avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Finale

Sorter etter:
Dersom det kommer melding "Manglde rettigheter" så finner du informasjon her som kan hjelpe deg.
Vis hele artikkelen
16-06-2016 23:41
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1508 Visninger
Ved innsendelse av data til Altinn-portalen, har Finale's programvare behov for å identifisere seg overfor Altinn-portalen ved overføring av data.
Vis hele artikkelen
16-06-2016 23:59
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 731 Visninger
Når man mottar aksjer som utbytte må dette registreres i Visma Finale Investor. Utbytte registreres på vanlig måte, om nødvendig på skillekortet utbytte på selve verdipapiret.
Vis hele artikkelen
30-05-2016 23:44
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 770 Visninger
Her er en oversikt over nødvendige rettigheter i Altinn gjeldende fra og med februar 2013, og innsendelse av selvangivelser, selskapsoppgaver, årsregnskaper og aksjonærregisteroppgaver.
Vis hele artikkelen
12-04-2016 23:24
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 522 Visninger
Betalinger fra næringsdrivende til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, skal rapporteres på ny måte fra og med inntektsåret 2015. Frist for rapportering er 15. februar 2016.
Vis hele artikkelen
12-04-2016 23:19
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 837 Visninger
FINALE Konsolidering vil få en ny funksjon for visning av importerte data og kobling mellom selskapets kontoplan og konsernets kontoplan. Denne funksjonen kommer i versjon 26.0.0.76 i automatisk programoppdatering nr 9.
Vis hele artikkelen
12-04-2016 23:17
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 343 Visninger
Her kan du søke på eiendommer etter adresse og finne matrikkelnumrene. Bruk "Vis mer informasjon om eiendommen" for å se informasjon om enkeltleiligheter.
Vis hele artikkelen
31-03-2016 18:24
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 9557 Visninger
Her er en oversikt over landkoder til bruk i ligningsoppgaver. Noen ligningsoppgaver anvender alfanumeriske landkoder (2 bokstaver) og andre ligningsoppgaver anvender 3-sifrede landkoder. (Kilde: Skatteetaten, ajour pr. 13.12.2013)
Vis hele artikkelen
16-03-2016 21:17
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1087 Visninger
Altinn oppretter i uke 51 spesialiserte roller for regnskapsførere og revisorer. - Dette har vært et sterkt ønske fra serviceorganisasjonene, som vi er glade for å nå kunne komme et steg nærmere å oppfylle, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Vegard Bachmann.
Vis hele artikkelen
15-03-2016 18:47
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 876 Visninger
Skatt Midt-Norge har i brev av 19. feb. 2014 kommet med informasjon om skattemessige lineæravskrivninger. Ut fra formuleringene i dette brevet har det vært tolket at leietakers påkostninger på leide lokaler i de tilfeller de etter skattereglene skal fordeles over gjenværende leietid, ikke skulle medtas i RF-1084 Avskrivninger side 2 selv om avskrivningene skattemessig foretas lineært. Skatt Midt-Norge har kommet med en presisering av dette i et nytt brev datert 12. mars 2013 om anvendelse av RF-1084 Avskrivninger, post 120 (side 2).
Vis hele artikkelen
15-03-2016 15:57
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 652 Visninger
Du trenger ikke vente til desember for å sende inn aksjonærregisteroppgavene. Skatteetaten har endret RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven slik at innsendelse av oppgaver for 2015 kan foretas allerede nå.
Vis hele artikkelen
14-03-2016 21:42
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 401 Visninger
 Årsberetning er ikke lenger pliktig å utarbeide for små selskaper. Det er likevel mange som ønsker å lage denne, da den gir mye informasjon til brukerne av årsregnskapet.   Du kan enkelt få frem skillekortet fpr Årsberetning igjen. På skillekortet Annet, skrur du på (krysser av ) Årsberetning. Skillekortet kommer da frem igjen og du kan lage Årsberretning.  
