Mine områder
Hjelp

Ansattgrupper

09-04-2013 16:45 (Sist oppdatert 07-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3967 Visninger

Ansattgrupper kan brukes ved utlønning av forskjellige grupper ansatte, både faste og variable lønnstransaksjoner. Og hvis ditt firma har "kantinetrekk", "OTP / pensjonstrekk" mv.

Med ansattgruppe knytter du faste transaksjoner/registere variable transaksjoner til flere ansatte samtidig og vil være tidsbesparelse. 

 

Gå under "Grunndata / Ansatt / Ansattgrupper". 
Opprett en ny gruppe og deretter et kriterie for hvem som skal tilhøre gruppen. For eksempel hvis du ønsker et utvalg på de ansatte som hører til en avdeling, legger du inn i avdelings-kolonnen nummeret på avdelingen.

 

Du får på fane "5 – Medlemmer" oversikt over hvilke ansatte som kommer inn under utvalget. Hvis en ansatt da bytter avdeling i ”Ansattopplysninger” vil den ansatte da forsvinne automatisk fra fane "5 – Medlemmer".

ansattgrupper.PNG

 

Disse ansatte har "Avdeling 9" som fast avdeling inne på "Ansattopplysninger". Hvis en av disse nå bytter avdeling vil ikke den ansatte være medlem av gruppen lenger.

medlemmer ansattgruppe.PNG

 

Eksempler på faste transaksjoner på en "Ansattgruppe" kan være 430 - Kantinetrekk, 481 - Pensjonstrekk egen andel 2%, 480 - Pensjonstrekk egen andel i %, 220 - Forsikring - skattepliktig. Det er da mulig å bruke fanen som heter "4 – Faste lønnstransaksjoner" å legge opp en fast transaksjon som skal gjelde alle i ansattgruppen. Alle medlemmene i gruppen vil automatisk få dette trekket slik at du slipper å legge det opp som en fast transaksjon på alle ansatte. Hvis medlemmene i gruppa skal ha flere av de samme transaksjonene legger du inn flere linjer i med transaksjoner.

ansattgruppe fast trans.PNG

Håndtering av ansattgrupper i lønnsregistreringen 

Ansattgrupper kan brukes på to måter i lønnsregistreringen.

Når du skal overføre faste transaksjoner i lønnsregistreringen, kan du velge å overføre kun ansattgrupper. Velg da ønsket gruppe(r) du ønsker å overføre, og alle ansatte som tilhører gruppen(e) vil bli overført.

overføre faste.PNG

 

Etter overføringen vil transaksjonene ha ansattnummer 0 i lønnsregistreringsbildet, det er først etter lønnsberegning at transaksjonene fordeles på medlemmene i gruppen.

 

Ans.nr 0.PNG

Ansattgrupper kan også registreres manuelt i lønnsregistrering. Et eksempel på et tilfelle hvor dette kan være aktuelt er ved registrering av forsikringer. Du må da først opprette en ansattgruppe under "Grunndata / Ansatte / Ansattgrupper".

Ansattgruppen kan for eksempel hete "Forsikring". Deretter må du sette opp hvilke kriterier som skal gjelde for gruppen, for eksempel "Månedslønn", som angir at alle månedslønnene er med i denne gruppen.

Huk av for "Benyttes i manuell lønnregistrering", da vi ønsker å kunne gjøre en manuell registrering på gruppen i variabel lønnsregistrering.

I lønnsregistreringen registreres så dette gruppenummeret i feltet "Ansattgr.nr". (Dersom dette feltet ikke vises, hentes det frem via tabelloppsett). Registrer så ønsket lønnsart (220 - Forsikring - skattepliktig), og legg inn det beløpet som er hyppigst brukt. Kjør så "Lønnsberegning alle", og transaksjonen blir registrert ut på alle ansatte i gruppen.

Forsikringer.PNG

 

Hvis de ansatt har forskjellige beløp, og du må endre på disse, kan du sette markøren på den blå linjen i kolonnen "Lønnsart" og søke opp lønnsarten, deretter overskrive beløpet på de linjene der det er aktuelt å endre.

Relaterte brukertips

Registrering av forsikringsfordel

Lønnsregistrering

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"