Mina produkter
Hjälp

Traktamentesberäkning, Utlandsavtalet

24-10-2018 09:54 (Uppdaterad 08-09-2023)
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 1924 Visningar

Här visar vi hur en resa kan se ut enligt utlandsavtalet (utanför norden) med gränsövergång till Danmark och Tyskland. Valet ”utland” kommer att styra beräkningen till att räkna efter utlandsavtalet.

Precis som för alla traktamentesresor i TransPA rapporteras denna alltid när resan är slut, så först på hemkomstdagen.

 

Vid rapportering av resa enligt utlandsavtalet är det möjligt att ange en avgångstid och en ankomsttid. Med avgångstid avses den tidpunkt när chauffören lämnar sin stationsort och med ankomsttid den tidpunkt chauffören återvänder till sin stationsort. Traktamentet kommer att beräknas mellan dessa tidpunkter.

image.png

 

Ersättning för timlön enligt utlandsavtalet beräknas mellan start och slut tiderna för hela resan.

image.png

 

 

under register-lönegrupper-TransportUtlandsavtalet hittar ni lönegruppen som vi hämtar beloppen ifrån ex.4 år i yrket på flik utlandsavtalet.

 

JoakimBerntsson_0-1694163289435.png

 

 

I utlandsavtalet finns inte månadslön utan ersättningen är timbaserad, hela månadslönen beräknas med timmar istället för månadslön.

 

Timersättning utges från den tidpunkt då utlandsförare står till arbetsgivarens förfogande för utlandstransport och till den tidpunkt då föraren återkommit och avslutat arbetet på stationsorten. Premieersättning utgörs av milersättning och ersättning för lastning och lossningsställe.

 

 I löneberäkningen ser resan ut så här:

Att utlandstraktamente skiljer sig åt 2 timmar mot timersättningen i vårt exempel beror på att chauffören lämnar stationsorten först kl.09.00 en timma efter han började sitt arbete och återkommer till stationsorten kl.15.00 en timma före arbetet avslutades.

image.png

 

Markerar man raden skattefritt traktamente visas beräkningen enligt skatteverkets regler mer om det kan ni läsa i artikeln skatteverkets regler för traktamente

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här