Vis hele artikkelen
09-04-2018 15:16
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 307 Visninger
 Aksjeverdier for ikke-børsnoterte aksjer ble beregnet i skattemeldingen for 2016 til bruk for aksjonærene pr. 31.12.2017. Dersom det har skjedd visse kapitalendringer, skal verdien omberegnes.   I noen tilfeller skal omberegningen kun foretas ved å fordele fjorårets verdi på flere eller færre aksjer. Dette skjer bl.a. i følgende tilfeller: Splitt Spleis Nedsettelse av aksjekapital til dekning av tap eller avsetning til fond Utdeling av fondsaksjer eller utbytteaksjer I disse tilfellene skal verdi pr. 31.12.2017 beregnes slik: Verdi fra 31.12.2016 * Antall aksjer pr 31.12.2016 / Antall aksjer pr. 31.12.2017 I andre tilfeller skjer det en kapitalendring med inn- eller utbetalinger til aksjonærene som fordrer at verdsettelse av aksjene må foretas på nytt pr. 31.12.2017 ut fra selskapets balanse pr 31.12.2017.   Normalt ville dette kunne gjøres ved å anvende verdien fra skattemeldingen pr. 31.12.2017 der det foretas en verdsettelse av aksjene pr. 31.12.2017 for anvendelse pr. 31.12.2018. Skattemeldingen pr. 31.12.2017 har imidlertid verdsettelse av aksjene etter verdiene som er gjeldende for inntektsåret 2018, og som ikke samsvarer med verdsettelse pr. 31.12.2017 for følgende eiendeler: Utleid næringseiendom i Norge eller utlandet Ikke-utleid næringseiendom i Norge Sekundærboliger i Norge (boligeiendommer, andeler i boligselskap og flerboligbygg) Dersom selskapet ikke har slike eiendeler, kan verdsettelse fra skattemeldingen pr. 31.12.2017 post 490 anvendes direkte. Dersom selskapet har slik eiendeler, må verdien omberegnes slik:   RF-1028 Skattemelding for AS mv post 480 Beregnet samlet verdi bak aksjene - Fradrag for post 401A Norsk næringseiendom - Fradrag for post 401E Utleid utenlandsk næringseiendom + Tillegg for verdi fra RF-1098 Næringseiendom post 300, eventuelt tillegg for verdi fra RF-1098 post 290 høyre felt dersom det er lavere -  Fradrag for 10 % av verdiene i post 401B, 401C og 401G (Boligbygg) dersom de er verdsatt etter verdier fra boligkalkulatoren = Ny samlet aksjeverdi, som divideres på antall aksjer pr. 31.12.2017 for å gi ny aksjeverdi pr 31.12.2017 Aksjeverdi pr 31.12.2017 registreres på aksjeklasse-skillekortet i aksjonærdatabasen, for å komme med på oppgaven som sendes til aksjonær, og på RF-1086 Aksjonærregisteroppgave.
Vis hele artikkelen
20-02-2018 17:31
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 3958 Visninger
Velkommen som kunde av Visma Finale produktene. Det aktuelle programmet lastes ned og installeres fra "Relevante linker". Følg beskrivelse under installasjonen. Start deretter opp programmet fra automatisk generert snarvei på ditt skrivebord. Velg menyen "Hjelp/registrer lisens". Her registreres ditt kundenummer og din aktiveringskode og trykk "Hent fra Finale Online"     Har du spørsmål til løsningen ? For teknisk og faglig bistand vedørende bruken av programmet ta kontakt med Visma Finale Support på tlf. 40 00 22 15 eller på support.finale@visma.com. Åpningstider fra 09.00 - 15.30 mandag til fredag.  For andre henvendelser ta kontakt med   Customer Care. Chat med de  her,  eller ring 09101.  Du kan også stille spørsmål til andre Visma Finale brukere i Visma Finale   brukerforum .         
Vis hele artikkelen
11-12-2017 09:37
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 944 Visninger
For å kunne ta i bruk programmene må disse aktiveres med aktiveringskode. Aktiveringskoden til versjon 30 er den samme som dere har benyttet til versjon 29. Det vil si at det ikke vil bli sendt ut noen nye aktiveringskoder til versjon 30.   Har du forlagt aktiveringskoden din, kan denne sendes på nytt ved at du sender mail til: Kundesenteret@visma.no og sier at du trenger aktiveringskode til Visma Finale produktene.   Det er samme aktiveringskode som skal benyttes for alle produktene, bortsett fra Visma Finale Investor. (kunder med dette produktet får egen mail om lisensnøkkel i februar)  
Vis hele artikkelen
05-12-2017 15:35 (Sist oppdatert 24-02-2018)
 • 1 Svar
 • 0 Liker
 • 1203 Visninger
  Har du husket å melde deg på vårt tradisjonsrike kurs; Årsoppgjøret med Visma Finale?  Ekstrakurs er satt opp i Tromsø 17 januar 2018 Det er fortsatt ledige plasser: Oslo 08.01.2018 Bjørvika Konferansesenter Ålesund 10.01.2018 Scandic Parken Trondheim 12.01.2018 Clarion Hotel & Congress Trondheim Tromsø 17.01.2018 Radison SAS Blue
Vis hele artikkelen
20-11-2017 13:41
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 751 Visninger