Mine områder
Hjelp

Lønnsartoversikt Visma Lønn - standard lønnsarter med a-meldingsnr.

02-01-2018 16:06 (Sist oppdatert 13-10-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 52686 Visninger

I denne artikkelen finner du svar på ofte stilte spørsmål rundt lønnsartene, og en liste over standard lønnsarter med a-meldingsnr.

Ofte stilte spørsmål

Hovedbokskonto - Hvilken betydning har den?

Hovedbokskontoen som er brukt på våre bilder er kun et eksempel. Endring av hovedbokskonto har ingen betydning for hvordan Visma Lønn bruker lønnsarten og har ingen betydning i forhold til A-melding. Hovedbokskonto har kun betydning for regnskapsbilag og bunt.

 

Akkumulator - hvilken betydning har disse?
Akkumulator brukes primært til hittilverdier på lønnsslippen og har ellers ingen stor betydning.

 

Lønnsarten har kryss for pensjon, har dette noe å si for a-meldingen?

Nei, brukes kun for å lage et grunnlag for lønnsartene 480 + 481 OTP beregning.

 

Vi har brukt Visma Lønn en stund, får vi automatisk nye lønnsarter og oppdaterte verdier og satser på lønnsartene?

Når du som kunde har tatt ibruk Visma Lønn er lønnsartregisteret ditt og må i utgangspunktet vedlikeholdes av deg. Ved ny felt eller store / omfatende endringer vil vi prøve å endre lønnsarter for våre eksisterende kunder. Men dette kan være utfordrende da den enkelte kunde kan ha sitt helt eget lønnsart register. Satser på lønnsarter vedlikeholdes aldri, dette må gjøres av kunde.

 

Jeg skal lage en ny lønnsart og kjenner til gammel LT-kode, men ikke a-meldingsnr. Hva gjør jeg?

Vi har laget et "kodespeil" som gjør det enklere å finne korrekt a-meldingsnr. ut i fra gammel LT-kode.

 

Hvilken betydning har alle feltene på lønnsarten?

Her finner du et brukertips med beskrivelse av feltene på lønnsarten.

 

Hvilken betydning har "Behandlingsregel" på lønnsarten?

Her finner du brukertips med forklaring til "Behandlingsregel" på lønnsarten.

 

Lønnsart Navn A-meldingsnr Inntektstype Inngår i grunnlag for trekk a-melding Forsk.trekk Arb.g.avgift Utløser arb.g.avg. a-melding L/T-kode Feriepenger Fagforening Pensjon
1 Fast lønn 3700 Fastlønn 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
5 Timelønn 9200 Timelønn 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
15 Overtid 100% 6500 Overtidsgodtgjørelse 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
17 Overtidstillegg 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
18 Overtidstillegg 100% 6500 Overtidsgodtgjørelse 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
30 Diverse lønn tabelltrekk 1300 Annet 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
31 Diverse lønn prosenttrekk 1300 Annet 1 1 - Prosenttrekk 1 1 111A 1 1 1
40 Tips 9150 Tips 1 1 - Prosenttrkk 1 1        
45 Skattepliktig personalrabatt 8150 Personalrabatt 1              
50 Bonus 2700 Bonus 1 1 - Prosenttrekk 1 1 111A 1 1 1
55 Provisjon % 6300 Honorar, akkord, prosentlønn, provisjon 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
Lønnsart Navn A-meldingsnr Inntektstype Grunnlag for trekk Forskuddstrekk Arb.g.avgift Arb.g.avg a-melding L/T-kode Feriepenger Fagforening Pensjon
80 Etterbetaling, fastlønn 3700 Fastlønn 1 1 - Prosenttrekk 1 1 111A 1 1 1
81 Etterbetaling, timelønn 9200 Timelønn 1 1 - Prosenttrekk 1 1 111A 1 1 1
95 Sykelønn uten feriepenger 3700 Fastlønn 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 0 1 1
98 Sykepenger refundert av NAV UTL1 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 1 1   0 0 0
99 Sykepenger refundert av NAV 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 1 1   0 0 0
 Lønnsart  Navn  A-meldingsnr  Inntektstype  grunnlag for trekk a-melding  Forsk.trekk            
100 Bilgodtgjørelse 4900 Kilometergodtgjørelse bil 0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 711 0 0 0
101 >Bilgodtgjørelse o/grense for ord.sats 4900 Kilometergodtgjørelse bil 0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 711 0 0 0
103 Bilgodtgjørelse, skattepliktig del 4901 Kilometergodtgjørelse bil 1 0 - Tabelltrekk 1 1 711 0 0 0
105 Passasjertillegg bilgodtgjørelse 5100 Kilometergodtgjørelse passasjertillegg 0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 714 0 0 0
106 Tilhengertillegg bilgodtgjørelse 4800 Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler 0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 714 0 0 0
109 Trekkpliktig (fast) bilgodtgjørelse 3600 Fast bilgodtgjørelse 1 0 - Tabelltrekk 1 1 153A 0 0 0
110 Diettgodtgjørelse m/overn. hotell 7200 Reise kost med overnatting på hotell 0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 610 0 0 0
114 Diettgodtgjørelse u/overn. 7400 Reise kost uten overnatting 0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 614 0 0 0
115 Nattillegg 7600 Reise nattillegg 0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 610 0 0 0
123 Diettgodtgjørelse hybel/brakke 7200 Reise kost med overnatting på hotell 0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 623 0 0 0
127 Diettgodtgjørelse pensjonat 7202 Reise kost med overnatting på pensjonat 0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 627 0 0 0
135 Trekkpliktig diettgodtgjørelse 7100 Reise kost 1 1 - Prosenttrekk 1 1 155A 0 0 0
137 Trekkpliktig nattillegg 7500 Reise losji 1 1 - Prosenttrekk 1 1 155A 0 0 0
Lønnsart Navn A-meldingsnr Inntektstype Grunnlag for trekk Forskuddstrekk            

