Mine områder
Hjelp

Personalrapporter / likestillingsrapporter

05-08-2022 09:59
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1521 Visninger

Fra og med versjon 17.00 vil du finne disse rapportene i "Utskrifter / Personalrapporter/likestillingsrapporter":

 

1- Personalkort

I denne rapporten kan du ta ut personalkort pr. ansatt.

2 - CV / Naturalytelser

I denne rapporten finner opplysninger du har lagt inn i fanen "CV" og "Naturalytelser ol." på ansattkortet.

3 - Pårørende

I denne rapporten finner du opplysninger du har lagt inn i fanen "Pårørende" på ansattkortet.

4 - Ansatt sluttet (i oppsigelse)

I denne rapporten kan du ta ut en oversikt over alle ansatte som har sluttet etter en bestemt dato.

5 - Fraværsliste

I denne rapporten kan du ta ut en liste over alle fraværsregistreringer i et bestemt datointervall.

6 - Årsverk

I denne rapporten kan du ta ut en oversikt over antall årsverk. Les mer om dette her.

7 - Lønn fordel pr kjønn / stilling

I denne rapporten kan du ta ut lønn fordelt pr. kjønn / stilling. Rapporten viser sum lønn og gjennosnittslønn pr. stillingsgruppe.
Stillingsgruppe er de første fire siffer i yrkeskoden.

8 - Lønnsforskjeller pr kjønn / stilling

I denne rapporten kan du ta ut en oversikt over lønnsforskjeller pr. kjønn / stilling. Rapporten viser gjennomsnitt og preosentandel av kvinner / menn i forhold til totalen.
Den tar den med alle inntektskombinasjoner som har "kontantytelse" og er "loennsinntekt".
Du kan ta ut en oversikt over alle a-meldingsnumrene som har dette i "Grunndata / Lønnsarter / Inntektskombinasjoner".

Du finner også en liste over alle inntektskombinasjonene som er tatt med i grunnlaget i "Nyheter og forbedringer" for versjon 17.00

9 - Foreldrepermisjon antall uker

I denne rapporten kan du ta ut en oversikt som viser gjennomsnittlig foreldrepermisjon pr. kjønn.
Rapporten henter ut fravær med kodebehandling "Permisjon" hvor type permisjon er "Foreldrepenger".

Les mer detaljert om rapporten i "Nyheter og forbedringer" for versjon 17.00

 

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"