar sig att Lasse har arbetat:

25 timmar vecka 32,

30 timmar vecka 36 och

28 timmar vecka 40.

Beräkningen blir då (25+30+28) / 3 = 27,67 timmars genomsnittlig veckoarbetstid.

Karensavdrag blir 20% * 27,67 = 5,53 timmar.

 

Exempel 2:

Anna är behovsanställd och brukar hjälpa till på företaget under sommaren.

Hon är inplanerad att arbeta 30 timmar första veckan i juli. Arbetsgivaren registrerar sjuk för alla 30 timmar. Eftersom Anna inte har inrapporterad arbetstid de senaste 12 veckor, uppskattas karensavdraget utifrån den registrerade sjukfrånvaron i innevarande vecka. Det betyder att Anna får 30 * 20% = 6 timmars karensavdrag.

 

 

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här