avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Renate Martensson VISMA ‎13-11-2018 10:52 )
Sandra Iselin Olsen
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 3370 Visninger

I versjon 11 har vi fått en ny funksjon som gjør at du kan lese inn import av refusjon sykepenger fra NAV.

I versjon 11 kan du nå importere filen som du får fra NAV inn til Visma Lønn. Selve filen kan du laste ned / lagre fra Altinn. Lagre filen som har endelsen .csv, men ikke åpne den, bare lagre den på maskinen din.

MERK! Du kan ikke hente denne filen fra Altinn meldingsboks i Visma Lønn, da vil du få feilmelding ved innlesing av filen.

Du leser inn filen ved å gå på "Rutiner / Fravær / Import refusjon sykepenger". Her finner du igjen filen som du har lagret på datamaskinen. 

Etter at filen er lest har du mulighet til å "Koble refusjon mot fravær". Systemet gjør da en sjekk på om fraværstransaksjonene som ligger i filen kan kobles mot fraværet som ligger i fraværsregistreringen. Dette er en valgfri rutine. 

 

Sykepenger refusjon

Dette feltet finner du under "Rutiner / Fravær / Sykepenger refusjon". Dette bildet gir deg en oversikt over hva som har blitt lest inn fra filen. Her vil du se hvem ansatt, beløp, fra-dato/til-dato. 

 

Fraværstilfelle med refusjon

Her ser du en oversikt over alle transaksjoner i NAV-fanen til alle ansatte og hvilke refusjonstransaksjoner de er koblet til. Du kan velge å oppdatere refundert beløp ved å trykke på knappen "Oppdater refundert beløp". Dersom du velger denne, vil feltet "Faktisk refundert beløp" på fraværstransaksjonen du har valgt i øverste kolonne bli summert ut fra refusjonstransaksjonene som er koblet til. Du kan også oppdatere "Faktisk refundert beløp" manuelt som tidligere. Dette er også en valgfri rutine.

Lønnsregistrering

Videre kan refusjonen overføres til lønnsregistreringen. I "Lønnsregistrering" og "Lønn pr. ansatt" er det lagt inn en knapp "Overføre refusjon". Du får opp en dialog med lønnsår og kjørenummer, fra-dato og til-dato, og en liste med ansatte. Transaksjoner som matcher datoutvalget blir overført til lønnskjøring og merket "Overført lønnsreg." i tabellen fraværstilfelle med refusjon og sykepenger refusjon. Det er lagt inn et nytt felt "Refusjon ID" på lønnsregistreringslinjen som inneholder id til refusjonstransaksjonen. Transaksjonene blir overført til lønnsart for refusjon AGA sykepenger, standard lønnsart 99. Dersom ansatt har kryss for "UTL1", blir transaksjonen overført til refusjon AGA sykepenger UTL1, ut i fra hvilken lønnsart du har satt opp "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter andre", standard lønnsart 98.

 

Rapport "Oversikt over refusjon importert fra NAV"

Under "Utskrifter / Fraværsrapporter" er det lagt inn en ny rapport " Oversikt over refusjon importert fra NAV". Her kan du velge fra-til dato, fra-til ansattnummer og om du vil skrive ut transaksjoner som allerede er overført til lønnsregistrering.

 

Manuell registrering

Det kan vær behov / ønske om å registrere refusjon fra NAV manuelt. Dette finner du beskrevet her.