Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net AutoPay

Sorter etter:
Innbetalinger blir splittet i leveransen til økonomisystemet (ERP). Innbetalingsfiler (VIP-filer) splittes automatisk til ERP og oppretter separate bunter. Dette gjelder alle banker og krever ingen endring i oppsett på avtale.   Det opprettes følgende separate innbetalingsbunter (VIP-filer) : strukturerte innbetalinger med KID strukturerte innbetalinger med melding ustrukturerte innbetalinger (VIP - Visma Incoming Payments)   Kundene kan nå velge om de ønsker å splitte de inngående betalingene med hensyn til KID/OCR, fakturanummer eller melding. Tidligere ble innbetalingene alltid delt i forhold til kriteriene nevnt ovenfor. Det er nå laget en ny avhukingsboks under alle norske og svenske banknedlastingstjenester, dvs. Del inngående betaling sammen med Inkluder korttransaksjoner i innkommende betalinger.   Merk: Korttransaksjoner vil fortsatt bli samlet i en egen fil. Nye avtaler gjennom avtaleaktiveringsfiler fra bank; boks vil bli sjekket/slått på som standard for alle avtaler registrert gjennom bankaktiveringsfiler. Hvis kunden ønsker å endre innstillingene, må de manuelt endre avhuking på AutoPay avtalen
Vis hele artikkelen
30-08-2022 08:42 (Sist oppdatert 30-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 594 Visninger
I dag brukes et format kalt SEB LB ISO ved sending av lønnsutbetalinger til SEB i Sverige. SEB ønsker å bytte til deres nyere ISO20022-format og dette blir gjort torsdag 2. juni.   Selv om begge formatene er ISO20022, medfører dette to veldig viktige endringer:   Forfallsdato/utførelsesdato vil bli endret fra å være en kredittdato (datoen den ansatte skal ha pengene tilgjengelig) til en debetdato (Datoen da dette vil bli trukket fra betalers konto. Dette må være 1 gyldig bankdato før utbetalingsdatoen). Dersom kunden ønsker at de ansatte skal få lønn den 25., må forfallsdatoen være den 24. og betalingsfilen må være banken i hende 1 dag før, dvs. den 23. Alle disse datoene må være bankdager. MERK DETTE, ELLERS VIL DET VÆRE RISIKO FOR AT LØNN UTBETALES EN DAG FORSINKET.   Debitorkontoen blir nå en bankkonto IBAN og ikke et Bankgironummer. Denne vekslingen gjøres av AutoPay ettersom man allerede oppgir både IBAN og bankgironummer i dataene som sendes til Visma.net AutoPay.
Vis hele artikkelen
30-05-2022 10:04
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 1421 Visninger
Benytter du Nordea og skal over på nytt ISO 20022-format? Se prosedyrer under for håndtering.
Vis hele artikkelen
12-10-2016 23:05 (Sist oppdatert 17-03-2022)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 9302 Visninger
Aktivering av 2FA er obligatorisk i Visma.net Autopay Se brukerveiledning for hvordan du setter igang med 2FA. 
Vis hele artikkelen
26-09-2019 14:14 (Sist oppdatert 10-12-2021)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 13500 Visninger
Ny visualisering av avtaler i Visma.net Autopay fra 11.november.  Aktiveres ved å trykke på tab til høyre: Avtaler for alle firma (må være Administrator for flere firma for å få dette valget)      Administrator ser alle avtaler bruker er Administrator for -uavhengig av firmanivå Gir en bedre oversikt og sorteringsmulighet for de som administrerer mange avtaler     Sortering på Beskrivelse, kontonummer, bank, firma og organisasjonsnummer Sortering også i kolonnene Ønsker man å kun se avtaler for en bestemt bank skriver man banknavn i søkefeltet, så kan man sortere på firmanavn alfabetisk ved å klikke på kolonne Firmanavn   Tips for å se avtaler på gammelt format: Skriv bank Evry (alle disse er på gammelt format), eller Bank: Nets og sorter i Format-kolonnen Også mulig å søke på Gammelt format og sortere i kolonnen Aktiv   Enda ikke mulig med eksport til Excel fra dette vinduet, dette vil komme etterhvert
Vis hele artikkelen
12-11-2021 08:10
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 891 Visninger
Dette brukertipset gir en oversikt over hvilke banker og banksentraler som støttes av visma.net AutoPay og hvordan du kommer i gang med hver enkelt.
