Mine områder
Hjelp

Brukertips i Total Årsoppgjør

Sorter etter:
Jeg har benyttet Anleggsregister: Skal ikke note Spesifikasjon av varige driftsmidler da fylles ut automatisk?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 21:20 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1092 Visninger
Spørsmål  Har ikke Total implementert mulighet for oppføring av 96% av markedsverdi? Svar  Jo, men ettersom skatteetatens presisering ble kunngjort samme dag som vi la ut siste versjon av Total Oppdaterer (15.mars 2018), kom denne dessverre ikke med i oppdateringen.    Vi har derfor laget en linkoppdatering som kan lastes ned og installeres på vanlig måte;  HUSK at Total må være helt lukket av samtlige brukere av installasjonen av programmet når oppdatering kjøres.   Total oppdaterer link: https://cdl.mamut.com/bin/Tota l/2017/TOTAL2017_Oppdatering.e xe Oppdatering zip: https://cdl.mamut.com/bin/Tota l/2017/Total17.zip   Denne vil da følge inkludert i neste versjon av Total Oppdaterer. Dersom du nå ønsker å få dette på plass, slik at 96% av markedsverdi  for ikke børsnoterte aksjeselskap (i stedet for 100%) overføres til post 401A pkt. 2 eller post 401E pkt. 2 i RF-1028 (Skattemeldingen for formue- og inntektsskatt – aksjeselskap mv. 2017), må link overfor lastes ned og installeres. Dersom du vil avvente til neste versjon av Total Oppdaterer for ikke å belaste f.eks. ASP-leverandør med linkoppdatering, foreslår vi at du setter saken på vent. Dette er f.eks. relevant dersom du venter med å sende skattemelding mv for de selskapene som benytter markedsverdi for verdsettelse av næringseiendom.      Under har vi satt inn link som fører deg til skatteetatens presisering når ikke-børsnoterte aksjeselskap krever dokumentert markedsverdi lagt til grunn ved verdsettelse av næringseiendom, hvor du kan lese mer om dette;    https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/kunngjoringer/presisering---skjema-rf-1098-formue-av-naringseiendom-2017-nar-ikke-borsnoterte-aksjeselskap-krever-dokumentert-markedsverdi-lagt-til-grunn-ved-verdsettelse-av-naringseiendom/   Fortsatt lykke til med årsoppgjøret!
Vis hele artikkelen
28-03-2018 11:37
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1089 Visninger
Selskapet jeg skal utarbeide årsoppgjøret for, er etablert i løpet av året. Jeg får en feilmelding om differanse mellom post 150 i RF-1052 og post 9450 i RF-1167. Jeg ser at differansen tilsvarer aksjekapitalen og stiftelsesgebyret i dette nystiftede selskapet. Hvordan blir jeg kvitt differansen?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:36 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1058 Visninger
Skattemessig verdi driftsmidler både 01.01 og 31.12 er feil. Det ser ut til at den skattemessige verdien på lineær avskrivning ikke blir tatt med. Jeg har heller ikke mulighet til å overstyre den skattemessige verdien direkte i forskjellsskjemaet RF-1217, da feltet er grått.
Vis hele artikkelen
19-09-2016 23:59 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1028 Visninger
Jeg har feilmelding i midlertidige forskjeller 01.01. Hvordan kan jeg finne ut av hva avviket skyldes?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:42 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1023 Visninger
Jeg ønsker å sende inn aksjonærregisteroppgave for selskap som er avviklet i 202x; Kan jeg gjøre dette i Total Aksjebok 202x?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 18:47 (Sist oppdatert 11-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1006 Visninger
Det beregnes 23 % utsatt skatt pr 31.12.17 i Total. Dette blir vel feil, siden selskapsskatten skal reduseres til 23% fra inntektsår 2018 og ikke i 2017?
Vis hele artikkelen
04-12-2015 24:03 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 997 Visninger
Jeg benytter Total Aksjebok for første gang på en klient, og har satt hake under Selskapstype for å bruke aksjebokopplysninger i årsoppgjør. Hvorfor blir ikke dette overført fra Aksjebok til Årsoppgjør?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 20:22 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 989 Visninger
Total bruker Microsoft XPS Document Writer både til forhåndsvisning og til utskrift til PDF. Denne må derfor være installert på maskinen hvor man kjører Total.
