Mina produkter
Hjälp

Passningstjänst / beredskap / jour, Transportavtalet

30-11-2020 18:05 (Uppdaterad 06-03-2024)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 2361 Visningar

Om ert företag tillämpar passningstjänst kan ni skapa upp arbetsuppgifter i TransPA och använda dessa när ni tidrapporterar för att få med ersättningen inför lönekörning. 

 

Vanliga uttryck som vi hör från er kunder är beredskap eller jour, utöver passningstjänst. Titta gärna närmare på detta vektyg vi har som ni kan använda.

Börja med att gå till register - arbetsuppgifter.

image.png

Här visas ert register. Från början kan det finnas arbetsuppgifter i programmet, men ni har också  möjlighet att skapa era egna och sätta upp dessa efter ert behov. Tänk på att ni har ett eget ansvar över de ni skapar och att Visma TransPA i regel ej ombesörjer uppdatering av belopp i registret arbetsuppgifter då nya avtal träffas

image.png

I detta fall med passningstjänst behöver vi skapa fyra arbetsuppgifter för att fånga upp de olika fallen som kan uppstå. Välj lägg till arbetsuppgift, ny ruta skapas. 
Benämningen är ju helt valfri, á-pris likaså. Ersätt premiekompsbelopp kan användas om ni vill att arbetsuppgiften ska slå ut ordinarie premiekomp, vilket inte är fallet här. Som pristyp väljer ni antingen per arbetad timme eller som i detta fall - per tillfälle. Löneart kan ni behöva återkomma till. Här saknar ni troligen lämplig löneart som ska kopplas samman med ert löneprogram. Vi föreslår att ni tittar efter lämplig löneart i löneprogrammet och fångar upp dess löneartsnummer. Därefter skapar ni upp denna löneart i TransPAs löneartsregister. När det är gjort slutför ni genom att välja lönearten inne i arbetsuppgiften och då kommer den vara färdigt uppsatt inför lön.

image.png

 

Anställd som beordras erhåller ersättning för passning per dygn/tillfälle med olika belopp beroende på vardag eller helg och även olika belopp huruvida hen varit utkallad eller ej. Samtliga skapas upp likt ovan, där det enda som skiljer är beskrivning och pris. Det ger oss då följande uppsättning arbetsuppgifter.

image.png

För att ersättningen ska utgå måste ni tidrapportera, oavsett om ni blivit utkallad eller ej.

Här nedan syns två exempel.

 

Tidrapport, ej utkallad

Här är ett typiskt exempel hur passningstjänst ej utkallad kan registreras. Ni vill få med ersättningen men helt utan arbetstid och registrerar då en tidrapport med rast hela passet för att undvika att registrera arbetstid. Skulle arbetstid registreras men man glömmer rapportera rast med identisk tid är det lätt hänt att arbetstiden också räknas upp oönskat till 3h ersättning. I detta fall har jag rapporterat en tidrapport/rast på minst 15 minuter för att ej få varning för överträdelse mot vägarbetstidslagen.

 

Glöm inte att ange rätt arbetsuppgift för att få med ersättningen innan du sparar tidrapporten. 

image.png

Tidrapport, utkallad

Här registrerar vi tidrapport då anställd kallats ut på passningstjänst på helgen. Den anställde vill få med engångsersättningen samt arbetstid. Vi är noga här också att välja rätt arbetsuppgift för att få med den extra ersättningen. 

image.png

 

Ersättningen för de båda tillfällena syns med lönerader i löneberäkningen

image.png

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här