Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Som nevnt tidligere i "Product & Support Update", vil Microsoft begynne å rulle ut oppdatering KB5004442 den 14. mars. Tekniske detaljer rundt denne oppdateringen finner du her.   Denne oppdateringen gjør en endring på sikkerhetsrammene rundt protokollen DCOM, som benyttes av bl.a. Visma Global og Visma Lønn. Det er derfor viktig at dersom du kjører Visma Global i servermiljø med klient/tjener, så MÅ Visma Global i forkant av 14. mars oppgraderes til minimum versjon 16.10.2. Denne versjonen har støtte for de nye protokollendringene fra Microsoft.   Dersom man av ulike årsaker ikke har mulighet til å få oppgradert Visma Global før dette inntreffer, anbefales det å vente med installasjonen av KB5004442 (Windows update) til en oppgradering av Global kan utføres.
Vis hele artikkelen
03-02-2023 10:57 (Sist oppdatert 03-02-2023)
 • 4 Svar
 • 3 liker
 • 2450 Visninger
Multirapport ligger lagret i tabellene på hver enkelt klientdatabase. De må eksporteres, og legges på ..\Programdata\Visma\Global\BaseReports. Deretter kan den enkelte klient startes, og velge "Hent rapport" ved å klikke på ikonet med de tre prikkene. Da søker den på rapporter som ligger i nevnte katalog.   NB: Utvalg blir ikke med ved eksport, så dersom dette ligger i rapporten vil det ikke bli med over til ny klient. Det kan eventuelt importeres hvis de eksporterer dette til et annet område enn nevnt over. Ved import kommer du i utforsker og kan hente inn filen.   Går du på "Design rapport", som du ser øverst til høyre i bildet, så kan du hente opp rapporten på den klienten den er laget. 1. Velg Design rapport 2. Velg Lagre, finn rapporten og markér den 3. Velg Eksporter 4. Lagre den på området
Vis hele artikkelen
14-09-2020 08:23
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1111 Visninger
Før du gjør noe annet, start med å forsøke å refreshe lisensen. Dersom det ikke fungerer, kan du forsøke disse stegene:   1. Stopp POS Service og lukk POS client. 2. Åpne SQL og POS Server DB, vcrSystemConfig tabell. 3. Sett NULL i LicenseFile og LicenseData kolonnene. 4. Start POS Service. 5. Start POS client.   😊
Vis hele artikkelen
23-06-2020 12:23
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 1065 Visninger
Dessverre ser vi at noen brukere har utfordringer med aktivering av 2FA fra remitteringsbildet i Visma Global.   Dere får feilmelding: Loading 2FA. Årsaken kan være problemer med "embedded" (innebygde) sider i Global for Autopay, når de benyttes i kombinasjon med 2FA.  Disse sidene er bygd mot Internet Explorer.   Det jobbes med å erstatte Internet Explorer med Microsoft Edge. Forhåpentligvis blir dette implementert i versjon 15.10.   Workaround blir å logge inn i Visma.Net AutoPay i nettleser utenfor Visma Global.
Vis hele artikkelen
05-06-2020 09:57 (Sist oppdatert 05-06-2020)
 • 1 Svar
 • 7 liker
 • 1905 Visninger
I versjon 14 av Global kom det en ny funksjonalitet som lar deg benytte firmanavn fra firmaopplysninger som visningsnavn i Global. For å benytte deg av denne nye funksjonen  kreves det at pålogging gjøres fra ssc fil (standard pålogging i Global). Funksjonen vil ikke fungere med f.eks. pålogging fra Visma User Directory. Fremgangsmåten under beskriver hvordan du kan aktivere den nye funksjonen:    I Global navigerer du til Verktøy / Administrator rutiner. Under Generelt / Administrator / Generelt finner du en avhukingsboks for "Bruk firmanavn som visningsnavn". Sett hake på denne dersom du ønsker å benytte firmanavn som visningsnavn. Trykk så "Lagre".     Ved neste restart av Global server vil firmanavnet fra Grunndata / Firmaopplysninger bli benyttet som visningsnavn.         For å fjerne firmanavn som visningsnavn fjerner du haken beskrevet over, og ved neste restart av Global server vil firmanavn ikke lenger bli benyttet som visningsnavn.         
Vis hele artikkelen
20-02-2020 09:00 (Sist oppdatert 20-02-2020)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 1064 Visninger
Dersom du har vært uheldig og gjort en endring du helst skulle vært foruten i et skjermbilde, så finnes det en enkel måte for å tilbakestille skjermbildet til standard:    1. Gå inn i skjermbildet i Visma Global, og trykk F1 (hjelp). Du vil da få opp en skjermbildeID nede i venstre hjørne i applikasjonen.        2. Noter denne IDen, og bruk mappeutforsker i windows til å nagivere deg til:  C:\ProgramData\Visma\Global\Extensions     3. Søk i denne mappen etter IDen du akkurat noterte deg. Du vil finne en fil med .SFD filending.  4. Flytt denne filen ut av mappen, eller legg på en .old filending bak filnavnet.  5. Restart global server, og du vil nå ha tilbakestilt det aktuelle skjermbildet til standard.             
