avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Arbeidsforhold ansatt

20-12-2016 17:46 (Sist oppdatert 17-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 8104 Visninger

Arkfanen "5- Arbeidsforhold" 

Arbeidsforholdtype

Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert

Ikke send arbeidsforhold

Ansatt som slutter, og begynner igjen

Spørsmål til support

Arbeidsforhold fanen inne på den ansatte er de verdiene som blir innrapportert til Altinn. Så her er det viktig at den ansatte er registrert riktig i forhold til "Arbeidssted", med "Fra-dato" / "Til-dato" som anses som en startdato / sluttdato i A-meldingen, "Yrke" og "Andel av stilling". 

Merk! "Andel av stilling" skal alltid stå til 100% hvis den ansatte har ett arbeidsforhold. Det vil si at en ansatt ikke ligger med to åpne linjer på arbeidsforhold med enten forskjellige arbeidssted, yrke eller arbeidsforholdtype. Det er først da du skal justere "Andel av stilling". Jobber den ansatte i en redusert stilling så er det feltet "Stillingsbrøk" på arkfane "3- Ansattopplysninger" som må overstyres. 

Fra versjon 15.10 er det lagt inn en kontroll på alle arbeidsforhold som ikke har til-dato
og som til sammen blir mer enn 100% andel av stilling. Innsending av a-melding stopper og du
får melding om å sette sluttdato på de arbeidsforholdene som ikke skal være aktive mer.
Meldingen kommer selv om arbeidsforholdet er mer enn 3 måneder fram i tid.

Arbeidsforholdtype

En ansatt kan ha flere arbeidsforholdtyper, for eksempel "Ordinært arbeidsforhold" og som "Pensjon og annet". Her definerer du "Andel av stilling" ut ifra hvilke prosent den ansatte har på hvert av arbeidsforholdtypene. 

Når du endrer arbeidsforholdtype på Ansattopplysninger, vil du få opp en dialog med "Dato for endring". Her setter du inn datoen for når det nye arbeidsforholdtypen skal gjelde fra. Videre får du opp en ny dialog:

Lage endring.PNG

Trykker du "Ja" på denne blir Arbeidsforholdfanen oppdatert med en til dato på det forrige arbeidsforholdet, og en ny linje med fra dato på det nye arbeidsforholdet, samme dato som du satte inn i dato for endrings dialogen.

Arbeidsforhold.PNG

 

Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert

Er en kolonne som er nyttig å kjenne til. Denne er ikke framme som standard så den må hentes frem ved tabelloppsett

 • Når huken er av = sluttdato mer enn 6 måneder. 
 • Når huken er = begrensing på 6 måneder. 

Eksempel: Går du inn på den ansatte og registrerer sluttdato 31.12.18 så vil denne bli med i neste A-melding. Når du har sendt A-melding vil huken for "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" bli satt automatisk.

Avsluttet arbeidsforhold.PNG

I dette tilfelle sender du inn en A-melding på inneværende måned, enten om det er "Kun ansattopplysninger" eller A-melding på en lønnskjøring. Trenger ikke å sende A-melding tilbake i tid for at sluttdatoen skal bli sendt inn riktig. 

 

Haken for "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" kommer på automatisk når sluttdato på den ansatte er meldt inn i 6 mnd, fra "Til dato" som ligger på linjen.

 

Ikke send arbeidsforhold

A-melding, virksomheter som ikke er aktive

Når du sendte inn a-melding på gamle arbeidssteder der virksomheten ikke var aktiv lenger, ble arbeidssted sendt inn i 6 måneder etter at det var avsluttet. Dette førte til at tilbakemeldingen fra a-meldingen måtte kontrolleres, med beskjed om at virksomheten var utenfor gyldighetsdatoer.
Det er lagt inn et nytt felt på arbeidsforhold på de ansatte, et avkrysningsfelt for "Ikke send
arbeidsforhold".
Setter du på krysset og arbeidsforholdet har en verdi i "Til dato", vil arbeidsforholdet ikke bli
overført til Altinn. Før du setter på krysset, må du ha satt sluttdato på alle arbeidsforholdene og rapportert inn sluttdato på aktuelt arbeidssted til Altinn.

