avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Forsikringsordninger skal innberettes

04-04-2013 21:52 (Sist oppdatert 16-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4977 Visninger

Innberetning av forsikringer

Alle forsikringer som skal innberettes, innberettes på a-meldingsnummer 8100 - Skattepliktig del av visse typer forsikringer. Om du ønsker å skille på ulike typer forsikringer med flere lønnsarter kan du gjerne gjøre det.

Yrkesskadeforsikring

Alle som "gjør arbeid eller utfører verv" i arbeidsgiverens tjeneste er omfattet av "Lov om yrkesskadeforsikring". Arbeidsgiveren er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Premie til denne forsikringen skal ikke innberettes.

Hvis arbeidsgiveren dekker yrkesskadeforsikring ut over det som er hjemlet i denne loven, skal beløpet innberettes på A-meldingsnummer 8100 - Skattepliktig del av visse typer forsikringer.

Forsikringer

Forsikringspremien registreres på lønnsarten 220 / 9640 – Forsikring - skattepliktig, du kan gjerne forandre navnet på lønnsarten, og premien skal innberettes på A-meldingsnummer 8100 - Skattepliktig del av visse typer forsikringer.

Beløpet registreres på hver enkelt ansatt, og det skal foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet. 

I A-meldingen spesifiseres det ikke hva forsikringen gjelder, men hvis dere ønsker å skille det på ulike lønnsarter kan dere kopiere lønnsart 220.

Registrering av gruppetransaksjoner

Når man skal registrere forsikring på en gruppe gjør man dette i en ordinær lønnskjøring. Lønnskjøringen må være trekkfri hvis det ikke skal utbetales lønn til de ansatte på kjøringen. Når du klikker på knappen "Overfør faste transaksjoner" setter du hake for den ansattegruppen du skal bruke, fjern hake for "Alle" ved lønnsarter og merk lønnsart 220 / 9640 og overfør transaksjonen.

Når du kjører lønnsberegning, vil det komme en linje på hver ansatt. Transaksjonen kan her evt. endres, eller slettes. Les mer om ansattgrupper her.

 

Spørsmål til support

Jeg har en kjøring med forsikringer uten utbetaling og de ansatte får negativ lønn, hva gjør jeg?

Hvis det ikke utbetales lønn, så må transaksjonene settes til trekkode 2 - Trekkfritt, sånn at det ikke trekkes skatt på de ansatte.

 

Jeg har en kjøring med forsikringer uten utbetaling og har ansatte med kildeskatt, hva gjør jeg?

Utgangspunktet er et naturalytelser skal tas med i trekkgrunnlaget i den måneden ytelsen gis. 

Hvis det allikevel tas med i en lønnskjøring hvor det ikke er lønn å trekke forskuddstrekk av, må arbeidsgiver avtale med ansatte med kildeskatt at vedkommende betaler forskuddstrekket av naturalytelsen til arbeidsgiver som så tar det med i a-meldingen.

 

Forskuddstrekket som er innbetalt av den ansatte må da føres på standard lønnsart 500 - korrigering/ekstra forskuddstrekk.

Relaterte brukertips

Ansattgruppe

Selvbetjening
Aktuelt brukertips