avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endre fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer på arbeidstedet

01-02-2019 12:32 (Sist oppdatert 05-05-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 3190 Visninger

Ansatte skal innrapporteres på både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Hvis deres firma ikke har virksomhetsnummer må dere søke om dette. 

 

MERK!

Fra januar 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du sender a-melding med arbeidsforhold. Du vil få avvist a-melding hvis du sender på juridisk org.nr på firmaer der ansatte har Ordinært arbeidsforhold, Maritimt arbeidsforhold eller Frilanser, honorar m.m. Det er kun Arbeidsforholdstype Pensjon, annet som kan rapporteres på juridisk organisasjonsnummer. Dere kan lese mer om dette på skattetatens side her

 

Dette brukertipset beskriver hvordan du endrer fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer på Arbeidssted. For å få sendt inntektsmelding fra Visma Lønn må du ha virksomhetsnummer på arbeidsstedet.

 

1. Hvis ditt firma kun har ETT virksomhetsnummer:

 

1. Gjør ferdig alle a-meldinger i f.eks januar 2019.

2. Gå inn på Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidsteder

3. Hent frem 1 - "Hovedarbeidssted"

4. Fjern det juridiske organisasjonsnummeret og legg inn virksomhetsnummeret 9 siffer uten mellomrom. "Lagre".

Hovedarbeidsted.PNG

 

2. Hvis ditt firma har flere virksomhetsnummer:

 

1.Sett alle ansatte som sluttet siste dag i en mnd, f.eks 31.01.19. La det juridiske organisasjonsnummeret ligge på arbeidsstedet, send Kun ansattopplysninger for januar 2019.

2.På "Hovedarbeidssted" endrer du fra juridisk org.nr til et av virksomhetsnummerne.

3.Opprett flere arbeidssteder med de andre virksomhetsnummerene.

4.Sett alle ansatte som aktive igjen første dag i måneden etter, f.eks 01.02.19. Endre Hovedarbeidssted på de ansatte som skal på de/det andre virksomhetsnummerne.

5.Send a-melding som vanlig for februar.

 

MERK! Du kan ikke opprette et nytt arbeidsted og legge inn virksomhetsnummer der, samtidig som du har det juridiske organisasjonsnummeret på et annet arbeidsted, da får du ikke sendt inn a-melding.

 

MERK! Hvis du må sende a-melding tilbake i tid der du opprinnelig hadde det juridiske organisasjonsnummeret på arbeidstedet, må du legge tilbake det juridiske org.nr for at du ikke skal få åpent arbeidsforhold på de ansatte.

 

Spørsmål til support:

Jeg har endret til virksomhetsnummer i november, og alt er ok for denne måneden. Senere måtte jeg sende erstatningsmelding i juni, og jeg glemte å endre til juridisk org. nummer før jeg sendte erstatningsmelding. Jeg får åpne arbeidsforhold, hvordan får jeg rettet dette?

Vi har to muligheter for å rette dette i Visma Lønn.

1. Legg inn det juridiske org.nummeret på virksomhetsnummeret nå, og send en erstatningsmelding til på juni.

2. La virksomhetsnummeret stå på arbeidsstedet, og erstatt alle a-meldinger fra juni og ut året.

Selvbetjening
Aktuelt brukertips