 

Ikke send arbeidsforhold.PNG

 

Form for ansettelse

I den nye a-meldingsversjonen skal "Form for ansettelse" på ansatte rapporteres inn.

Ansatte som har Ansettelsesforhold "1- Fast ansatt" vil få verdi "0 - Fast" i feltet "Form for ansettelse". Ansatte som har Ansettelsesforhold "2 - Vikar / midlertidig" eller "3 - Ekstra / Engasjement" vil får verdi "1 - Midlertidig" i "Form for ansettelse".

 

Form for ansettelse.PNG

 

Årsak til sluttdato

I den nye versjonen til a-meldingen må årsak til sluttdato rapporteres. På ansatte med arbeidsforhold som har sluttdato i 2020 vil systemet ved oppgradering til versjon 15.10 sette "Arbeidstaker har sagt opp selv" som årsak til sluttdato. Hvis dette ikke stemmer må du selv endre årsak. Årsak til sluttdato skal også legges inn hvis du gjør endringer som gjør at den ansatte får en ny linje i fanen Arbeidsforhold, f.eks at ansatt endrer arbeidssted, selv om den ansatte ikke har sluttet.

 

Årsak til sluttdato1.PNG

Ansatt som slutter, og begynner igjen

En ansatt som skal slutte må legges inn med arbeidsstatus "1- Sluttet" og med en "Sluttdato". Når du lagrer den ansatte så blir sluttdatoen flyttet over til arkfane "5- Arbeidsforhold" i kolonnen "Til dato" med en gang. 

Når den ansatte skal begynne igjen er det veldig viktig at du bruker samme ansattnr som er opprettet fra før av.
Fremgangsmåte når den ansatte begynner igjen:

 • Endre arbeidsstatusen fra "1- Sluttet" til "0- Aktiv", og fjern "Sluttdato". 
 • Da vil du få opp denne meldingen:
  Endret status.PNG     
 • Når du trykker på "Ok" vil feltet "Ansattdato" bli blanket ut. Her må du angi den nye ansattdatoen.
  (Hvis du vil se historikk på når den ansatte begynte kan du se det på arkfane "7- Personalopplysninger" i feltet "Ansatt første gang"). 
 • Når du lagrer den ansatte kommer denne boksen opp. Her har Visma Lønn blanket ut "Dato for endring" som gjør at du må sette inn den samme ansattdatoen, som du satt i feltet "Ansattdato". 
  Ansattdato.PNG
 • Når du lagrer vil systemet automatisk legge opp en ny linje på arkfane "5- Arbeidsforhold" med den nye startdatoen.
  Ny linje.PNG

 

Spørsmål til support:

 • Jeg finner ikke igjen den ansatte i lønnssystemet.
  •  Ansatte som har sluttet mer enn 2 år tilbake i tid ligger mest sannsynlig som "Sperret". Du kan lese mer om hvordan du finner igjen ansatte som ligger som "Sperret" her
 • Jeg har en ansatte som sluttet 31.12.17 (mer enn 6 måneder siden). Hvis jeg legger inn denne sluttdatoen blir den rapportert til A-ordningen da?
  • Ja. Ansatte vil bli meldt inn uansett hvor langt tilbake den er. Men når den er meldt inn en gang blir det satt huke for "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert". Da blir ikke den ansatte med lenger. Men du kan selvfølgelig fjerne huken så blir den med igjen.

Relaterte brukertips:

A-ordningen i Visma Lønn

Felter som har betydning på den ansatte

Ny a-meldingsversjon og endringer i Visma Lønn

Selvbetjening
Aktuelt brukertips