avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold

25-02-2015 18:00 (Sist oppdatert 10-01-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 19699 Visninger

Feil i tilbakemeldingen: "Rapportering mangler: Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold". Bytte lønnssystem / regnskapsfører.

Noen opplever å få en slik feil i tilbakemeldingen ved innsending av A-melding:

Denne avviksmeldingen får du om en inntektsmottaker er rapportert inn en måned, men mangler neste måned. A-ordningen "etterlyser" inntektsmottakere i arbeidsforhold som ikke er avsluttet, og som var med i a-meldingen foregående måned. Dette skyldes at det iforrige A-melding ikke var med opplysninger om sluttdato.

Dette kan skyldes følgende:

1. Ansatt sluttet mer enn 6 mnd tilbake i tid

Visma Lønn rapporterer en sluttet ansatt i 6 måneder etter sluttdato. Det vil si at om den ansatte har sluttdato i f.eks. juni så vil systemet rapportere denne sluttdatoen frem til desember samme år.

 

Men hvis du nå legger inn en sluttdato som er mer enn 6 måneder tilbake i tid, vil denne ansatte uansett være med i neste innsending. Men hvis du må erstatte denne a-meldingen så har Visma Lønn satt kryss i feltet "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" under "Arbeidsforhold fanen:

 

Avsluttet arb.PNG

 

Dette betyr at den ansatte ikke er med på erstatningsoppgaven og du vil få melding om åpent arbeidsforhold. Du må da fjerne krysset i "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" og sende inn en ny erstatningsoppgave.  Arbeidsforhold som sendes inn og er eldre enn 6 måneder, vil få satt på krysset i feltet. 

 

3. Direkte registrering i Altinn
Det har blitt sendt inn a-melding både fra lønnssystemet og via 'Direkte registrering/A01 i altinn. Gjør du dette får du garantert avvik! Bruker du lønnssystem, skal du ikke i tillegg bruke direkte registrering. Da må all rapportering og korrigering skje fra lønnssystemet. Løsning på dette vil være å nulle ut A-meldingen som ble registrert i Altinn.

4. Skifte av lønnssystem / regnskapsfører
Det er 2 løsninger:

  • Kontrollen i Altinn er slik at det må sendes inn samme antall eller flere fødselsnr. som forrige måned. Dvs. ansatt må ha samme arbeidsforholdstype og ansattdato i nytt lønnssystem eller hos ny regnskapsfører.
  • Sett alle ansatte som «sluttet» i gammelt lønnssystem / regnskapsfører med sluttdato dagen før overgangen til nytt system og send inn kun ansattopplysninger via det gamle lønnssystemet. Deretter registrerer du de ansatte i det nye systemet / regnskapsfører. Startdatoen, altså ansattdatoen, i det nye systemet må være dagen etter sluttdatoen i det gamle systemet. Merk at dersom du bytter til Visma Lønn har du mulighet til å registrere opprinnelig ansattdato. Dette gjør du i feltet «Ansatt første gang» inne på fane «7-Personalopplysninger».

5. Henger igjen i tidligere innsendt A-melding

De ansatte er innrapportert i en A-melding som er innsendt tidligere i foregående måned og som ikke er slettet eller nullstilt- og som da fortsatt er gjeldende. I tilbakemeldingen ser du hvilke meldinger som er gjeldene, altså de linjene som står som "Mottat leveranse" med et pluss-tegn foran, se under:

 

Løsningen på dette vil da være å nullstille alle innsendte a-meldinger for foregående måned, og deretter nullstille den for nåværende måned. Så må det da sendes på nytt på vanlig måte, først for foregående måned og deretter nåværende. 

Bidragsytere
Selvbetjening
Aktuelt brukertips