Mine områder
Hjelp

Syke- og ulykkesforsikring

09-04-2013 16:52 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1777 Visninger

Hvordan legger du opp forsikring i Visma Lønn?

Ulykkesforsikring

Eksempel
En bedrift dekker ulykkesforsikring med kr 300 per måned.

I dette eksemplet har vi gått ut i fra samme beløp på alle ansatte og kan derfor opprette en ansattgruppe. Varierer beløpet må man vurdere hva som er mest hensiktsmessig; grupperegistrering eller lønnsregistrering på hver ansatt.

Opprett en ansattgruppe, slik at du slipper å registrere på hver ansatt.

Gå inn på "Grunndata / Ansatt / Ansattgrupper" fra hovedmenyen. Dersom du skal ha med alle ansatte i gruppen kan du for eksempel velge tabellype "0-Månedslønn" da vil alle ansatte som har tabelltype månedslønn komme med.

 

Velg fanen "Faste lønnstransaksjoner", legg inn Fast tr.type 0-Manuell og Ulykkesforsikring (lønnsarten 221 / 9640).

Etter at du har overført faste transaksjoner og kjørt lønnsberegning, fordeles lønnsart 221 / 9640 på de ansatte som lå i ansattgruppen.

Dersom det skal registreres forskjellige beløp på de ansatte kan du sette markøren i kolonnen "Lønnsart" på den blå søkelinjen og skrive inn lønnsart 221 / 9640. Da vil du bare få opp alle linjer med denne lønnsarten. Endre så beløpene på de aktuelle ansatte. For å få tilbake alle registreringslinjene, fjern lønnsart 221 / 9640 i den blå søkelinjen. Da vil alle lønnsregistreringslinjene komme opp igjen.

 

Yrkesskadeforsikring - utvidet

Registreres på samme måte som ulykkesforsikring. Alle forsikringer kan registreres på lønnssart 221, fordi de skal inn på A-meldingsnr 1320.

 

Gruppelivsforsikring

Registreres på samme måte som ulykkesforsikring.

Relaterte brukertips

Ansattgruppe

Lønnsregistrering

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"