Vis hele artikkelen
04-07-2017 09:19 (Sist oppdatert 12-10-2021)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 34202 Visninger
Følgende Sparebanker tilbyr nå RegnskapsgodkjenteBetalinger via Visma.net Autopay for å unngå ettergodkjenning i nettbank (fom 01.12.2020)   Sparebank 1 SR-Bank Sparebank 1 Nord-Norge Sparebank 1 SMN (Midt-Norge) Sparebank 1 BV (Buskerud Vestfold) Sparebank 1 Gudbrandsdal Sparebank 1 Hallingdal Valdres Sparebank 1 Lom og Sjåk Sparebank 1 Modum Sparebank 1 Nordvest Sparebank 1 Ringerike Hadeland Sparebank 1 Søre Sunnmøre Sparebank 1 Telemark Sparebank 1 Østfold Akershus Sparebank 1 Østlandet Sparebank 1 Helgeland     Dette krever at avtalen i Visma.net Autopay er satt opp mot bank, og at den som godkjenner betalingsoppdrag i Visma.net AutoPay har fullmakt på konto til å utføre betaling. Fullmakt gis av administrator i nettbank. Etter at fullmakt er tildelt, må aktuell bruker logge inn én gang i nettbank bedrift for å bli registrert/legitimert i bankens systemer.   Om man ønsker Rgb, eller ettergodkjenning i nettbank, settes opp på avtalen i  Visma.net Autopay, i fanen Betalingsinformasjon. Fra og med 01.12.2020 vil egenskapen for Rgb settes som standard på alle avtaler for Sparebank 1-avtaler av Visma, ønskes ettergodkjenning må man inn på avtalen og sette på hake for dette.   For RgB settes boksen blank, for ettergodkjenning settes hake   Dersom man får avvisning grunnet manglende rettighet i bank, kan man sette på hake for ettergodkjenning i nettbank, slik at man får remittert fram til at korrekt fullmakt er på plass i bank.
Vis hele artikkelen
26-11-2020 09:56 (Sist oppdatert 01-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2483 Visninger
Rollene i Visma.net AutoPay er skapt for ulike jobbfunksjoner, der ansatte og ledere får tilgang til spesifikke funksjoner og gjennom disse kan utføre spesifikke handlinger inne i løsningen. Rollene forklarer hvilke handlinger som brukeren kan og ikke kan utføre. En bruker kan ha flere roller. Forklaring på standardrollene i Visma.net AutoPay finner du forklart under. For tilgang til AutoPayportalen må man ha brukernavn og passord + AutoPay-roller tildelt. Customer Administrator er den eneste som kan opprette brukere og tildele roller. Visma.net AutoPay roller  Accountant Administrator Approver Payroll Accountant Payroll Approver Uploader   Accountant Denne rollen har følgende rettigheter: Godkjenning - Kun kansellering av betalinger Oversikt/Betaling - Lese/skrive Oversikt/Nedlasting - Lese/skrive Avtaler- Lese Meldinger - Lese Administrator Denne rollen gis normalt til brukere som skal opprette nye avtaler i Visma.net AutoPay. Rollen har lese- og skriverettigheter til følgende funksjoner: Avtaler Firma/selskap Signeringsnøkler / Private nøkler Meldinger Approver Brukere med denne rollen kan godkjenne og kansellere betalinger. Rollen har følgende rettigheter: Godkjenne - Lese/skrive Oversikt/Betalinger - Lese/skrive Avtaler - Lese Meldinger - Lese/skrive Payroll Accountant Brukere med denne rollen har følgende rettigheter: Godkjenning: kan kun kansellere lønnsbetalinger Oversikt/Betalinger: Lese/skrive Oversikt/Nedlasting: Lese/skrive Oversikt/Opplasting: Lese/skrive Avtaler: Lese Meldinger: Lese Payroll Approver Brukere som har denne rollen kan godkjenne og kansellere lønnsutbetalinger. Rollen har følgende rettigheter: Godkjenning: Lese/skrive Oversikt/Betalinger: Lese/skrive Avtaler: Lese Meldinger: Lese/skrive Uploader Denne rollen er et krav for firmaer som krever 2-faktor-autentisering for å laste opp betalinger til Visma.net AutoPay. 2-faktor-autentisering betyr at opplasteren må signere med sin autentiseringskode for at betalingene skal bli lastet opp i løsningen. Rollen har følgende rettigheter: Laste opp og registrere betalinger i AutoPay
Vis hele artikkelen
28-06-2018 12:30 (Sist oppdatert 30-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3315 Visninger
I visma.net AutoPay er det gjort justeringer for innbetalingsfiler i leveransen til ERP Nå splittes innbetalingsfiler (VIP-filer) automatisk til ERP for alle banker.   Det leveres separate VIP-filer for: -strukturerte innbetalinger med KID -strukturerte innbetalinger med melding -ustrukturerte innbetalinger -korttransaksjoner.   Bankene hvor du får korttransaksjoner i egen VIP-fil er DNB, Nordea, Danske Bank, Evry- og Eika-banker.   Kunden kan velge om de vil laste ned dette til ERP, eller ikke, ved å merke av i denne avkrysningsboksen i fane Velg Tjenester i autopayavtalen. (Administrasjon).     Settes ikke hake i denne avkrysningsboksen, blir ikke korttransaksjonene lastet ned. (De lagres i en egen fil, men lastes ikke ned) Hvis man ønsker nedlasting av korttransaksjonene, haker du av i avkrysningsboksen.