138

Trekkpliktig del dekket overtidsmat 1300 Annet 1 1 - Prosenttrekk 1 1 149A 0 1 1
139 Kompensasjonstillegg reiser utland 9700 Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid 1 1 - Prosenttrekk 1 1 111A 1 1 1
140 Reisekostnader betalt av arbeidsgiver 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
141 Overnattingskost etter regning 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
142 Diett etter regning 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
143 Bompenger 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
144 Parkering 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
147 Telefonutgifter refundert 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
149 Kostnader betalt av arb.giver 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
150 Skifttillegg 9700 Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
155 Helligdagsgodtgjørelse 4500 Helligdagstillegg 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
160 Smusstillegg 8250 Smusstillegg 1 0 - Tabelltrekk 1 1 151A 1 1 1
165 Arbeidstøygodtgjørelse 1301 Annet 1 0 - Tabelltrekk 1 1 199A 0 1 1
170 Verktøygodtgjørelse 1301 Annet 0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 849 0 0 0
180 Styrehonorarer 8400 Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 0 0 1
Lønnsart Navn A-meldingsnr Inntektstype Grunnlag for trekk Forskuddstrekk            
190 Pensjonsutbetaling avg.pliktig 6800 Pensjon og livrenter i arbeidsforhold 1 0 - Tabelltrekk 1 1 212A 0 0 0
200 Elektronisk kommunikasjon, trekkpliktig 3200 Elektronisk kommunikasjon 1 0 - Tabelltrekk 1 1 130A 0 0 1
215 Fri avis bet arb.giv 1320 Annet 1 1 - Prosenttrekk 1 1 112A 0 0 1
220 Forsikring - skattepliktig 8100 Skattepliktig del av visse typer forsikringer 1 1 - Prosenttrekk 1 1 116A 0 0 1
223 Bompenger trekkpliktig bet av arb.giv 1320 Annet 1 1 - Prosenttrekk 1 1 112A 0 0 1
224 Trekkpliktig arbeidstøy bet arb.giv 1320 Annet 1 1 - Prosenttrekk 1 1 112A 0 0 1
225 Trekkpliktig verdi av gaver i arb. forh 1320 Annet 1 1 - Prosenttrekk 1 1 112A 0 0 1
230 AFP/koll pensjonsfors. arb.giv.andel 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 1 1   0 0 0
250 Firmabil 2500 Bil 1 0 - Tabelltrekk 1 1 118A 0 0 1
251 Annen fri bil 2501 Bil 1 0 - Tabelltrekk 1 1 125A 0 0 1
252 Fri bil utenfor standardregler 2502 Bil 1 0 - Tabelltrekk 1 1 135A 0 0 1
253 Firmabil, yrkesbil 2510 Yrkesbil tjenestlig behov listepris 1 0 - Tabelltrekk 1 1 118A 0 0 1
255 Korreksjon firmabil 2500 Bil 1 0 - Tabelltrekk 1 1 118A 0 0 1
270 Opsjoner i arbeidsforhold 0   1 1 - Prosenttrekk 1 1 133A 0 0 0
275 Feriep.slutt opptj. i år u/arb.g.avg. 3900 Feriepenger 1 1 - Prosenttrekk 0 0 129 0 1 1
276 >Feriep.slutt i fjor u/arb.g.avg. 3900 Feriepenger 1 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 129 0 1 1
277 >Feriep.slutt o/60, opptj.i år u/arb.g. 3900 Feriepenger 1 1 - Prosenttrekk 0 0 129 0 1 1
Lønnsart Navn A-meldingsnr Inntektstype Grunnlag for trekk Forskuddstrekk            
278 >Feriep.slutt o/60, i fjor u/arb.g.avg. 3900 Feriepenger 1 1 - Prosenttrekk 0 0 129 0 1 1
280 Feriep. tilgode uten arb.giveravg. 3900 Feriepenger 1 2 - Ikke trekkpliktig 0 0 129 0 1 1
281 Feriep. tilgode o/60 år uten arb.g.avg. 3900 Feriepenger 1 0 - Tabelltrekk 0 0 129 0 1 1
282 Feriep. tilgode tidl.år uten arb.g.avg. 3900 Feriepenger 1 1 - Prosenttrekk 0 0 129 0 1 1
285 Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling 9300 Trekk i lønn for ferie 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
