Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
I denna artikel går vi igenom hur man skickar e-post i Visma.net ERP. Hur man sätter upp e-postkonton i systemet förklarar vi här.   På så sätt kan man skicka ut orderbekräftelser, plocklistor, mm. När det gäller fakturor så rekommenderar vi dock att använda sig av AutoInvoice i stället.   Gå till t.ex. Meny - Order - Transaktioner - Försäljningsordrar (SO301000) Välj en order som du vill skicka via e-post. Tryck på Åtgärder - Skicka med e-post   Då kommer den upp i Väntande e-post (SM507000). Där kan man välja vilka e-post som ska skickas ut och trycka på Behandla eller skicka ut alla genom att trycka på Behandla alla   En annan möjlighet är att skicka ut e-post i S kicka och ta emot e-post (SM507010). Under Åtgärder väljer man om man vill skicka, hämta eller både skicka och hämta alla mail.     Alla e-post i Visma.net ERP hittar man under Alla e-postmeddelanden (CO409070). I olika flikar kan man se utgående, inkommande, misslyckade och arkiverade e-post.    
Visa fullständig artikel
04-04-2019 14:59 (Uppdaterad 12-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 960 Visningar
Den här artikeln går igenom rutinen för att skapa en utbetalning till en kund för en kreditnota.
Visa fullständig artikel
29-04-2019 08:14 (Uppdaterad 02-09-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 930 Visningar
Man får ett felmeddelande när man försöker upprätta en avskrivningskalender till en avskrivningsbok i fönstret Avskrivningskalender(FA2060PL).
Visa fullständig artikel
14-06-2019 10:26 (Uppdaterad 18-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 605 Visningar
När du registrerar en ingående faktura kan du själv bestämma om denna ska registreras som netto- eller bruttobelopp på fakturalinjerna.   På bilden nedan är en faktura registrerad med bruttobelopp:     Öppnar vi leverantören och väljer fliken Inköpsinställningar så ser vi att i fältet Momsberäkningsmetod är det valt Brutto .     Ändras denna till Netto är det nettobeloppet som registreras på fakturalinjen. Denna information ligger också på Leverantörsklassen . Vid skapande av en ny leverantör kopieras det som ligger på Leverantörsklassen in som förslag, men det går att ändra på leverantören i efterhand.   Du har också möjlighet att ändra på denna inställning per enskild faktura. Du gör detta under fliken Redovisningsdetaljer .  
Visa fullständig artikel
27-06-2019 14:25 (Uppdaterad 18-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1076 Visningar
Om en inkommande/utgående betalning inte kan matchas mot en faktura i systemet, kommer IBAN informationen från kunden/leverantören att användas vid matchning. Denna funktion är aktiverad/avaktiverad genom att markera Matcha mot bankkonton efter matchning av fakturor under fliken Matchningsinställningar under Bank/likvidhantering (CA101000).
Visa fullständig artikel
03-06-2019 15:25 (Uppdaterad 18-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 706 Visningar
I systemet önskar vi att de flesta betalningar ska köras genom Autopay. Vid användning av Autopay för valutabetalningar hämtas valutakursen från Autopay automatiskt i systemet. Detta förenklar registreringen av betalningar. Om du behöver registrera betalningar manuellt beskriver denna artikeln hur detta görs.
Visa fullständig artikel
25-04-2019 08:49 (Uppdaterad 18-08-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1167 Visningar
Denna rutinen kan användas för att jämna ut saldo när man har en kund som också är en leverantör.
Visa fullständig artikel
24-04-2019 08:06 (Uppdaterad 18-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 741 Visningar
I denna artikeln går vi igenom hur man hanterar koddelar som inte längre ska användas i systemet.
Visa fullständig artikel
11-06-2019 20:29 (Uppdaterad 12-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 912 Visningar
FIDO står för Fast Identity Online och är en öppen standard. Du kan läsa mer om FIDO här: https://fidoalliance.org/     Det finns två olika typer av FIDO2 som du kan använda: FIDO2 Biometrisk Enhet - En mobil, stationär eller bärbar dator med ansiktsigenkänning eller en fingeravtryckssensor. Exempel på dessa är Android fingeravtryckssensor, Mac Touch ID och Windows Hello. FIDO2 Säkerhetsnyckel - En USB nyckel som du kopplar till din dator.   Observera att när du använder FIDO2 för att autentisera dig själv måste detta ske på samma maskin du försöker logga in på. För att aktivera FIDO2 gör följande: Logga in in https://home.visma.com/home Gå till Mina uppgifter uppe till höger     Under Säkerhet välj antingen FIDO2 Biometrisk Enhet eller FIDO2 Säkerhetsnyckel     Ange ditt lösenord Följ vägvisaren för att lägga till din FIDO2 enhet Efter detta kan du nu välja din FIDO2 enhet som tvåstegsverifiering när du loggar in till Visma.net  
Visa fullständig artikel
28-04-2020 10:23 (Uppdaterad 12-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1293 Visningar
I denna artikeln går vi igenom stegen för att aktivera 2-stegsverifiering för din användare i Visma Connect med hjälp av en Authenticator app.
Visa fullständig artikel
20-05-2020 14:35 (Uppdaterad 12-08-2022)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 2186 Visningar
I den här artikeln samlar vi vanliga frågor och problem som uppstår i samband med att använda tvåstegsverifiering i Visma.net.
Visa fullständig artikel
02-06-2020 09:58 (Uppdaterad 12-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2024 Visningar
I denna artikel visar vi hur ni kan importera olika valutakurser till Visma.net Financials automatiskt. Vi går även igenom vanliga problem.   Det är möjligt i Visma.net Financials att få automatiskt uppdatering av valutakurser. Importen av valutakurser sker automatiskt på morgonen. Valutakurserna kommer via AutoPay från Danske Bank i Finland som i sin tur hämtar kurserna från Europeiska Centralbanken. Det är därför viktigt att Autopay är aktiverad på företaget i Admin.   Aktivering Gå in på Valutahantering (CM101000) under Meny - Valutahantering - Egenskaper - Valutahantering. Kryssa i inställningen Automatisk import av valutakurser. Ange också vilken valutakurstyp som skall uppdateras. SPOT är valutakurstypen som oftast används. OBS! Om man använder flera valutakurstyper måste de övriga importeras manuellt. Import av valutakurser är endast möjlig när basvalutan är SEK   Vanliga fel Import har inte körts Ibland händer det att importen inte har körts på ett tag.     Det första man bör kontrollera i detta tillfälle är om AutoPay är aktiverat i Admin. Om det inte är det, aktivera detta.   Det andra man kan göra är att deaktivera AutoPay för företaget i 5 minuter och sedan aktiverar det igen. Gå sedan in i Visma.net ERP och trigga en import genom att till exempel registrera en ny betalning.   Om det fortfarande inte har importeras efter detta ber vi er ta kontakt med er support för att få hjälp med att lösa det.
Visa fullständig artikel
18-04-2019 13:27 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 993 Visningar
I den här artikeln beskriver vi hur du upprättar ett nytt räkneskapsår och perioder i systemet.
Visa fullständig artikel
11-03-2019 14:35 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 656 Visningar
Ibland händer det att automatiserade schemaläggningar inte körs som tänkt. Denna artikeln går igenom vad man bör tänka på ifall detta uppstår.
Visa fullständig artikel
09-01-2020 11:54 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 952 Visningar
Genom att använda Enhetsuppsättningar är det möjligt att skapa filter som kan användas i Balans- och Resultatrapporter. I denna artikeln går vi igenom hur man skapar en uppsättning som filtrerar på koddelar, och hur man lägger in denna i en rapport.   Konfiguration av Enhetsuppsättning Fönstret Enhetsuppsättningar (CS2060P3) hittar man under arbetsytan Redovisning - Egenskaper .     För att skapa en ny enhetsuppsättning klickar du på +.     I fönstret som kommer fram lägger du först in en Kod och en Beskrivning .     Efter det lägger du in önskade filter du vill använda. I mitt exempel kommer vi att använda följande segment.     Jag vill skapa följande filter: Underbolag = Underbolag 1, Avdelning = Alla Underbolag  = Underbolag 2, Avdelning = Avdelning 1 För att skapa ett nytt filter klickar man på +.     Skriv in en Kod och Beskrivning . Under kolumnen Datakälla , klicka på förstoringsglaset.   I fönstret som kommer upp väljer jag önskat värde, SE1 i fälten Startkoddel och Slutkoddel . Jag fyller inte i resterande koddelar då jag önskar att se alla.     Jag skapar därefter ett nytt filter och lägger in följande värden:     Efter att man har lagt in alla önskade filter klickar man på Spara och stäng .     Lägg in Enhetsuppsättning på en rapport För att lägga in en Enhetsuppsättning på en rapport går man först till rapporten och klickar på Redigera rapport .     Då öppnas ett nytt fönster. Här lägger vi in vår Enhetsuppsättning och klickar på Spara .     När man sedan skriver ut rapporten ligger filtren klara att användas till höger. Det går att nå de genom att klicka på Filterknappen.     Tips! Om du har bokfört på många koddelar i systemet och upplever det långsamt när du öppnar en Balans- eller Resultatrapport kan du kryssa i Optimera rapport för enhetsuppsättning  när du redigerar rapporten.     Är denna rutan ikryssad måste du först välja ett av dina filter innan du kör rapporten.     Vill du sedan ändra koddel eller se alla behöver du köra rapporten en gång till.
Visa fullständig artikel
16-01-2020 15:11 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 881 Visningar
Om det finns e-post som har misslyckats vid utskick måste man behandla det manuellt. Fel vid utskick uppstår oftast om man har gjort ändringar på konto inställningarna.   För att skicka e-post manuellt gå till Väntande e-post (SM507000) kryssa i Inkludera misslyckade välj e-mail som du vill skickat ut och tryck Behandla eller skicka ut alla genm att trycka Behandla alla   Man kan även filtrera misslyckade e-post i kolumnen E-poststatus
Visa fullständig artikel
14-12-2021 12:47 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 1 Svar
 • 0 gilla
 • 536 Visningar
När man  förbereder intrastatrapporten kan man få upp  olika felmeddelanden. I denna artikel sammanfattar vi endast de felmeddelanden som dyker upp i Visma.net ERP.  Enligt kraven för CN8, måste nettomassan (kg) vara en del av varje rapporterad Intrastatrad. Uppdatera måttenheten för artikeln så att du kan använda kg. Felmeddelandet syftar på att det saknas vikt på artikeln i fråga. Lösningen är att lägga till vikten i kg på artikeln. Gå till Lagerförda artiklar (IN202500) Gå till fliken Paketering Ange vikten i kg och spara ändringen   Efter att du har uppdaterat artikeln måste du förbereda intrastatrapporten på nytt. Viktigt att kryssa ur Historiska värden. På så sätt hämtas värden från det uppdaterade artikelkortet.   OBS! Nettovikten avrundas uppåt om man väljer att INTE visa detaljerade transaktioner. Kryssar man i Visa detaljerade transaktioner så får man se vikten med två decimaler.   Enligt kraven för den kompletterande enhetskoden som du valt, måste den kompletterande enheten vara en del av den rapporterade Intrastatraden     Detta felmeddelande syftar på att den kompletterande enhet som är obligatorisk för vissa KN-koder saknas. Vilken enhet det är kan man hitta i SCB:s sökmotor:     Står det något i kolumnen Kvantitet på sidan så måste du lägga till det i intrastatrapporten. För att systemet ska kunna hämta data själv måste man lägga till kompletterande enhet på två ställen. Gå till Lagerförda artiklar (IN202500) Öppna fliken Generell information och gå ner till Intrastat Välj enhet under Kompletterande enhet krävs och spara ändringen   Gå till Måttenheter (CS203100) Välj enhet under Kompletterande enhet krävs och spara ändringen Gå tillbaka till Förbered Intrastatrapport (TX50800S) Kryssa ur Historiska värden och generera rapporten på nytt   Fel: Fyll i 'KN-kod' Fel: Fyll i 'Ursprungsland' Dessa två felmeddelanden syftar på att det saknas obligatoriskt värde under KN-kod respektive Ursprungsland.    Båda värdena är hämtade från artikelkortet:  
Visa fullständig artikel
06-06-2022 09:00 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 257 Visningar
I version 8.90 har man gjort en ändring i nummerserier. Anledningen till ändringen är att det ska gå fortare att tilldela ett nytt nummer när flera processer använder samma nummerserie. Det finns en ny kolumn i fönstret Nummerserier (CS201010). Den heter Senast tilldelade numret och ligger längst till höger.   På bilden nedan ser du projekt men det gäller alla register. När du börjar använda en nummerserie eller skapar ett nytt dokument i en nummerserie som du använde före ändringen så allokeras automatiskt 1000 nummer så att dessa är färdiga att användas I kolumnen Nästa nummer ser man det nummer som nästa dokument kommer att få. När 1000 nummer har använts och Nästa nummer blir lika med Senast tilldelat nummer så allokeras 1000 nummer till.   Om det är nödvändigt att återställa nummerserien justerar man numret i kolumnen Senast tilldelade numret på samma sätt som man gjorde förr. Då raderas alla tilldelade nummer och 1000 nya reserveras när man använder den nummerserien.   Här är ett exempel:   Nästa nummer som ska användas är 00004 och Senast tilldelade numret är 01002 I detta exempel så har projekt 00003 raderats och vi vill ändra så att nästa projekt får nummer 00003 Vi ändrar Senast tilldelade numret till 00002 och sparar.   Vi skapar ett nytt projekt som får nummer 00003. I nummerserier allokeras 1000 nya nummer till Senast tilldelade numret och Nästa nummer uppdateras till 00004.
Visa fullständig artikel
05-04-2022 14:04 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 395 Visningar
I denna artikel  går vi igenom vad som är best practice gällande formulär i Visma.net ERP.   Om inställningarna för formulär inte är korrekta i Visma.net ERP kan det vara så att standard rapporterna som ligger i programmet används. Dessa är inte uppdaterade och det är inte tänkt att använda dessa.   I systemet finns det inställningar för formulär på 3 olika nivåer som  följer en hierarki: Entitet: Specifikt för den kund/leverantör som det är inställt på. Klass: Applicerat på alla kunder/leverantörer som har samma klass. Modul: Övergripande för alla kunder/leverantörer som inte har ändrat på inställningarna.   På Kunder (AR303000) under fliken Utskicksinställningar.     På Kundklasser (AR201000) under fliken Utskicksinställningar.     På Kundreskontra (AR101000) under fliken Rapporteringsinställningar.     Liknande inställningar finns för de flesta andra moduler (T.ex Leverantörsreskontra, Projekt, mm).   Om du inte har ett specifikt behov är det generellt bäst att inte ändra på inställningarna.    I detta exempel vill kunden ha formulär AR.64.11.8S (Faktura, svensk adress till höger) på sina fakturor.   Detta bör då ändras under kund specifika inställningarna och inte i Kundreskontran (standard AR.64.10.00) för att inte påverka andra kunder.    
Visa fullständig artikel
27-05-2019 12:47 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 752 Visningar
Vi har flera kunder med leverantörer som jobbar med flera valutor. En orsak till detta kan vara att man har leverantörer utomlands, t.ex. Finska leverantörer kan skicka fakturor i EUR och norska leverantörer i NOK.   Hur skall man hantera detta i Visma.net ERP?   Valuta kopplas till leverantören, man har ett fält på leverantörer där man lägger in valutorna. Så hur skall man göra när man tar emot fakturor i olika valutor från leverantörer eller vad händer när man tar emot fakturor i olika valutor från leverantörer utomlands (t.ex. Fakturor i EUR och NOK)? Hur skall man styra från vilket bankkonto betalningen skall betalas ut från, baserat på vilken valuta fakturan kommer in i? På leverantören skall man registrera valutan som används vanligtvis. Första som skall göras är att tillåta ändring av valuta i Leverantörer (AP303000) under Meny - Leverantörsreskontra - Register. Ni kan också tillåta ändring av kurs om ni vill att det skall vara möjligt att redigera kursen som kommer in automatiskt. Dessa ger då möjligheten att registrera fakturor i annan valuta än denna som är standard på leverantören.     Önskar ni att valuta- och betalningskontot skall växlas automatiskt kan ni göra det genom att skapa en plats per valuta. I exemplet under har två platser skapats, en för EUR och en för SEK. Kom ihåg också att ändra på OCR-inställningarna för valutan så att allt går rätt.     Om man går in på EUR och går på Betalningar ser man betalningsinställningar. Man skall ha Utlandsbetalningar på Betalningsmetod och Bankkonto EUR som Likvidkonto.     Primärplatsen har Betalningsmetod 01 - Inhemska betalningar och   Betalningskonto 1930 (SEK konto).   Exempel: Då man registrerar en faktura, väljs betalningsinställningar automatiskt enligt plats som står på fakturan under Redovisningsdetaljer. I exemplet nedan ser vi  en faktura registrerad på Primärplatsen med betalningsmetod 01 och konto 1930.     Observera: Om du önskar att endast överstyra valuta, (och du inte behöver betala ut från olika bankkontonummer som är beroende av valuta) behöver du inte använda plats. Då räcker det med att aktivera Tillåt ändring av valuta.    
Visa fullständig artikel
20-05-2019 12:30 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 919 Visningar