Vis hele artikkelen
24-11-2020 14:21 (Sist oppdatert 27-01-2021)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 3851 Visninger
Overføre kontoer med Google Authenticator Dersom man bytter mobil og har totrinnskontroll aktivert er det en enkel mulighet til å få overført kontoene dersom gammel mobil er tilgjengelig. Inne i Appen kan man klikke på innstillingsprikkene oppe i høyre hjørne, og velge overføre kontoer.   Eksportere kontoer Når du velger eksporter kontoer må du bekrefte at det er deg enten gjennom fingeravtrykkleser på mobil, ansiktsgjenskjenning eller pin kode. Deretter kommer du til et bilde der du velger hvilke kontoer du vil eksportere. Når du har valgt de ønskelig kontoene og klikker neste får du opp en QR-kode du kan skanne med ny mobil.   Importere kontoer Når du velger importer kontoer kommer du til en veiledning for eksportering. Du klikker deretter på skann QR-koden nederst til høyre når du har fulgt veiledningen på gammel mobil, og skanner så QR-koden du får opp. Dersom gammel mobil ikke lengre er tilgjengelig kan du følge denne veiledningen.  
Vis hele artikkelen
04-01-2021 10:03 (Sist oppdatert 04-01-2021)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 5691 Visninger
Det er ulike godkjenningsoppsett på ulik avtaler i Visma.net AutoPay og i bank Dette er viktig å merke seg:   Angående godkjenner fullmakt i bedriftsnettbank; her menes fullmakt for å utføre betalinger på aktuelle konto i det abonnement avtalen er opprettet i    1 godkjenner i Visma.net Autopay - 1 godkjenner i bedriftsnettbank Den som godkjenner i Visma.net Autopay må være samme person som har godkjennerfullmakt i bank    2 godkjennere i Visma.net AutoPay - 1 i bedriftsnettbank Den ene av de to som skal godkjenne i Visma.net Autopay må ha godkjennerfullmakt i bank  Godkjennerrekkefølge har ingen betydning.   2 godkjennere i Visma.net AutoPay - 2 i bedriftsnettbank Begge som skal godkjenne i Visma.net Autopay må ha godkjennerfullmakt i bank  Når det er satt opp 2 godkjennere i bedriftsnettbank MÅ man ha 2 godkjennere i Visma.net AutoPay   Hvilken bankavtale aktuelle konto er knyttet opp mot i bank ser man i avtalebildet i Visma.net Autopay, fane Kontoinformasjon, Kundenummer i bank. Ved behov for å kontakte bank vedrørende avtale og oppsett er det greit å i forkant sjekke avtaleoppsett i Visma.net AutoPay   Ulike feilmeldinger ved godkjenning i Visma.net AutoPay:   Her mangler den som godkjenner fullmakt for aktuelle konto i bank Løsning: Godkjenner i Visma.net AutoPay må få godkjennerfullmakt i bank     Her er det er det registrert 2 godkjenner i bank Løsning: Reduser antall godkjennere i bank, eller sett opp en godkjenner til i Visma.net AutoPay som også har godkjennerfullmakt på konto
Vis hele artikkelen
04-11-2020 08:52 (Sist oppdatert 04-11-2020)
 • 3 Svar
 • 4 liker
 • 5841 Visninger
For avtaler bestilt i Visma.net Autopay via DNBs bestillingsportal før 9.september 2020 er det mulig å etterbestille RgB.   Etterbestillingen kan kun brukes av dere som har vært gjennom digital bestilling av nye avtaler i Visma.net AutoPay før 9.september.   Ønsker dere å etterbestille regnskapsgodkjente betalinger kan det gjøres ved å følge denne linken. Følg linken, logg inn i nettbanken og se nytt menyvalg i fane 2 – Betalinger, og velg hvilke kontoer dere ønsker regnskapsgodkjente betalinger på. Flere kontoer velges ved å holde nede Ctrl tasten. Deretter Neste og Neste i fane 3 - Kontaktinfo, og deretter Bekreft i fane 4 – Vilkår.   Etterbestilling av RgB trer i kraft i løpet av 1-3 timer etter bestilling.    