286 Trekk pga. ekstra uke ferie o/60 år 9300 Trekk i lønn for ferie 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 1 1 1
287 Lønn/trekk v/feriep.utbet. u/arb.g.avg. 9303 Trekk i lønn for ferie 1 0 - Tabelltrekk 0 0 129 1 1 1
288 Trekk pga. ekstra uke ferie o/60 u/arb.g 9303 Trekk i lønn for ferie 1 0 - Tabelltrekk 0 0 129 1 1 1
290 Feriepenger  tilgode 3900 Feriepenger 1 2 - Ikke trekkpliktig 1 1 111A 0 1 1
291 Feriepenger  tilgode, over 60 år 3900 Feriepenger 1 0 - Tabelltrekk 1 1 111A 0 1 1
292 Feriepenger tilgode for tidligere år 3900 Feriepenger 1 1 - Prosenttrekk 1 1 111A 0 1 1
294 Korrigering av feriepengegrunnlag i fjor 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   1 0 0
295 Feriepenger sluttoppgjør, opptjent i år 3900 Feriepenger 1 1 - Prosenttrekk 1 1 111A 0 1 1
296 >Feriep sluttoppgjør, fra i fjor 3900 Feriepenger 1 2 - Ikke trekkpliktig 1 1 111A 0 1 1
297 >Feriep sluttoppgjør o/60 år, opptj i år 3900 Feriepenger 1 1 - Prosenttrekk 1 1 111A 0 1 1
298 >Feriep sluttoppgjør o/60 år, fra i fjor 3900 Feriepenger 1 1 - Prosenttrekk 1 1 111A 0 1 1
Lønnsart Navn A-meldingsnr Inntektstype Grunnlag for trekk Forskuddstrekk            
299 Korrigering av feriepengegrunnlag 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   1 0 0
300 Refusjon diverse utlegg 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
301 Refusjon diverse utlegg utland 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
350 Innarbeidede timer 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
351 Avspaserte timer 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
370 Fast betalingsoppdrag (sparing o.l) 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
375 Påløpt negativ lønn 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
376 Trekk negativ lønn 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
380 Reiseoppgjør egen bankkonto 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
390 Til utbetaling via økonomisystem 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
400 Forskudd variabelt 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
401 Forskudd fast 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
410 Diverse trekk 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
420 Reskontrotrekk ansatt 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
430 Kantinetrekk 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
440 Avdrag lån 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
441 Renter av lån 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
442 Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold 7700 Rentefordel lån 1 0 - Tabelltrekk 1 1 120A 0 0 1
450 Trekk med saldo 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
455 Andre pålagte trekk 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
470 Fagforeningstrekk 10001 Fagforeningskontingent 1 0 - Tabelltrekk 0 0 311 0 0 0
480 Pensjonstrekk egen andel i % 10003 Premie til pensjonsordninger 1 0 - Tabelltrekk 0 0 312 0 0 0
481 Tjenestepensjon OTP 2% (1-12G) 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 1 1   0 0 0
490 Bidragstrekk 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
495 Utleggstrekk for skatt og avgift 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
500 Korrigering/ekstra skattetrekk 0   0 2 - Ikke trekkpliktig 0 0   0 0 0
Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"