Mina produkter
Hjälp

Måltidskuponger

03-08-2018 10:25 (Uppdaterad 05-01-2024)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 2448 Visningar

I TransPA finns en funktion för måltidskuponger.

Transportavtalet säger: Heltidsanställd arbetstagare, som ej erhåller traktamente, är för varje arbetad dag berättigad till måltidskuponger till av riksskatteverket fastställt förmånsvärde.

 

Skatteverkets hemsida hittar ni förmånsvärdet för aktuellt inkomstår och där kan ni läsa ,mer om kost och förmån. I Cirkuläret från Biltrafikens Arbetsgivareförbund som skickas ut varje år hittar ni information om förmånsvärdet och vilket belopp arbetsgivaren svarar för.

 

Två åtgärder krävs för att aktivera funktionen i TransPA:

  • Gå till verktyg - inställningar - löneberäkning, fliken transport- & utlandsavtalet. Här finns valet ”Beräkna måltidskuponger”. Om ni aktiverar funktionen så kommer löneberäkningen visa att vi beräknar och föreslår måltidskuponger för alla era heltidsanställda och för samtliga arbetade dagar.

image.png

  • Värdet för måltidskupong ställs in på personnivå, individuellt. Från början finns inget värde angivet i TransPA. Ni hittar fältet på personkortet under fliken lön - allmänt. Här kan ni ange beloppet.

image.png

Lönearten finns i TransPA men kan behöva skapas och definieras i ert löneprogram. Den ska beskattas som lön men inte ligga till grund för Fora-rapportering.

 

Begränsning i funktionen

Om ni har anställda som är på resa och får ersättning för traktamente så känner inte programmet av att ersättning för måltidskuponger inte ska utgå. Vid dessa tillfällen behöver ni plocka bort måltidskuponger för de dagar som berörs. Ni justerar ner det totala antalet för löneperioden i löneberäkningen.

 

Beräknas det på antal arbetade dagar föregående månad?

Ja! En kupong per arbetat pass, spelar ingen roll hur många timmar passet är på. Du skall vara tillsvidare och heltidsanställd. Vi räknar fram antalet i t ex april och det betalas ut i maj, alltså månaden efter hela tiden.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här