Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Anniken Strand - Visma VISMA
Har du Visma Global integrert med Visma.net AutoReport så kan du sende MVA Skattemeldingen direkte til Altinn - ferdig signert.    Forberedelser Må bestille Visma.net AutoReport på lisensen: bestilling@visma.no On Premise Gateway (OPG) må installeres og settes opp mot Visma Global I Visma Global Gå på "Verktøy / Visma.net innstillinger" og fane "2 Firmainnstillinger" Huk av for "AutoReport" og velg "Aktiver tjenester" Deretter går du på "Verktøy / Firma innstillinger / Altinn" og legg inn skjema du skal bruke (alminnelig eller for primærnæring) I Visma.net og AutoReport Tilgang i Visma.net AutoReport Logg deg inn på Visma.net og velg "Admin" Velg "Brukere og roller" Finn igjen brukeren din og gå inn på brukeren Om firma ikke ligger i listen går du på "Gi tilgang til..." og velger firma: På linjen for firma det gjelder legger du til rollen "AutoReport User" Når du nå logger deg ut også inn igjen vil du ha tilgang til AutoReport   I AutoReport Logg deg inn i AutoReport og velg "Innstillinger" Her legger du inn hvilken rapportering du ønsker sammen med ID og passord hentet fra Altinn   Når dette er gjort er du klar for å sende MVA Skattemelding til Altinn direkte fra Visma Global.    Andre relevante artikler MVA-Skattemelding til AutoReport feiler Sende MVA Skattemelding på nytt - erstatning
Vis hele artikkelen
av Anniken Strand - Visma VISMA
I denne artikkelen beskriver vi hvordan du setter opp integrasjonen mellom Visma Global og Visma.net. Installasjon av Visma On Premise Gateway er ikke en del av dette så det forutsettes at dette gjøres først. Forberedelser Denne integrasjonen må settes opp når du skal ta i bruk tjenester som: Visma.net Approval Visma.net AutoPay Visma.net AutoReport Visma.net Expense   Om du ønsker noen av disse produktene kan du kontakte din Visma Partner som kan hjelpe deg med bestilling og eventuelt oppsett.  Hvordan aktivere integrasjonen? I Visma Global går du på "Verktøy / Visma.net Innstillinger" Den første fanen heter "1 Programinnstillinger" Sjekk at "Bruk online lisens" er huket av (du kan ikke integrere Visma Global mot Visma.net om du bruker lisensfil og ikke aktiveringsnøkkel) Neste steg er å se til at OPG URL er korrekt. Her skal det stå servernavn til serveren OPG er installert på. Dette for at Global skal få tak i OPG’en. Ønsker du å endre til et annet servernavn enn det som er foreslått må du rette dette i VAFconfig.ini som ligger på server hvor Global er installert under “Programdata / Visma / Visma Global / Config. Når endringen er gjort må rg_srv restartes. Videre kan du i dette oppsettbildet teste at Global får tak i OPG ved å trykke på “Sjekk Visma OPG installasjon”. Det neste du gjør er å teste at OnDemand windows tjeneste kjører. Videre kan du også i dette bildet starte tjenesten på nytt om det er nødvendig. Hvis du ikke har aktivert Visma.net integrasjonen før så må du trykke på denne knappen. Før versjon 13.00 må du legge inn customer admin for å få aktivert. I versjon 13.00 er dette fjernet. Neste fane heter "2 Firmainnstillinger" Her går du over og sjekker at “Firmainnstillinger” er registrert riktig. Om det er noe som ikke stemmer kan du trykke på “Rediger informasjon” og endre. Deretter må du oppfriske informasjonen ved og gå ut og inn av bildet. Merk! Om firma allerede ligger i Visma.net er det viktig at organisasjonsnummer (kun siffer) og firmanavn er helt likt. Hvis det ikke er det, klarer ikke Visma Global å koble seg mot riktig firma. Velg deretter “Registrer firma”. Da vil Global registrere firma i Visma.net. Om det allerede finnes i Visma.net under denne lisensen vil den bare koble seg mot det eksisterende firmaet. Det vil du også se om du går inn i Visma.net under “Settings / Bedrifter / Integrerte bedrifter”. Søk opp det firmaet det gjelder. Her vil det ligge en linje som gjelder Visma Global. Du kan videre trykke på denne og da vil du se “Ekstern ID” nede i detaljene. Denne ekstern ID er den samme som ligger i “ODPClientUUID” i “CompanyInformation” i SQL Når alt dette er gjort så er integrasjonen mot Visma.net satt opp og skal fungere. Det neste du må gjøre er å aktivere tjenestene du ønsker å bruke på de neste fanene.   De øvrige fanene Fane 3, Brukere og Roller. Her kan du registrerer brukere i Visma Global og gi de roller i “Visma Contacts” appen. Andre roller må du sette i Visma.net Admin eller via Visma DocumentCenter.   Fane 4 Autoinvoice Autoinvoice er ikke en del av Visma.net integrasjonen, men oppsettet mot Autoinvoice ligger her. Oppsett mot AutoInvoice kan du lese om her.    Fane 5 Autopay Det er her du setter opp integrasjonen mot Autopay. Området for XML-kopier er ikke et krav, men kan være greit hvis du skal se hva som blir sendt til og hentet fra Autopay. Oppsett mot AutoPay kan du lese mer om her.    Fane 6, Master data management Under fanen Master Data Management kan du blant annet sette loggnivå. Om du endrer loggnivå må du huske å ta en restart av Visma OnDemand Tjenesten på server.   Hvis Visma Global skal være eier av kostnadsbærere og hovedbokskontoer, huker du av for “Aktiver synkronisering for Visma Expense og Visma Approval”. Visma Global vil være eier når du har Approval mot Visma Document Center. Deretter trykker du på knappen “Legg tilbake kostnadsbærere til Visma.net” og “Legg tilbake hovedbokskontoer til Visma.net”. Da blir det kjørt en restore. Det vil si at Global sender alt av hovedbokskontoer og kostnadsbærere til Visma.net. Du ser også at du har muligheten til å teste kommunikasjonen mot MDM.   Fane 7, Expense Under fanen “Expense” setter du opp integrasjonen for viderefakturering av reiseregninger fra Expense. Oppsett for dette kan du lese mer om her.    Fane 8, AutoCollect AutoCollect er ikke en del av Visma.net integrasjonen, men du setter opp integrasjonen mot AutoCollect her. Dette er en ny funksjonalitet i versjon 13.00 som du kan lese mer om her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Erik Nilsen1 VISMA ‎18-03-2019 11:01
Visma.net Autopay 4 er en nettbasert tjeneste for automatisert betalingsformidling. Visma.net Autopay sender betalinger fra deres Visma Global klient til banken og leser avregninger og returfiler inn i Visma Global. Dere får dermed en alltid oppdatert status på inn- og utbetalinger og oppdatert reskontro.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎12-03-2019 13:41
Hva er Visma AutoCollect og hvordan komme igang? Trykk på denne linken.    Du kan lese mer om hvordan dette settes opp mot Visma Global her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎21-11-2018 09:37
Her har du en oppskrift på hvordan du kobler din konto i AutoInvoice (AI) med Visma Global (VG)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎18-09-2018 14:04
Merk! Du må ha Visma Global versjon 13.01 før du setter igang med denne integrasjonen.  Visma Global henter ikke inn reiseregninger som har status "Utbetalt" per versjon 13.00. Det er typisk reiser som er overført til lønnssystemet og utbetalt der.    (For å sjekke hvem versjon av Visma Global du har går du på "Hjelp / Om Visma Global". )   Viderefakturering Viderefakturering av reiseregninger fra Visma.net Expense i Visma Global ble mulig i Visma Global versjon 12.00. Om du ønsker og ta i bruk dette må du opp på denne versjonen. Du kan se hvem versjon av Visma Global du har under "Hjelp / Om Visma Global". Ta kontakt med din Visma Partner om du må oppgradere til nyere versjon.    Vi har også gjort noen forbedringer på dette i versjon 13.00 som ble realeset 02.07.18. Innledning Vi skal nå se på hvordan sette opp Visma Global mot Visma.net Expense for viderefakturering av reiseregninger til kunder. Denne integrasjonen kan kjøres direkte mot ordreregistrering i Global eller via Time / Prosjekt modulen om kunden bruker den. Det er enten eller.   Integrasjonen krever tilgang til følgende .net produkter for å benytte integrasjonen Visma.net Expense for å registrere de ulike reise- og utgifts kravene Visma.net Master Data Management for å utveksle kostnadsbærere, kontoplan og reskontro mellom Visma Global og Visma.net Expense Forberedelser Integrasjonen mellom Visma.net Expense og Visma Global baserer seg på en web service hvor Visma Global kan spørre Visma.net Expense etter transaksjoner. Alle godkjente transaksjoner for angitt år og periode blir hentet fra Visma.net Expense og Visma Global filtrerer ut de som er tidligere behandlet. Det første du må gjøre er å aktivere integrasjonen i Global under “Verktøy / Visma.net Innstillinger”. Dette kan være på plass om dere allerede bruker Approval og / eller Expense fra før. Gå videre til fane “7 Expense”. Du må her legge inn en integrasjonsbruker og integrasjonstype. Denne integrasjonsbrukeren hentes fra Visma.net Expense på følgende måte: Gå inn i Expense under fanen “Innstillinger / Oppsett / Integrasjonsbruker”. Opprett en integrasjonsbruker eller bruk den som ligger der fra før. Merk! Denne integrasjonsbrukeren er også i bruk for import av reiser i Visma Lønn. Så hvis du ikke husker passordet og du setter et nytt så må det endres i Visma Lønn også.  Gå tilbake til Visma Global og fyll inn brukeren med tilhørende passord. Org.nr: Hentes fra firmaopplysninger. Integrasjonstype: Du kan benytte integrasjonen mot enten Ordremodulen eller Time/Prosjekt modul i Visma Global. Du velger her hvilken kunden vil benytte.   I Visma.net Expense under “Innstillinger / Arbeidsflyt” må du sette opp at du godtar viderefakturering. Dette gjør du ved å velge “Betaling i lønnssystemet, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon”. Du må også tillate viderefakturering under “Innstillinger / Oppsett / Innstillinger for reiseregning” Visma Expense Koblingstabell Det siste som må settes opp før du kan ta i bruk integrasjonen, er en koblingstabell mellom de ulike diett og utleggstypene i Visma.net Expense og artikler (eventuelt Aktiviteter) i Visma Global. Dette må gjøres fordi artikkelen (eller aktiviteten) er det som i Visma Global forteller hvordan de ulike utleggstypene skal behandles etter at de er overført til Visma Global.   Typenr.: Dette tilsvarer type-grupperingen du finner I Visma Expense. Undertypenr.: Dette er den spesifikke Expense typen. F.eks. hvis du har valgt kjøring som Type, kan en av undertypene være Bil. Artikkel no.: Her oppgir du den artikkelen som du ønsker skal benyttes i ordremodulen når du kopierer denne type utlegg til Visma Global for viderefakturering. Aktivitets navn: Når du har valgt Time/Prosjekt modul under Integrasjonstype, så er det aktiviteten som definerer hvilken artikkel som skal benyttes ved viderefakturering. I Visma Global er alle aktiviteter koblet til et prosjekt, så det du oppgir her er et aktivitetsnavn. Denne aktiviteten vil automatisk bli opprettet ved bruk hvis den ikke finnes. I stedet for å manuelt legge inn alle koblinger du skal benytte, kan du benytte "Opprett Visma Expense koblingstabell" Den oppretter en linje for hver type som du finner i tabellen Expense typer. Du må angi en standard artikkel før du kan kjøre rutinen. Feltet Aktivitetsnavn vil bli fyllt ut med et aktivitetsnavn likt undertypens navn.   MVA Feltene "Fratrekk mva" og "Fratrekk mvaklasse" fylles ut basert på artikkelens posteringsmal. Hvis posteringsmalen har MVAkode 1 i MVAkode salg, vil feltet "Fratrekk mva" settes til Ja. Da vil også MVAklasse Salg fra posteringsmalen kopieres over til feltet "Fratrekk mvaklasse". Ved innlesning av utgifter fra Visma Expense vil da momsen bli trukket ut og nettobeløpet leste inn.   Har man derimot Nei i feltet "Fratrekk mva", vil det ikke hensyntas noen moms og beløpet vil bli lest inn som et bruttobeløp. Man kan overstyre disse verdiene hvis denne utgiften ikke skal ha samme fratrekk som den mvaprosent som vi skal benytte når vi fakturerer denne utgiften. Spørsmålet om det er netto- eller bruttobeløp som skal viderefaktureres, kan man spørre revisor om dersom man er i tvil.   