avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Sorter etter:
Det er mulig å lage egne snarveier i Visma og få lagt de i hurtigmenyen. De IKON man velger å ha på verktøylinjen, vil bare gjelde egen bruker.
Vis hele artikkelen
12-09-2014 18:00 (Sist oppdatert 20-11-2019)
 • 3 Svar
 • 0 Liker
 • 1685 Visninger
Finne «akkurat den kolonnen» så raskt som mulig
Vis hele artikkelen
03-07-2015 19:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 557 Visninger
Det er mulig å enkelt legge inn kolonner som gjør beregninger som ellers ikke finnes i Visma Business. Før du leser videre, merk at slike beregnede kolonner er beregnet på å brukes på skjermen, å ta de med på utskrift fungerer derfor ikke optimalt.
Vis hele artikkelen
30-06-2015 19:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 563 Visninger
Når du står i en tabell i Visma Business ser du trolig aktiv celle markert med et litt tykkere svart omriss:
Vis hele artikkelen
11-01-2016 17:20
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 540 Visninger
I Visma Business er det mange grupperingsfelter. På produkter har vi for eksempel Produktprisgruppe 1, 2 og 3, i aktørtabellen har vi Gr1 helt opp til Gr12.
Vis hele artikkelen
08-12-2015 21:32
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 540 Visninger
Det finnes en enkel metode for å summere verdier i felter som ligger i listeform i VB.
Vis hele artikkelen
08-10-2014 18:09
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 638 Visninger
De fleste kjenner sikkert godt søkelinjen i Visma som kan skrus av og på i alle tabeller og skjermbilder. Denne benyttes til å søke på en eller flere kolonner i både tabellform og skjemaform.
Vis hele artikkelen
09-07-2014 19:34
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 696 Visninger
I utvalgsdialogen (F9) i Visma Business er det mulig å krysse av for dagens dato som utvalgsparameter.
Vis hele artikkelen
22-01-2016 20:02
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 565 Visninger
I Visma Business finnes det funksjonalitet for å logge endringer som gjøres i systemet.
Vis hele artikkelen
08-10-2014 18:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 680 Visninger
Dette brukertipset vil kombinere 2 tidligere brukertips for å diskutere det å ta i bruk nye grupperingefelter i VB
Vis hele artikkelen
30-07-2014 18:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 567 Visninger
Er du lei triste grå og blå farger inne i Visma? Dette kan man til en viss grad gjøre noe med ved å endre farger på søkefelt, aktivt felt, bruddlinjer m.m.
Vis hele artikkelen
16-05-2014 18:00
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 707 Visninger
Bruddlinjer og bruddsummer kan settes opp flere steder i Visma hvor man ønsker å se bruddsummer på gitte parametere.
Vis hele artikkelen
12-11-2014 16:56
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 624 Visninger
Det er mulig å sortere bedriftene i fri rekkefølge. Her kan du lese hvordan du setter det opp.
Vis hele artikkelen
21-10-2015 19:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 621 Visninger
Det er mulig å enkelt legge inn kolonner som gjør beregninger som ellers ikke finnes i Visma Business. Før du leser videre, merk at slike beregnede kolonner er beregnet på å brukes på skjermen, å ta dem med på utskrift fungerer derfor ikke optimalt.
Vis hele artikkelen
25-01-2016 17:05
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 579 Visninger
I Visma Business finnes det funksjonalitet for å lage beregnede kolonner for verdier/felter Visma ikke har som standard.
Vis hele artikkelen
27-06-2014 18:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 623 Visninger
I sorteringsrutinen kan du definere at du vil ha med bruddsummer eller gjennomsnittsverdier på sorteringskolonnene, noe som er spesielt nyttig i rapportsammenheng. Du kan få lagret vindusoppsett med et fast sett sorteringskriterier.
Vis hele artikkelen
26-02-2014 20:57
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 663 Visninger
AvtaleGiro i Visma.net AutoPay - Visma Business   Visste du at man kan opprette AvtaleGiro i Visma.net AutoPay? Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Visma Business.    Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om AvtaleGiro tjenesten.   Forutsetninger: En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay Visma OnPremises Gateway (OPG) installert Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert Merk: Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget Credentials som finnes i Service-menyen.   Nødvendig oppsett i Visma Business:   Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr. Kolonnen EBF - behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF- system må være markert   I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net: Landnr Org.nr   Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net: Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger Merk: Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon   Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue tjenesten er korrekt satt opp I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling Lag betalingsforslag I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap > Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale -/Autogiro. For kunder med Dir. deb.status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder). Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.   Sending av AvtaleGiro-poster Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget   Legg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.   Importere innbetalinger Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID - definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:   Fact.selsk.nr/KID-def. Fact.behandl. Factoring ID Betalingsbehandling KID kunde/lev.-sifre KID ref.nr-sifre Bankkonto OCR bank kontonr. Bilagsserienr Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.     Vi håper denne artikkelen var til nytte. Skulle det være behov for ytterligere bistand, kontakt deres Visma partner. Vi anbefaler alltid at Visma partner bistår, for å sikre korrekt oppsett.    Hilsen oss i Visma Software
Vis hele artikkelen
22-05-2019 14:02 (Sist oppdatert 14-04-2020)
 • 3 Svar
 • 0 Liker
 • 1534 Visninger
Mange dato-felter i ordre, ordrelinje og produktransaksjonstabellen i Visma, har et relatert Uke-felt som kan benyttes til å si noe om hvilken uke datoen er i.
Vis hele artikkelen
15-08-2014 18:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 238 Visninger
Mange har pdf-skrivere installert på sin PC. Ved hjelp av slike kan hva som helst skrives til pdf, like enkelt som til en vanlig skriver.
Vis hele artikkelen
25-02-2017 24:25
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 946 Visninger
Som kjent må man alltid ha opprettet nødvendige regnskapsperioder og avgiftsterminer før man kan føre regnskap i Visma Business.
Vis hele artikkelen
25-02-2017 24:09
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1569 Visninger