Mine områder
Hjelp

Finansskatt i Visma Lønn

12-01-2017 24:10 (Sist oppdatert 30-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6785 Visninger

Fra og med 2017 innføres det en finansskatt. Finansskatten består av to elementer.

Innhold

Hvem gjelder finansskatt for?

Oppsett i Visma Lønn

Spørsmål til support

For det første innføres en skatt på lønn til ansatte i finanssektoren. Finansskatten på lønn til ansatte settes til 5 %.

I tillegg videreføres overskuddsskatten for finansforetak på 2016-nivå. Dette innebærer at finansforetak ikke omfattes av den generelle reduksjonen i skatt på alminnelig inntekt fra 25% til 24%.

Lønnselementet av finansskatten skal rapporteres i a-meldingen. Det er kun avgiftsbeløpet som rapporteres. 

Finansskatten fastsettes på samme grunnlag som arbeidsgiveravgiften. Hovedregelen er at det skal betales arbeidsgiveravgift av innrapporteringspliktig lønn og skattepliktige godtgjørelser og naturalytelser. Det samme grunnlaget legges dermed til grunn også for finansskatten. 

Rapportering av lønnsytelser i a-meldingen følger kontantprinsippet, dvs når den ansatte mottar ytelsen. Dette betyr at arbeidsgiveravgiften og finansskatten som hovedregel skal beregnes og meldes når den ansatte mottar ytelsene selv om ytelsene er opptjent tidligere. Bonus og feriepenger som er opptjent i 2016, men utbetalt i 2017, rammes derfor av reglene om finansskatt i 2017.

Hvem gjelder finansskatten for? 

Finansskatten gjelder for virksomheter som utfører finansielle aktiviteter, det vil si aktiviteter omfattet av næringshovedområde K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet» i Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering. 

Dette gjelder virksomheter med aktiviteter som faller inn under reglene:

 • Bankvirksomhet, herunder sentralbankvirksomhet
 • Holdingselskap
 • Verdipapirfond, investeringsselskap ol.
 • Annen finansieringsvirksomhet, herunder finansiell leasing og annen kredittgivning (som bl.a omfatter kredittforetak, finansieringsselskap og statlige låneinstitutter)
 • Forsikring, herunder både liv- og skadeforsikring
 • Gjenforsikring
 • Pensjonskasser
 • Tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet, herunder administrasjon av finansmarkeder, verdipapirmegling mv.
 • Tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, herunder risiko- og skadevurdering og forsikringsformidlingFondsforvaltningsvirksomhet

Det er laget noen unntak fra finansskatt for virksomheter med liten grad av finansielle aktiviteter. Disse omtales ikke her. 

I Visma Lønn

Oppsett

Finansskatt må du sette på under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Satser og grenser"

Finansskatt.PNG

Videre må du også legge opp hovedbokskontoer som skal brukes til finansskatt. Disse legger du inn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnskontosett" (kontoene i bildet under er eksempler):

KontosettFinans.PNG

Når dette er gjort så vil det bli beregnet 5 % finansskatt av alle lønnsarter med huke for "Arbeidsgiveravgift".

Innrapportering av finansskatt

Finansskatt blir innrapportert i A-meldingen på samme måte som arbeidsgiveravgift og skatt.

Betaling av finansskatt

Finansskatt skal betales samtidig som skatt og arbeidsgiveravgift ved termin forfall. På rapporten "A-melding bankliste" som ligger under "Utskrifter / Periodiske rapporter" vil det komme informasjon om finansskatt også:

Spørsmål til support

Hva hvis jeg har glemt å sette på "Beregne finansskatt" og allerede har godkjent en lønn. Hva gjør jeg?

Huk av for finansskatt under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Satser og grenser". Da vil det bli beregnet finansskatt også på den godkjente lønnen. Deretter må du sende erstatninsmelding på A-meldingen. Regnskapet må også oppdateres manuelt. 

 

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"