Etter at rutinen har fyllt ut koblingstabellen med alle kombinasjoner, kan man gå gjennom og overstyre de steder man ønsker tilpasset kobling ved enten å endre artikkel, aktivitetsnavn eller Fratrekk-oppsett.   Merk! Oppretter dere egne typer i Expense så må disse legges inn i Visma Global manuelt. Det er ingen automatikk mellom VismaGlobal og Expense på dette enda. Da er det viktig at du legger inn en verdi i feltet “Typekode” på undertypen. Denne typekoden må du hente fra Expense. Den vil du kun se om du eksporterer typene i Expense til Excel. Vi håper å få en integrasjon her i 13.10 som gjør at vi foreslår opprettelse av nye typer i Global når det er gjort i Expense.   Viderefakturering i Ordremodulen I Ordre-modulen, kan vi hente utlegg fra Visma.net Expense direkte inn i en ordre. På denne måten er det enkelt å viderefakturere en kunde med utlegg som de skal dekke. Gå til “Rutiner / Ordre / Faktura” Opprett en ny ordre. Trykk på “Hent fra Visma Expense” knappen I øvre høyre del av skjermbildet. Du vil nå få opp et nytt skjermbilde hvor du kan gjøre valg for å redusere antall utlegg som skal hentes fra Visma.net Expense. Du må alltid velge "År" og "Periode fra/til". I tillegg kan du velge "Kunde" og/eller "Medarbeider" hvis du ønsker det. Når du er fornøyd med utvalget, kan du trykke på knappen “Hent fra Visma Expense” for å hente de utlegg som tilfredsstiller utvalget og som tidligere ikke er behandlet. Du kan deretter bruke den blå søkelinjen for å redusere antall transaksjoner . Hvis du har transaksjoner som du aldri vil viderefakturere, så kan du merke disse ved å sette behandlingsregel til «Ikke fakturerbar». Alle linjer som vises i tabellen vil bli behandlet når du trykker på knappen “Overfør til ordre”. Linjer med et kryss i kolonnen for «Ikke fakturerbar» vil bli «merket» slik at rutinen kan hoppe over disse heretter og alle andre transaksjoner vil bli overført som ordrelinjer i aktiv ordre. For å gjenta dette flere ganger i samme ordre, må du passe på at du står på siste linje i ordren når du trykker på knappen for «Hent fra Visma Expense».     Viderefakturere i Time/Prosjekt modulen Den andre integrasjonen er mot Time/Prosjekt modulen i Visma Global. Da importerer du transaksjonene først inn på prosjektet før du viderefakturerer dem i ordre.    Gå i Visma Global under "Rutiner / Diverse time / Eksterne kjøp" Velg prosjektet du ska hente inn reiser for, regnskapsår og periode. Trykk deretter på "Hent fra Visma Expense". Da kommer transaksjonene inn. Transaksjoner som er hentet inn tidligere vil ikke blir hentet inn på nytt. Gjør utvalg på det du skal ha over og trykk "Overfør transaksjoner til prosjekt". Deretter går du på "Rutiner / Timeprosjekt relatert". Hent frem prosjektet du jobber med Under fanen "Matriell og eksterne kjøp" ligger alle transaksjoner som er hentet inn fra Expense: Legg merke til kolonnen "Status" - her vil du til enhver tid se hvor langt transaksjonene har kommet. Under fanen "Fakturaer" ligger knappen for "Fakturabehandling" - det er denne du trykker på når du skal ha transaksjoner over i "Salgsordre" Da kommer du inn i "Fakturaforberedelser". Her fyller du inn "Start dato" og "Stopp dato" for tidsrommet du skal hente inn. Transaksjoner som allerede er fakturert vil ikke komme igjen. Videre trykker du på "Overfør til ordre" nede i høyre hjørnet - da opprettes en ordre på kunden du har definert på prosjektet. Gå på "Rutiner / Ordre/Faktura". Legg inn kunden og åpne ordren og jobb videre med ordren på vanlig måte. Om du trenger hjelp med oppsettet og gjennomføringen kan du kontakte din Visma Partner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anniken Strand - Visma VISMA ‎18-09-2018 12:56
For Autopay er det laget ferdig definerte avtalemaler mot forskjellige banker.
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Prøv Visma Sign