Mine områder
Hjelp

Loggregler og endringslogg

22-05-2018 12:22 (Sist oppdatert 22-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1189 Visninger

I Visma Lønn kan du sette opp loggregler. Hensikten med loggregler er at du kan sette opp regler for hva du ønsker å logge av informasjon om når du oppretter, endrer eller sletter poster i Visma Lønn. Rutinen gjelder pr. bruker og for alle tabeller du ønsker.

Loggregler

Rutinen finner du under "Verktøy / Administratorfunksjoner / System / Loggregler". 

 

Skjermbilde for loggregler er bygd opp av to tabeller. I den første tabellen ser du tabellene i programmet du kan sette loggregler på. 

 

Felt

Forklaring

Tabell ID

Feltet viser systemets numeriske ID på en tabell.

Tabellnavn

Feltet viser navnet på tabellen.

Beskrivelse

Feltet er ikke i bruk i denne versjonen.

Logg slett

Du krysser av i feltet hvis du ønsker å logge sletting av en post.

Logg opprettelse

Du krysser av i feltet hvis du ønsker å logge opprettelse av en post.

 

I tillegg til å logge endringer kan du også sette opp om du ønsker å logge det som blir slettet.

 

loggregler.PNG

Du setter en loggregel ved å hente opp ønsket tabell og krysse av for de feltene som du ønsker å overvåke. Knappen "Velg alle" krysser av alle felt i en tabell, mens "Velg ingen" fjerner alle kryss.

 

MERK! Du bør kun sette loggregler på kritiske data, da rutinen krever ressurser fra maskinen. 

 

MERK! Loggregler som settes på nå har ingen tilbakevirkende kraft, kun nye endringer etter at loggregel er satt. 

Endringslogg

Hensikten med endringsloggen er å vise de postene som er endret der det finnes en loggregel satt på tabellen. Du finner endringslogg under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Status / Endringslogg". 

 

I denne delen av skjermbildet kan du selektere innenfor et gitt tidsintervall, velge tabell og brukernavn. Du må trykke på "Oppfrisk" -knappen hver gang du gjør en ny selektering og endringsloggen blir da oppdatert ut fra de valgte verdiene. Du kan også filtrere endringsloggen via utvalgsdialogen og den blå søkelinja. 

endringslogg.PNG

 

Felt

Forklaring

Tabellnavn

Viser tabellen det er gjort endringer i.

Feltnavn Viser navnet på feltet som er endret.
Brukernavn

Viser hvilken bruker som har endret feltet.

Endringstidspunkt

Viser når endringen har skjedd.

Primærnøkkel

Viser primærnøkkelen (PK nummer) til den posten som er endret. PK kan hentes frem i alle andre tabeller i Visma Lønn med tabelloppsett. 

Rad navn

Viser navnet til primærnøkkelen.

Gammel verdi

Viser verdien før endring.

Ny verdi

Viser verdien det er endret til.

Loggtype

Viser følgende loggtyper:
1. Endret
2. Slettet
3. Opprettet
4. Loggregel skrudd av
5. Loggregel skrudd på
Systemet viser loggregel 4 og 5 hvis import av data (csv, systemdata) er gjennomført. Loggreglene blir slått av ved importrutiner.

 

 

Meld deg på kurs
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"