Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎13-07-2018 12:30
Hvordan får jeg en omsetning per leverandør i Global? Kan jeg skrive den ut eller kopiere til Excel?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎13-07-2018 11:05
Det må benyttes en posteringstype med hake for "Forfallsdato" under "Tilleggskollonne" i bilagsregistrering. Du finner "Posteringstyper" under "Grunndata / Vedlikehold registre" Da vil det sjekkes mot "Betalingsbetingelsen" som er satt på kunde / lev kortet og denne vil bli fyllt ut automatisk
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎13-07-2018 10:53
Du kan enkelt få oversikt over dette og annet ved å benytte deg av funsksjonen Bilagsinformasjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎13-07-2018 10:52
Noen ganger trenger man å finne tilbake til noe som har blitt registrert i regnskapet. Søkemotor kan da være til god hjelp!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎13-07-2018 10:47
I Visma Global finnes det en kalkulatorfunksjon på beløpsfeltet i bilagsregistrering.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎13-07-2018 10:19
Visma Global har funksjonalitet for tvungen føring av kostnadsbærere. Det gir deg muligheten til å ha full kontroll på eksempelvis hvilken avdeling eller hvilken medarbeider kostnadene skal føres på.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎13-07-2018 10:08
Tips for feilsøking hvis du ved føring av bilag plutselig får ugyldig mva kode.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎13-07-2018 09:48
I nåværende versjoner av Visma Global har det ikke vært mulig å sende kommentar når man sender hovedoppgaven. Dersom man sender et negativt beløp til AltInn kan dette føre til feilmelding.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎13-07-2018 09:38
Det er nyttig å sette denne innstillingen, fordi den er referansepunkt for utskrifter/rapporter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎13-07-2018 09:32
Ved overgang til nytt år er det viktig at du endrer innstillingen for regnskapsår allerede fra dag én.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎10-07-2018 13:55
Fra 1. januar 2018 endres Lav merverdiavgiftssats fra 10 til 12 %. Husk å legg til ny linje med nye %-satsen på avgiftsklassen.    Gå på "Verktøy / Firma instillinger / 7 Avgift". Velg aktuell avgiftsklasse som er merket lav.  I tabellen som angir %-sats fra dato - stå på siste linje og tast enter gjennom linjen så får du en ny linje og du kan da registrere dato 01.01.18  %-sats 12  slik du ser det står 10 på linjen over. Deretter enter gjennom til du kommer på neste ledige linje før du lagrer. Som vist på vedlegget.    Les mer om gjeldende  satser for merverdiavgift og særavgifter på denne linken https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2018/id2575160/  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎10-07-2018 13:38
Spørsmål Når jeg oppretter en ny kunde og velger Land Norge så får kunden automatisk på Nok Valuta.  Jeg ønsker ikke at Norske kunder skal ha NOK valuta på seg så man må da fjerne det igjen.   Svar  Huk av for standard på landet Norge.  (Grunndata-vedlikehold registre - standardregistre land) Da vil du få land Norge satt default på alle nye kunder men de får ikke satt valuta på seg.  Nye utenlandske kunder må du uansett velge land manuelt og da får du korriget fra landet. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎10-07-2018 12:54
Bruk Bizweb for å kvalitetssikre dine data på kunder og leverandører i Visma Global.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎09-07-2018 13:02
Har du artikler som ikke har definert noen "Plassering" og ønsker å få en oversikt over disse kan du gjøre følgende. Gå på "Grunndata / Vedlikehold registre / Artikkel" Velg "Skrift til tabell" Hent frem kolonnen "Plassering" via "Tabelloppsett" Trykk på "Utvalg" (trakten) Ta utvalg på "Plassering" til "NULL" Når du da trykker "OK" vil du kun se artikler uten "Plassering" i listen     Merk! Om du ønsker å fjerne utvalget igjen går du på nytt inn på "Utvalg" og velger "Blank" og "Ok". 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎06-07-2018 15:40
Hvordan få desimaler på gitte tabeller i rapporter ved dynamisk rapportering i Visma Global?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎06-07-2018 15:36
Dersom d ynamisk rapportering tar med transaksjoner for fjorår i kolonnen Hittil i år bør du sjekke disse punktene: Kan det være at denne klienten satt opp med avvikende regnskapsår. Se i "Firmainnstillinger / Økonomi" om det står 1 i "Første regn. periode". Det er bare om de faktisk skal rapportere med avvikende regnskapsår at de skal ha noe annet enn 1 her.  Se om det er satt hake for "Regnskap starter i foregående år" i "Firmainnstillinger / Økonomi". Der skal de bare ha hake om de har avvikende regnskapsår som starter i foregående år.  Sjekk at kontene du har fått med er definert som driftskonti. Sjekk "Firmainnstillinger / Kontoavgr". Kontoer som ikke står som driftskonti vil komme som IB på nytt år. De regnes da altså som balansekontoer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎06-07-2018 15:34
Ønsker du å få ut rapporten for flere mnd kan du f.eks. bruke "Dynamisk Rapportering" under "Rapportering". Bruk rapporten "Enkel balanserapport".    Etter at du har valgt Innhold i rapportkolonner - klikker du på Vedlikehold av rapportkolloner.  Der kan du legge inn ett nytt år elle mnd ved å legge til en ny kolonne og ved å selektere på Aktuell år - 2. Da får du 2 år tilbake.    Om du får med fjoråret i "hittil i år" - les om mulige grunner her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎06-07-2018 11:32
For å lette og effektivisere arbeidet gir Visma Global mulighet til å bruke roller i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎06-07-2018 10:47
Hvis dere ønsker å få ut et kontoutdrag på en kunde med valuta, kan dette hentes fra: "Rapportering / utskrifter / Rapporter / Valuta" og rapporten "Kontoutdrag kunder valuta". Dobbeltklikk på rapporten slik at den legger seg under "Valgte rapporter".    Denne kan du enten skrive ut eller velge og forhåndsvise på skjerm.   Ønsker du å begrense det som kommer på rapporten kan du før forhåndsvisning eller utskrift trykke på "Endre utvalg". Her kan du f.eks. ta utvalg på en kunde eller periode.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎06-07-2018 10:34
En enkel måte å avstemme hovedbok finnes i rutinen "Kontoforespørsel". Hovedboken skal jo til enhver tid balansere slik at driftskontoer og balansekontoer går opp i opp.   Hvis du går inn på menypunktet "Forespørsel / Kontoforespørsel", har du en spesifiseringsseksjon oppe til venstre i skjermbildet. I feltet for "Kontonr" kan du taste inn kontonummeret du ønsker å få frem transaksjonene for.   Hvis du vil avstemme hovedboken så kan du taste inn "xxxx". Da får du frem alle transaksjoner for alle hovedbokskontoer. Da skal det stå "Sum transaksjoner = 0" under tabellen med transaksjoner.  
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Prøv Visma Sign