Vis hele artikkelen
13-12-2019 11:55 (Sist oppdatert 13-12-2019)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 1081 Visninger
I Visma Document Center kan du scrolle i XML-filer ved å holde ned CTRL + pil opp eller pil ned. Den beholder samme størrelse fra den siste PDF'en som var valgt. Visma har ikke kontroll over hvordan PDF vises i Visma Document Center. Dette er fordi Visma Document Center bruker standard PDF-viewer som er installert hos klienten.   Dersom klienten bruker Adobe Reader Det du kan gjøre er å åpne Adobe Reader, og gå til Edit / Preference / Page display.     Og i selve bildet av Adobe Reader PDF'en kan du sette til for eksempel 150% og lagre. Denne står vanligvis til "Automatisk" . Når du da åpner Visma Document Center på nytt - vises PDF i 150%. Altså, innstillinger for visning av PDF i Visma Document Center må settes i Adobe Reader.
Vis hele artikkelen
10-12-2019 07:59 (Sist oppdatert 12-12-2019)
 • 0 Svar
 • 7 liker
 • 1002 Visninger
Kompatibelhet med Apple.
Vis hele artikkelen
11-06-2013 21:26 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 812 Visninger
Versjonsbrevene inneholder viktig informasjon om hva som er nytt og hva som er forbedret.
Vis hele artikkelen
24-06-2013 21:50 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 954 Visninger
I feilsøkingsprosesser må man ofte restarte rg_srv for å teste endringer. Det kan også lønne seg å restarte rg_srv ved diverse feil. Framgangsmåten i denne artikkelen detaljerer hvordan du lager en snarvei på skrivebord som automatisk tar ned rg_srv når du trykker på den.
Vis hele artikkelen
29-03-2019 11:11 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1149 Visninger
Dersom man ønsker høyt loggnivå for Global klienten f.eks i forbindelse med feilsøk kan dette endres på to ulike måter:
Vis hele artikkelen
29-09-2017 16:20 (Sist oppdatert 24-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1794 Visninger
Du kan sette opp regler for hva du ønsker å logge av informasjon om når noen oppretter, endrer og sletter poster.
Vis hele artikkelen
30-11-2017 16:56 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 1514 Visninger
Her får du hjelp til å sette opp integrasjon mellom Visma Global og Visma.net og feilsøke.
Vis hele artikkelen
03-05-2019 14:00 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1406 Visninger
Noen opplever at skriften på faner kan være for stor til selve feltet. Her finner du hjelp til å løse dette.
Vis hele artikkelen
31-10-2017 11:22 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1090 Visninger
Det har blitt implementert en ny søkemotor i Visma Global 9.0 som gir mulighet til å søke innenfor en eller flere tabeller.
Vis hele artikkelen
21-10-2014 19:00 (Sist oppdatert 22-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1014 Visninger
Feilmelding ved import / drop av dokument i Visma document senter: ”The creator of this fault did not specify a Reason”
Vis hele artikkelen
11-10-2013 22:30 (Sist oppdatert 22-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 920 Visninger
Det er ikke støtte for Office365 i skyen mot Visma Global.
Vis hele artikkelen
26-02-2015 16:09 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1172 Visninger
Det kan forekomme at problemer i applikasjon kan stamme fra underliggende feil i operativsystemet. Da kan det være fornuftig å supplere loggingen fra applikasjon (som du finner i programdata) med logging fra Windows Event Viewer.   Event Viewer finner du under Control Panel -> Administrative tools -> Event Viewer.  Her utvider du rotmappen Windows Logs. Den loggingen som oftest er relevant finner du under Application og System i denne rotmappen.    Loggene her inneholder store mengder informasjon. For å gjøre det lettere å finne eventuelle feil, kan du velge "Filter Current Log" under Actions-panelet på høyre side. Her kan du velge tidsperiode du vil ha logging fra ved hjelp av rullegardinen, og du kan også filtrere etter forskjellige "events". Merk av for Critical, Warning og Error, og du vil få en filtrert oversikt over alle feil som er logget i tidsrommet.       
Vis hele artikkelen
04-06-2019 09:52
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1043 Visninger
I tillegg til logging gjort av applikasjon kan det finnes relevant logging fra sql server. SQL server logger finner du under programmappen til SQL på maskinen hvor SQL Server kjører. Mappestien for denne (merk at denne stien er et eksempel fra standard installasjon):    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Log     Dersom du har installert 32-bit SQL Server vil den ligge under Program Files(x86). 
Vis hele artikkelen
04-06-2019 09:49 (Sist oppdatert 04-06-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1014 Visninger
I versjon 14.10 av Global ble det introdusert sterkere kryptering av passord i konfigurasjonsfiler. Når du installerer 14.10 eller nyere, så følger det med et verktøy som heter Vaf Security Management som foretar denne krypteringen.
Vis hele artikkelen
18-09-2020 10:27 (Sist oppdatert 17-09-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1060 Visninger