avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Renate Martensson
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2466 Visninger

Ansatte skal innrapporteres på både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Hvis deres firma ikke har virksomhetsnummer må dere søke om dette. Hvis dere må sende a-melding før dere har fått virksomhetsnummer kan dere bruke juridisk organisasjonsnummer på arbeidsstedet, men må endre til virksomhetsnummer da dere får det. Les mer om dette på skatteetatens side her.

 

Dette brukertipset beskriver hvordan du endrer fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer på Arbeidssted. For å få sendt inntektsmelding fra Visma Lønn må du ha virksomhetsnummer på arbeidsstedet.

 

1. Hvis ditt firma kun har ETT virksomhetsnummer:

 

1. Gjør ferdig alle a-meldinger i f.eks januar 2019.

2. Gå inn på Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidsteder

3. Hent frem 1 - "Hovedarbeidssted"

4. Fjern det juridiske organisasjonsnummeret og legg inn virksomhetsnummeret 9 siffer uten mellomrom. "Lagre".

Hovedarbeidsted.PNG

 

2. Hvis ditt firma har flere virksomhetsnummer:

 

1.Sett alle ansatte som sluttet siste dag i en mnd, f.eks 31.01.19. La det juridiske organisasjonsnummeret ligge på arbeidsstedet, send Kun ansattopplysninger for januar 2019.

2.På "Hovedarbeidssted" endrer du fra juridisk org.nr til et av virksomhetsnummerne.

3.Opprett flere arbeidssteder med de andre virksomhetsnummerene.

4.Sett alle ansatte som aktive igjen første dag i måneden etter, f.eks 01.02.19. Endre Hovedarbeidssted på de ansatte som skal på de/det andre virksomhetsnummerne.

5.Send a-melding som vanlig for februar.

 

MERK! Du kan ikke opprette et nytt arbeidsted og legge inn virksomhetsnummer der, samtidig som du har det juridiske organisasjonsnummeret på et annet arbeidsted, da får du ikke sendt inn a-melding.

 

MERK! Hvis du må sende a-melding tilbake i tid der du opprinnelig hadde det juridiske organisasjonsnummeret på arbeidstedet, må du legge tilbake det juridiske org.nr for at du ikke skal få åpent arbeidsforhold på de ansatte.

 

Spørsmål til support:

Jeg har endret til virksomhetsnummer i november, og alt er ok for denne måneden. Senere måtte jeg sende erstatningsmelding i juni, og jeg glemte å endre til juridisk org. nummer før jeg sendte erstatningsmelding. Jeg får åpne arbeidsforhold, hvordan får jeg rettet dette?

Vi har to muligheter for å rette dette i Visma Lønn.

1. Legg inn det juridiske org.nummeret på virksomhetsnummeret nå, og send en erstatningsmelding til på juni.

2. La virksomhetsnummeret stå på arbeidsstedet, og erstatt alle a-meldinger fra juni og ut året.