Mine områder
Hjelp

Behandlingsregel lønnsart - oversikt over behandlingsreglene

02-01-2018 14:49 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 4012 Visninger

behandlingsregel.PNG

Behandlingsregel er en kode for alternative utregningsmåter og som bestemmer hvordan programmet skal beregne beløpet. Visma Lønn henter nødvendige data under lønnsregistrering, basert på behandlingsregel, eller krever manuell inntasting.

 

MERK! Du må ikke endre behandlingsregelen på lønnsarter som er definerte av Visma, som for eksempel fagforeningstrekk. Hvis du gjør dette medfører det feil i lønnsberegningen.


0 - Behandles av systemet
Standard lønnsarter med behandlingsregel  "Behandles av systemet" skal du ikke endre fordi det er "ekstra" behandling i systemet i forhold til disse lønnsartene.

1 - Beløp
Denne behandlingsregelen bruker du hvis du skal registrere beløp på lønnsarten eller i lønnsregistrering.


2 - Fast lønn
Denne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente fast lønn fra faste lønnstransaksjoner på den ansatte. Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endre årslønn.


3 - Sats x Faktor x Antall
Ved denne behandlingsregelen skal du registrere fast sats og/eller faktor som Visma Lønn bruker ved multiplikasjon av inntastet antall i tabellen "Lønnsregistreringer". Hvis du ikke har registrert sats eller faktor på lønnsarten, kan du registrere dette i lønnsregistrering. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel diett og kilometergodtgjørelse.

 

4 - Sats x Faktor x Grunnlag
Denne behandlingsregelen bruker du hvis du vil registrere et grunnlag i lønnsregistrering, og så gjøre en prosentberegning på grunnlag av dette. Prosenten registrerer du i sats- og/eller i faktorfeltet. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel utregning av provisjon.

 

5 - Sats x Faktor x Akkumulert godkjent lønn inkl. denne kjøring
Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget godkjent lønn og det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for.
Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet.

6 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring
Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling/trekk av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for.
Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet.
Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering.

 

7 - Hent kundesaldo
Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel 7, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 7.

 

8 - Hent leverandørsaldo
Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel 8, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 8.

 

9 - Sjømannsfradrag
Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel "Sjømannsfradrag", regner Visma Lønn ut maksimalgrense for skattereduksjon i hht det som ligger i Firmaopplysninger - "Maks sjømannsfradrag".

 

10 - Timelønn
Denne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente verdien for timelønn som ligger i tabellen "Faste lønnstransaksjoner". Ellers er utregningen som for behandlingsregel 3. Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endre årslønn.

 

Etterfølgende behandlingsregler er primært laget for OTP beregning hvor det skal beregnes OTP av lønn mellom to grenseverdier:

11 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor intervall
Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser.
Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet.
Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering.

Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.

 

12 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor intervall
Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Beh. regel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser.
Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet.
Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering.

Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.

 

13 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor angitt periode (gj. snitt)
Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse.
Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet.
Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering.

Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.

 

14 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor angitt periode (gj. snitt)
Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse.
Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet.
Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering.
Behandlingsreglene fra 11 til 14 tar hensyn til stillingsbrøken på den ansatte. Det vil si at grenseverdiene på lønnsarten blir justert i henhold til stillingsbrøken på hver enkelt ansatt.

Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.

Relaterte brukertips

Felter på lønnsart

Lønnsartliste

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"