Mine områder
Hjelp

Feilmelding ved innsending av inntektsmelding fra Visma Lønn

24-01-2019 09:45 (Sist oppdatert 04-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 4015 Visninger

I dette brukertipset finner du kjente feilmeldinger ved å sende inn inntektsmelding fra Visma Lønn.

Reportees of type LegalEntity is not allowed to use the 4936/2 service

For å sende inntektsmelding fra Visma Lønn må virksomhetsnummer være registrert på arbeidssted under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registrere". Dette er krav for å sende inn inntektsmelding. 

 

"Startdato for foreldrepengeperioden kan ikke være mer enn fire uker frem i tid".

Inntektsmelding for foreldrepenger kan ikke sendes tidligere enn fire uker før foreldrepengeperioden starter:

https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/nav-og-altinn-tjenester/inntektsmeldinghttps://w...

Feil ved lagret prosedyre

Får du feilmeldingen "Feil ved lagret prosedyre" når du forsøker å sende inn inntektsmeldingen har vi sett tidligere at kontaktinformasjonsopplysningene er lagt inn feil. Før du eksporterer inntektsmeldingen må du legge inn kontaktperson og kontaktperson mobil. Kontroller at du har lagt inn riktig verdier i disse feltene. 

Andre kjente utfordringer:

  • Ansatte som har redusert stillingsbrøk, vil få feil beløp. Dette må endres manuelt
  • Dersom dere bruker koden "NAV utbetaler sykepenger" og det er registrert egenmelding på den ansatte før sykemelding starter, det vil komme beløp på feltet "Refusjon" i inntektsmeldingen. Dette må manuelt fjernes.
  • Beregnet inntekt per måned blir beregnet ut fra "Faste transaksjoner" på den ansatte, hvis den har lønn som avviker mer enn 25% i de tre siste månedene før fraværet. Dette er ikke riktig og arbeidsgiver må korrigere beløpet manuelt.  https://oppslag.visma.no/juridisk/regelnytt/Sider/3-ting-du-m%C3%A5-vite-om-digitale-inntektsmelding...
  • Tips blir per i dag ikke med i grunnlaget, dette må taes med og beregnes manuelt i grunnlaget for "Beregnet inntekt per måned".
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"