Mine områder
Hjelp

Digital Innteksmelding - Eksempel - Foreldrepenger

18-01-2019 11:29 (Sist oppdatert 22-07-2020)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 3964 Visninger

Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.

 

I dette brukertipset beskriver vi et eksempel på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg vedr. foreldrepenger:

 

Eksempel

En ansatt skal ut i 100% permisjon der arbeidsgiver utbetaler full lønn under permisjonen.

Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere:

  • Startdato foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres.
  • Informasjon: Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt.
  • Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen.
  • Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon".

Dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelser så kan du hoppe over denne fanen.

Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke fanen "Refusjon" fylles ut.

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"