Mina produkter
Hjälp

Måltidskuponger

03-08-2018 10:25 (Uppdaterad 04-01-2023)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1438 Visningar

I TransPA finns en funktion för måltidskuponger.

Transportavtalet säger: Heltidsanställd arbetstagare, som ej erhåller traktamente, är för varje arbetad dag berättigad till måltidskuponger till av riksskatteverket fastställt förmånsvärde.

 

På Skatteverkets hemsida anges förmånsvärdet för år 2023 till 110 kr och omfattar fri lunch eller middag.

Detta värde delas med 2,4 vilket ger oss den del som arbetsgivaren svarar för = 45,84 kr per kupong (2023). Den anställde betalar själv resterande del.

 

På skatteverkets hemsida kan ni läsa mer om kost som förmån. 

 

Två åtgärder krävs för att aktivera funktionen i TransPA:

  • Gå till verktyg - inställningar - löneberäkning, fliken transport- & utlandsavtalet. Här finns valet ”Beräkna måltidskuponger”. Om ni aktiverar funktionen så kommer löneberäkningen visa att vi beräknar och föreslår måltidskuponger för alla era heltidsanställda och för samtliga arbetade dagar.

image.png

  • Värdet för måltidskupong ställs in på personnivå, individuellt. Från början finns inget värde angivet i TransPA. Ni hittar fältet på personkortet under fliken lön - allmänt. Här kan ni ange beloppet 45,84 kr.

image.png

Lönearten finns i TransPA men kan behöva skapas och definieras i ert löneprogram. Den ska beskattas som lön men inte ligga till grund för Fora-rapportering.

 

Begränsning i funktionen

Om ni har anställda som är på resa och får ersättning för traktamente så känner inte programmet av att ersättning för måltidskuponger inte ska utgå. Vid dessa tillfällen behöver ni plocka bort måltidskuponger för de dagar som berörs. Ni justerar ner det totala antalet för löneperioden i löneberäkningen.

 

Beräknas det på antal arbetade dagar föregående månad?

Ja! En kupong per arbetat pass, spelar ingen roll hur många timmar passet är på. Du skall vara tillsvidare och heltidsanställd. Vi räknar fram antalet i t ex april och det betalas ut i maj, alltså månaden efter hela tiden.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här