Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎05-07-2019 12:22
Visma Lønn GDPR informasjon finner du her     Kan jeg slette sluttede ansatte? Ja. Når oppbevaringsplikten er utløpt. Husk at alle personens data blir borte. Vi anbefaler at du leser dette .   Slettes sluttede ansatte automatisk når oppbevaringsplikten er utløpt? Nei. Men det er veldig enkelt å slette ansatte manuelt.   Kan jeg slette ikke oppbevaringspliktige ansattopplyssninger? Ja. Les om det her.   Kan "gammelt" fravær slettes? Fraværsregistrering er å anse som "sekundær informasjon" i hht regnskapsloven. Slik informasjon kan slettes etter 3,5 år. Det kan du slette i rutinen som beskrevet over, eller via skjermbildet som viser alt fravær sortert etter dato. Gå inn på "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering, alle". Søk frem eller sorter på dato, slik at du ser alle linjer som er 4 år eller mer. Merk linjene og trykk på "Delete".   MERK! sletting kan ta (lang) tid.   En ansatt vil ha innsyn i sine data - hva gjør jeg? Kjør ut alle rapporter i mappen “Personalrapporter” (unntatt “ansatt sluttet”). Disse kan lagres som pdf-filer  (via knappen “Eksport”).   Kan ansatte anonymiseres? I praksis står valget mellom å slette sluttede ansatte eller slette ikke oppbevaringspliktige data.   Hvordan kan vi se hvem som har tilgang til Visma Lønn? Du se hvem som har tilgang til Visma Lønn under “Verktøy | Administratorfunksjoner | Adgang | Brukeroppsett” NB! Benytter du VUD eller RAC, styres brukertilgangen der.   Sendes elektroniske lønnsslipper kryptert? Ja! Lønnsslipper har i alle år blitt sendt kryptert fra Visma Lønn. Dette betyr at den ansatte må angi sitt passord for å få åpnet dem.   Hva med rapporter jeg sender elektronisk til eksterne? Skal du sende rapporter til eksterne elektronisk, bør du ved generering angi at disse skal lages uten ansattes fødselsnummer. Rutinen i Visma Lønn for å sende rapporter til (avdelings)ledere, sendes alltid kryptert.      Jeg har et gammelt firma jeg ønsker å slette Det må du evt. gjøre i SQL (databasen), ikke i Visma Lønn. Du kan lese om det her .     Trenger vi en Databehandleravtale (DPA - Data processing Agreement) med Visma? Svaret på det finner du her https://www.visma.no/gdpr/   Hvor lagres våre data?  Er alle data kryptert? Visma Lønn data lagres i en SQL databasen (fra Microsoft). Sikkerheten av den er utenfor Vismas leveranse av Visma Lønn. Kontakt din IT-ansvarlig for mer informasjon.     Er Visma Lønn GDPR godkjent? Det finnes ingen slik betegnelse. Systemer får ikke et “godkjenningsstempel” fra EU eller norske myndigheter. Visma har tilpasset sine produkter og tjenester i forhold til hva vi mener er relevant i den nye personvernloven.   Garanterer Visma for at vi forholder oss til GDPR ved bruk av Visma Lønn? Nei. Det er deres eget ansvar å sørge for at personopplysninger blir behandlet i tråd med regelverket. Med Visma Lønn har du et verktøy som støtter dere i dette arbeidet.   Les mer generelt her      
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Under mappen Kontrollrapporter finner du rapporten "Ansattdata som kan slettes"   Den gjør det enkelt å slette det du ønsker av ikke oppbevaringspliktige ansattopplysninger, slik som   Lønnstransaksjoner Fravær Historikk Personopplysninger / HR   Slik gjør du det:   Ansatte Du kan velge å slette for alle ansatte, eller bare ansatte som har status sluttet. Før du sletter, kan du skrive ut en rapport - for å se hva som evt blir slettet. Trygt og oversiktlig.   Du kan velge forskjellige typer av transaksjoner å skrive ut /slette, se illustrerende skjermbilde:   For data som ikke er knyttet til regnskapsplikten, må du oppgi et antall år i dialogen. F.eks slette alle personalopplysninger som er mer enn 3 år gamle.   Relaterte artikler: Visma Lønn og GDPR  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎05-07-2019 12:05
