Mine områder
Hjelp

Generelt om SAF-T i Mamut

15-09-2020 15:42 (Sist oppdatert 22-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3131 Visninger

Mamut fikk støtte for SAF-T formatet allerede i 2016. Alle firmadatabaser som ble opprettet fra og med versjon 20.1 fikk dermed automatisk kobling til SAF-T koder på alle standard konto- og avgiftskoder i Mamut. Det betyr at kunder med eldre firmadatabaser må tildele SAF-T koder manuelt i kontoplan og avgiftsregister, og vi håper derfor at denne artikkelen kan være til hjelp i denne prosessen. 

 

Det har på senere tid kommet endringer i formatet og de siste endringene og funksjonalitet for SAF-T eksport fungerer dermed kun fra og med siste versjon av Mamut. Vi publiserer alltid siste versjon med installasjonsfil og versjonslogg her.

 

Vi har laget script for deg som arbeider i firmadatabaser som ble opprettet før versjon 20.1, scriptet er tilpasset Mamut Standard kontoplan og NARF Utvidet kontoplan. Scriptet tildeler standard SAF-T kode på standard kontoer i Mamut, men har du redigert og opprettet egne kontoer må disse mappes manuelt, avgiftsregister må mappes manuelt. Det gjelder også kunder med nyere firmadatabaser som har redigert og opprettet egne kontoer og avgiftskoder. Les mer om hvordan du kan få tilgang til våre SAF-T script her.

 

Klikk her for å lese mer om hvordan du mapper kontoplan og avgiftsregisteret i Mamut.

 

Klikk her for å lese mer om hvordan du kan få en utskrift av kontoplan, liste med SAF-T konto. 


Klikk her for å lese mer om hvordan du eksporterer en SAF-T fil til Skatteetaten. 
Hvis du ønsker å eksportere en SAF-T fil fra Mamut, uten å sende filen til Skatteetaten velger du bare å følge veiledningen for SAF-T eksport, men du skal ikke markere for "lever filen via Altinn".

 

Klikk her for å lese dokumentasjon av SAF-T formatet på Skatteetaten.no

 

Her kan du også lese mer om SAF-T-eksport og import fra Mamut til Tripletex.

 

 

NB! SAF-T skal i hovedsak brukes i forbindelse med bokettersyn, det er derfor ikke slik at du må legge opp SAF-T konto i alle firmadatabaser, men kun de som eventuelt blir plukket ut til bokettersyn. Vi har også sett at SAF-T filer benyttes for eksport og import av regnskapsdata mellom ulike regnskapssystemer.

 

Det er den bokføringspliktiges ansvar at alt mappes korrekt, vedkommende må selv kontrollere at alle kontoer og avgiftskoder er koblet korrekt. Hvis ditt firma skal bruke andre SAF-T kontoer enn det som er standard, og du er usikker på hva av SAF-T kontoer du skal bruke - må du spørre en autorisert regnskapsfører eller Skatteetaten for bistand. Mamut support har ingen regnskapsfaglig support og kan dessverre ikke bistå ved regnskapsfaglige spørsmål.

Bidragsytere