Vis hele artikkelen
18-10-2016 20:39 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 985 Visninger
Meldingen fremkommer ved innsendelse av en forsendelse til Altinn dersom fagsystem eller passord er feil. Dersom fagsystemID er korrekt, må passordet være feil.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:21 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 954 Visninger
Den enkleste måten å flytte klienter fra en installasjon av Total til en annen er å bruke sikkerhetskopier. Her er en beskrivelse av hvordan dette gjøres.
Vis hele artikkelen
11-01-2017 18:19 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 943 Visninger
Det vises feil beløp i regnskapet vedrørende bokførte avskrivninger. Vi benytter anleggsregisteret, og har huket av for å bokføre avskrivninger derfra. Det er ikke bokført avskrivninger i importert saldobalanse. Hvorfor er det ikke samsvar mellom avskrivningene i anleggsregisteret og regnskapet?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:49 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 943 Visninger
For to år siden laget Brønnøysundregistrene en ny skjemaspesifikasjon for innsendelse av årsregnskap hvor maskinlesbarenoter skulle sendes inn sammen med resultatregnskap og balanse.   Brønnøysundregistrene har i disse årene tillatt fagsystemleverandører å kjøre både ny spesifikasjon og gammel spesifikasjon om hverandre.   I Total har vi valgt å kjøre gammel spesifikasjon lengst mulig.   For årsoppgjør 2020 tillater ikke Brønnøysundregistrene nå lenger fagsystemleverandørene å støtte gammel spesfikasjon, og derfor har vi vært nødt til å gjøre endringer/tilpasninger i notesenteret i Total for å kunne støtte den nye spesifikasjonen.   På grunn av de omfattende endringene klarer vi ikke å overføre notesettet fra i fjor på en tilfredsstillende måte, da vi skal håndtere både maskinlesbare noter, systemnoter og manuelle redigerbare noter side om side.     Følgende noter er maskinlesbare og er påkrevd i den nye skjemaspesfikasjonen fra Brønnøysundregistrene sammen med resultatregnskapet og balansen. Lønnskostnader etc. Obligatorisk tjenestepensjon Ytelser til ledende personer Lån og sikkerhetsstillelse Revisjon Aksjekapital og aksjonærer  Hent frem notesenteret og velg "Notegrunnlag" på menyen oppe til venstre for å se nærmere på de maskinlesbare notene.   Det bør også  å legges med komplett notesett som filvedlegg som tidligere år, og man må  påse at opplysningene i notevedlegget samsvarer med de maskinlesbare notene.    
Vis hele artikkelen
19-02-2021 14:04
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 933 Visninger
Her finner du programlink for Total 2013
Vis hele artikkelen
07-12-2015 19:01 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 904 Visninger
I denne klienten har jeg en konto som jeg ønsker å koble om til en annen STD konto. Hvordan gjør jeg det i Total?
Vis hele artikkelen
04-12-2015 24:05 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 899 Visninger
Feilmeldingen kan komme hvis man forsøker å signere en forsendelse samtidig med innsendelse fra Total. FagsystemID’en som benyttes er da ikke ”aktivert” for signering. Du må gi tillatelse til at signering skal kunne utføres fra Total.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:36 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 898 Visninger
Når jeg lager en pdf-fil av skjemaet RF-1022 får jeg ikke med alt på skjemaet. Skjemaets side 2 blir liggende i feil retning. Hva er løsningen på dette?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 20:34 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 891 Visninger
Jeg ser det fremkommer ulike farger i feltene i ligningsskjemaene, samt i Forskjeller. Hva betyr disse fargene?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:26 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 889 Visninger
Jeg skal sende inn konsernregnskap for en klient. Må jeg legge til to vedleggsskjema, et for selskapsregnskapet og ett for konsernregnskapet? Hvordan håndterer jeg dette i Total?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 23:30 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 882 Visninger
Når jeg skal importere opplysninger på skjema A07 fra altinn i bildet Lønn, fremkommer ingen tall etter at jeg har kjørt import. Jeg for også feilmelding. Hva er det jeg ikke gjør riktig? Jeg tror jeg følger vanlig prosedyre for import.
Vis hele artikkelen
19-09-2016 20:27 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 883 Visninger