Vis hele artikkelen
09-09-2020 08:14 (Sist oppdatert 15-09-2020)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 2087 Visninger
Ønsker du å endre belastningsdato på en transaksjon etter opplasting til Visma.net AutoPay?    Dette gjøres i Godkjenningsvinduet i autopay:         Opprinnelig belastningssdato blir synlig om man holder musepeker over datoen som er endret:     Endring du har gjort blir logget i oversiktsbildet:  
Vis hele artikkelen
07-02-2020 15:02 (Sist oppdatert 29-05-2020)
 • 2 Svar
 • 1 liker
 • 3093 Visninger
Vi har problemer med at regnskapsbunter ikke blir opprettet for returfilene. Hva gjør man?
Vis hele artikkelen
16-05-2019 10:19 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1098 Visninger
Her må man endre innstillingene i ERP systemet. Kontakt din partner for bistand.
Vis hele artikkelen
16-05-2019 09:24 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 956 Visninger
AvtaleGiro i Visma.net AutoPay - Visma Business   Visste du at man kan opprette AvtaleGiro i Visma.net AutoPay? Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Visma Business.    Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om AvtaleGiro-tjenesten.   Forutsetninger: En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay Visma OnPremises Gateway (OPG) installert Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert Merk: Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget Credentials som finnes i Service-menyen.   Nødvendig oppsett i Visma Business:   Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr. Kolonnen EBF - behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF- system må være markert   I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net: Landnr Org.nr   Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net: Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger Merk: Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon   Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue tjenesten er korrekt satt opp I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling Lag betalingsforslag I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap > Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale -/Autogiro. For kunder med Dir. deb.status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder). Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.   Sending av AvtaleGiro-poster Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget Legg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.   Importere innbetalinger Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID - definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:   Fact.selsk.nr/KID-def. Fact.behandl. Factoring ID Betalingsbehandling KID kunde/lev.-sifre KID ref.nr-sifre Bankkonto OCR bank kontonr. Bilagsserienr Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.     Vi håper denne artikkelen var til nytte. Skulle det være behov for ytterligere bistand, kontakt deres Visma partner. Vi anbefaler alltid at Visma partner bistår, for å sikre korrekt oppsett.    Hilsen oss i Visma Software  
Vis hele artikkelen
22-05-2019 13:57 (Sist oppdatert 22-05-2019)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 3716 Visninger
I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du kan sette opp Visma.net AutoPay i økonomisystemet ditt.
Vis hele artikkelen
04-07-2017 09:20 (Sist oppdatert 07-07-2017)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4799 Visninger
Hvordan kan vi løse dette via Autopay systemet?
Vis hele artikkelen
11-11-2015 22:17
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1325 Visninger
  Hvis man opplever at innbetalinger har kommet inn i Autopayportalen, men at disse ikke blir lastet ned til Visma Business bør følgende punkter under sjekkes før du kontakter din partner: Har dere nylig satt opp et nytt firma på AutoPay i Visma.net nylig hvor signeringsnøklene IKKE er lagt inn i Visma Business? Vi har sett at dette kan forårsake at synkronisering stopper opp. Sjekk at kontonummer i Visma Business er identisk med kontonummer satt opp i avtalen i Visma.net. KID-definisjon må være registrert i Factoring-tabellen i Visma Business. Hvis IBAN nummer er definert i AutoPay-avtalen må denne også være definert i Factoring-tabellen. Sjekk at det ikke finnes demoklienter eller lignende med samme organisasjonsnummer registrert. Last ned innbetalingene manuelt en gang (For manuell nedlasting av innbetalinger må dette først gjøres i Visma.net AutoPay og så i Visma Business.)   Hjelper ingen av disse tiltakene anbefaler vi at du kontakter din Visma-partner for videre feilsøk.
Vis hele artikkelen
28-06-2018 14:44 (Sist oppdatert 02-07-2019)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 5151 Visninger
 Du kan lage bankfil i Visma Lønn som du videre kan laste opp i Visma.net Autopay.   Fremgangsmåte finner du her.
Vis hele artikkelen
17-01-2018 15:09
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1653 Visninger
Kategorier