Vi anbefaler at du skjuler sluttede ansatt istedet for å slette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-07-2018 13:43
Jeg ønsker å slette ett eller flere firmaer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎25-05-2018 13:22
Visma Lønn har en generell rutine hvor du kan eksportere data. Du finner den under "Verktøy" I dette tilfelle lager vi csv-fil med enkle ansattopplysninger. Finn tabellen "ansatt" - og "dra med" deg ønskede felter til høyre del av skjermbildet (se eksempel). Når det er gjort, angir du hva filen skal hete, og hvor den skal legges (på maskin/server).   Det finnes mange andre rutiner for eksport også, Det kan være ditt behov bør løses på en annen måte enn ihht denne beskrivelse, så kontakt gjerne din partner for rådgivning.    I filen vil samtlige ansatte eksporteres. Gjør du dette med tanke på GDPR - og kompabilitet, "ta med seg data" - kan også alternativet under være et alternativ.   Velg ønsket felter i tabelloppsettet under "Ansattlister", finn aktuell person, klikk høyre-mus i tabellen, og velg kopier til excel NB! I dette skjermbildet har vi tatt med fødselsnummer og bankkontonr. I hvert fall fødselsnummer er sensitiv informasjon, og anbefales utelatt    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎25-05-2018 13:15
I Visma Lønn kan du sette opp loggregler. Hensikten med loggregler er at du kan sette opp regler for hva du ønsker å logge av informasjon om når du oppretter, endrer eller sletter poster i Visma Lønn. Rutinen gjelder pr. bruker og for alle tabeller du ønsker. Loggregler Rutinen finner du under "Verktøy / Administratorfunksjoner / System / Loggregler".    Skjermbilde for loggregler er bygd opp av to tabeller. I den første tabellen ser du tabellene i programmet du kan sette loggregler på.    Felt Forklaring Tabell ID Feltet viser systemets numeriske ID på en tabell. Tabellnavn Feltet viser navnet på tabellen. Beskrivelse Feltet er ikke i bruk i denne versjonen. Logg slett Du krysser av i feltet hvis du ønsker å logge sletting av en post. Logg opprettelse Du krysser av i feltet hvis du ønsker å logge opprettelse av en post.   I tillegg til å logge endringer kan du også sette opp om du ønsker å logge det som blir slettet.   Du setter en loggregel ved å hente opp ønsket tabell og krysse av for de feltene som du ønsker å overvåke. Knappen "Velg alle" krysser av alle felt i en tabell, mens "Velg ingen" fjerner alle kryss.   MERK! Du bør kun sette loggregler på kritiske data, da rutinen krever ressurser fra maskinen.    MERK! Loggregler som settes på nå har ingen tilbakevirkende kraft, kun nye endringer etter at loggregel er satt.  Endringslogg Hensikten med endringsloggen er å vise de postene som er endret der det finnes en loggregel satt på tabellen. Du finner endringslogg under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Status / Endringslogg".    I denne delen av skjermbildet kan du selektere innenfor et gitt tidsintervall, velge tabell og brukernavn. Du må trykke på "Oppfrisk" -knappen hver gang du gjør en ny selektering og endringsloggen blir da oppdatert ut fra de valgte verdiene. Du kan også filtrere endringsloggen via utvalgsdialogen og den blå søkelinja.    Felt Forklaring Tabellnavn Viser tabellen det er gjort endringer i. Feltnavn Viser navnet på feltet som er endret. Brukernavn Viser hvilken bruker som har endret feltet. Endringstidspunkt Viser når endringen har skjedd. Primærnøkkel Viser primærnøkkelen (PK nummer) til den posten som er endret. PK kan hentes frem i alle andre tabeller i Visma Lønn med tabelloppsett.  Rad navn Viser navnet til primærnøkkelen. Gammel verdi Viser verdien før endring. Ny verdi Viser verdien det er endret til. Loggtype Viser følgende loggtyper: 1. Endret 2. Slettet 3. Opprettet 4. Loggregel skrudd av 5. Loggregel skrudd på Systemet viser loggregel 4 og 5 hvis import av data (csv, systemdata) er gjennomført. Loggreglene blir slått av ved importrutiner.    
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker