Mina produkter
Hjälp

Karensavdrag Transportavtalet

30-01-2019 13:48 (Uppdaterad 27-11-2023)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 5290 Visningar

Från den 1/1 2019 gäller nya regler för karensavdrag i samband med sjukdom. Detta innebär att karensdagen försvunnit och ersatts av karensavdrag. Karensavdraget skall motsvara 20 % av sjuklönen - ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka.

 

 

Kategori: Anställda med Månadslön eller Veckolön.

I Transportavtalet finns redan regler om karensavdrag för vecko- eller månadsavlönade. Dessa regler kommer att fortsätta att gälla även efter de nya reglerna i sjuklönelagen från 1/1 2019.

I TransPA görs ingen förändring för denna kategori.

 

 

Kategori: Anställda med Timlön i kombination med Visstid extra.

För anställda med oregelbunden arbetstid beräknas en genomsnittlig veckoarbetstid.

 

Vid sjukdom kommer TransPA att visa

  • Sjukfrånvaro = Antal timmars total sjukfrånvaro (inget timavdrag)
  • Karensavdrag = 20% av genomsnittlig veckoarbetstid.
  • Sjuklön = Antal timmars Sjukfrånvaro - Karensavdrag

För att beräkna genomsnittlig veckoarbetstid kontrollerar vi tidigare arbetstid 12 veckor tillbaks. Genomsnittet beräknas endast för de veckor där arbetstid identifieras.

Finns det ingen arbetstid för de sista 12 veckorna, uppskattas genomsnittlig veckoarbetstid baserat på registrerad sjukfrånvaro i innevarande vecka.

 

Exempel 1:

Lasse jobbar extra och brukar hjälpa till på företaget en vecka per månad. 

Vecka 44 är han inplanerad att arbeta, men blir sjuk.

TransPA kontrollerar då arbetstiden i perioden vecka 32-43. 

Det visar sig att Lasse har arbetat:

25 timmar vecka 32,

30 timmar vecka 36 och

28 timmar vecka 40.

Beräkningen blir då (25+30+28) / 3 = 27,67 timmars genomsnittlig veckoarbetstid.

Karensavdrag blir 20% * 27,67 = 5,53 timmar.

 

Exempel 2:

Anna är behovsanställd och brukar hjälpa till på företaget under sommaren.

Hon är inplanerad att arbeta 30 timmar första veckan i juli. Arbetsgivaren registrerar sjuk för alla 30 timmar. Eftersom Anna inte har inrapporterad arbetstid de senaste 12 veckor, uppskattas karensavdraget utifrån den registrerade sjukfrånvaron i innevarande vecka. Det betyder att Anna får 30 * 20% = 6 timmars karensavdrag.

 

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här